18
 Proiect de activitate integrata „Gradinarul si florile lui...” Gradinita „Dumbrava Minunata” Tecuci, jud. Galati  Prof.inv.prescolar Rugina Ana Maria  Metodist, prof.inv.presc. a!ar ilica M"TT"# Culorile dau vietii frumusete, veselie si savoare.

0 Proiect Bun

Embed Size (px)

DESCRIPTION

gradinita

Citation preview

Page 1: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 1/18

 

Proiect de activitate integrata„Gradinarul si florile lui...”

Gradinita „Dumbrava Minunata”

Tecuci, jud. Galati

  Prof.inv.prescolar Rugina Ana Maria

  Metodist, prof.inv.presc. a!ar ilica

M"TT"#Culorile dau vietii frumusete, veselie si savoare.

Page 2: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 2/18

 

Page 3: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 3/18

 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA

  “Gradinarul si forile lui”

Grupa # Mijlocie

Tema anuala de studiu# CUM PLANIFICAM / ORGANIZAM O ACTIVITATE?

Tema proiectului : “Aproape de !"le#!l $a$ei%

$ubtema proiect # “&!'#e$ $icii (radi'ari%

Tema activitatii # “Gradi'ar!l i "lorile l!i%

Modalitate de reali!are : Ac#i)i#a#e i'#e(ra#a % AA &' D('D"$'AA )*

$copul activitatii#

• Co'olidarea c!'o#ii'#elor copiilor depre a'o#i$p!l pri$a)ara*

• +e,)ol#area e'#i$e'#elor de dra(o#e pe'#r! 'a#!ra-"or$area depri'derilor prac#ico.

(opodare#i i a aili#a#ilor peci"ice0

"biective operationale#

• &a (1iceaca "loarea a car!i '!$e e rap!'!l la (1ici#oarea e'!'#a#a*

• &a de'!$eaca pl!ral!l !'or c!)i'#e-repec#i) i'(!lar!l*

• &a co$ple#e,e propo,i#iile depre "lorile de pri$a)ara c! acele c!)i'#e po#ri)i#e pe'#r!

a a)ea )aloare de ade)ar*

• &a alca#!iaca propo,i#ii c! il!e#ele c!)i'#elor de pe i$a(i'i*

• &a ae,e pe !$re i$a(i'ile corep!',a#oare !$rei repec#i)e*

• &a ara'je,e p!,,le.!l!i i' aa "el i'ca# a o#i'a i$a(i'ea corep!',a#oare*

• &a e'!'#e do!a l!cr!ri de care are 'e)oie o pla'#a pe'#r! a #rai pe pa$a'#*

• &a pla'#e,e "lorile i' (1i)ece o"eri#e !r$ari'd paii e'!'#a#i de ed!ca#oare*

• &a pa#re,e ordi'ea i c!ra#e'ia la loc!l de $!'ca*• &a.i coordo'e,e $icarile c! ri#$!l i #e2#!l ca'#ec!l!i0

$trategii didactice#

 

Page 4: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 4/18

 Metode si procedee# Co')era#ia-oer)a#ia-e2plica#ia-e2erci#i!l-de$o'#ra#ia*

  Mijloace de invatare # Pap!a Za'a Pri$a)ara-co c! "lori $edalioa'e-"lori 'a#!rale-pa'o!

i'#al'irea de di$i'ea#a-crioare de la (radi'ar-ac!le# c! !'el#e i !li-"ia lai#i'#-"ie c!

"lori-creioa'e colora#e-Le(o-plic!ri colora#e c! arci'i-je#oa'e c! "lori-$i'(e-pla'a c! "e#e i

"lori ,a$i#oare-je#oa'e c! !'el#e-pa$a'#-pie#ri-lopa#ele-(1i)ece-!li-C+ c! a$a"lo#ilor-reco$pe'e0

$cenariul !ilei#

Tran!itie # + una dimineata,draga gradinita” 3A'e2a 45 6 copiii i'#ra i' ala de

(r!pa  -ntalnirea de dimineata#

  Ac#i)i#a#ea ,ilei i'cepe c! “ I'#al'irea de di$i'ea#a%- copiii !'# ae,a#i i' e$icerc i e

"ace &al!#!l pri' reci#area poe,iei : “ 6 +i$i'ea#a a oi#-

To#i copiii a! )e'i#-

I' e$icerc 'e ad!'a$

&i "r!$o 'e al!#a$0

A.'cep!# o 'o!a ,i

7!'a di$i'ea#a-copii8

  . 7!'a di$i'ea#a-doa$'a ed!ca#oare8%

&e "ace pre,e'#a copiilor: e #ri(a ca#alo(!l (r!pei-"iecare copil ii aa,a "o#o(ra"ia i' pa'o!0

