of 43 /43
charakterystyka grup załącznik nr..... RNM02 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I RNM04 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II ICD-9 93.1121 Ćwiczenia bierne wykonywane manualnie 93.1122 Ćwiczenia bierne redresyjne 93.1131 Ćwiczenia czynno - bierne 93.1132 Ćwiczenia wspomagane 93.1133 Ćwiczenia prowadzone 93.1202 Ćwiczenia czynne wolne 93.1204 Ćwiczenia samowspomagane RNM01 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi - kategoria I wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04 minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb rozpoznania zasadniczego z listy RNM04 rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc rozpoznania współistniejącego z listy R wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04 minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb rozpoznania zasadniczego z listy RNM04 rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc RNM03 - Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi - kategoria II wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04 minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb rozpoznania zasadniczego z listy RNM04 rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc rozpoznania współistniejącego z listy R wymagane wskazanie: minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04 minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb rozpoznania zasadniczego z listy RNM04 rozpoznania współistniejącego z listy dodatkowej RNMc

 · XLS file · Web view2010-08-31 · Nowotwór złośliwy (kończyna dolna) D32.0 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe) D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe) ... Test

  • Author
    voque

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · XLS file · Web view2010-08-31 · Nowotwór złośliwy (kończyna dolna) D32.0 Nowotwór...

Sheet: RNM

Sheet: RNR

Sheet: ICD-9; ICD-10

LISTY DODATKOWE

RNM01 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji mzgu z chorobami wspistniejcymi - kategoria I

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNMc

rozpoznania wspistniejcego z listy R

RNM02 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji mzgu - kategoria I

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNMc

RNM03 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji mzgu z chorobami wspistniejcymi - kategoria II

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNMc

rozpoznania wspistniejcego z listy R

RNM04 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji mzgu - kategoria II

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNM04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNMa i RNMb

rozpoznania zasadniczego z listy RNM04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNMc

Lista dodatkowa RNMa

ICD-9

93.1121 wiczenia bierne wykonywane manualnie

ICD-9

93.1122 wiczenia bierne redresyjne

87.031 Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi bez kontrastu

93.1131 wiczenia czynno - bierne

87.032 Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi z kontrastem

93.1132 wiczenia wspomagane

87.033 Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi bez kontrastu i z kontrastem

93.1133 wiczenia prowadzone

87.04 Tomografia gowy i/ lub szyi - inne

93.1202 wiczenia czynne wolne

88.714 USG naczy szyi

93.1204 wiczenia samowspomagane

88.91 Rezonans magnetyczny mzgu i pnia mzgu

93.1205 wiczenia czynne w odcieniu

89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne

93.1301 wiczenia izometryczne

89.394 Elektromiografia

93.1303 wiczenia czynne w odcieniu z oporem

89.395 Elektromiografia funkcjonalna

93.1304 wiczenia izotoniczne

89.396 Badanie przewodnictwa nerwowego

93.1305 wiczenia izokinetyczne

93.0101 Ocena lokomocji

93.14 Odtwarzanie gry stawowej

93.0102 Ocena samoobsugi

93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego krgosupa

93.0103 Ocena sprawnoci manualnej

93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego krgosupa

93.0104 Ocena funkcjonalna krgosupa i miednicy

93.1503 Mobilizacja odcinka ldwiowego krgosupa

93.0105 Ocena rwnowagi i stabilnoci ciaa

93.1601 Mobilizacja malych staww

93.02 Ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego

93.1602 Mobilizacja duych staww

93.03 Ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego

93.1701 wiczenia bierne wykonywane mechanicznie

93.23 Dopasowanie aparatw ortopedycznych

93.1804 Usprawnianie ukadu oddechowego - oklepywanie

93.0401 Manualna ocena siy miniowej - Test Lovetta

93.1812 Czynne wiczenia oddechowe

93.0402 Dynamometryczna ocena siy minii

93.1813 wiczenia oddechowe czynne z oporem

93.0403 Tensometryczna ocena siy miniowej

93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania

93.0503 Badanie zakresw ruchw krgosupa

93.1901 wiczenia rwnowane

93.0504 Badanie zakresw ruchw staww obwodowych

93.1902 wiczenia rozluniajce i relaksujce

93.0701 Pomiar obwodw czci ciala

93.1903 wiczenia sprawnoci manualnej

93.0702 Pomiar obwodu gowy

93.1904 wiczenia samoobsugi

93.0901 Ocena stanu neuromotorycznego

93.1907 wiczenia zespoowe

93.0905 Elektrodiagnostyka

93.1909 wiczenia oglnousprawniajce indywidualne

94.011 Test Stanforda Bineta

93.1910 wiczenia oglnousprawniajce grupowe

94.012 Test Wechslera dla dorosych

93.1911 wiczenia koordynacji ruchowej

94.013 Test Wechslera dla dzieci

93.1912 Poizometryczna relaksacja mini

94.021 Test Bendera

93.1913 wiczenia koordynacyjno-rwnowane wg Frenkla

94.022 Test pamici wzrokowej Bentona

93.1914 wiczenia uoeniowe Brgera

94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowoci (MMPI)

93.1915 wiczenia synergistyczne

94.024 Skala pamici Wechslera

93.2201 Pionizacja bierna

93.2202 Pionizacja czynna

Lista dodatkowa RNMb

93.2203 Przygotowanie do chodzenia

93.2204 Nauka czynnoci lokomocyjnych

ICD-9

93.2401 wiczenia uywania protez i aparatw ortopedycznych

93.71 Terapia dysleksji

93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzcie pomocniczym

93.72 Terapia afazji (i dysfazji)

93.27 Streching mini lub cigien

93.73 wiczenie mowy przeykowej

93.28 Streching powizi

93.74 Terapia defektw wymowy

93.3101 Indywidualne wiczenia w wodzie

93.78 Rehabilitacja ociemniaych, niedowidzcychi osb z powanymi wadami wzroku - inne

93.3103 Zbiorowe wiczenia w basenie

93.822 Edukacja specjalna dla osb niepenosprawnych

93.3401 Diatermia krtkofalowa

93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

93.3402 Diatermia mikrofalowa

94.31 Psychoanaliza

93.3501 Ciepe suche okady

94.321 Hipnodrama

93.3502 Parafinoterapia

94.322 Hipnoza

93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath

94.331 Terapia awersyjna

93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF

94.332 Trening behawioralny

93.3810 Metody neurofizjologiczne - wiczenia wspomagane zastpczym sprzeniem zwrotnym (biofeetback)

94.333 Desensytyzacja

93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/

94.334 Wygaszania

93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring

94.335 Trening autogenny

93.3912 Masa klasyczny - czciowy

94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy

93.3919 Galwanizacja

94.34 Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych

93.3920 Jonoforeza

94.35 Interwencja kryzysowa

93.3922 Kpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - koczyn dolnych

94.36 Psychoterapia w formie zabaw

93.3923 Kpiel elektryczno-wodna czterokomorowa

94.37 Psychoterapia integrujca

93.3927 Tonoliza

94.38 Psychoterapia podtrzymujca

93.3928 Prdy diadynamiczne

94.39 Psychoterapia indywidualna - inne

93.3929 Prdy interferencyjne

94.41 Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych

93.3930 Prdy TENS

94.42 Terapia rodzin

93.3931 Prdy KOTZA

93.3932 Prdy TRABERTA

93.3937 Nawietlanie promieniami IR - miejscowe

93.3939 Laseroterapia

ICD-10

93.3940 Laseroterapia punktowa

C70.0 Nowotwr zoliwy (opony mzgowe)

93.3943 Ultradwiki

C71.0 Nowotwr zoliwy (mzg z wyjtkiem patw i komr)

93.3944 Fonoforeza

C71.1 Nowotwr zoliwy (pat czoowy)

93.3951 Krioterapia miejscowa ciekym azotem

C71.2 Nowotwr zoliwy (pat skroniowy)

93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej czstotliwoci

C71.3 Nowotwr zoliwy (pat ciemienowy)

93.3983 Pole magnetyczne stae i niskiej czstotliwoci

C71.4 Nowotwr zoliwy (pat potyliczny)

93.3998 Krioterapia elektrycznie schodzonym powietrzem

C71.5 Nowotwr zoliwy (komory mzgowe)

93.3999 Inne zabiegi fizjoterapeutyczne

C71.6 Nowotwr zoliwy (mdek)

93.83 Terapia zajciowa

C71.7 Nowotwr zoliwy (pie mzgu)

C71.8 Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu)

ICD-10

C71.9 Nowotwr zoliwy (mzg, nieokrelony)

G09 Nastpstwa chorb zapalnych orodkowego ukadu nerwowego

D32.0 Nowotwr niezoliwy (opony mzgowe)

G81.0 Wiotkie poraenie poowicze

D33.0 Nowotwr niezoliwy (mzg, nadnamiotowe)

G81.1 Kurczowe poraenie poowicze

D33.1 Nowotwr niezoliwy (mzg, podnamiotowe)

G81.9 Poraenie poowicze, nieokrelone

D33.2 Nowotwr niezoliwy (mzg, nieokrelony)

