of 86 /86
SANACIJE BETONSKIH MOSTOVA mr.sc. Berislav Borovina, dipl.ing.građ., SPEGRA INŽENJERING d.o.o SPLIT GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA ODRŽAVANJE CESTA HRVATSKI CESTAR ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA

01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sdfe

Citation preview

Page 1: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.1

SANACIJE BETONSKIH MOSTOVA

mr.sc. Berislav Borovina, dipl.ing.građ., SPEGRA INŽENJERING d.o.o SPLIT

GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA ODRŽAVANJE CESTA HRVATSKI CESTAR

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA

Page 2: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Trajnost armiranobetonskih konstrukcija, oštećenja i posljedice

Inženjerski pristup sanaciji betonskih i armiranobetonskih konstrukcija

Sanacije betonskih mostova

Sanacije betonskih mostova - primjeri izvođenja

Moguća tehnološka i organizacijska poboljšanja sanacijskih radova

SADRŽAJ

2

Page 3: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Problemi nedovoljne trajnosti uočavaju se sedamdesetih godina prošlog stoljeća

Do tada, beton se pogrešno smatralo „vječnim”

Ispitivanja betona bila su usmjerena na fizikalno-mehanička, a ne trajnosna svojstva

Posljedica su današnji visoki troškovi održavanja i sanacija građevina

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

3

Page 4: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Najvažniji čimbenici trajnosti konstrukcija

• Korektan projekt konstrukcije

• Kvaliteta ugrađenih materijala

• Kvaliteta izgradnje (vještina, pridržavanje pravila struke, ispravna njega betona...)

• Primjena mjera zaštite konstrukcije (dovoljan zaštitni sloj betona)

• Agresivnost okoliša konstrukcije

• Opterećenja kojima je konstrukcija izložena

• Kvaliteta održavanja

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

4

Page 5: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Uzroci oštećenja i propadanja armiranobetonskih konstrukcija

• Pogreške u

projektiranju

• Pogreške u

izvođenju

• Oštećenja zbog

temperaturnog,

mehaničkog,

biološkog ili

kemijskog

djelovanja

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

5

Page 6: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Mehaničko djelovanje

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

6

Page 7: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Kemijsko i elektrokemijsko djelovanje

Biološki uzročnici

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

7

Page 8: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Fizikalno djelovanjeNamjerne pogreške iz bilo kojeg razloga

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

8

Page 9: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Oštećenja kao posljedica rata i ratnih djelovanja

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

9

Page 10: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Korozija armature

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

10

Page 11: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Pukotine

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

11

Page 12: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Oštećenja uslijed vlaženja

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

12

Page 13: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Oštećenja u zaštitnom sloju

Utjecaj morskog okoliša

TRAJNOST AB KONSTRUKCIJA, OŠTEĆENJA I POSLJEDICE

13

Page 14: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Ocjena postojećeg stanja

• Pregled projektne dokumentacije, dokumentacije održavanja građevine, projekte eventualnih prethodnih radova na građevini i svih relevantnih dokumenata

• Analiza statike građevine gdje je oštećenjima narušena sigurnost

• Kompletan vizualni pregled konstrukcije, sa geodetskim snimkama postojećeg stanja i fotografijama

• Sveobuhvatna analiza terenskih i laboratorijskih ispitivanja

• Pronalaženje uzroka nastalih oštećenja

INŽENJERSKI PRISTUP SANACIJI BETONSKIH I AB KONSTRUKCIJA

14

Page 15: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

15

Page 16: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Uobičajeni postupci kod sanacija AB površina mostova uključuju pripremu AB površina, zaštitu postojeće i eventualno ugradnju dodatne armature, reprofilaciju i zaštitni premaz.

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Rekonstrukcija (obnova) oštećenja betonskih površina

16

Page 17: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Spojna ku tija Višežilni kabel prema,

transformatorskom ispravljaču

Jastučaste anode pod vodom

Mrežni sustav u atmosfernoj zoni

+ 1.50

0.0

Kesonski temelj

Zaštita armature

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

17

Page 18: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Injektiranje eventualnih pukotina izvodi se kako bi se spriječilo procurivanje vode, unošenje štetnih tvari dublje u beton i time i koroziju armature.

Tako injektiranje pripada i u metode konstrukcijskih i metode samo površinskih, kozmetičkih sanacija.

Izvodi se mikrocementima, epoksidnim ili polimernim injekcijskim višekomponentnim smjesama pod tlakom ovisno o karakteru i debljini pukotine.