  “ +!pa ce 'e.a$ ad!'a#

  &i "r!$o 'e.a$ al!#a#

  Cole(ii 'e.a$ i'#al'i#

  Ci'e oare '.a )e'i#?%

U' copil aa,a la pa'o! "o#o(ra"iile cole(ilor ae'#i0

“Zi!a-l!'a-a'!l-

A'o#i$p!l 'i.l ara#a0

+eci cale'dar!l 'a#!rii-

&a.l co$ple#a$ i'da#a8%

 

Page 5: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 5/18

 

&e i'dreap#a a#e'#ia copiilor pre Cale'dar!l 'a#!rii0&e preci,ea,a ,i!a i' care 'e a"la$-e

a$i'#e#e ce ,i a "o# ieri-ce ,i )a "i $ai'e-l!'a i a'!l i' care 'e a"la$0

. I' ce a'o#i$p !'#e$? 3e#e i'dica# a'o#i$p!l pri'#r.o a(ea#a roie5. C!$ e#e )re$ea a#a,i?3e#e ae,a# je#o'!l care i'dica #area )re$ii di' ,i!a repec#i)a5

. C!$ 'e i$raca$ i' a'o#i$p!l pri$a)ara? 3 e#e ae,a# je#o'!l care i'dica i$raca$i'#eacorep!',a#oare5

. Ce ,i a ap#a$a'ii e#e a#a,i? 3 e#e ae,a# je#o'!l care i'dica ,i!a ap#a$a'ii5

. Ce ,i a "o# ieri? 3 i'ai'#ea je#o'!l!i care i'dica ,i!a c!re'#a )a "i ae,a# je#o'!l care i'dica

,i!a precede'#a5. Ce ,i )a "i $ai'e? 3+!pa je#o'!l care i'dica ,i!a c!re'#a )a "i ae,a# je#o'!l care i'dica

,i!a !r$a#oare5

. I' ce l!'a !'#e$? 3 E#e ae,a# je#o'!l care i'dica l!'a 5

. I' ce a' !'#e$? 3 E#e ae,a# je#o'!l care i'dica a'!l i' care 'e a"la$5

  &e poar#a o co')era#ie c! #e$a $unt vesel%a* trist%a* pentru ca...i' cadr!l careia-#rei a!

 pa#r! copii !'# olici#a#i a.i alea(a i$a(i'ea pero'i"ica#a 3)eela/#ri#a5 care repre,i'#a cel

$ai i'e ce i$# ei i' acel $o$e'#0 Fiecare copil )a $o#i)a #area a !"le#eaca-iar (r!pa il )a

ac!l#a i )a p!#ea a.i adree,e i'#reari0

  Ur$ea,a Ac#i)i#a#ea de (r!p i' care #rei a! pa#r! copii po)e#ec c!$ i.a! pe#rec!# ,i!a

de ieri i' "a$ilie-rela#a'd i'#a$plari di' $edi!l "a$ilial0

  La /outatea !ilei apare i' (r!pa Za'a Pri$a)ara c! o crioare de la (radi'ar0 I'

crioare-(radi'ar!l le po)e#e#e ca e !para# deoarece )a'#!l i.a a$e#eca# #oa#e "lorile di'co!le#-celelal#e "lori i .a! o"ili#-iar el a ra$aa "ara !'el#e i "ara !li-a#"el ca '! $ai are ce

a pla'#e,e i c! ce a l!cre,e0 &e ci#e#e copiilor crioare 3 A'e,a 950 &e ia co!le#!l c! "lori de

la Za'a Pri$a)ara i e i$par#e ca#e !' $edalio' i' "or$a de "loare "iecar!i copil

3 G1iocel-'arcia i lalea50 I' "!'c#ie de "loarea pri$i#a e "ace repar#i,area pe ce'#re0

  Vo$ decoperi ca i' co!le# '! e a"la doar $edalioa'ele c! "lori-i i 'i#e plic!ri

colora#e0Plic!rile co'#i' arci'i0 A#"el Za'a Pri$a)ara 'e p!'e ca daca re!i$ a i'depli'i$

#oa#e arci'ile a#!'ci )o$ pri$i reco$pe'ele a"la#e i' c!#i!#a ei $a(ica-iar (radi'ar!l )a "i

"oar#e "erici#0

• Tran!itie # at din palme 3 A'e2a 5 . copiii )or i'#ra i' ala de (r!pa i e )or

ae,a la ce'#re0

  Activitati liber alese %AA &*

iblioteca # + 0lori pentru gradinar” 6 "ia de l!cr!

