01 Curs Introductiv MI_2015-2016

Embed Size (px)

Text of 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  1/14

  MANAGEMENT

  INTERNATIONAL

  = Curs introductiv =

  Conf. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI

  Academia de Studii Economice din Bucuresti

  Facultatea de Relatii Economice Internationale

  2015

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  2/14

  Structura cursului introductiv

  Definitia managementului international

  Obiectivele cursului

  Principalele teme abordate

  Structura si repartizarea cursurilor si seminariilor

  Bibliografia

  Formarea notei finale.

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  3/14

  Definitia managementului

  international (1)

  Managementul international (MI) reprezinta managementulorganizatiilor implicate in afaceri internationale, adica in

  activitati si tranzactii comerciale si financiare ce se desfasoara

  peste granitele a doua sau mai multe state.

  MI reprezinta managementul activitatilor firmei la scarainternationala si are rolul de a mentine firma intr-o stare de

  echilibru dinamic in cadrul mediului global.

  MI poate fi considerat o forma a managementu lui intercul tural(in masura in care cadrul de referinta este mediul cultural

  national), precum si o premisa a managementului global(atunci

  cand firma devine multinationala).

  MI valorifica si rezultatele studiilor de management comparat.

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  4/14

  Definitia managementului

  international (2)

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  5/14

  Definitia managementului

  international (3)

  Managementul intercultural este managementul organizatiilorcare actioneaza intr-un mediu cultural complex, eterogen (ref.:

  cul tura).

  Managementul international este managementulorganizatiilor care actioneaza la scara internationala (ref.:

  natiunea).

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  6/14

  Obiectivele cursului (1)

  Analiza modului in care sunt conduse companiile cu

  activitate internationala

  Analiza modului in care functiile conducerii(planificarea, organizarea, coordonarea si controlul

  engl. planning, organizing, staffing, leadingand

  controlling) asigura punerea in practica a strategiei de

  internationalizare a firmei

  Analiza managementului afacerilor internationale prin

  luarea in considerare a diversitatii culturale nationale si

  a specificului culturii corporationale.

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  7/14

  Obiectivele cursului (2)

  Analizarea activitatilor de management al companiilor

  multinationale, tinand cont de caracterul multicultural al

  acestora

  Dezvoltarea abilitatilor de a lucra intr-un mediu

  multicultural

  Dezvoltarea abilitatilor de comunicare manageriala in

  conditiile diversitatii culturale

  Constientizarea si aplicarea normelor de etica si

  responsabilitate sociala corporativa in afaceri.

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  8/14

  Principalele teme abordate (1)

  Internationalizarea firmei:

  mecanisme; etape; motivatii; strategii

  Abordarea interculturala in managementul international:cultura nationala; cultura organizationala; diferente si afinitati

  culturale

  Planificarea in managementul international:

  planificare strategica, planificare tactica, planificare operationala;plan de afaceri

  Organizarea in managementul international:

  strategii; tipologie structuri organizatorice; multiculturalism si

  organizare internationala

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  9/14

  Principalele teme abordate (2)

  Coordonarea in managementul international (Pol. de RU):

  recrutare; selectare; pregatire; motivare

  Controlul in managementul international:tipuri; performante controlate; eficienta

  Decizia manageriala in context international:

  continut; etape; tipologie

  Comunicarea manageriala in context international:

  modele; proces; eficienta

  Etica in managementul international:

  probleme specifice; manager moral; conduita etica.

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  10/14

  Structura si repartizarea

  cursurilor si seminariilor

  Nr. crt. CURS SEMINAR

  1 Curs introductiv: Despre MI Seminar introductiv

  2 Internationalizarea afacerilor (I) Apl icat ie 1 seminar

  3 Internationalizarea afacerilor (II) Apl icat ie 2 seminar

  4 Cultura nationala si diferentele cult. in MI Apl icat ie 3 seminar5 Cultura organizationala a CIN Apl icat ie 4 seminar

  6 Planificarea in CIN Apl icat ie 5 seminar

  7 Organizarea in CIN Apl ica tie 6 seminar

  8 Politica de resurse umane in CIN (I) Studiu d e caz 1

  9 Politica de resurse umane in CIN (II) Studiu d e caz 2

  10 Controlul in CIN Studiu d e caz 3

  11 Decizia manageriala in context intl. Studiu d e caz 4

  12 Comunicarea manageriala in context intl. Studiu d e caz 5

  13 Etica in MI Pregatire proiect final

  14 Curs conclusiv: Recapitulare pt. examen Seminar conclusiv

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  11/14

  Bibliografia (1)

  Bibliografie obligatorie:

  - Filip, R., Iamandi, I.E., Management internat ional, Suport de curs,

  2015

  - Slide-urile de la curs

  - Materialele de la seminar

  - Materialele de pe site-ul disciplinei (www.mi.rei.ase.ro) si/sau de pe

  platforma online.ase.ro.

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  12/14

  Bibliografia (2)

  Bibliografie facultative (exemple):- Deresky, H., In ternat ional Management: Managing Acro ss Borders and Cultures, 5th

  Ed., Pearson/Prentice Hall, Upper Saddle River, 2006

  - Fatehi, K., Managing Internat ional ly : Succeeding in a Cultura l ly Diverse World, Sage

  Publication (CA), 2007

  - Popa, I., Filip, R., Management internat ional, Editura Economica, Bucuresti, 1999

  - Hofstede, G., Hofstede, G.J., Minkov, M., Cultures and Organizations: Software of the

  Mind. Intercul tura l Coop erat ion and Its Imp ortance for Surv ival, McGraw Hill, 2010

  - Iamandi, I.E., Filip, R., Etica si respon sabi l i tate sociala corp orat iva in afaceri le

  internationale, Editura Economica, Bucuresti, 2008

  - Mead, R., In ternat ional Management: Cross-Cul tura l Dimension, Blackwell Publishing,

  Malden, 2005

  - Phatak, A., In ternat ional Dimensions of Management, South-Western College

  Publishing, Cincinnati, 1995

  - Rugman, A.M., Collinson, S., In ternat ional Bus iness, 6th Ed., Pearson Education, 2012.

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  13/14

  Formarea notei finale

  40% Activitatea de la seminar:

  30% - Cele 6 aplicatii de seminar (sapt. 2-7)

  40% - Cele 5 studii de caz (sapt. 8-12)- 70% - Rapoartele scrise pt. cele 5 studii de caz

  - 30% - Prezentarea orala pt. studiul de caz

  30% - Proiectul final (predare in sapt. 14)

  60% Examenul final (oral).

 • 7/25/2019 01 Curs Introductiv MI_2015-2016

  14/14

  Va multumesc pentru atentie!

  Conf. Univ. Dr. Irina-Eugenia IAMANDI

  [email protected]