G82.0 Wiotkie poraenie koczyn dolnych

D33.3 Nowotwr niezoliwy (nerwy czaszkowe)

G82.1 Kurczowe poraenie koczyn dolnych

D33.7 Nowotwr niezoliwy (inne okrelone czci centralnego systemu nerwowego)

G82.2 Poraenie koczyn dolnych, nieokrelone

D33.9 Nowotwr niezoliwy (centralny system nerwowy, nieokrelony)

G82.3 Wiotkie poraenie czterokoczynowe

D42.0 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony mzgowe)

G82.4 Kurczowe poraenie czterokoczynowe

D43.1 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, podnamiotowe)

G82.5 Poraenie czterokoczynowe, nieokrelone

D43.2 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nieokrelony)

G83.0 Poraenie obustronne koczyn grnych

D43.3 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (nerwy czaszkowe)

G83.1 Poraenie jednej koczyny dolnej

G00.0 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez Hamoephilus influenzae

G83.2 Poraenie jednej koczyny grnej

G00.1 Zapalenie opon mzgowych pneumokokowe

G83.3 Poraenie jednej koczyny, nieokrelone

G00.2 Zapalenie opon mzgowych paciorkowcowe

G83.8 Inne okrelone zespoy poraenne

G00.3 Zapalenie opon mzgowych gronkowcowe

G83.9 Zesp poraenny, nieokrelony

G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mzgowych

I69.0 Nastpstwa krwotoku podpajczynwkowego

G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych, nie okrelone

I69.1 Nastpstwa krwotoku mzgowego

G01 Zapalenie opon mzgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

I69.2 Nastpstwa innych nieurazowych krwotokw wewntrzczaszkowych

G02.0 Zapalenie opon mzgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

I69.3 Nastpstwa zawau mzgu

G02.1 Zapalenie opon mzgowych w grzybicach

I69.4 Nastpstwa udaru nieokrelone czy krwotoczny czy zawaowy

G02.8 Zapalenie opon mzgowych w innych okrelonych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

I69.8 Nastpstwa innych i nieokrelonych chorb naczy mzgowych

G03.0 Nieropne zapalenie opon mzgowych

T90.2 Nastpstwa zamania koci czaszki i twarzoczaszki

G03.1 Przewleke zapalenie opon mzgowych

T90.3 Nastpstwa urazu nerww czaszkowych

G03.2 agodne nawrotowe zapalenie opon mzgowych [Mollareta]

T90.5 Nastpstwa urazu rdczaszkowego

G03.8 Zapalenie opon mzgowych wywoane przez inne okrelone czynniki

T90.8 Nastpstwa innych okrelonych urazw gowy

G03.9 Zapalenie opon mzgowych, nie okrelone

G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mzgu

G04.1 Tropikalne kurczowe poraenie koczyn dolnych

G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych i mzgu oraz zapalenie opon mzgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej

G04.8 Inne zapalenia mzgu, rdzenia krgowego oraz rdzenia krgowego i mzgu

G04.9 Zapalenie mzgu oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego, nie okrelone

G05.0 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.1 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.2 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.8 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G06.0 Ropie i ziarniniak rdczaszkowy

G06.1 Ropie i ziarniniak w kanale krgowym

G06.2 Zewntrztwardwkowy i podtwardwkowy ropie, nie okrelony

G07 Ropie i ziarniniak rdczaszkowy i w kanale krgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G08 Zapalenie y i zakrzepowe zapalenie y rdczaszkowych i w kanale krgowym

G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia

G13.1 Inne zaniki ukadowe pierwotnie zajmujce ukad nerwowy w chorobie nowotworowej

G13.2 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w niedoczynnoci tarczycy (E00.1+, E03.-+)

G13.8 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G31.0 Zanik mzgu ograniczony

G31.1 Starcze zwyrodnienie mzgu niesklasyfikowane gdzie indziej

G31.2 Zwyrodnienie ukadu nerwowego wywoane przez alkohol

G31.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego

G31.9 Choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego, nieokrelone

G32.8 Inne okrelone zaburzenia zwyrodnieniowe ukadu nerwowego wystpujce w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G35 Stwardnienie rozsiane

G36.0 Zapalenie rdzenia i nerww wzrokowych [zesp Devica]

G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty biaej mzgu [Hursta]

G36.8 Inne okrelone ostre rozsiane demielinizacje

G36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokrelone

G37.0 Stwardnienie rozlane

G37.1 rodkowa demielinizacja ciaa modzelowatego

G37.2 Mielinoliza rodkowa mostu

G37.4 Podostre martwiejce zapalenie rdzenia

G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Bal]

G37.8 Inne okrelone choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego

G37.9 Choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego, nieokrelone

G91.0 Wodogowie komunikujce

G91.1 Wodogowie z niedronoci

G91.2 Wodogowie normocinieniowe [zesp Hakima]

G91.3 Wodogowie pourazowe, nieokrelone

G91.8 Inne wodogowie

G91.9 Wodogowie, nieokrelone

G92 Encefalopatia toksyczna

G93.0 Torbiele mzgu

G93.1 Uszkodzenie mzgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej

G93.2 agodne nadcinienie wewntrzczaszkowe

G93.3 Powirusowy zesp zmczenia

G93.4 Encefalopatia, nieokrelona

G93.5 Zesp uciskowy mzgu

G93.6 Obrzk mzgu

G93.7 Zesp Reye`a

G93.8 Inne okrelone zaburzenia mzgu

G93.9 Zaburzenie mzgu, nieokrelone

G94.0 Wodogowie w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)

G94.1 Wodogowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

G94.2 Wodogowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G94.8 Inne okrelone zaburzenia mzgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G96.0 Wyciek pynu mzgowo-rdzeniowego

G96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej

G96.8 Inne okrelone zaburzenia orodkowego ukadu nerwowego

G96.9 Zaburzenie orodkowego ukadu nerwowego, nieokrelone

G97.2 Wewntrzczaszkowe podcinienie nastpujce po przetoce komorowej

G99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznych

G99.1 Inne zaburzenia ukadu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.8 Inne okrelone zaburzenia ukadu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I60.0 Krwotok podpajczynwkowy z syfonu lub rozwidlenia ttnicy szyjnej wewntrznej

I60.1 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy rodkowej mzgu

I60.2 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej przedniej

I60.3 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej tylnej

I60.4 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy podstawnej

I60.5 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy krgowej

I60.6 Krwotok podpajczynwkowy z innych ttnic wewntrzczaszkowych

I60.7 Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy wewntrzczaszkowej, nieokrelony

I60.8 Inne krwotoki podpajczynwkowe

I60.9 Krwotok podpajczynwkowy, nieokrelony

I61.0 Krwotok mzgowy do pkul, podkorowy

I61.1 Krwotok mzgowy do pkul, korowy

I61.2 Krwotok mzgowy do pkul, nieokrelony

I61.3 Krwotok mzgowy do pnia mzgu

I61.4 Krwotok mzgowy do mdku

I61.5 Krwotok mzgowy wewntrzkomorowy

I61.6 Krwotok mzgowy o mnogim umiejscowieniu

I61.8 Inne krwotoki mzgowe

I61.9 Krwotok mzgowy, nieokrelony

I62.0 Krwotok pod opon tward (ostry) (nieurazowy)

I62.1 Nieurazowy krwotok nad opon tward

I62.9 Krwotok mzgowy (nieurazowy), nieokrelony

I63.0 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic przedmzgowych

I63.1 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic przedmzgowych

I63.2 Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zweniettnic przedmzgowych

