of 1 /1
7/23/2019 01.Istorija, Nauka o Proslosti http://slidepdf.com/reader/full/01istorija-nauka-o-proslosti 1/1 Blagoje Paroški: ISTORIJA (priprema časa)(br.01.) ogos ! TIP "ASA: - obrada nove nastavne jedinice #ASTA!#I OBI$: - frontalni #ASTA!#A SR%&ST!A: - udžbenik - geografska karta '%TO& RA&A: - dijaloško-monološki - rad na tekstu OR'A*IJA *IJA I +A&ATA$A: 1. 'a,erijal-i - usvajanje znanja o:Istoriji kao nauci o prošlosti . /-kio-al-i - razvoj ličnih sposobnosti i sposobnosti za logičko povezivanje uzročno-posledičnih veza među društvenim pojavama - navikavanje na neprekidno usvajanje znanja - snalaženje u prostoru i vremenu . !aspi,-i -  buđenje rodoljubivih osećanja kod učenika - razvijanje osećanja zajedništva i tolerancije - razvijanje smisla za uočavanje lepog u umetnosti  S,a-2ar2i : !!! !!"! !!#! !!$!  !"!! !"!"! !"!%! #as,a3-a je2i-ia: Prošlos,4 is,orija i is,orijski i53ori 3o2-i 2eo - &ta je prošlost' - (akva je naša prošlost' - Ispričajte neki događaj iz vaše prošlosti! - (ako ste doživeli prvi dan škole' - )a li se sećate drugog dana'*ašto' - +oređajte po hronološkom redu događaje iz vaše proslosti! - &ta je to prošlost')a li postoji čovek bez  prošlosti'*ašto' 6la3-i 2eo 7,a i5/ča3a is,orija - događaji se odvijaju u vremenu - vreme-prošlost, sadašnjost i budućnost - istorija-nauka koja izučava prošlost ljudi - događaji se pamte i zapisuju - istorija nas uči na primerima iz prošlosti - 8/či,eljia 9i3o,a8lat!.  Is,orijski i53ori - ostaci prošlosti-svedoče o prošlosti - izvori: - materijalni  -pisani  - usmeni - pisani izvori-dokumenti-arhiv i biblioteka - materijalni izvori- arheologija-muzeji - usmeni izvori-usmena predanja-priče i pesme - prenošenje saznanja na mlađe generacije - /uk (aradžić-prikupio i zapisao  "/3a-je is,orijski i53ora - biblioteke i arhivi pisani izvori. - muzeji materijalni izvori.-kustosi +a3rš-i 2eo - &ta je to nauka' - &ta nauke izučavaju' - &ta je to događaj' - (oje su odlike vremena'prošl!sadašnj!buduć! - &ta izučava istorija' - *ašto je istorija učiteljica života' - &ta su istorijski izvori' (oje vrste postoje' - 0de se čuvaju materijal!izvori' ko ih proučava - 0de se čuvaju pisani izvori' - (ako se čuvaju usmeni izvori' - (o ih prenosi i kome se prenose' - (o je zaslužan za očuvanje usmen!izvora kod nas'

01.Istorija, Nauka o Proslosti

Embed Size (px)

Text of 01.Istorija, Nauka o Proslosti

Page 1: 01.Istorija, Nauka o Proslosti

7/23/2019 01.Istorija, Nauka o Proslosti

http://slidepdf.com/reader/full/01istorija-nauka-o-proslosti 1/1

Blagoje Paroški: ISTORIJA (priprema časa)(br.01.) ogos !

TIP "ASA:

- obrada nove nastavne jedinice

#ASTA!#I OBI$:

- frontalni

#ASTA!#A SR%&ST!A:

- udžbenik  - geografska karta

'%TO& RA&A:

- dijaloško-monološki

- rad na tekstu

OR'A*IJA *IJA I +A&ATA$A:

1. 'a,erijal-i

- usvajanje znanja o:Istoriji kao nauci o prošlosti

. /-kio-al-i- razvoj ličnih sposobnosti i sposobnosti za

logičko povezivanje uzročno-posledičnih vezameđu društvenim pojavama

- navikavanje na neprekidno usvajanje znanja- snalaženje u prostoru i vremenu

. !aspi,-i

-  buđenje rodoljubivih osećanja kod učenika- razvijanje osećanja zajedništva i tolerancije

- razvijanje smisla za uočavanje lepog uumetnosti

 S,a-2ar2i : !!! !!"! !!#! !!$!  !"!! !"!"! !"!%!

#as,a3-a je2i-ia:

Prošlos,4 is,orija i is,orijski i53ori

3o2-i 2eo

- &ta je prošlost'

- (akva je naša prošlost'- Ispričajte neki događaj iz vaše prošlosti!- (ako ste doživeli prvi dan škole'- )a li se sećate drugog dana'*ašto'- +oređajte po hronološkom redu događaje iz

vaše proslosti!- &ta je to prošlost')a li postoji čovek bez

 prošlosti'*ašto'6la3-i 2eo

7,a i5/ča3a is,orija 

- događaji se odvijaju u vremenu- vreme-prošlost, sadašnjost i budućnost- istorija-nauka koja izučava prošlost ljudi- događaji se pamte i zapisuju- istorija nas uči na primerima iz prošlosti- 8/či,eljia 9i3o,a8lat!.

  Is,orijski i53ori- ostaci prošlosti-svedoče o prošlosti- izvori: - materijalni  -pisani

  - usmeni- pisani izvori-dokumenti-arhiv i biblioteka- materijalni izvori- arheologija-muzeji- usmeni izvori-usmena predanja-priče i pesme- prenošenje saznanja na mlađe generacije- /uk (aradžić-prikupio i zapisao

  "/3a-je is,orijski i53ora

- biblioteke i arhivi pisani izvori.- muzeji materijalni izvori.-kustosi

+a3rš-i 2eo

- &ta je to nauka'- &ta nauke izučavaju'- &ta je to događaj'- (oje su odlike vremena'prošl!sadašnj!buduć!- &ta izučava istorija'- *ašto je istorija učiteljica života'- &ta su istorijski izvori' (oje vrste postoje'- 0de se čuvaju materijal!izvori' ko ih proučava- 0de se čuvaju pisani izvori'- (ako se čuvaju usmeni izvori'-

(o ih prenosi i kome se prenose'- (o je zaslužan za očuvanje usmen!izvora kod nas'