&arci'i de l!cr! : . a parc!r(a #rae!l corec# aj!#a'd (radi'ar!l a aj!'(a la "lori*

  . a !'eaca p!'c#ele pe'#r! a o#i'e co'#!r!l !'ei "lori*

 

Page 6: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 6/18

  Arta # + Micii artisti” %Album* 6 colorare "lori de pri$a)ara0

  &arci'i de l!cr!: . a colore,e i' i'#erior!l !'!i co'#!r da#-"oloi'd c!lorile

 po#ri)i#e0

(onstructii# +1ardiniere pentru flori + 6 co'"ec#io'are di' Le(o

&arci'i de l!cr!: . a aa$le,e $a#erialele da#e pe'#r! a reali,a o jardi'iera

  . a coopere,e c! cole(ii i' real,iarea #e$ei0

Tran!itie # 2ai veniti,frati si surori3% A'e2a ;5

  Copiii )or $er(e la aie0

Tran!itie # 4nu,doi ,trei bobocei 3 A'e2a <5

Copiii i'#ra i' ala pe'#r! a ai'cepe ac#i)i#a#ea de la +o$e'i!l Li$a i Co$!'icare0

Domeniul imba si (omunicare # $urpei!ele primaverii . joc didac#ic

• Momentul de miscare # (ate unul pe carare 3 A'e2a = 5

• Tran!itie # Printre flori noi ne plimbam 3 A'e2a 4>5

 Copiii i'#ra i' ala pe'#r! a ai'cepe ac#i)i#a#ea de la +o$e'i!l O$ i &ocie#a#e0

Domeniul "m si $ocietate # Gradinarii iscusiti 5  ed!ca#ie pe'#r! a'a#a#e

• Tran!itie # 4nu,doi,unu doi3 A'e2a 445

Activitati liber alese %AA )* # 6 $amba florilor 7 . Florile da'ea,a 3adap#are joc

$!,ical #a#!ie5

• Tran!itie # 8ine ,vine primavara 3A'e2a 495

  9:po!itie cu lucrari %"btinerea performantei*

  -nc;eierea activitatii.

 

Descrierea activitatii

 

Page 7: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 7/18

 /r.

crt.

9tapele

activitatii

Desfasurarea activitatii Metode si

procedee

9valuare

&. Moment

organi!ator

ic

Ai(!r co'di#iile de"a!rarii op#i$e a ac#i)i#a#ii:

• Aeriirea alii de (r!pa*

• A$e'ajarea pa#i!l!i ed!ca#io'al

3$ijloace-$a#eriale5

Or(a'i,area (r!p!l!i de copii0

Co')era#ia Oer)area

co$por#a$e'

!i 'o'.)eral

Aprecieri

i'di)id!ale0

). (aptarea

atentiei

Copiii )or par#icipa la i'#al'irea de di$i'ea#a-$o$e'# i'

care )or decoperi ele$e'#!l !rpri,a.Za'a Pri$a)ara0

Acea#a a )e'i# la (r!pa “P!i!#ilor p!"oi% c! o crioare

de la (radi'ar0 I' crioare-(radi'ar!l le po)e#e#e ca e

!para# deoarece )a'#!l i.a a$e#eca# #oa#e "lorile di'

co!le#-celelal#e "lori i .a! o"ili#-iar el a ra$a "ara

!'el#e i "ara !li-a#"el ca '! $ai are ce a pla'#e,e i

c! ce a l!cre,e0Mai i'#ai )o$ or#a "lorile di' co!le# i "iecare copil )a

 pri$i ca#e o "loare di' cele #rei #ip!ri 3(1iocel-'arcia i

lalea50

Co')era#ia

Oer)area

co$por#a$e'

!i 'o'.)eral

<. Anuntarea

temei si a

obiectivelor

A#a,i )o$ reali,a #e$a” Gradinarul si florile lui” i'

care ii )o$ ara#a Za'ei Pri$a)ara ca 'oi p!#e$ a il

"ace$ "erici# pe (radi'ar0 +ar oare c!$ p!#e$ "ace ace#

l!cr!?Ii )o$ ara#a ca 'oi #i$ a l!cra$ pe ec1ipe-ca

#i$ a )ori$ "r!$o i #i$ $!l#e l!cr!ri depre

 pri$a)ara000+e ae$e'ea-ii )o$ ara#a ca 'oi #i$ a

 pla'#a$ "loricele8

Co')era#ia Oer)area

co$por#a$e'