I63.3 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic mzgowych

I63.4 Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic mzgowych

I63.5 Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zwenie ttnic mzgowych

I63.6 Zawa mzgu wywoany przez zakrzep y mzgowych, nieropny

I63.8 Inne zaway mzgu

I63.9 Zawa mzgu, nieokrelony

I64 Udar, nieokrelony jako krwotoczny lub zawaowy

I65.0 Niedrono i zwenie ttnicy krgowej

I65.1 Niedrono i zwenie ttnicy podstawnej

I65.2 Niedrono i zwenie ttnicy szyjnej wewntrznej

I65.3 Niedrono i zwenie ttnic przedmzgowych, mnogie i obustronne

I65.8 Niedrono i zwenie innych ttnic przedmzgowych

I65.9 Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic przedmzgowych

I66.0 Niedrono i zwenie ttnicy rodkowej mzgu

I66.1 Niedrono i zwenie ttnicy przedniej mzgu

I66.2 Niedrono i zwenie ttnicy tylnej mzgu

I66.3 Niedrono i zwenie ttnic mdku

I66.4 Niedrono i zwenie ttnic mzgowych, mnogie i obustronne

I66.8 Niedrono i zwenie innych ttnic mzgowych

I66.9 Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic mzgowych

I67.0 Rozwarstwienie ttnic mzgowych, niepknite

I67.1 Ttniak mzgu, niepknity

I67.2 Miadyca ttnic mzgowych

I67.3 Postpujca naczyniowa leukoencefalopatia

I67.4 Encefalopatia nadcinieniowa

I67.5 Choroba Moyamoya

I67.6 Nieropny zakrzep ukadu ylnego wewntrzczaszkowego

I67.7 Zapalenie ttnic mzgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej

I67.8 Inne okrelone choroby naczy mzgowych

I67.9 Choroba naczy mzgowych, nieokrelona

S02.0 Zamanie koci sklepienia czaszki

S02.1 Zamanie koci podstawy czaszki

S02.7 Wielokrotne zamania koci czaszki i twarzoczaszki

S02.8 Zamanie innych koci czaszki i twarzoczaszki

S02.9 Zamanie koci czaszki i twarzoczaszki, cz nieokrelona

S04.0 Uraz nerwu i drg wzrokowych

S04.1 Uraz nerwu okoruchowego

S04.2 Uraz nerwu bloczkowego

S04.3 Uraz nerwu trjdzielnego

S04.4 Uraz nerwu odwodzcego

S04.5 Uraz nerwu twarzowego

S04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-limakowego

S04.7 Uraz nerwu dodatkowego

S04.8 Uraz innych nerww czaszkowych

S04.9 Uraz nieokrelonego nerwu czaszkowego

S06.1 Urazowy obrzk mzgu

S06.2 Rozlany uraz mzgu

S06.3 Ogniskowy uraz mzgu

S06.4 Krwotok nadtwardwkowy

S06.5 Urazowy krwotok podtwardwkowy

S06.6 Urazowy krwotok podpajczynwkowy

S06.7 Uraz rdczaszkowy z dugotrwaym okresem nieprzytomnoci

S06.9 Uraz rdczaszkowy, nieokrelony

S07.0 Uraz zmiadeniowy twarzoczaszki

S07.1 Uraz zmiadeniowy czaszki

S07.8 Uraz zmiadeniowy innych czci gowy

S07.9 Uraz zmiadeniowy gowy, cz nieokrelona

S08.8 Urazowa amputacja innych czci gowy

S08.9 Urazowa amputacja nieokrelonej czci gowy

S09.0 Uraz naczy krwiononych gowy niesklasyfikowany gdzie indziej

S09.1 Uraz minia i cigna gowy

S09.2 Urazowe pknicie bony bbenkowej

S09.7 Liczne urazy gowy

S09.8 Inne okrelone urazy gowy

LISTY DODATKOWE

RNR01 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji rdzenia krgowego i korzeni nerwowych z chorobami wspistniejcymi - kategoria I

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNRc

rozpoznania wspistniejcego z listy

RNR02 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji rdzenia krgowego i korzeni nerwowych - kategoria I

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNRc

RNR03 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji rdzenia krgowego i korzeni nerwowych z chorobami wspistniejcymi - kategoria II

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNRc

rozpoznania wspistniejcego z listy

RNR04 - Rehabilitacja neurologiczna zaburze funkcji rdzenia krgowego i korzeni nerwowych - kategoria II

wymagane wskazanie:

minimum 5 procedur ICD-9 z listy RNR04

minimum po 1 procedurze ICD-9 z list dodatkowych RNRa i RNRb

rozpoznania zasadniczego z listy RNR04

rozpoznania wspistniejcego z listy dodatkowej RNRc

Lista dodatkowa RNRa

ICD-9

93.1121 wiczenia bierne wykonywane manualnie

ICD-9

93.1122 wiczenia bierne redresyjne

87.031 Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi bez kontrastu

93.1131 wiczenia czynno - bierne

87.032 Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi z kontrastem

93.1132 wiczenia wspomagane

87.033 Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi bez kontrastu i z kontrastem

93.1133 wiczenia prowadzone

87.04 Tomografia gowy i/ lub szyi - inne

93.1202 wiczenia czynne wolne

87.22 Zdjcie rtg krgosupa szyjnego - inne

93.1204 wiczenia samowpomagane

87.23 Zdjcie rtg krgosupa piersiowego - inne

93.1205 wiczenia czynne w odcieniu

87.24 Zdjcie rtg krgosupa ldwiowo-krzyowego - inne

93.1301 wiczenia izometryczne

87.29 Zdjcie rtg krgosupa - inne

93.1303 wiczenia czynne w odcieniu z oporem

88.931 Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego

93.1304 wiczenia izotoniczne

88.932 Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego na poziomie odcinka ldwiowego (ldwiowo-krzyowego)

93.1305 wiczenia izokinetyczne

88.933 Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego

93.14 Odtwarzanie gry stawowej

88.934 Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego rdze krgowy

93.1501 Mobilizacja odcinka szyjnego krgosupa

88.935 Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego krgosup

93.1502 Mobilizacja odcinka piersiowego krgosupa

89.15 Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne

93.1503 Mobilizacja odcinka ldwiowego krgosupa

89.23 EMG zwieracza cewki moczowej

93.1601 Mobilizacja malych staww

89.24 Pomiar szybkoci odpywu moczu

93.1602 Mobilizacja duych staww

89.25 Profil cinienia wewntrznego cewki moczowej

93.1701 wiczenia bierne wykonywane mechanicznie

89.394 Elektromiografia

93.1804 Usprawnianie ukadu oddechowego - oklepywanie

89.395 Elektromiografia funkcjonalna

93.1812 Czynne wiczenia oddechowe

89.396 Badanie przewodnictwa nerwowego

93.1813 wiczenia oddechowe czynne z oporem

93.0101 Ocena lokomocji

93.1814 Nauka kaszlu i odksztuszania

93.0102 Ocena samoobsugi

93.1901 wiczenia rwnowane

93.0103 Ocena sprawnoci manualnej

93.1902 wiczenia rozluniajce i relaksujce

93.0104 Ocena funkcjonalna krgosupa i miednicy

93.1903 wiczenia sprawnoci manualnej

93.0105 Ocena rwnowagi i stabilnoci ciaa

93.1904 wiczenia samoobsugi

93.02 Ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego

93.1907 wiczenia zespoowe

93.03 Ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego

93.1909 wiczenia oglnousprawniajce indywidualne

93.23 Dopasowanie aparatw ortopedycznych

93.1910 wiczenia oglnousprawniajce grupowe

93.0401 Manualna ocena siy miniowej - Test Lovetta

93.1911 wiczenia koordynacji ruchowej

93.0402 Dynamometryczna ocena siy minii

93.1912 Poizometryczna relaksacja mini

93.0403 Tensometryczna ocena siy miniowej

93.1913 wiczenia koordynacyjno-rwnowane wg Frenkla

93.0503 Badanie zakresw ruchw krgosupa

93.1914 wiczenia uoeniowe Brgera

93.0504 Badanie zakresw ruchw staww obwodowych

93.1915 wiczenia synergistyczne

93.0701 Pomiar obwodw czci ciala

93.2201 Pionizacja bierna

93.0702 Pomiar obwodu gowy

93.2202 Pionizacja czynna

93.0901 Ocena stanu neuromotorycznego

93.2203 Przygotowanie do chodzenia

93.0905 Elektrodiagnostyka

93.2204 Nauka czynnoci lokomocyjnych

94.011 Test Stanforda Bineta

93.2401 wiczenia uywania protez i aparatw ortopedycznych

94.012 Test Wechslera dla dorosych

93.2402 Nauka chodu o kulach i innym sprzcie pomocniczym

94.013 Test Wechslera dla dzieci

93.27 Streching mini lub cigien

94.021 Test Bendera

93.28 Streching powizi

94.022 Test pamici wzrokowej Bentona

93.3101 Indywidualne wiczenia w wodzie

94.023 Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowoci (MMPI)

93.3103 Zbiorowe wiczenia w basenie

94.024 Skala pamici Wechslera

93.3401 Diatermia krtkofalowa

93.3402 Diatermia mikrofalowa

Lista dodatkowa RNRb

93.3501 Ciepe suche okady

93.3502 Parafinoterapia

ICD-9

93.3807 Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath

93.71 Terapia dysleksji

93.3808 Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF

93.72 Terapia afazji (i dysfazji)

93.3810 Metody neurofizjologiczne - wiczenia wspomagane zastpczym sprzeniem zwrotnym (biofeetback)

93.78 Rehabilitacja ociemniaych, niedowidzcychi osb z powanymi wadami wzroku - inne

93.3812 Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/

93.822 Edukacja specjalna dla osb niepenosprawnych

93.3814 Metoda Bad Ragaz - Ring

93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

93.3912 Masa klasyczny - czciowy

94.31 Psychoanaliza

93.3919 Galwanizacja

94.321 Hipnodrama

93.3920 Jonoforeza

94.322 Hipnoza

93.3922 Kpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - koczyn dolnych

94.331 Terapia awersyjna

93.3923 Kpiel elektryczno-wodna czterokomorowa

94.332 Trening behawioralny

93.3927 Tonoliza

94.333 Desensytyzacja

93.3928 Prdy diadynamiczne

94.334 Wygaszania

93.3929 Prdy interferencyjne

94.335 Trening autogenny

93.3930 Prdy TENS

94.336 Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy

93.3931 Prdy KOTZA

94.34 Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych

93.3932 Prdy TRABERTA

94.35 Interwencja kryzysowa

93.3937 Nawietlanie promieniami IR - miejscowe

94.36 Psychoterapia w formie zabaw

93.3939 Laseroterapia

94.37 Psychoterapia integrujca

93.3940 Laseroterapia punktowa

94.38 Psychoterapia podtrzymujca

93.3943 Ultradwiki

94.39 Psychoterapia indywidualna - inne

93.3944 Fonoforeza

94.41 Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych

93.3951 Krioterapia miejscowa ciekym azotem

94.42 Terapia rodzin

93.3982 Pole elektromagnetyczne wysokiej czstotliwoci

93.3983 Pole magnetyczne stae i niskiej czstotliwoci

Lista dodatkowa RNRc (dla grup: RNR01, RNR02, RNR03, RNR04)

