23
S.U.A. De la Independenţă la mare putere mondială Profesor Constantin Tofan Colegiul Tehnic “Dumitru Mangeron” Bacău 

0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 1/23

S.U.A. De la Independenţă la mareputere mondială 

Profesor Constantin

TofanColegiul Tehnic“Dumitru Mangeron”

Bacău 

Page 2: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 2/23

SUMAR

Expansiunea teritorială 

Creşterea populaţiei  Războiul civil american 

Reconstrucţia 

Dezvoltarea S.U.A- mare putere mondială 

Bibliografie

Page 3: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 3/23

Expansiunea teritorială. Metodele 

 În 1783, în urma obţinerii  independenţei, S. U.A. era formată din teritoriul iniţial al celor 13 colonii, la care s-a adăugat teritoriul dintre Munţii Alleghany şi fluviul Mississippi(sau valea

fluviului Ohio), neorganizat în state la acel moment. Expansiunea teritorială a S.U.A. A fost realizată prin metode

diverse cum ar fi:  Războaiele: Cu “pieile  roşii” care au fost  învinşi,  exterminaţi,  împinşi spre

vest şi  închişi în rezervaţii. Cu Mexicul. O altă metodă a fost aceea a achiziţilor  teritoriale contra unor 

sume de bani, profitându-se de dificultăţile statelor respective,sau printr-o ofertă financiară dublată de ameninţarea militară.

Page 4: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 4/23

Expansiunea teritorială 

 În 1803 S.U. A. a cumpărat de la Franţa, profitând deproblemele europene ale acesteia, Louisiana pentru

15 milioane de dolari, un teritoriu uriaş care a adublat teritoriul acestui stat.  În 1819, S.U.A. a cumpărat Florida de la Spania cu 5

milioane de dolari.  În 1836 coloniştii americani răsculaţi,  “yankei”, din

Texas proclamă  “independenţa” acestui stat faţă deMexic.  În 1842 a avut loc o primă delimitarea a frontierei cu

Canada.

Page 5: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 5/23

Expansiunea teritorială 

Declanşarea războiului cu Mexicul în 1846, în urma încorporării Texasului în S.U.A. în anul precedent.

Tot în 1846 s-a semnat tratatul prin care Oregonul a fost împărţit între Canada şi S.U.A., frontiera fiind stabilită între celedouă  ţări pe paralela de 490. A fost stabilită în mod definitivfrontiera nordică a S.U.A.

 În1848 s-a încheiat tratatatul de pace cu Mexicul care a pierdut55% din suprafaţă sa (1300000 km2 în favoarea S.U.A.(actualele state Texas, California, şi  părţi din New Mexico şi 

 Arizona). Mexicul a primit o compensaţie de 15 milioane dedolari.  În 1853, S.U.A. a cumpărat cu 10 milioane de dolari de la

Mexic 120000 km2(în actualele state New Mexic şi Arizona).

Page 6: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 6/23

Expansiunea teritorială 

S-a încheiat în a doua jumătate a secolului al

XIX-lea fiind inclus tot teritoriul Americii deNord de la Atlantic la Pacific între parelela de490 longitudine nordică şi Golful Mexic.

Alaska sau “America rusă” a fost cumpărată 

de la Rusia în 1867 cu 7200000 de dolari, încheiend expansiunea americană pecontinentul american.

Page 7: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 7/23

Creşterea populaţiei 

Creşterea rapidă a populaţiei datorită în primul rând emigraţiei masive din toate ţările lumii.

 A doua cauză sporul natural. Populaţia a ajuns în ajunul războiului de secesiune dintre Nord

şi Sud la circa 32 milioane de oameni, iar la începutul secoluluial XX-lea a juns la peste 90 milioane la începutul secolului alXX-lea

Originea diversă a populaţiei S.U.A., în general europeni,

occidentali dar  şi  răsăriteni, asiatici, africani dintre urmaşii sclavilor negri. Diversitatea etnică  şi  lingvistică a locuitorilor acestui stat, s-a

topit în masa unei noi naţiuni: naţiunea nord americană delimbă engleză.

Page 8: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 8/23

Expansiunea SUA pâna la jumătateasecolului al XIX-lea

Page 9: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 9/23

Războiul civil american 

 A mai fost cunoscut şi sub denumirea de “Războiul de Secesiune” sau “Nord contra Sud”.

Cauzele. În primul rând conflictele între cele două direcţii de dezvoltare a S.U.A. Statele din nord sebazau pe sistemul muncii libere salariate şi erau încurs de industrializare

Statele din sud erau preponderent agricole şi sebazau pe sistemul muncii sclavilor negri. Plantatorii din sud erau foarte bogaţi şi îi dispreţuiau 

pe cei din nord.

Page 10: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 10/23

Războiul civil american 

 A apărut  mişcarea  aboliţionistă care urmărea  înlă-turarea sclaviei negrilor.

Conflictele între statele din nord şi cele din sud s-auintensificat.

