001-031 LINEA 1ed it - Anasayfa | FIAT .Fiat’ý tercih edip, Fiat Linea’yý seçtiðiniz için

  • View
    217

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 001-031 LINEA 1ed it - Anasayfa | FIAT .Fiat’ý tercih edip, Fiat Linea’yý seçtiðiniz için

Deerli Mterimiz,Fiat tercih edip, Fiat Lineay setiiniz iin size teekkr ederiz.

Bu kitab aracnzn tm zelliklerini tanmanza ve onu mmkn olan en iyi ekilde kullanabilmenize yardmc olmas iin hazr-ladk.

Otomobilinizi kullanmadan nce kitabn tamamn okumanz tavsiye ediyoruz.

Bu kitapta Fiat Lineann teknolojik zelliklerinden en iyi ekilde yararlanmanza yardmc olacak; otomobilin kullanm ile ilgili bil-giler, tavsiyeler ve nemli uyarlar bulacaksnz.

Aada semboller ile belirtilen uyarlar ve talimatlar dikkatlice okumanz tavsiye ederiz.

ahsi gvenlik;

Otomobilin korunmas;

evrenin korunmas.

liikte sunulan Servis Rehberinde Fiatn servis listesi, Garanti kitapnda ise garanti artlar ve ilave hizmetler yer almaktadr

Bu kitapta btn Fiat Linea tiplerine ait bilgiler verilmektedir. Bunun iin siz satn aldnz otomobilin tipine ait bilgi ve uyarlar dikkate alnz.

001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1

OK NEML !

KMOTORUN ALITIRILMASI

Benzinli motorlar: El freninin ekili olduundan emin olarak vitesi boa alnz; kavrama pedalna sonuna kadarbasp gaz pedalna basmadan kontak anahtarn AVV pozisyonuna eviriniz ve motor almaya balad andabraknz.

Dizel motorlar: El freninin ekili olduundan emin olarak vitesi boa alnz; kavrama pedalna sonuna kadar baspgaz pedalna basmadan kontak anahtarn MAR pozisyonuna eviriniz ve uyar lambalarnn Y vem snme-sini bekleyiniz; kontak anahtarn AVV pozisyonuna eviriniz ve motor almaya balad anda braknz.

YAKITBenzinli motorlar: Sadece minimum 95 oktanl (RON) kurunsuz benzin kullannz.Dizel motorlar: Dizel motorlu otomobiller iin. Avrupa standartna uygun dizel yakt kullannz. (EN 590standartna uygun ve 50 ppm kkrt seviyesinde) Dier rnlerin veya karmlarn kullanlmas motorunonarlamayacak ekilde zarar grmesine ve meydana gelecek hasarlar asndanda otomobilin garantiden kmasna neden olabilir.

OTOMOBLN YANICI MADDELERN ZERNE PARK EDLMES Katalitik konvertr alrken ok yksek scaklklara ular. Bu nedenle otomobilinizi otlarn, kuru yapraklarn, amyapraklarnn veya dier yanc maddelerin zerine park etmeyiniz: Yangn tehlikesi.

EVRENN KORUNMASI Otomobil evre korunmasna ok dikkat edilmesini salamak iin emisyonlara bal paralarn srekli takibini mmknklan bir sistem ile donatlmtr.

001-031 LINEA 1ed it.qxp 20.04.2007 22:37 Page 2

ELEKTRKL AKSESUARLAR Eer otomobilinizi satn aldktan sonra elektrik eken aksesuarlar monte ettirmek isterseniz yetkili bir Fiat servisiile temasa geiniz. Serviste toplam elektrik tketiminin ne kadar olaca tespit edilerek otomobilin elektrik siste-minin bu yk tayp tamayaca kontrol edilecektir.

FRE kart Bu kart gvenli bir yerde saklaynz ve otomobilin ierisinde brakmaynz. FRE kartn daima yannzda bulundur-manz tavsiye edilir.

PERYODK BAKIMDoru bir bakm otomobilin performans ve gvenlik seviyelerinin korunmasn, evrenin korunmasn ve dkkullanm giderlerinin zaman iersinde deimemesini salar.

KULLANICI EL KTABI ... otomobilin doru kullanm, sr gvenlii ve zaman iinde otomobilin bakm ile ilgili nemli bilgiler, tavsiyelerve uyarlar bulacaksnz. (ahsi gvenlik) # (evrenin korunmas) ! (otomobilin korunmas) sembollerinedikkat ediniz.