93.3998 Krioterapia elektrycznie schodzonym powietrzem

93.3999 Inne zabiegi fizjoterapeutyczne

ICD-10

93.83 Terapia zajciowa

C70.1 Nowotwr zoliwy (opony rdzeniowe)

C72.8 Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu i innych czci centralnego systemu nerwowego)

ICD-10

C72.0 Nowotwr zoliwy (rdze krgowy)

G09 Nastpstwa chorb zapalnych orodkowego ukadu nerwowego

C72.1 Nowotwr zoliwy (ogon koski)

G12.0 Zanik mini pochodzenia rdzeniowego dziecicy, typu I [Werdniga-Hoffmana]

D32.1 Nowotwr niezoliwy (opony rdzeniowe)

G12.1 Inne dziedziczne zaniki mini pochodzenia rdzeniowego

D33.4 Nowotwr niezoliwy (rdze krgowy)

G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe

D42.1 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony rdzeniowe)

G12.8 Inne zaniki mini pochodzenia rdzeniowego i zespoy pokrewne

D43.1 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, podnamiotowe)

G12.9 Zanik mini pochodzenia rdzeniowego, nieokrelony

D43.4 Nowotwr o nieokrelonym charakterze (rdze krgowy)

G82.0 Wiotkie poraenie koczyn dolnych

G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mzgu

G82.1 Kurczowe poraenie koczyn dolnych

G04.1 Tropikalne kurczowe poraenie koczyn dolnych

G82.2 Poraenie koczyn dolnych, nieokrelone

G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mzgowych i mzgu oraz zapalenie opon mzgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej

G82.3 Wiotkie poraenie czterokoczynowe

G04.8 Inne zapalenia mzgu, rdzenia krgowego oraz rdzenia krgowego i mzgu

G82.4 Kurczowe poraenie czterokoczynowe

G04.9 Zapalenie mzgu oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego, nie okrelone

G82.5 Poraenie czterokoczynowe, nieokrelone

G05.0 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

G83.0 Poraenie obustronne koczyn grnych

G05.1 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

G83.1 Poraenie jednej koczyny dolnej

G05.2 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G83.2 Poraenie jednej koczyny grnej

G05.8 Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G83.3 Poraenie jednej koczyny, nieokrelone

G06.1 Ropie i ziarniniak w kanale krgowym

G83.4 Zesp ogona koskiego

G06.2 Zewntrztwardwkowy i podtwardwkowy ropie, nie okrelony

G83.8 Inne okrelone zespoy poraenne

G07 Ropie i ziarniniak rdczaszkowy i w kanale krgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G83.9 Zesp poraenny, nieokrelony

G08 Zapalenie y i zakrzepowe zapalenie y rdczaszkowych i w kanale krgowym

G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia

G13.1 Inne zaniki ukadowe pierwotnie zajmujce ukad nerwowy w chorobie nowotworowej

G13.2 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w niedoczynnoci tarczycy (E00.1+, E03.-+)

G13.8 Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G31.2 Zwyrodnienie ukadu nerwowego wywoane przez alkohol

G31.8 Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego

G31.9 Choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego, nieokrelone

G32.0 Podostre zoone zwyrodnienie rdzenia krgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G35 Stwardnienie rozsiane

G36.0 Zapalenie rdzenia i nerww wzrokowych [zesp Devica]

G36.8 Inne okrelone ostre rozsiane demielinizacje

G36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokrelone

G37.0 Stwardnienie rozlane

G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej orodkowego ukadu nerwowego

G37.4 Podostre martwiejce zapalenie rdzenia

G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Bal]

G37.8 Inne okrelone choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego

G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

G60.1 Choroba Refsuma

G60.2 Neuropatia z towarzyszc dziedziczn ataksj

G60.3 Neuropatia samoistna postpujca

G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne

G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokrelona

G61.0 Zesp Gullaina-Barrego

G61.1 Neuropatia surowicza

G61.8 Inne polineuropatie zakane

G61.9 Polineuropatia zakana, nieokrelona

G62.0 Polineuropatia wywoana przez leki

G62.1 Polineuropatia alkoholowa

G62.2 Polineuropatia wywoana innymi czynnikami toksycznymi

G62.8 Inne okrelone polineuropatie

G62.9 Polineuropatia, nieokrelona

G63.0 Polineuropatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wsplnym czwartym znakiem kodu .4)

G63.3 Polineuropatia w innych chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4 Polineuropatia w niedoborach ywieniowych (E40-E64+)

G63.5 Polineuropatia w ukadowych stanach chorobowych tkanki cznej (M30-M35+)

G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach ukadu kostno-miniowego (M00-M25+, M40-M96+)

G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G70.0 Miastenia cika rzekomoporana

G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-miniowe

G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego

G70.8 Inne okrelone zaburzenia miniowo-nerwowe

G70.9 Zaburzenia miniowo-nerwowe, nieokrelone

G71.0 Dystrofia miniowa

G71.1 Zaburzenia miotoniczne

G71.2 Miopatie wrodzone

G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej

G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mini

G71.9 Pierwotne zaburzenia mini, nieokrelone

G72.0 Miopatia polekowa

G72.1 Miopatia alkoholowa

G72.2 Miopatia wywoana innymi czynnikami toksycznymi

G72.3 Poraenie okresowe

G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej

G72.8 Inne okrelone miopatie

G72.9 Miopatia, nieokrelona

G73.0 Zespoy miasteniczne w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego

G73.1 Zesp Eatona-Lamberta (C80+)

G73.2 Inne zespoy miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

G73.3 Zespoy miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.4 Miopatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.5 Miopatia w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego

G73.6 Miopatia w chorobach metabolicznych

G73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G95.0 Jamisto rdzenia krgowego i jamisto opuszki

G95.1 Mielopatie naczyniowe

G95.8 Inne okrelone choroby rdzenia krgowego

G96.8 Inne okrelone zaburzenia orodkowego ukadu nerwowego

G96.9 Zaburzenie orodkowego ukadu nerwowego, nieokrelone

G99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

S12.0 Zamanie 1 krgu szyjnego

S12.1 Zamanie 2 krgu szyjnego

S12.2 Zamanie innego okrelonego krgu szyjnego

S12.7 Liczne zamania odcinka szyjnego krgosupa

S12.8 Zamanie innych elementw chrzstno-kostnych szyi

S12.9 Zamanie w obrbie szyi, cz nieokrelona

S13.0 Urazowe pknicie krka midzykrgowego

S13.1 Zwichnicie krgu odcinka szyjnego krgosupa

S13.2 Zwichnicie w innych i nieokrelonych czciach odcinka szyjnego krgosupa

S13.3 Liczne zwichnicia odcinka szyjnego krgosupa

S13.4 Skrcenie i naderwanie odcinka szyjnego krgosupa

S13.5 Skrcenie i naderwanie rejonu tarczycy

S13.6 Skrcenie i naderwanie staww i wizade innych i nieokrelonych czci szyi

S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerww odcinka szyjnego rdzenia krgowego

S14.3 Uraz splotu ramiennego

S14.4 Uraz obwodowych nerww szyi

S14.5 Uraz nerww ukadu sympatycznego szyi

S14.6 Uraz innych i nieokrelonych nerww szyi

S24.2 Uraz nerww rdzeniowych odcinka piersiowego krgosupa

S24.3 Uraz obwodowych nerww klatki piersiowej

S24.5 Uraz innych nerww klatki piersiowej

S34.1 Inny uraz rdzenia krgowego czci ldwiowej krgosupa

S34.2 Uraz nerww rdzeniowych odcinka ldwiowego i krzyowego krgosupa

S34.3 Uraz ogona koskiego

S34.4 Uraz splotu ldwiowo-krzyowego

S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerww) brzucha, dolnej czci grzbietu i miednicy

T08.0 Zamanie krgosupa, poziom nieokrelony (zamknite)

T08.1 Zamanie krgosupa, poziom nieokrelony (otwarte)

T09.0 Powierzchowny uraz tuowia, poziom nieokrelony

T09.1 Otwarta rana tuowia, poziom nieokrelony

T09.2 Zwichnicie, skrcenie i naderwanie nieokrelonego stawu i wizada tuowia

T09.3 Uraz rdzenia krgowego, poziom nieokrelony

T09.4 Uraz nieokrelonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tuowia

T09.5 Uraz nieokrelonego minia i wizada tuowia

T09.8 Inny okrelony uraz tuowia, poziom nieokrelony

Zaacznik Nr 3 Wykaz procedur medycznych wg klasyfikacji ICD-9 oraz wykaz jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10 opisujcych wiadczenia gwarantowane w rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych i rehabilitacji neurologicznej w warunkac