!i 'o'.)eral

Aprecieri

i'di)id!ale0=. Pre!entare

continutulu

i si

dirijarea

invatarii

. Za'a 'e p!'e ca daca )o$ reali,a corec#-"r!$o i

i' li'i#e ceea ce 'e.a$ prop!-'e )a o"eri ca#e o

"loricica0 Copiii care pe parc!r!l ,ilei a! pri$i#

 pa#r! "loricele )or pri$i o reco$pe'a di' c!#i!#a

c! reco$pre'e a Za'ei0

. Mai i'#ai )o$ or#a "lorile di' co!le# i "iecare

copil )a pri$i ca#e o "loare di' cele #rei

#ip!ri3 (1iocel-'arcia i lalea50

I' "!'c#ie de "loarea pri$i#a e )a "ace repar#i,area

la ce'#re0

 

Tran!itie# at din palme 3 A'e2a 5

AA &

&. iblioteca # + 0lori pentru gradinar”

Copiii )or reali,a !' lairi'# i' care il )or aj!#a

Co')era#ia

Co')era#ia

 

Page 8: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 8/18

  pe (radi'ar a aj!'(a la "lori pe'#r! a le

!da0Copil!l care a (ai# dr!$!l (radi'ar!l!i la

"lori )a pri$i i' dar o lalea-a#"el ca )a !'i

 p!'c#ele- i'ca# a o#i'a lalea!a 3c! ro! "loarea

lalelei-c! )erde #!lpi'a i "r!',ele lalelei5

3A'e2a 50

). Arta# +Micii artisti” %Album*

Copiii )or colora "ia c! "lori de pri$a)ara

3 A'e2a @5-"ara a depai co'#!r!l-"oloi'd c!lori

adec)a#e0

<. (onstructii # +1ardiniere pentru flori”

Copiii )or reali,a jardi'iere pe'#r! "lori di'

Le(o-la "el ca i $odel!l pe care il a! pe $a!#e0

Copiii e )or e,a la $a!#e i' "!'c#ie de

$adalioa'e0La "iecare $a!#a )a e2i#a !' $odel-iarcopiilor li e )a e2plica i de$o'#ra $od!l de l!cr! pe

ra'd-!r$a'd ca ei a i'ceapa l!cr!l deoda#a0 I' #i$p!l

l!cr!l!i le )oi da i'dica#ii i ii )oi priji'i acolo !'de e#e

'e)oie0

 Tran!itie # 2ai veniti,frati si surori3 3A'e2a ;5

  +!pa #er$i'area ac#i)i#a#ii pe ce'#re copiii )or $er(e

la aie-d!pa care )or i'#ra la !r$a#oarea ac#i)i#a#e0

Tran!itie # 4nu,doi,trei bobocei 3A'e2a <5  Copiii i'#ra la !r$a#oarea ac#i)i#a#e0

D( # $urpri!ele primaverii 5 joc didactic

  +!pa ce copiii a! i'#ra# ordo'a# i' ala de (r!pa i .

a! ae,a# pe ca!'ele-le )oi p!'e ca Za'a Pri$a)ara le.

a ad! !' co c! !rpei,e i le )oi prop!'e !' joc '!$i# “

&!rpri,ele pri$a)erii%0

  La do$e'i!l Li$a i Co$!'icare ii )o$ ara#a Za'ei

Pri$a)ara ca# de "r!$o #i$ 'oi a )ori$ i ca# de

$!l#e l!cr!ri #i$ depre "lorile de pri$a)ara pe'#r! ca

acea#a a $ear(a i a il i')e#e i pe (radi'ar0

Pre!entarea regulilor jocului

. Ne )o$ i$par#i i' do!a e1ipe 3 ec1ipa "lorilor i

E2plica#ia

Co')era#ia*

E2plica#ia*

+e$o'#ra#ia*

E2erci#i!l0

Aprecieri i'

le(a#!ra c!

repec#area

i'dica#iilor de

l!cr!*

Aprecierire"eri#oare la

i'#ere!l pe'#

"i'ali,area

l!crarii0

Oer)area

co$por#a$e'

!i 'o'.)eral

 

