0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  1/44

  Sistemul de management alorganizaiei

  Prof.Oetea Rzvan-Alexandru

  coala cu clasele I-VIII Sascut

  Comuna Sascut

  Judeul Bacu

  Anul colar 2011-2012

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  2/44

  Sistemul de management al

  organizaieiComponente:

  subs is temul organizator ic

  subsistemul informaional

  subs is temul decizional

  subsistemul metode i tehnici de

  management

  subs is temul resurse lor umane

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  3/44

  Subsistemul managementul

  resurselor umane

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  4/44

  Subsistemul MRU

  Subsistemul de management a resurselor

  umaneconst n ansamblul mecanismelor iproceselor prin care se determinnecesarul de

  personal al organizaieipe termen scurt, mediu ilung, prin care se previzioneazevoluia

  resurselor umane interne i a celorlali

  stakeholderi individuali [] i dezvoltarea unei

  culturi organizaionale performante, subordonatendeplinirii obiectivelor strategice ale organizaiei

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  5/44

  Subsistemul MRU

  Resursele umane prezint 10 elemente despecificitate:

  a)sunt reprezentate depersoanele i grupele de

  persoane din cadrul organizaiei, vizibile itangibile i, concomitent, de caracteristicile

  acestor persoane

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  6/44

  Subsistemul MRU

  b)Creativitatea-tiinific, tehnic, economic,cultural, managerial

  c) Creativitatea genereaz numeroase schimbri

  d) Creatoare devaloare adugat

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  7/44

  Subsistemul MRU

  e) Elementul determinant n obinereaproductivitii muncii

  f) Eterogenitatea

  g) Dualitatea manifestrilorformale iinformale

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  8/44

  Subsistemul MRU

  i)Flexibilitatea

  j) Se manifest i ca un liant organizaional

  k)Dificultatea evalurii

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  9/44

  Subsistemul MRU

  Managementul resurselor umane constituie

  i un vector al dezvoltrii organizaiei

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  10/44

  Subsistemul MRU

  Resursa uman constituie un determinant alfuncionalitii, eficacitii, eficienei i

  competitivitii organizaiei

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  11/44

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  12/44

  Subsistemul MRU

  a)Managementul resurselor umane include pe

  lng resursele umane interne i resursele umane

  din exteriorul organizaiei

  b)Managementului resurselor umane include imodelarea culturii organizaionale a organizaiei

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  13/44

  Funciilesubsistemului MRU

  a)Asigurarea resurselor umane necesare

  organizaiei

  b)Identificarea i cultivarea relaiilor cu stakeholderii

  semnificativi ai organizaiei

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  14/44

  Funciilesubsistemului MRU

  c) Creterea potenialului resurselor umane, acreativitii acestora i a eficacitii i eficienei n

  utilizarea lor

  d) Umanizarea organizaiei

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  15/44

  Sistemul de management al

  organizaiei

  Componente:

  subs is temul organizator ic

  subsistemul informaional subs is temul decizional subsistemul metode i tehnici de

  management subs is temul resurse lor umane

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  16/44

  Reproiectarea managerial

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  17/44

  Reproiectareamanagerial

  Reengineering-ulsemnific regndireafundamental i reproiectarea radical a

  proceselor de afaceri, n vederea obinerii unormbuntiri spectaculoase ale indicatorilorconsiderai astzi critici n evaluareaperformanelor, cum ar fi costul, calitatea, service-

  ul i viteza

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  18/44

  Reproiectareamanagerial

  Context:

  a) manifestarea a numeroase disfuncionalitinfuncionarea managementului neexercitareafunciei de previziune, inflexibilitateaorganigramei, supra-aglomerareamanagerilor,

  neglijarea instrumentaruluidecizional

  recomandat de tiin

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  19/44

  Reproiectareamanagerial

  b) multiplicarea influenelor exercitate de mediulambiant, naional i internaional

  c) multiplicarea i diversificarea problemelorcu

  care se confrunt firmele i care necesit unmanagement performant, generator de avantaje

  competitive pe pia

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  20/44

  Sistemul de management al

  organizaiei

  Componente:

  subs is temul organizator ic

  subsistemul informaional subs is temul decizional subsistemul metode i tehnici de

  management subs is temul resurse lor umane

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  21/44

  Reproiectarea sistemuluiorganizatoric

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  22/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  A. Efectuarea unei analize critice:

  1.Analiza caracteristicilor dimensionale i

  funcionale ale componentelor primare alestructu r i i organizator ice (posturi, funcii,compartimente, relaii organizatorice etc.)