1. WYKAZ PROCEDUR MEDYCZNYCH WG KLASYFIKACJI ICD-9

Kod ICD-9

Nazwa

87.031

Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi bez kontrastu

87.032

Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi z kontrastem

87.033

Komputerowa tomografia gowy i/ lub szyi bez kontrastu i z kontrastem

87.04

Tomografia gowy i/ lub szyi - inne

87.22

Zdjcie rtg krgosupa szyjnego - inne

87.23

Zdjcie rtg krgosupa piersiowego - inne

87.24

Zdjcie rtg krgosupa ldwiowo-krzyowego - inne

87.29

Zdjcie rtg krgosupa - inne

87.41

Komputerowa tomografia (TK) klatki piersiowej

87.42

Tomografia klatki piersiowej - inne

87.493

Rtg serca - inne

87.495

Rtg rdpiersia - inne

88.714

USG naczy szyi

88.721

Echokardiografia

88.91

Rezonans magnetyczny mzgu i pnia mzgu

88.931

Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego na poziomie odcinka szyjnego

88.932

Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego na poziomie odcinka ldwiowego (ldwiowo-krzyowego)

88.933

Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego na poziomie odcinka piersiowego

88.934

Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego rdze krgowy

88.935

Rezonans magnetyczny kanau rdzeniowego krgosup

88.94

Rezonans magnetyczny ukadu miniowo-szkieletowego

88.973

Rezonans magnetyczny szyi

89.15

Inne nieoperacyjne funkcjonalne testy neurologiczne

89.23

EMG zwieracza cewki moczowej

89.24

Pomiar szybkoci odpywu moczu

89.25

Profil cinienia wewntrznego cewki moczowej

89.394

Elektromiografia

89.395

Elektromiografia funkcjonalna

89.396

Badanie przewodnictwa nerwowego

89.41

Badanie wysikowe serca na bieni ruchomej

89.43

Badanie wysikowe serca na ergometrze rowerowym

89.442

Szeciominutowy test marszu

89.521

Elektrokardiogram nieokrelony

89.522

Elektrokardiogram z 12 lub wicej odprowadzeniami

89.541

Monitorowanie czynnoci serca przy pomocy urzdze analogowych (typu Holter)

93.0101

Ocena lokomocji

93.0102

Ocena samoobsugi

93.0103

Ocena sprawnoci manualnej

93.0104

Ocena funkcjonalna krgosupa i miednicy

93.0105

Ocena rwnowagi i stabilnoci ciaa

93.02

Ocena potrzeb zaopatrzenia ortotycznego

93.03

Ocena potrzeb zaopatrzenia protetycznego

93.0401

Manualna ocena siy miniowej - Test Lovetta

93.0402

Dynamometryczna ocena siy minii

93.0403

Tensometryczna ocena siy miniowej

93.0503

Badanie zakresw ruchw krgosupa

93.0504

Badanie zakresw ruchw staww obwodowych

93.0701

Pomiar obwodw czci ciala

93.0702

Pomiar obwodu gowy

93.0901

Ocena stanu neuromotorycznego

93.0905

Elektrodiagnostyka

93.1121

wiczenia bierne wykonywane manualnie

93.1122

wiczenia bierne redresyjne

93.1131

wiczenia czynno - bierne

93.1132

wiczenia wspomagane

93.1133

wiczenia prowadzone

93.1202

wiczenia czynne wolne

93.1204

wiczenia samowpomagane

93.1204

wiczenia samowspomagane

93.1205

wiczenia czynne w odcieniu

93.1301

wiczenia izometryczne

93.1303

wiczenia czynne w odcieniu z oporem

93.1304

wiczenia izotoniczne

93.1305

wiczenia izokinetyczne

93.14

Odtwarzanie gry stawowej

93.1501

Mobilizacja odcinka szyjnego krgosupa

93.1502

Mobilizacja odcinka piersiowego krgosupa

93.1503

Mobilizacja odcinka ldwiowego krgosupa

93.1601

Mobilizacja malych staww

93.1602

Mobilizacja duych staww

93.1701

wiczenia bierne wykonywane mechanicznie

93.1804

Usprawnianie ukadu oddechowego - oklepywanie

93.1811

Drena uoeniowy

93.1812

Czynne wiczenia oddechowe

93.1813

wiczenia oddechowe czynne z oporem

93.1814

Nauka kaszlu i odksztuszania

93.1901

wiczenia rwnowane

93.1902

wiczenia rozluniajce i relaksujce

93.1903

wiczenia sprawnoci manualnej

93.1904

wiczenia samoobsugi

93.1907

wiczenia zespoowe

93.1909

wiczenia oglnousprawniajce indywidualne

93.1910

wiczenia oglnousprawniajce grupowe

93.1911

wiczenia koordynacji ruchowej

93.1912

Poizometryczna relaksacja mini

93.1913

wiczenia koordynacyjno-rwnowane wg Frenkla

93.1914

wiczenia uoeniowe Brgera

93.1915

wiczenia synergistyczne

93.2201

Pionizacja bierna

93.2202

Pionizacja czynna

93.2203

Przygotowanie do chodzenia

93.2204

Nauka czynnoci lokomocyjnych

93.23

Dopasowanie aparatw ortopedycznych

93.2401

wiczenia uywania protez i aparatw ortopedycznych

93.2402

Nauka chodu o kulach i innym sprzcie pomocniczym

93.27

Streching mini lub cigien

93.28

Streching powizi

93.3101

Indywidualne wiczenia w wodzie

93.3103

Zbiorowe wiczenia w basenie

93.3301

Kpiel wirowa koczyn grnych

93.3302

Kpiel wirowa koczyn dolnych

93.3401

Diatermia krtkofalowa

93.3402

Diatermia mikrofalowa

93.3501

Ciepe suche okady

93.3502

Parafinoterapia

93.3601

Trening interwaowy na bieni lub cykloergomertze rowerowym

93.3602

Trening ciagy na bieni lub cykloergometrze rowerowym

93.3603

Teaning stacyjny

93.3604

Trening marszowy

93.3605

Trening marszowy z przyborami

93.3807

Metody neurofizjologiczne - Metoda NDT Bobath

93.3808

Metody neurofizjologiczne - Metoda PNF

93.3810

Metody neurofizjologiczne - wiczenia wspomagane zastpczym sprzeniem zwrotnym (biofeetback)

93.3812

Plastrowanie dynamiczne /Kinesiology Taping/

93.3814

Metoda Bad Ragaz - Ring

93.3912

Masa klasyczny - czciowy

93.3919

Galwanizacja

93.3920

Jonoforeza

93.3922

Kpiel elektryczno-wodna dwukomorowa - koczyn dolnych

93.3923

Kpiel elektryczno-wodna czterokomorowa

93.3927

Tonoliza

93.3928

Prdy diadynamiczne

93.3929

Prdy interferencyjne

93.3930

Prdy TENS

93.3931

Prdy KOTZA

93.3932

Prdy TRABERTA

93.3937

Nawietlanie promieniami IR - miejscowe

93.3939

Laseroterapia

93.3940

Laseroterapia punktowa

93.3943

Ultradwiki

93.3944

Fonoforeza

93.3948

Fango

93.3951

Krioterapia miejscowa ciekym azotem

93.3953

Zawijania lub okady borowinowe czciowe

93.3982

Pole elektromagnetyczne wysokiej czstotliwoci

93.3983

Pole magnetyczne stae i niskiej czstotliwoci

93.3988

Elektrostymulacja mini

93.3989

Elektrostymulacja funkcjonalna (FES)

93.3998

Krioterapia elektrycznie schodzonym powietrzem

93.3999

Inne zabiegi fizjoterapeutyczne

93.71

Terapia dysleksji

93.72

Terapia afazji (i dysfazji)

93.73

wiczenie mowy przeykowej

93.74

Terapia defektw wymowy

93.78

Rehabilitacja ociemniaych, niedowidzcychi osb z powanymi wadami wzroku - inne

93.822

Edukacja specjalna dla osb niepenosprawnych

93.83

Terapia zajciowa

93.86

Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna

94.011

Test Stanforda Bineta

94.012

Test Wechslera dla dorosych

94.013

Test Wechslera dla dzieci

94.021

Test Bendera

94.022

Test pamici wzrokowej Bentona

94.023

Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowoci (MMPI)

94.024

Skala pamici Wechslera

94.31

Psychoanaliza

94.321

Hipnodrama

94.322

Hipnoza

94.331

Terapia awersyjna

94.332

Trening behawioralny

94.333

Desensytyzacja

94.334

Wygaszania

94.335

Trening autogenny

94.336

Terapia behawioralno-relaksacyjna - inne formy

94.34

Indywidualna terapia w zaburzeniach psychoseksualnych

94.35

Interwencja kryzysowa

94.36

Psychoterapia w formie zabaw

94.37

Psychoterapia integrujca

94.38

Psychoterapia podtrzymujca

94.39

Psychoterapia indywidualna - inne

94.41

Terapia grupowa w zaburzeniach psychoseksualnych

94.42

Terapia rodzin

2. WYKAZ JEDNOSTEK CHOROBOWYCH WG KLASYFIKACJI ICD-10

Kod ICD-10

Nazwa

C70.0

Nowotwr zoliwy (opony mzgowe)

