01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Embed Size (px)

Text of 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  1/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.1

  SANACIJE BETONSKIH MOSTOVA

  mr.sc. Berislav Borovina, dipl.ing.gra. , SPEGRA INENJERING d.o.o SPLIT

  GOSPODARSKO INTERESNO UDRUENJE TRGOVAKIH DRUTAVAZA ODRAVANJE CESTA HRVATSKI CESTAR

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  2/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Trajnostarmiranobetonskihkonstrukcija,oteenja i posljedice

  Inenjerski pristupsanaciji betonskih iarmiranobetonskih

  konstrukcija

  Sanacije betonskihmostova

  Sanacije betonskih

  mostova - primjeriizvoenja

  Mogua tehnoloka iorganizacijska

  poboljanjasanacijskih radova

  SADRAJ

  2

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  3/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Problemi nedovoljne trajnosti uoavaju sesedamdesetih godina prolog stoljea

  Do tada, beton se pogreno smatralo vjenimIspitivanja betona bila su usmjerena na fizikalno-

  mehanika, a ne trajnosna svojstva

  Posljedica su dananji visoki trokovi odravanja

  i sanacija graevina

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  3

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  4/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Najvaniji imbenici trajnosti konstrukcija

  Korektan projekt konstrukcije

  Kvaliteta ugraenih materijala Kvaliteta izgradnje (vjetina, pridravanje pravila struke,

  ispravna njega betona...)

  Prim jena mjera zatite konstrukcije (dovoljan zati tni slojbetona)

  Agresivnost okolia konstrukcije Optereenja kojima je k onstrukcija izloena

  Kvaliteta odravanja

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  4

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  5/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Uzroci oteenja i propadanja armiranobetonskihkonstrukcija

  Pogreke u

  projektiranju Pogreke u

  izvoenju

  Oteenja zbog

  temperaturnog,

  mehanikog,

  biolokog ilikemijskog

  djelovanja

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  5

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  6/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Mehaniko djelovanje

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  6

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  7/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Kemijsko i elektrokemijsko djelovanje

  Bioloki uzronici

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  7

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  8/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Fizikalno djelovanjeNamjerne pogreke izbilo kojeg razloga

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  8

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  9/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Oteenja kao posljedica rata i ratnih djelovanja

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  9

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  10/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Korozija armature

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  10

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  11/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Pukotine

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  11

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  12/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Oteenja uslijed vlaenja

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  12

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  13/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Oteenja u zatitnomsloju

  Utjecaj morskogokolia

  TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA,OTEENJA I POSLJEDICE

  13

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  14/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Ocjena postojeeg stanja

  Pregled projektne dokumentacije, dokumentacijeodravanja graevine, projekte eventualnih prethodnih

  radova na graevini i svih relevantnih dokumenata Analiza statike graevine gdje je oteenjima naruena

  sigurnost

  Kompletan vizualni pregled konstrukcije, sa geodetskimsnimkama postojeeg stanja i fotografijama

  Sveobuhvatna analiza terenskih i laboratorijskihispitivanja

  Pronalaenje uzroka nastalih oteenja

  INENJERSKI PRISTUP SANACIJIBETONSKIH I AB KONSTRUKCIJA

  14

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  15/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  15

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  16/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Uobiajeni postupci kod sanacij a AB povrina mostova ukljuujupripremu AB povrina, zatitu postojee i eventualno ugradnjudodatne armature, reprofilaci ju i zatitni premaz.

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Rekonstrukcija(obnova) oteenjabetonskih povrina

  16

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  17/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Spojna kutijaVieiln i kab el pre ma,transformatorskom ispravljau

  Jastuaste anodepod vodom

  Mreni sustav uatmosfernoj zoni

  + 1.50

  0.0

  Kesonski temelj

  Zatita armature

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  17

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  18/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Injektiranje eventualnih pukotina izvodi se kak o bi sesprijeilo procurivanje vode, unoenje tetnih tvari dublje u

  beton i time i koroziju armature. Tako injektiranje pripada i u metode k onstrukcijskih i

  metode samo povrinskih, kozmetikih sanacija.

  Izvodi se mikrocementima, epoksidnim ili polimerniminjekcijskim viekomponentnim smjesama pod tlakom

  ovisno o karakteru i debljini pukotine.