Page 9: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 9/18

 ec1ipa (radi'arilor50

Pre,i'# copiilor re(!lile joc!l!i : oc!l are

)aria'#e-a#"el ca "iecare ec1ipa )a a)ea de re,ol)a#

o erie de arci'i0 &arci'ile !'# ae,a#e i' plic!ri

colora#e0+aca copil!l '!$i# di' ec1ipa )a rap!'de

corec# arci'ii-ec1ipa )a pri$i !' p!'c# repre,e'#a#

 pri'#r.o "loare ,a$i#oare $ica 3Ec1ipa "lorilor5 i

 pri'#r.o "a#a ,a$i#oare $ica 3 Ec1ipa (radi'arilor50

La #rei p!'c#e-adica la #rei "lori-repec#i) "e#e

,a$i#oare $ici-ec1ipa )a pri$i o "loare/"a#a

,a$i#oare03A'e2a B5

8arianta &

Voi coa#e di' plic arci'ile pe'#r! )aria'#a 40

1ocul de proba

Le )oi p!'e copiilor o (1ici#oare: “Care "loare

 parca.i oare?% 3Floarea.oarel!i5

Desfasuarea propriu>!isa a jocului

 

Le )oi p!'e copiilor: “&#ar# joc8%

Pe ra'd ca#e !' copil di' "iecare ec1ipa )a rp!'de

arci'ilor $ele0 Rap!'!rile corec#e )or "ireco$pe'a#e c! o "loare/"a#a ,a$i#oare0 Voi

coa#e di' plic arci'ile pe'#r! )aria'#a 40Copiii )or

(1ici "lorile de pri$a)ara0

G1ici#orile pe'#r! ec1ipa "lorilor:

4-9- 1ai (1ice#e daca )rei:

“Clopotel mititel,

Scoate capul din zapada

 Primavara sa o vada.” 3 G1iocel!l5

“Clopotei mititei,

 Albi si frumusei,

 Pe o ramurica

 Foarte subtirica

 In rand asezati,

 Foarte parfumati.” ( Lacra$ioarele5

Aprecieri

i'di)id!ale i

colec#i)e

re"eri#oare la

i'!irea

re(!lilor

 joc!l!i0

Aprecieri

i'di)id!ale i

colec#i)e

re"eri#oare la

repec#area

re(!lilor

 joc!l!i*

 

Page 10: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 10/18

 

“E o floarenmiresmata

Cuo le!endandelun!ata

 "e #arcis ne aminteste

Si de Pasti ea infloreste” (  Narcia5

G1ici#orile pe'#r! ec1ipa (radi'arilor:

“ $an de aur lanceput,

%lob de puf cand e trecut.

Suflan el sa il destrami

Siai sa afli mai multi bani” ( Papadia5

“ Atra! roiuri de albine,

 Fluturas pe ele vine,

Cu flori multe,parfumate, Alb,bleu,roz sunt colorate” ( Za$ilele5

“Cupe albe,san!erii

Stau pe lu&ere infipte,

 Parcar fi niste faclii'

 ai !)icestele,de stii'”( Lalea!a5

8AR-A/TA )

Voi coa#e di' plic arci'ile pe'#r! )aria'#a 90 Voi

ar!'ca $i'(ea !'!i copil i )oi p!'e !' !#a'#i)la i'(!lar-cera'd!.i copil!l!i a il p!'a la pl!ral i

i')er0oc!l: “E!p!' !'a-#! p!i $!l#e%0Copiii )or

co$ple#a propo,i#ii c! acele c!)i'#e care lipec-iar

apoi )or alca#!i propo,i#ii c! il!e#ele de pe i$a(i'i0

1ocul de proba#

Le )oi p!'e copiilor 9 c!)i'#e la care ei i$i )or

p!'e i'(!lar!l-repec#i) pl!ral!l:lalea-,a$ile0

oc!l: “E! a$ $ai $!l#e-#! ai o i'(!ra00000%

Desfasurarea propriu>!isa a jocului#

Proba &#

Le )oi p!'e copiilor di' ec1ipa "lorilor do!a

!#a'#i)e la i'(!lar !r$a'd ca ei a le p!'a la

Aprecieri

i'di)id!ale

re"eri#oare lacorec#i#!di'ea

rap!'!rilor

(1ici#ori*

Apla!,e

Aprecieri

colec#i)e*

 