C70.1

Nowotwr zoliwy (opony rdzeniowe)

C70.9

Nowotwr zoliwy (opony, nie okrelone)

C71.0

Nowotwr zoliwy (mzg z wyjtkiem patw i komr)

C71.1

Nowotwr zoliwy (pat czoowy)

C71.2

Nowotwr zoliwy (pat skroniowy)

C71.3

Nowotwr zoliwy (pat ciemienowy)

C71.4

Nowotwr zoliwy (pat potyliczny)

C71.5

Nowotwr zoliwy (komory mzgowe)

C71.6

Nowotwr zoliwy (mdek)

C71.7

Nowotwr zoliwy (pie mzgu)

C71.8

Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu)

C71.9

Nowotwr zoliwy (mzg, nie okrelony)

C71.9

Nowotwr zoliwy (mzg, nieokrelony)

C72.0

Nowotwr zoliwy (rdze krgowy)

C72.1

Nowotwr zoliwy (ogon koski)

C72.2

Nowotwr zoliwy (nerw wchowy)

C72.3

Nowotwr zoliwy (nerw wzrokowy)

C72.4

Nowotwr zoliwy (nerw przedsionkowo-limakowy)

C72.5

Nowotwr zoliwy (inne i nieokrelone nerwy czaszkowe)

C72.8

Nowotwr zoliwy (zmiana przekraczajca granice mzgu i innych czci centralnego systemu nerwowego)

C72.9

Nowotwr zoliwy (centralny system nerwowy, nie okrelone)

C76.0

Nowotwr zoliwy (gowa, twarz i szyja)

C76.1

Nowotwr zoliwy (klatka piersiowa)

C76.2

Nowotwr zoliwy (brzuch)

C76.3

Nowotwr zoliwy (miednica)

C76.4

Nowotwr zoliwy (koczyna grna)

C76.5

Nowotwr zoliwy (koczyna dolna)

D32.0

Nowotwr niezoliwy (opony mzgowe)

D32.1

Nowotwr niezoliwy (opony rdzeniowe)

D32.9

Nowotwr niezoliwy (opony, nie okrelone)

D33.0

Nowotwr niezoliwy (mzg, nadnamiotowe)

D33.1

Nowotwr niezoliwy (mzg, podnamiotowe)

D33.2

Nowotwr niezoliwy (mzg, nie okrelony)

D33.2

Nowotwr niezoliwy (mzg, nieokrelony)

D33.3

Nowotwr niezoliwy (nerwy czaszkowe)

D33.4

Nowotwr niezoliwy (rdze krgowy)

D33.7

Nowotwr niezoliwy (inne okrelone czci centralnego systemu nerwowego)

D33.9

Nowotwr niezoliwy (centralny system nerwowy, nie okrelony)

D33.9

Nowotwr niezoliwy (centralny system nerwowy, nieokrelony)

D35.2

Nowotwr niezoliwy (przysadka)

D35.3

Nowotwr niezoliwy (przewd nosowo-gardowy)

D35.4

Nowotwr niezoliwy (szyszynka)

D36.0

Nowotwr niezoliwy (wzy chonne)

D36.1

Nowotwr niezoliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny ukad nerwowy)

D42.0

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony mzgowe)

D42.1

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony rdzeniowe)

D42.9

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (opony, nie okrelone)

D43.0

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nadnamiotowe)

D43.1

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, podnamiotowe)

D43.2

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nie okrelony)

D43.2

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (mzg, nieokrelony)

D43.3

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (nerwy czaszkowe)

D43.4

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (rdze krgowy)

D43.7

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (inne czci centralnego systemu nerwowego)

D43.9

Nowotwr o nieokrelonym charakterze (centralny system nerwowy, nie okrelone)

E10.0

Cukrzyca insulinozalena (ze piczk)

E10.1

Cukrzyca insulinozalena (z kwasic ketonow)

E10.2

Cukrzyca insulinozalena (z powikaniami nerkowymi)

E10.3

Cukrzyca insulinozalena (z powikaniami ocznymi)

E10.4

Cukrzyca insulinozalena (z powikaniami neurologicznymi)

E10.5

Cukrzyca insulinozalena (z powikaniami w zakresie krenia obwodowego)

E10.6

Cukrzyca insulinozalena (z innymi okrelonymi powikaniami)

E10.7

Cukrzyca insulinozalena (z wieloma powikaniami)

E10.8

Cukrzyca insulinozalena (z nieokrelonymi powikaniami)

E10.9

Cukrzyca insulinozalena (bez powika)

G00.0

Zapalenie opon mzgowych wywoane przez Hamoephilus influenzae

G00.1

Zapalenie opon mzgowych pneumokokowe

G00.2

Zapalenie opon mzgowych paciorkowcowe

G00.3

Zapalenie opon mzgowych gronkowcowe

G00.8

Inne bakteryjne zapalenia opon mzgowych

G00.9

Bakteryjne zapalenie opon mzgowych, nie okrelone

G01

Zapalenie opon mzgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

G02.0

Zapalenie opon mzgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

G02.1

Zapalenie opon mzgowych w grzybicach

G02.8

Zapalenie opon mzgowych w innych okrelonych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G03.0

Nieropne zapalenie opon mzgowych

G03.1

Przewleke zapalenie opon mzgowych

G03.2

agodne nawrotowe zapalenie opon mzgowych [Mollareta]

G03.8

Zapalenie opon mzgowych wywoane przez inne okrelone czynniki

G03.9

Zapalenie opon mzgowych, nie okrelone

G04.0

Ostre rozsiane zapalenie mzgu

G04.1

Tropikalne kurczowe poraenie koczyn dolnych

G04.2

Bakteryjne zapalenie opon mzgowych i mzgu oraz zapalenie opon mzgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej

G04.8

Inne zapalenia mzgu, rdzenia krgowego oraz rdzenia krgowego i mzgu

G04.9

Zapalenie mzgu oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego, nie okrelone

G05.0

Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.1

Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.2

Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G05.8

Zapalenie mzgu, zapalenie rdzenia krgowego oraz zapalenie mzgu i rdzenia krgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G06.0

Ropie i ziarniniak rdczaszkowy

G06.1

Ropie i ziarniniak w kanale krgowym

G06.2

Zewntrztwardwkowy i podtwardwkowy ropie, nie okrelony

G07

Ropie i ziarniniak rdczaszkowy i w kanale krgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G08

Zapalenie y i zakrzepowe zapalenie y rdczaszkowych i w kanale krgowym

G09

Nastpstwa chorb zapalnych orodkowego ukadu nerwowego

G12.0

Zanik mini pochodzenia rdzeniowego dziecicy, typu I [Werdniga-Hoffmana]

G12.1

Inne dziedziczne zaniki mini pochodzenia rdzeniowego

G12.2

Stwardnienie boczne zanikowe

G12.8

Inne zaniki mini pochodzenia rdzeniowego i zespoy pokrewne

G12.9

Zanik mini pochodzenia rdzeniowego, nieokrelony

G13.0

Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia

G13.1

Inne zaniki ukadowe pierwotnie zajmujce ukad nerwowy w chorobie nowotworowej

G13.2

Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w niedoczynnoci tarczycy (E00.1+, E03.-+)

G13.8

Zanik ukadowy pierwotnie zajmujcy ukad nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G24.1

Dystonia samoistna rodzinna

G24.2

Dystonia samoistna niedziedziczna

G24.3

Kurczowy krcz karku

G24.4

Dystonia samoistna w obrbie twarzy

G24.8

Inne dystonie

G25.0

Drenie samoistne

G25.3

Mioklonia

G25.5

Inna plsawica

G25.6

Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego

G25.8

Inne okrelone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych

G26

Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G31.0

Zanik mzgu ograniczony

G31.1

Starcze zwyrodnienie mzgu niesklasyfikowane gdzie indziej

G31.2

Zwyrodnienie ukadu nerwowego wywoane przez alkohol

G31.8

Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego

G31.9

Choroby zwyrodnieniowe ukadu nerwowego, nieokrelone

G32.0

Podostre zoone zwyrodnienie rdzenia krgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G32.8

Inne okrelone zaburzenia zwyrodnieniowe ukadu nerwowego wystpujce w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G35

Stwardnienie rozsiane

G36.0

Zapalenie rdzenia i nerww wzrokowych [zesp Devica]

G36.1

Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty biaej mzgu [Hursta]

G36.8

Inne okrelone ostre rozsiane demielinizacje

G36.9

Ostre rozsiane demielinizacje, nieokrelone

G37.0

Stwardnienie rozlane

G37.1

rodkowa demielinizacja ciaa modzelowatego

G37.2

Mielinoliza rodkowa mostu

G37.3

Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej orodkowego ukadu nerwowego