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  18

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  19/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Lijepljeni pakeri Bueni pakeri

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  19

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  20/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Injektiranje pukotina

  20

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  21/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Konstrukcijsko

  ojaanje

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  21

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  22/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Priprema povrine jedan je od najvanijih koraka kod izvoenjapopravka reprofilacijom

  Od svih tehnologija uklanjanja betona, hi drodemoliranje sepokazalo kao optimalno, najvie zbog toga to ne prenosi dodatnevibracije u zdravi beton koje bi mogle uzrokovati nastajanjemikropukotine, armatura ostaje neoteena i oiena odprodukata korozije, a sve agresivne tvari ispiru se mlazom vode

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  22

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  23/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Runoupravljanjemlaznicom

  23

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  24/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Hidrodinamikouklanjanje oteenogbetona pomouautomatiziranogureaja - robota

  24

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  25/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  25

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  26/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  26

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  27/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Tipian primjer sluaja u kojem jehidrodinamiko uklanjanje betonanezamjenjivo

  27

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  28/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  28

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  29/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Povrina betona spremna za nanoenjemorta (SSD)

  Povrina betona prezasienog vodom.Vidljiva je slobodna voda na povrini

  29

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  30/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Na kolnikim ploama, nakon hidrodinamikogpostupka, potrebno je to prije ukloniti odstranjenimaterijal i suvinu vodu ispuhati zrakom.

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  30

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  31/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Dva su osnovna nainananoenja mlaznihsanacijskih betona imortova:

  suhi i mokri postupak

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  31

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  32/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  U suhom postupkukomponente supomijeane s malo vodeda smanje praenje

  Nakon toga mjeavinuiz stroja kroz cijevigura zrak pod tlakom

  Na mlaznici se dodajevoda potrebna zahidrataciju cementa

  Kod mokrog postupkakomponente su klasinopomijeane s vodom, obinohorizontalnim mjeaima

  Zamijeani materijal se

  prebacuje u korito u kojemse lopaticama usmjerava ucijev u kojoj se punicomupumpava u transportnacrijeva

  Na kraju ulazi u zranu

  struju koja se dovodicrijevom za zrak do pitoljaza nanoenje materijala

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  32

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  33/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Suhi postupak

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  33

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  34/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Mokri postupak

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  34

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  35/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SvojstvoVisoki stupovi

  Nad malimlukom

  (suhi postupak)

  Nad velikim lukom(mokri postupak)

  Gustoa (kg/dm3):- prosjena- standardna devijacija

  2,10,24

  2,10,14

  Tlana vrstoa (N/mm2):- prosjena- standardna devijacija

  48,35,2

  68,24,1

  Prionjivost (N/mm2):

  - prosjena- standardna devijacija

  1,90,25

  2,30,17

  Vrijeme izvoenja(mjeseci)

  3,7 3,2

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Osnovni tehniki i financijski parametriizvedbe sanacije i zatite stupova nadlunekonstrukcije Krkog mosta suhim i mokrimmlaznim postupkom:

  35

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  36/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Ako se eli postii to vea trajnost i kvaliteta ugraenogmorta ili betona, potrebno je obratiti znaajnu panju ne samona sastav i spravljanje, ve i na njegu nakon ugraivanja.

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  36

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  37/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Zatitni premazi

  Zatitni premazi betona imaju namjenu produljenja trajnostizatitom povrine od nepovoljnih utjecaja i mogu doi u oblikujednog premaza il i sustava premaza sa raznim nainima

  djelovanja, prilagoenih uvjetima okolia i oekivanimutjecajima

  Cilj zatite povrine betona je smanjiti propusnost, i t imesprijeiti prodor vlage i klorida dublje u beton

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  37

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  38/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Usko gledajui, premazi su proizvodi koji form irajukontinuirani sloj na povrini, ali u premaze se na neki nainmoe svrs tati i impregnacije i hidrofobne impregnacije, jer senanose na slian nain, a razlika je u svojstvima i nainu

  zatvaranja betonske povrine.

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  Hidrofobiranje, impregnacija i premaz

  38

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  39/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  SANACIJE BETONSKIH POVRINAMOSTOVA

  PRIMJERI IZVOENJA

  39

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  40/86

  Berislav Borovina 40ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.

  NADVONJAKKRALJEVEKI NOVAKI

  AUTOCESTA A4

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  41/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 41

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  42/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 42

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  43/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 43

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  44/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 44

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  45/86

  Berislav Borovina 45ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.

  MOST ESMAAUTOCESTA A3

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  46/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 46

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  47/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 47

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  48/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 48

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  49/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 49

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  50/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 50

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  51/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 51

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  52/86

  Berislav Borovina 52ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.

  NADVONJAKGROMANIK

  AUTOCESTA A3

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  53/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 53

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  54/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 54

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  55/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 55

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  56/86

  Berislav Borovina 56ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.