Page 11: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 11/18

  pl!ral 3(1iocel-#ropi#oare50

Le )oi p!'e copiilor di' ec1ipa (radi'arilor do!a

!#a'#i)e la pl!ral !r$a'd ca ei a le p!'a la

i'(!lar 3(rele-'arcie50

Proba )#

Copiii )or co$ple#a propo,i#ii c! acele c!)i'#e care

lipec0

Propo,i#iile pe'#r! ec1ipa "lorilor:

Pe'#r! a '! e !ca "lorile-'oi #re!ie a le00000

3!da$50

Propo,i#iile pe'#r! ec1ipa (radi'arilor:

Fr!',ele pla'#elor a! c!loarea00003)erde50

Proba <#Copiii )or alca#!i propo,i#ii c! acele c!)i'#e care

decri! il!e#ele de pe i$a(i'i0

Ec1ipei "lorilor ii )oi ara#a o i$a(i'e i' care a e

a"le o "e#i#a-o #ropi#oare i o "loare0

Ec1ipei (radi'arilor ii )oi ara#a o i$a(i'e i' care e

a"la!' aie#el-o apa i ca#e)a "r!',e !ca#e0

8AR-A/TA <

+e acea#a da#a )o$ )edea ale c!i !'# ace#e

!$re-i )o$ a"la ce )o$ o#i'e daca ara'ja$ pieele ace#!i p!,,le0

1ocul de proba#

Voi e2plica copiilor procede!l de l!cr!0Voi ara#a

copiilor i$a(i'i c! !$re-!r$a'd ca ei a ae,e pe

!$ra i$a(i'ea corep!',a#oare ace#eia0

Desfasurarea propriu>!isa a jocului#

Copiii di' ec1ipa "lorilor )or ae,a pe !$re

i$a(i'ile corep!',a#oare "lorilor de pe !$re0

3Lalea-'arcia-(1iocel5

Copiii di' ec1ipa (radi'arilor )or ara'ja pieele

 p!,,le.!l!i i' aa "el i'ca# a o#i'a i$a(i'ea

Aprecieri

i'di)id!ale

re"eri#oare la

corec#i#!di'ea

"or$!larii

i'(!lar!l!i

 pl!ral!l!i

c!)i'#elor0

Aprecieri

i'di)id!ale

re"eri#oare la

co$ple#area

corec#a a propo,i#iilor*

Aprecieri

i'di)id!ale

re"eri#oare la

alca#!irea

corec#a a

 propo,i#iilor*

 

Page 12: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 12/18

 corep!',a#oare03P!,,le di' ae piee5

 N!$ar p!'c#ele pri$i#e de "iecare ec1ipa-pe'#r! a

)edea care e#e ec1ipa ca#i(a#oare0

“. Za'a Pri$a)ara e#e "oar#e i'ca'#a#a deoarece a

i')a#a# $!l#e l!cr!ri de la )oi-dar i'ca '! pleaca

 pe'#r! ca $ai are o !rpri,a0Mai a)e$ de i'depli'i#

o arci'a000%

Momentul de miscare# (ate unul pe carare 

3A'e2a =5

Tran!itie# Printre flori noi ne plimbam

% A'e2a 4>5

Apla!,e*

Aprecieri

colec#i)e*

?. Asigurareatransferulu

i si a

retentiei

+O&: Gradi'arii ic!i#i

Le )oi p!'e copiilor care e#e !r$a#oarea arci'a pe

care Za'a Pri$a)ara 'e.o prop!'e : a#a,i )o$ pla'#a

 !li de "lori0 A#"el il )o$ c!#i pe (radi'ar de #reaa-iar 

ace#a )a "i "oar#e "erici# ca'd Za'a ii )a p!'e ce a$

"ac!# 'oi0

. +e ce a! 'e)oie "lorile pe'#r! a #rai pe pa$a'#?3 apa

-l!$i'a5

Le )oi e2plica copiilor ca aa c!$ oa$e'ii '! po#

#rai "ara aer -apa i $a'care-'ici "lorile '! po# #raidaca '! #a! i' pa$a'# a! i' apa i daca '! pri$ec

$!l#a l!$i'a de la oare0

. Ci'e i$i p!'e ce $a#eriale a)e#i )oi pe $a!#e?