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

18

Page 19: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Lijepljeni pakeri Bušeni pakeri

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

19

Page 20: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Injektiranje pukotina

20

Page 21: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Konstrukcijsko

ojačanje

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

21

Page 22: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Priprema površine jedan je od najvažnijih koraka kod izvođenja popravka reprofilacijom

Od svih tehnologija uklanjanja betona, hidrodemoliranje se pokazalo kao optimalno, najviše zbog toga što ne prenosi dodatne vibracije u zdravi beton koje bi mogle uzrokovati nastajanje mikropukotine, armatura ostaje neoštećena i očišćena od produkata korozije, a sve agresivne tvari ispiru se mlazom vode

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

22

Page 23: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Ručno upravljanje mlaznicom

23

Page 24: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Hidrodinamičko uklanjanje oštećenog betona pomoću automatiziranog uređaja - robota

24

Page 25: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

25

Page 26: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

26

Page 27: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Tipičan primjer slučaja u kojem je hidrodinamičko uklanjanje betona nezamjenjivo

27

Page 28: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

28

Page 29: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Površina betona spremna za nanošenje morta (SSD)

Površina betona prezasićenog vodom. Vidljiva je slobodna voda na površini

29

Page 30: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Na kolničkim pločama, nakon hidrodinamičkog postupka, potrebno je što prije ukloniti odstranjeni materijal i suvišnu vodu ispuhati zrakom.

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

30

Page 31: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Dva su osnovna načina nanošenja mlaznih sanacijskih betona i mortova:

suhi i mokri postupak

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

31

Page 32: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

U suhom postupku komponente su pomiješane s malo vode da smanje prašenje

Nakon toga mješavinu iz stroja kroz cijevi gura zrak pod tlakom

Na mlaznici se dodaje voda potrebna za hidrataciju cementa

Kod mokrog postupka komponente su klasično pomiješane s vodom, obično horizontalnim mješačima

Zamiješani materijal se prebacuje u korito u kojem se lopaticama usmjerava u cijev u kojoj se pužnicom upumpava u transportna crijeva

Na kraju ulazi u zračnu struju koja se dovodi crijevom za zrak do pištolja za nanošenje materijala

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

32

Page 33: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Suhi postupak

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

33

Page 34: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Mokri postupak

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

34

Page 35: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Svojstvo

Visoki stupovi

Nad malim

lukom

(suhi postupak)

Nad velikim lukom

(mokri postupak)

Gustoća (kg/dm3):

- prosječna

- standardna devijacija

2,1

0,24

2,1

0,14

Tlačna čvrstoća (N/mm2):

- prosječna

- standardna devijacija

48,3

5,2

68,2

4,1

Prionjivost (N/mm2):

- prosječna

- standardna devijacija

1,9

0,25

2,3

0,17

Vrijeme izvođenja

(mjeseci)3,7 3,2

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Osnovni tehnički i financijski parametri izvedbe sanacije i zaštite stupova nadlučne konstrukcije Krčkog mosta suhim i mokrim mlaznim postupkom:

35

Page 36: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Ako se želi postići što veća trajnost i kvaliteta ugrađenog morta ili betona, potrebno je obratiti značajnu pažnju ne samo na sastav i spravljanje, već i na njegu nakon ugrađivanja.

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

36

Page 37: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Zaštitni premazi

• Zaštitni premazi betona imaju namjenu produljenja trajnosti zaštitom površine od nepovoljnih utjecaja i mogu doći u obliku jednog premaza il i sustava premaza sa raznim načinima djelovanja, prilagođenih uvjetima okoliša i očekivanim utjecajima

• Cilj zaštite površine betona je smanjiti propusnost, i t ime spriječiti prodor vlage i klorida dublje u beton

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

37

Page 38: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Usko gledajući, premazi su proizvodi koji formiraju kontinuirani sloj na površini, ali u premaze se na neki način može svrstati i impregnacije i hidrofobne impregnacije, jer se nanose na sličan način, a razlika je u svojstvima i načinu zatvaranja betonske površine.

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

Hidrofobiranje, impregnacija i premaz

38

Page 39: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

SANACIJE BETONSKIH POVRŠINA MOSTOVA

PRIMJERI IZVOĐENJA

39

Page 40: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina 40ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.

NADVOŽNJAK

KRALJEVEČKI NOVAKIAUTOCESTA A4

Page 41: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 41

Page 42: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 42

Page 43: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 43

Page 44: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 44

Page 45: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina 45ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.

MOST ČESMA

AUTOCESTA A3

Page 46: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 46

Page 47: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 47

Page 48: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 48

Page 49: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 49

Page 50: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 50

Page 51: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 51

Page 52: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina 52ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.