  MOST PREKO NERETVEKOD ROGOTINA

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  57/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 57

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  58/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 58

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  59/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 59

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  60/86

  Berislav Borovina 60ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.

  MOST IVANJA REKA

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  61/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 61

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  62/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 62

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  63/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 63

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  64/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 64

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  65/86

  Berislav Borovina 65ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.

  NADVONJAK U VORUNOVA GRADIKA

  AUTOCESTA A3

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  66/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 66

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  67/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 67

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  68/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 68

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  69/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 69

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  70/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 70

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  71/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 71

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  72/86

  Berislav Borovina 72ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.

  NADVONJAK U VORULUANI

  AUTOCESTA A3

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  73/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 73

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  74/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 74

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  75/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 75

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  76/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 76

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  77/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 77

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  78/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 78

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  79/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 79

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  80/86

  Berislav Borovina ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012. 80

  MOGUA TEHNOLOK A I ORGAN IZACIJSK APOBOLJAN JA SANACIJSKIH RADOVA

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  81/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Poboljanja u pripremi i izboru proizvoda

  Ova problematika nije regulativno ureena u RH ni u svijet u.Edukativno i zakonodavno je potpuno zapostavljena, a tehniki inormativno se tek pokuava urediti.

  Za sada (dok sve regulati vno ne uredi) treba forsirati projektanteda navedenu problematiku u projektima konstrukcija specif icirajuu mjeri u kojoj je to danas mogue i obaveu i investitora ibudueg vlasnika graevine da ve u izvedbi konstrukciju pripremeza budue aktivnosti u smisl u odravanja i sanacijskih radova.

  Pri sanaciji AB konstrukcija treba paziti da dodani sanaci jski mort

  ili beton budu mehaniki kompatibilni (pri blino istog modulaelastinosti).

  POBOLJAN JA SANACIJSKIH RADOVA

  81

  MOGUA TEHNOLOK A I ORGAN IZACIJSK APOBOLJAN JA SANACIJSKIH RADOVA

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  82/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  Poboljanja u izboru postupaka u izvedbi

  U pripremi AB povrina za sanaciju i zatitu (uklanjanjemdotrajalog ili agresivnim tvarim a zagaenog sloja) prednost ukvalite ti, uinkovitosti i preciznosti im a hidrodemoliranjevisokim tlakom vode. Ostale postupke (m ehanike, pjeskarenjei k emijske) treba koristiti samo u ogranienim specijalnimsluajevima.

  82

  MOGUA TEHNOLOK A I ORGAN IZACIJSK APOBOLJAN JA SANACIJSKIH RADOVA

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  83/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  U izvedbi sanacije i zatite(nanoenju sanacijskihmater ijala na podloni be ton)viestruku prednost imamokri mlazni postupak koji

  koristi precizni s astav smjeseeljene (podesive) kvalitete snajmanjim udjelomnepouzdanog ljudskog faktorau konanoj kvalite ti izvedenihradova.

  Runa izvedba je dopustivasamo na manjim (lokalnim)ili sofisticiranoj opremi tekodostupnim povrinama, a

  suhi mlazni postupak sam o ugrubim radovima (sanaciji izatiti iskopa, pokosa i sl.).

  Izvedba sanacije i zatite jesloen viefazni posao kojitrai precizno planiranje i

  pravovremeno izvravanjeplaniranih obveza.

  83

  MOGUA TEHNOLOK A I ORGAN IZACIJSK APOBOLJAN JA SANACIJSKIH RADOVA

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  84/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina 84

  ZAKLJUAK

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  85/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  ini se da je osnovni problem organizacije odravanja naihgraevina nepostojanje programa njihova m otrenja iperiodinog ocjenjivanja stanja.

  Odreeni kljuni problemi u odravanju graevina, naroitooni koji se tiu pristupa i odvijanja odreenih specijal istik ihradova, morali bi biti rije eni ve u projektu i izvedbi

  graevina. Za uspjenu izvedbu ovih radova nuno je u pripremi sve

  dobro sagledati i analizirati, esto i simulirati predvieni tijekdogaanja i odabrati za to kvalifi cirane izvoditelje.

  Sva rjeenja i postignute uspjehe, a i neuspjehe trebalo bievidentirati i podijeliti na opu dobrobit svih zainteresiranih

  strana.

  85

 • 5/24/2018 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

  86/86

  ESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRAVANJU CESTA ibenik 2012.Berislav Borovina

  HVALA NA PANJI !

  86