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  23/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  2.Analiza activitilor implicate n realizareaobiectivelordin punct de vedere organizatoric

  3. Analiza prin prisma unor principiide concepere

  i funcionare a sistemului organizatoric

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  24/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  Identificarea principalelor deficiene:

  a)supremaia obiectivelor

  b)managementul participativ

  c)flexibilitateastructurii organizatorice

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  25/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  d)concordana deplin ntrenatura posturilor icaracteristicile titularilor de posturi

  e)aplatizarea structurii organizatorice

  f)permaneneimanagementului

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  26/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  g) armonizareaposturilor i funciilor

  h) eficienasistemului organizatoric

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  27/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  4. Analizancadrriide personal - ponderea

  ierahic medie, dimensiunea compartimentelor,ncadrarea socio-profesional

  5. Analiza documentelor organizatorice

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  28/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  B. Reproiectarea sistemului organizatoric

  Modaliti de reproiectare:

  a) delimitarea i dimensionareacorespunztoare a componentelor procesuale(sarcini, atribuii, activiti, funciuni)

  b) determinarea necesarului deposturi i funcii

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  29/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  c)nfiinarea/desfiinarea/comasarea de

  compartimente funcionale i operaionale

  d) determinarea necesarului de personaln

  funcie de natura i caracteristicile posturilor de

  management i execuie

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  30/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  e) echilibrarea ponderilor ierarhice

  f)aplatizarea structurii organizatorice prinreducerea, pe ct posibil, a numrului de niveluriierarhice

  g) mbogirea i lrgirea posturilor

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  31/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  Inserarea acestor modificri n documenteorganizatorice:

  a) regulament de organizare i funcionare

  b) organigram

  c) fie de post

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  32/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  C. Implementarea soluiilororganizatorice

  a)Sensibilizarea personaluluimanagerial

  b)Modificarea culturii organizaionale

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  33/44

  Reproiectareamanagerial

  Exist posibilitatea ca o strategie de organizaie spoat fi foarte bine fundamentati excelent

  elaborat, dar s nu poat fi operaionalizatdincauza mediului aplicativ mai puin pregtit s

  accepte schimbarea

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  34/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  Stadiul Iorganizarea de sesiuni de informareamanagerilordin organizaie, inclusiv a liderilor

  sindicaliasupra obiectivelor, coninutului iavantajelornoului instrumentar managerial

  Stadiul IIcursuri de perfecionarecu manageriidin ealonul superior

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  35/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  Stadiul IIIorganizarea de cursuri de instruireamanagerilor din ealoanele - mediu i inferior

  Stadiul IVorganizarea instruirii personalului deexecuie, a specialitilor din diverse compartimente

  funcionale i operaionale

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  36/44

  Reproiectarea sistemului

  organizatoric

  D. Evaluarea eficieneiremodelrii organizatorice

  a)Costul

  b)Calitatea

  c)Viteza

  d)Personalul

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  37/44

  Transformarea organizaional

  a) Dialogul

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  38/44

  Transformarea organizaional

  b) Dezvoltarea organizaiei ca un ntreg

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  39/44

  Transformarea organizaional

  c) Asociarea schimbrilor organizaionale desuprafa cu modificri profunde n modul dea gndi al salariailor

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  40/44

  Transformarea organizaional

  d) Promovarea unei viziuni clareformal iinformal

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  41/44

  Cultura managerial

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  42/44

  Cultura managerial

  Cultura managerial se refer la sistemul devalori, credinele, aspiraiile, ateptrile icomportamentele managerilordintr-o organizaiecare se reflect n tipurile i stilurile de managementpracticate n cadrul organizaiei []

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  43/44

  Cultura managerial

  Coninutul i modalitile de manifestare ale culturiimanageriale sunt puternic marcate de

  personalitatea managerilor, ndeosebi a celor denivel superior.

 • 8/10/2019 0 Copy of Reproiectarea Manageriala Cultura Manageriala

  44/44

  Cultura managerial

  Prin complexitatea i implicaiile sale, culturamanagerial se manifest ca un element

  determinant al culturii organizaionale