3(1i)ece-pa$a'# i 'iip5

+!pa ce e )a "ace i'#!irea $a#erial!l!i-)oi e2plica

copiilor procede!l de l!cr!0

. L!a$ c! $a'!#a p!#i' 'iip i il p!'e$ i' (1i)eci0

Apoi p!'e$ pa$a'#-d!pa care ae,a$ !l!l0 +!pa

ce a$ ae,a# !l!l-$ai ada!(a$ pa$a'# pe'#r! a

 p!#ea "i2a !l!l0 Ada!(a$ pa$a'# pa'a ca'd

 !l!l e acopera de #o#0

+!pa ce a$ e2plica# copiilor procede!l de l!cr!-cer

!'!i copil a )i'a i' "a#a pe'#r! a repe#a ace#

 procede!-iar apoi #o#i copii po# i'cepe a l!cre,e0

  I'ai'#e de a i'cepe-)oi reali,a c! precolarii

Page 13: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 13/18

 ca#e)a e2erci#ii pe'#r! i'cal,irea $!c1ilor $ici ai

$ai'ii: “ *ana lebada o fac,

  Care da mereu din cap

  +ebedelen &ur privesc

  Capul apoi sil rotesc

  "e!etele imi sunt petale

  Se desc)id ca la o floare

  Ploaia cade neincetat 

  "e!etele leam miscat 

  Si apoi le rasfiram

  Si la pian frumos cantam.”

Copiii i'cep a l!cre,e-iar e! ii )oi aj!#a acolo !'de e#e

'e)oie0

. +!pa ce ilii a! "o# pla'#a#i-ii )o$ ae,a la

(ea$-pe'#r! a pri$i ca# $ai $!l#a l!$i'a de laoare0

Tran!itie# 4nu,doi,unu,doi 3A'e2a 445

AA )#” $amba 0lorilor”

La acea#a ac#i)i#a#e-copiii e )or j!ca%&#a#!ile%0To#i

copiii !'# "lori care da'ea,a i' (radi'a pe "o'd!l

$!,ical “&a$a "lorilor%-iar la oprirea $!,icii #oa#e

"lorile i'cre$e'ec-a#"el ca #o#i copiii e oprec di'da'a#0Floricica ce '! a i'cre$e'i# )a iei di' joc i

)a "i d!a i' caa-i' )a,a0 oc!l co'#i'!a pa'a ca'd

ra$a'e o i'(!ra "loare i' (radi'a0

;0 9valuare Tra',i#ie : 3A'e2a 495

  Voi "ace o i'#e,a a ceea ce a! reali,a# copiii la "iecare

ac#i)i#a#e-i'cepa'd c! ac#i)i#a#ea pe ce'#re0

. A#a,i i.a$ ara#a# Za'ei Pri$a)ara ca 'oi #i$ a

l!cra$ i' ec1ipa0Ce a$ reali,a# 'oi la ac#i)i#a#ea pe

ce'#re?

Voi e2p!'e l!crarile pe care copiii le.a! reali,a# la

ac#i)i#a#ea pe ce'#re0

. +e ae$e'ea i.a$ ara#a# i ca #i$ a )ori$

"r!$o i #i$ $!l#e l!cr!ri depre "lori0 Voi ara#a

ceea ce a! reali,a# la joc!l didac#ic-i a'!$e

arci'ile de la )aria'#a 0

&i i' "i'al i.a$ ara#a# ca 'oi !'#e$ 'i#e (radi'ari "oar#e

Co')era#ia

Aprecieri

i'di)id!ale i

colec#i)e le(a

de prod!ele

reali,a#e0

 

Page 14: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 14/18

  pricep!#i care a! #i!# a pla'#e,e "loricele-prec!$ i

'i#e !'i da'a#ori0

<0 -nc;eierea

activitatii

Za'a Pri$a)ara-$!a"ir!l-ii ia la re)edere i le

$!l#!$e#e copiilor pe'#r! ca a! i')a#a#.o a#a# de $!l#e

l!cr!ri-prec!$ i pe'#r! ca a! pla'#a# !lii

(radi'ar!l!i-p!'a'd!.le ca e#e co')i'a ca ace#a )a "i

"oar#e "erici#0

  I'a i'ai'#e de a pleca-Za'a le )a da copiilor !rpri,ele

 pro$ie: o diplo$a pe'#r! (radi'ar!l ic!i#3A'e2a 45

  Copiii pri$ec reco$pe'ele i ie or(a'i,a# di' ala de

(r!pa0

Co')era#ia

A'e2a 4 : Tra',i#ie una dimineata,draga gradinita33

  Buna dimineata,

  Draga gradinita

  !n "aiat ti#adu$e mama

 

Page 15: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 15/18

 %i#are si#o &etita'

  Baietii( Eu sunt $el mai mare,

  Ve)i $a#mi sade "ine,

  *etitele( Dar ni$i eu nu#s mititi$a

  !ita#te la mine'