NADVOŽNJAK

GROMAČNIK

AUTOCESTA A3

Page 53: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 53

Page 54: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 54

Page 55: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 55

Page 56: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina 56ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.

MOST PREKO NERETVE KOD ROGOTINA

Page 57: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 57

Page 58: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 58

Page 59: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 59

Page 60: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina 60ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.

MOST IVANJA REKA

Page 61: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 61

Page 62: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 62

Page 63: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 63

Page 64: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 64

Page 65: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina 65ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.

NADVOŽNJAK U ČVORU

NOVA GRADIŠKAAUTOCESTA A3

Page 66: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 66

Page 67: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 67

Page 68: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 68

Page 69: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 69

Page 70: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 70

Page 71: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 71

Page 72: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina 72ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.

NADVOŽNJAK U ČVORU LUŽANI

AUTOCESTA A3

Page 73: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 73

Page 74: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 74

Page 75: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 75

Page 76: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 76

Page 77: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 77

Page 78: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 78

Page 79: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 79

Page 80: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

Berislav Borovina ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012. 80

Page 81: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Poboljšanja u pripremi i izboru proizvoda

Ova problematika nije regulativno uređena u RH ni u svijetu.

Edukativno i zakonodavno je potpuno zapostavljena, a tehnički i

normativno se tek pokušava urediti .

Za sada (dok sve regulativno ne uredi) treba forsirati projektante

da navedenu problematiku u projektima konstrukcija specificiraju

u mjeri u kojoj je to danas moguće i obavežu i investitora i

budućeg vlasnika građevine da već u izvedbi konstrukciju pripreme

za buduće aktivnosti u smislu održavanja i sanacijskih radova.

Pri sanaciji AB konstrukcija treba paziti da dodani sanacijski mort

i l i beton budu mehanički kompatibilni (približno istog modula

elastičnosti).

MOGUĆA TEHNOLOŠKA I ORGANIZACIJSKA POBOLJŠANJA SANACIJSKIH RADOVA

81

Page 82: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Poboljšanja u izboru postupaka u izvedbi

U pripremi AB površina za sanaciju i zaštitu (uklanjanjem dotrajalog ili agresivnim tvarima zagađenog sloja) prednost u kvaliteti, učinkovitosti i preciznosti ima hidrodemoliranje visokim tlakom vode. Ostale postupke (mehaničke, pjeskarenje i kemijske) treba koristiti samo u ograničenim specijalnim slučajevima.

MOGUĆA TEHNOLOŠKA I ORGANIZACIJSKA POBOLJŠANJA SANACIJSKIH RADOVA

82

Page 83: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

U izvedbi sanacije i zaštite (nanošenju sanacijskih materijala na podložni beton) višestruku prednost ima mokri mlazni postupak koji koristi precizni sastav smjese željene (podesive) kvalitete s najmanjim udjelom nepouzdanog ljudskog faktora u konačnoj kvaliteti izvedenih radova.

Ručna izvedba je dopustiva samo na manjim (lokalnim) ili sofisticiranoj opremi teško dostupnim površinama, a suhi mlazni postupak samo u grubim radovima (sanaciji i zaštiti iskopa, pokosa i sl.).

Izvedba sanacije i zaštite je složen višefazni posao koji traži precizno planiranje i pravovremeno izvršavanje planiranih obveza.

MOGUĆA TEHNOLOŠKA I ORGANIZACIJSKA POBOLJŠANJA SANACIJSKIH RADOVA

83

Page 84: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

MOGUĆA TEHNOLOŠKA I ORGANIZACIJSKA POBOLJŠANJA SANACIJSKIH RADOVA

84

Page 85: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

Čini se da je osnovni problem organizacije održavanja naših građevina nepostojanje programa njihova motrenja i periodičnog ocjenjivanja stanja.

Određeni ključni problemi u održavanju građevina, naročito oni koji se tiču pristupa i odvijanja određenih specijalističkih radova, morali bi biti riješeni već u projektu i izvedbi građevina.

Za uspješnu izvedbu ovih radova nužno je u pripremi sve dobro sagledati i analizirati, često i simulirati predviđeni tijek događanja i odabrati za to kvalif icirane izvoditelje.

Sva rješenja i postignute uspjehe, a i neuspjehe trebalo bi evidentirati i podijeliti na opću dobrobit svih zainteresiranih strana.

ZAKLJUČAK

85

Page 86: 01 SPEGRA - HRVATSKI CESTAR - Sanacije Betonskih Mostova

ŠESTO HRVATSKO SAVJETOVANJE O ODRŽAVANJU CESTA – Šibenik 2012.Berislav Borovina

HVALA NA PAŽNJI !

86