 Alegerea lui Abraham Lincoln ca preşedinte alS.U.A.

Secesiunea statelor din sud şi formarea Confede-raţiei Statelor din Sud cu capitala la Richmond.

Page 11: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 11/23

Războiul civil american 

Superioritatea Nordului în populaţie, indus-

trie, resurse financiare. Sudul avea doar jumătate din populaţia Nor -

dului, iar din aceasta 35-40% era formată din

sclavi negri.

Sudul se baza pe excelentele calităţi miltareale cavaleriei sudiste.

Page 12: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 12/23

Rozboiul civil american

Victorii iniţiale ale sudiştilor.  Prelungirea războiului a determinat pe Abraham

Lincoln să adopte două legi foarte importante:Eliberarea sclavilor negri prin “Proclamaţiaemancipării” şi Legea bunului familial prin care“pământurile libere din vest” au fost împărţitecoloniştilor în următorul deceniu(40 milioane acri). 

Victoria Nordului, armata sudistă condusă de gen.Robert Lee a capitulat la Appomattox.

 Asasinarea lui Lincoln la 14 aprilie 1865.

Page 13: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 13/23

Reconstrucţia 

S-a desfăşurat între anii 1865-1870. Fostele

state secesioniste au fost obligate să  facă “penitenţă” şi să aştepte “iertarea” Nordului

Reprimirea fostelor state din Sud s-a făcut treptat şi individual ca o favoare.

Reconstrucţia atât politică cât şi cea econo-mică a creat premisele pentru dezvoltareaulterioară a S.U.A.

Page 14: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 14/23

 Abraham Lincoln

personalitateproeminentă a

istorieiamericane

Page 15: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 15/23

SUA la începutul războiului civil 

Page 16: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 16/23

Bătălia de la Gettysburg

Page 17: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 17/23

Dezvoltarea

După 1870, S.U.A. a cunoscut o dezvoltare rapidă determinată de mai multe cauze

 Avantajele organizării pe un teritoriu uriaş 

Inexistenţa conflictelor militare din 1865 până astăzi.

Creşterea rapidă a populaţiei, în general o populaţie tânără  aptă de muncă,  formată din emigranţi caredoreau să-şi facă rapid o situaţie mai bună.

Resurse uriaşe ale solului şi subsolului, la care s-aadăugat, spiritul pragmatic al americanilor.

Page 18: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 18/23

Dezvoltarea

Dezvoltarea a mai fost favorizată de aplicarea înactivitatea economică a unor noi metode tehnice dar 

şi de organizarea a acesteia, care au avut drept unicscop realizarea şi creşterea profitului.  Americanul care a realizat toate acestea provine din

mai multe tipuri umane, care s-au contopit într-unulsingur. Acestea au fost: pionerul, fermierul, omulvestului, cowboy-ul, întreprinzătorul şi filantropul

La început au fost separaţi, dar cu timpul au ajuns să se regăsească într-un singur om,  Americanul .

Page 19: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 19/23

S.U.A-mare putere mondială 

La sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolui al XX-lea,S.U.A a devenit cea mai mare putere economică mondială dar şi politică 

Războiul cu Spania-instaurarea controlului asupra ultimelor colonii spaniole din Golful Mexic(Cuba, Puerto Rico), Filipinedin Pacific, dar şi asupra întregii Americi Latine.

Ocuparea unor insule din Oceanul Pacific, cum ar fi Hawaii Elaborarea şi aplicarea unei doctrine “speciale” în politica

externă aceea a “Ciomagului” sau a “Big  Stick”- de către preşedintele Theodore Roosevelt.

Page 20: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 20/23

Cuba

Page 21: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 21/23

SUA la sfârşitul secolului al XIX-lea

Page 22: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 22/23

Bibliografie

Propun o altfel de bibliografie, mai puţin  ştiinţifică, dar mai plăcută. O bibliografie literară.

Să începem cu autohtonii, atât de nedreptăţiţi  şi uitaţi, ”Pieile roşii” 

Cântecul bizonului.Din literatura pieilor roşii.

Tot despre aceştia dar descrişi de ceilalţi 

James Fenimore Cooper, Călăuza  şi Ultimulmohican; Karl May, Winetou, Old Surehand şi OldShaterland;

Page 23: 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

7/29/2019 0 Statele Unite Ale Americii de La Independenta La Mare Putere Mondiala

http://slidepdf.com/reader/full/0-statele-unite-ale-americii-de-la-independenta-la-mare-putere-mondiala 23/23

Bibliografia

Sclavii negri-Harriet Beecher Stowe, Coliba unchiuluiTom

Descrierea şi cucerirea Vestului de către :Horia C.Matei, Vestul o mare aventură

Joë Hamann, Far West  Alţi scriitori americani traduşi în limba română, care

descriu societatea americană din această perioadă:Mark Twain, Jack London, Villa Cather, HermanMelville etc

O bibliografie mai puţin aridă şi sper plăcută tuturor.