001-031 LINEA 1ed it.qxp 20.04.2007 22:38 Page 3

GSTERGE PANEL............................................................. 5

SEMBOLLER ......................................................................... 6

FIAT FRE SSTEM ......................................................... 6

ANAHTARLAR ................................................................... 8

ALARM ................................................................................... 11

KONTAK ............................................................................... 13

GSTERGE TABLOSU ...................................................... 14

GSTERGELER .................................................................... 16

DJTAL EKRAN ................................................................... 18

OK FONKSYONLU EKRAN ........................................ 23

OK FONKSYONLU AYARLANABLR EKRAN.......... 32

TRIP COMPUTER (YOL BLGSAYARI) ........................ 42

N KOLTUKLAR .............................................................. 44

ARKA KOLTUKLAR ........................................................... 45

KOLTUK BALII ............................................................... 45

DREKSYON ........................................................................ 47

DKZ AYNALARI ............................................................. 47

ISITMA VE HAVALANDIRMA .......................................... 49

MANUEL KLMA .................................................................. 53

OTOMATK KLMA ............................................................. 59

DI LAMBALAR .................................................................... 66

CAM YIKAMA ..................................................................... 68

CRUISE CONTROL ( HIZ SABTLEYC) .................... 70

TAVAN LAMBALARI .......................................................... 72

KUMANDALAR ................................................................... 75

YAKIT KESME ANAHTARI ............................................. 77

DONANIMLAR .............................................................. 78

KAPILAR ................................................................................ 82

CAM AMA TERTBATI ................................................. 83

BAGAJ ................................................................................... 86

MOTOR KAPUTU .............................................................. 88

PORT BAGAJ / KAYAK TAIYICI ................................... 90

FARLAR .................................................................................. 91

ABS SSTEM .......................................................................... 92

ESP SSTEM ........................................................................... 93

EOBD SSTEM .................................................................... 96

PARK SENSRLER ........................................................... 97

SES SSTEM ........................................................................ 99

ARA SAHB TARAFINDAN SATIN ALINAN AKSESUARLAR ................................................................... 100

YAKIT DEPOSUNUN DOLDURULMASI .................... 101

EVRENN KORUNMASI ................................................ 102

NN PPAANNEELL VVEE KKUUMMAANNDDAALLAARR

4

GVE

NLK

SSTE

MLER

OT

OMOB

LN

KULL

ANILI

I

UYAR

ILA

MBAL

ARI

VE M

ESAJ

LAR

ACL

DURU

MDA

YAPI

LACA

KLAR

OTOM

OBL

NBA

KIMI

TEKN

KZ

ELLK

LER

NDE

KSN

PANE

L VE

KUMA

NDAL

AR

001-031 LINEA 1ed it.qxp 17.04.2007 17:23 Page 4

GSTERGE PANEL Kumandalarn, gstergelerin ve ikaz lambalarnn varl ve bunlarn yerleri otomobilin tipine bal olarak deiebilir.

1. Ayarlanabilir ve dndrlebilir yan hava ynelticileri - 2. Sabit yan hava ynelticileri - 3. Sol kumanda kolu: D lambalar - 4.Gsterge tablosu - 5. Sa kumanda kolu: cam silecek kumandalar, yol bilgisayar - 6. n panel kumandalar - 7. Ayarlanabilirve dndrlebilir orta hava ynelticileri - 8. Sabit st hava ynelticileri - 9. Yolcu taraf n Hava yast - 10. Torpidogz - 11. Radyo (baz tiplerde) - 12. Istma /havalandrma/klima kumandalar - 13. Kontak anahtar - 14. Src taraf n havayast - 15. Direksiyon ayar kolu - 16. Kumanda dmeleri paneli: n sis lambalar/far ykseklik ayar / dijital gsterge / okfonksiyonlu ekran.

5

GVE

NLK

SSTE

MLER

OT

OMOB

LN

KULL

ANILI

IUY

ARI

LAMB

ALAR

IVE

MES

AJLA

R

ACL

DURU

MDA

YAPI

LACA

KLAR

OTOM

OBL

NBA

KIMI

TEKN

KZ

ELLK

LER

NDE

KSN

PANE

L VE

KUMA

NDAL

AR

F0R0001mekil 1

001-031 LINEA 1ed it.qxp 20.04.2007 22:55 Page 5

6

GVE

NLK

SSTE

MLER

OT

OMOB

LN

KULL

ANILI

I

UYAR

ILA

MBAL

ARI

VE M

ESAJ

LAR

ACL

DURU

MDA

YAPI

LACA

KLAR

OTOM

OBL

NBA

KIMI

TEKN

KZ

ELLK

LER

NDE

KSN

PANE

L VE

KUMA

NDAL

AR

SEMBOLLERAracnzn baz paralarnn zerine vebunlarn yanna renkli zel etiketler ko-nulmutur. Bu etiketler zerinde size be-lirli bir para ile ilgili olarak alnmas ge-reken nlemleri hatrlatan semboller yeralmaktadr.

Bu sembollerin bir listesi (ekil 1) mo-tor kaputunun altnda grlebilir.

FIAT FRE SSTEM Otomobilde alnma teebbslerinekar korunmasnn arttrlmas iin elek-tronik bir motor bloke nleme sistemimevcuttur. Bu sistem kontak anahtar ye-rinden kartldnda otomatikman dev-reye girmektedir.

Her anahtarn zerinde motorun altrl-mas esnasnda kontak anahtar bloun-da