  Baietii( Am adus o $as$a

  %i#are si#o ra$+eta mare,

 Edu$atoarea( Pentru tine,"aietele,

  Nu e de mirare'

  *etitele( %i eu o ausa,

  Cu o$+i $a de &raga

  Cand o $ul$ sa#I $ant intruna

“Nani,mama draga”

 

A'e2a : Tra',i#ie: +at din palme”

  7a# di' pal$e-clap-clap-clap

  +i' picioare-#rap-#rap-#rap

  Ne.')ar#i$-'e ra!ci$

  &i pre ce'#re 'oi por'i$0

Ane-a .( %$risoarea de la gradinarul Prima/erii 

+ra(i p!i!#i p!"oi-

  &!'# (radiar!l Pri$a)erii i !'# "oar#e- "oar#e !para#0 Ca'd $.a$ #re,i# a,i di$i'ea#a i a$

$er i' (radi'a- a$ )a,!# ca pe#e 'oap#e )a'#!l a a$e#eca# #oa#e "lorile- a#"el ca a$ 'e)oie de

aj!#or!l )o#r! pe'#r! a le or#a0 Apoi a$ $er a c!le( "lori i a$ )a,!# ca ace#ea .a! o"ili#0 N!

#i! ce a p!#ea "ace a e #re,eaca la )ia#a0 Apoi a$ )r!# a i$i ia! !'el#ele pe'#r! a pla'#a al#e

"lori-dar a$ )a,!# ca a#a# ace#ea ca# i !lii "lorilor a! dipar!#0 Cred ca Vraji#oarea ce Rea $i.a

"!ra# !'el#ele i !lii0 Ma i'#rea$ daca a#i p!#ea )oi c!$)a a $a aj!#a#i- de aceea a$ #ri$i.o pe

Za'a Pri$a)ara la )oi c! ca#e)a arci'i0

 

C! dra(- (radi'ar!l Pri$a)erii8

Page 16: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 16/18

 

A'e2a ;: Tra',i#ie: +2ai veniti, frati si surori3”

  ai )e'i#i- "ra#i i !rori

  &a c!le(e$ $a'dre "lori

  Floricele a$ c!le

  &i pre aie #o#i a$ $er0

A'e2a < : Tra',i#ie: +4nu, doi, trei bobocei”

  U'!- doi- #rei oocei

  V.ad!'a#i a '!$ara#i

  &#a#i c!$i'#i i li'i#i#i

Pe'#r! lec#ii pre(a#i#i0

A'e2a B : Regulile jocului#

•  Gr!pa e i$par#e i' do!a ec1ipe*

• Copiii #re!ie a rap!'da '!$ai la olici#are*

• &a rap!'da i' propo,i#ii*

 

Page 17: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 17/18

 

• &a repec#e ceri'#ele (r!p!l!i di' care "ac par#e i ale ed!ca#oarei0

9lemente de joc#• G1ici#ori- apla!,e- #i$!le'#e- !rpri,a- i'#recerea- $icarea- $a'ip!larea

$a#erialelor0

A'e2a = : Tra',i#ie: +(ate unul pe carare@”

  Ca#e !'!l pe carare

  Mer(e$ i' (radi'a $are-

  &.ad!'a$ o ,a$il!#a-

  U' (1iocel i.o pa'el!#aD

A'e2a 4> : +Printre flori noi ne plimbam3”

  Pri'#re "lori 'oi 'e pli$a$-

  Florile le ad$ira$-

  +ar pee le '! calca$-

  La loc!i 'e ae,a$-

  L!cr!ri $!l#e a.')a#a$D

A'e2a 44 : Tra',i#ie +4nu>doi, unu>doi”

  U'!.doi- !'!.doi

  Mer(e$ #o#i i' pa )ioi-

  &#a#!ile 'oi 'e j!ca$-

  &i i'cepe$ a da'a$8

 

Page 18: 0 Proiect Bun

7/21/2019 0 Proiect Bun

http://slidepdf.com/reader/full/0-proiect-bun 18/18

 

A'e2a 49 : Tra',i#ie + 8ine, vine primavara”

  Vi'e- )i'e pri$a)ara Cre#e- cre#e iara )erde-

  &e a#er'e.' #oa#a #ara- Ciocarlia.' 'ori de pierde-

  Floricele pe ca$pii Mieii ,!rda pe ca$pii

  ai a le.ad!'a$- copii8 aide#i a.i )ede$ - copii8