G37.4

Podostre martwiejce zapalenie rdzenia

G37.5

Stwardnienie koncentryczne [Bal]

G37.8

Inne okrelone choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego

G37.9

Choroby demielinizacyjne orodkowego ukadu nerwowego, nieokrelone

G40.0

Padaczka samoistna (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z napadami o zlokalizowanym pocztku

G40.1

Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe z prostymi napadami czciowymi

G40.2

Padaczka objawowa (ogniskowa) (czciowa) i zespoy padaczkowe ze zoonymi napadami czciowymi

G40.3

Uoglniona samoistna padaczka i zespoy padaczkowe

G40.4

Inne postacie uoglnionej padaczki i zespow padaczkowych

G40.5

Szczeglne zespoy padaczkowe

G40.6

Napady "grand mal", nieokrelone, (z lub bez napadw "petit mal")

G40.7

"Petit mal", nieokrelone, bez napadw "grand mal"

G40.8

Inne padaczki

G50.1

Ble twarzy nietypowe

G50.8

Inne zaburzenia nerwu trjdzielnego

G50.9

Zaburzenia nerwu trjdzielnego, nie okrelone

G51.0

"Obwodowe" poraenie nerwu twarzowego [poraenie Bella]

G51.1

Zapalenie zwoju kolanka

G51.2

Zesp Melkerssona

G51.3

Przewleky skurcz poowy twarzy

G51.8

Inne zaburzenia nerwu twarzowego

G52.1

Zaburzenia nerwu jzykowo-gardowego

G52.2

Zaburzenia nerwu bdnego

G54.0

Zaburzenia splotu ramiennego

G54.1

Zaburzenia splotu ldwiowo-krzyowego

G54.5

Nerwobl z zanikiem mini

G55.0

Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

G55.1

Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zaburzeniach krka midzykrgowego (M50-M51+)

G55.2

Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych krgw (M47.-+)

G55.3

Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych (dolegliwociach krgosupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)

G55.8

Ucisk korzeni nerww rdzeniowych i splotw nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G56.0

Zesp cieni nadgarstka

G56.1

Inne uszkodzenia nerwu porodkowego

G56.2

Uszkodzenie nerwu okciowego

G56.3

Uszkodzenie nerwu promieniowego

G56.8

Inne mononeuropatie koczyny grnej

G57.0

Uszkodzenie nerwu kulszowego

G57.1

Zesp nerwu skrnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]

G57.2

Uszkodzenie nerwu udowego

G57.3

Uszkodzenie nerwu strzakowego wsplnego

G57.4

Uszkodzenie nerwu piszczelowego

G57.5

Zesp kanau stpu

G57.6

Uszkodzenie nerww podeszwy

G57.8

Inne mononeuropatie koczyny dolnej

G58.0

Neuropatia midzyebrowa

G58.7

Mnogie zapalenie pojedynczych nerww

G58.8

Inne okrelone mononeuropatie

G59.0

Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wsplnym czwartym znakiem kodu .4)

G60.0

Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa

G60.1

Choroba Refsuma

G60.2

Neuropatia z towarzyszc dziedziczn ataksj

G60.3

Neuropatia samoistna postpujca

G60.4

Inne neuropatie dziedziczne i samoistne

G60.9

Neuropatia samoistna i dziedziczna, nie okrelona

G60.9

Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokrelona

G61.0

Zesp Gullaina-Barrego

G61.1

Neuropatia surowicza

G61.8

Inne polineuropatie zakane

G61.9

Polineuropatia zakana, nie okrelona

G61.9

Polineuropatia zakana, nieokrelona

G62.0

Polineuropatia wywoana przez leki

G62.1

Polineuropatia alkoholowa

G62.2

Polineuropatia wywoana innymi czynnikami toksycznymi

G62.8

Inne okrelone polineuropatie

G62.9

Polineuropatia, nie okrelona

G62.9

Polineuropatia, nieokrelona

G63.0

Polineuropatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G63.1

Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

G63.2

Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wsplnym czwartym znakiem kodu .4)

G63.3

Polineuropatia w innych chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)

G63.4

Polineuropatia w niedoborach ywieniowych (E40-E64+)

G63.5

Polineuropatia w ukadowych stanach chorobowych tkanki cznej (M30-M35+)

G63.6

Polineuropatia w innych zaburzeniach ukadu kostno-miniowego (M00-M25+, M40-M96+)

G63.8

Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G64

Inne zaburzenia obwodowego ukadu nerwowego

G70.0

Miastenia cika rzekomoporana

G70.1

Toksyczne zaburzenia nerwowo-miniowe

G70.2

Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego

G70.8

Inne okrelone zaburzenia miniowo-nerwowe

G70.9

Zaburzenia miniowo-nerwowe, nie okrelone

G70.9

Zaburzenia miniowo-nerwowe, nieokrelone

G71.0

Dystrofia miniowa

G71.1

Zaburzenia miotoniczne

G71.2

Miopatie wrodzone

G71.3

Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej

G71.8

Inne pierwotne zaburzenia mini

G71.9

Pierwotne zaburzenia mini, nie okrelone

G71.9

Pierwotne zaburzenia mini, nieokrelone

G72.0

Miopatia polekowa

G72.1

Miopatia alkoholowa

G72.2

Miopatia wywoana innymi czynnikami toksycznymi

G72.3

Poraenie okresowe

G72.4

Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej

G72.8

Inne okrelone miopatie

G72.9

Miopatia, nieokrelona

G73.0

Zespoy miasteniczne w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego

G73.1

Zesp Eatona-Lamberta (C80+)

G73.2

Inne zespoy miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

G73.3

Zespoy miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.4

Miopatia w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

G73.5

Miopatia w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego

G73.6

Miopatia w chorobach metabolicznych

G73.7

Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G80.0

Kurczowe poraenie mzgowe

G80.1

Kurczowe poraenie obustronne

G80.2

Dziecice poraenie poowicze

G80.3

Dyskinetyczne poraenie mzgowe

G80.4

Ataktyczne poraenie mzgowe

G80.8

Inne dziecice poraenie mzgowe

G80.9

Dziecice poraenie mzgowe, nie okrelone

G81.0

Wiotkie poraenie poowicze

G81.1

Kurczowe poraenie poowicze

G81.9

Poraenie poowicze, nie okrelone

G81.9

Poraenie poowicze, nieokrelone

G82.0

Wiotkie poraenie koczyn dolnych

G82.1

Kurczowe poraenie koczyn dolnych

G82.2

Poraenie koczyn dolnych, nie okrelone

G82.2

Poraenie koczyn dolnych, nieokrelone

G82.3

Wiotkie poraenie czterokoczynowe

G82.4

Kurczowe poraenie czterokoczynowe

G82.5

Poraenie czterokoczynowe, nie okrelone

G82.5

Poraenie czterokoczynowe, nieokrelone

G83.0

Poraenie obustronne koczyn grnych

G83.1

Poraenie jednej koczyny dolnej

G83.2

Poraenie jednej koczyny grnej

G83.3

Poraenie jednej koczyny, nie okrelone

G83.3

Poraenie jednej koczyny, nieokrelone

G83.4

Zesp ogona koskiego

G83.8

Inne okrelone zespoy poraenne

G83.9

Zesp poraenny, nie okrelony

G83.9

Zesp poraenny, nieokrelony

G91.0

Wodogowie komunikujce

G91.1

Wodogowie z niedronoci

G91.2

Wodogowie normocinieniowe [zesp Hakima]

G91.3

Wodogowie pourazowe, nie okrelone

G91.3

Wodogowie pourazowe, nieokrelone

G91.8

Inne wodogowie

G91.9

Wodogowie, nie okrelone

G91.9

Wodogowie, nieokrelone

G92

Encefalopatia toksyczna

G93.0

Torbiele mzgu

G93.1

Uszkodzenie mzgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej

G93.2

agodne nadcinienie wewntrzczaszkowe

G93.3

Powirusowy zesp zmczenia

G93.4

Encefalopatia, nieokrelona

G93.5

Zesp uciskowy mzgu

G93.6

Obrzk mzgu

G93.7

Zesp Reye`a

G93.8

Inne okrelone zaburzenia mzgu

G93.9

Zaburzenie mzgu, nieokrelone

G94.0

Wodogowie w chorobach zakanych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)

G94.1

Wodogowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)

G94.2

Wodogowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G94.8

Inne okrelone zaburzenia mzgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G95.0

Jamisto rdzenia krgowego i jamisto opuszki

G95.1

Mielopatie naczyniowe

G95.8

Inne okrelone choroby rdzenia krgowego

G96.0

Wyciek pynu mzgowo-rdzeniowego

G96.1

Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej

G96.8

Inne okrelone zaburzenia orodkowego ukadu nerwowego

G96.9

Zaburzenie orodkowego ukadu nerwowego, nieokrelone

G97.2

Wewntrzczaszkowe podcinienie nastpujce po przetoce komorowej

G99.0

Neuropatia wegetatywna w chorobach ukadu wewntrzwydzielniczego i metabolicznych

G99.1

Inne zaburzenia ukadu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.2

Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

G99.8

Inne okrelone zaburzenia ukadu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej

I01.0

Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia

I01.1

Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia

I01.2

Ostre reumatyczne zapalenie minia serca

I01.8

Inne ostre choroby reumatyczne serca

I01.9

Ostra choroba reumatyczna serca nie okrelona

I05.0

Zwenie lewego ujcia ylnego

I05.1

Reumatyczna niedomykalno zastawki dwudzielnej

I05.2

Zwenie lewego ujcia ylnego z niedomykalnoci

I05.8

Inne wady zastawki dwudzielnej

I05.9

Wada zastawki dwudzielnej, nie okrelona

I06.0

Reumatyczne zwenie ttnicy gwnej

I06.1

Reumatyczna niedomykalno zastawki ttnicy gwnej

I06.2

Reumatyczne zwenie lewego ujcia ttniczego z niedomykalnoci zastawek

I06.8

Inne wady reumatyczne zastawki ttnicy gwnej

I06.9

Wada reumatyczna zastawki ttnicy gwnej, nie okrelona

I07.0

Zwenie zastawki trjdzielnej

I07.1

Niedomykalno zastawki trjdzielnej

I07.2

Zwenie zastawki trjdzielnej z niedomykalnoci

I07.8

Inne wady zastawki trjdzielnej

I07.9

Wada zastawki trjdzielnej, nie okrelona

I08.0

Wady zastawek dwudzielnej i ttnicy gwnej

I08.1

Wady zastawek dwudzielnej i trjdzielnej

I08.2

Wady zastawek ttnicy gwnej i trjdzielnej

I08.3

Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trjdzielnej i ttnicy gwnej

I08.8

Inne wady skojarzone wielu zastawek

I08.9

Wady wielu zastawek, nie okrelona

I09.0

Reumatyczne zapalenie minia serca

I09.1

Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nie okrelone

I09.2

Przewleke reumatyczne zapalenie osierdzia

I09.8

Inne okrelone reumatyczne choroby serca

I09.9

Choroba reumatyczna serca, nie okrelona

I10

Samoistne (pierwotne) nadcinienie

I11.0

Choroba nadcinieniowa z zajciem serca, z (zastoinow) niewydolnoci serca

I11.9

Choroba nadcinieniowa z zajciem serca bez (zastoinowej) niewydolnoci serca

I13.0

Choroba nadcinieniowa z zajciem serca i nerek, z (zastoinow) niewydolnoci serca

I13.1

Choroba nadcinieniowa z zajciem serca i nerek, z niewydolnoci nerek

I13.2

Choroba nadcinieniowa z zajciem serca i nerek, tak z (zastoinow) niewydolnoci serca jak i niewydolnoci nerek

I13.9

Choroba nadcinieniowa z zajciem serca i nerek, nieokrelona

I15.0

Nadcinienie naczyniowo-nerkowe

I15.1

Nadcinienie wtrne do innej patologii nerek

I15.2

Nadcinienie wtrne do zaburze ukadu wewntrzwydzielniczego

I15.8

Inne wtrne nadcinienie

I15.9

Nadcinienie wtrne, nieokrelone

I20.0

Dusznica niestabilna

I20.1

Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczy wiecowych

I20.8

Inne postacie dusznicy bolesnej

I20.9

Dusznica bolesna, nie okrelona

I21.0

Ostry zawa serca penocienny ciany przedniej

I21.1

Ostry zawa serca penocienny ciany dolnej

I21.2

Ostry zawa serca penocienny o innej lokalizacji

I21.3

Ostry zawa serca penocienny o nieokrelonym umiejscowieniu

I21.4

Ostry zawa serca podwsierdziowy

I21.9

Ostry zawa serca, nie okrelony

I22.0

Ponowny zawa serca ciany przedniej

I22.1

Ponowny ostry zawa serca ciany dolnej

I22.8

Ponowny ostry zawa serca innych miejsc

I22.9

Ponowny ostry zawa serca o nieokrelonym umiejscowienu

I23.0

Krwiak osierdzia jako powikanie wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I23.1

Ubytek przegrody midzyprzedsionkowej jako powikanie wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I23.2

Ubytek przegrody midzykomorowej jako powikanie wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I23.3

Pknicie ciany serca bez krwiaka osierdzia jako powikanie wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I23.4

Pknicie strun cignistych jako powikanie wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I23.5

Pknicie minia brodawkowatego jako powikanie wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I23.6

Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikanie wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I23.9

Inne powikania wystpujce w czasie ostrego zawau serca

I24.0

Zakrzepica ttnicy wiecowej bez zawau serca

I24.1

Zesp Dresslera

I24.8

Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca

I24.9

Ostra choroba niedokrwienna serca, nie okrelona

I25.0

Choroba serca i naczy krwiononych w przebiegu miadycy

I25.1

Choroba serca w przebiegu miadycy

I25.3

Ttniak serca

I25.4

Ttniak naczy wiecowych

I25.5

Kardiomiopatia niedokrwienna

I25.6

"Ciche" (nieme) niedokrwienie serca

I34.0

Niedomykalno zastawki dwudzielnej

I34.1

Wypadanie patka(-w) zastawki dwudzielnej

I34.2

Niereumatyczne zwenie zastawki dwudzielnej

I34.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej

I35

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki ttnicy gwnej

I35.0

Zwenie zastawki ttnicy gwnej

I35.1

Niedomykalno zastawki ttnicy gwnej

I35.2

Zwenie zastawki ttnicy gwnej z niedomykalnoci

I35.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki ttnicy gwnej

I35.9

Zaburzenia funkcji zastawki ttnicy gwnej, nie okrelone

I36

Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trjdzielnej

I36.0

Niereumatyczne zwenie zastawki trjdzielnej

I36.1

Niereumatyczna niedomykalno zastawki trjdzielnej

I36.2

Niereumatyczne zwenie zastawki trjdzielnej z niedomykalnoci

I36.8

Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trjdzielnej

I37

Zaburzenia funkcji zastawki pnia pucnego

I37.0

Zwenie zastawki pnia pucnego

I37.1

Niedomykalno zastawki pnia pucnego

I37.2

Zwenie zastawki pnia pucnego z niedomykalnoci

I37.8

Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia pucnego

I42.1

Przerostowa kardiomiopatia zawajca

I42.2

Inne kardiomiopatie przerostowe

I42.3

Choroba wsierdzia (eozynofilowa)

I42.4

Zwknienie spryste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)

I42.5

Inne kardiomiopatie zaciskajce (restrykcyjne)

I42.6

Kardiomiopatia alkoholowa

I42.7

Kardiomiopatia wywoana przez leki i inne czynniki zewntrzne

I42.8

Inne kardiomiopatie

I44.0

Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia

I44.1

Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia

I44.2

Blok przedsionkowo-komorowy zupeny

I44.3

Inne i nieokrelone bloki przedsionkowo-komorowe

I44.4

Blok przedniej gazi lewej odnogi

I44.5

Blok tylnej gazi lewej odnogi

I44.6

Inny i nieokrelony blok gazi

I44.7

Blok lewej odnogi pczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokrelony

I45.0

Blok prawej odnogi

I45.1

Inne i nieokrelone bloki prawej odnogi pczka przedsionkowo-komorowego Hisa

I45.2

Blok dwugaziowy

I45.3

Blok trjgaziowy

I45.4

Nieokrelony blok wewntrzkomorowy

I45.5

Inny okrelony blok serca

I45.6

Zesp preekscytacji

I45.8

Inne okrelone zaburzenia przewodnictwa

I45.9

Zaburzenie przewodnictwa, nieokrelone

I46.0

Zatrzymanie krenia ze skuteczn resuscytacj

I46.1

Naga mier sercowa, tak opisana

I46.9

Zatrzymanie krenia, nieokrelone

I47.0

Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)

I47.1

Czstoskurcz nadkomorowy

I47.2

Czstoskurcz komorowy

I47.9

Czstoskurcz napadowy, nieokrelony

I48

Migotanie i trzepotanie przedsionkw

I49.0

Migotanie i trzepotanie komr

I49.1

Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa

I49.2

Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z cza przedsionkowo-komorowego

I49.3

Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komr

I49.4

Inne i nieokrelone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)

I49.5

Zesp chorej zatoki

I49.8

Inne okrelone zaburzenia rytmu serca

I49.9

Zaburzenia rytmu serca, nieokrelone

I50.0

Niewydolno serca zastoinowa

I50.1

Niewydolno serca lewokomorowa

I50.9

Niewydolno serca, nie okrelona

I60.0

Krwotok podpajczynwkowy z syfonu lub rozwidlenia ttnicy szyjnej wewntrznej

I60.1

Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy rodkowej mzgu

I60.2

Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej przedniej

I60.3

Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy czcej tylnej

I60.4

Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy podstawnej

I60.5

Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy krgowej

I60.6

Krwotok podpajczynwkowy z innych ttnic wewntrzczaszkowych

I60.7

Krwotok podpajczynwkowy z ttnicy wewntrzczaszkowej, nieokrelony

I60.8

Inne krwotoki podpajczynwkowe

I60.9

Krwotok podpajczynwkowy, nieokrelony

I61.0

Krwotok mzgowy do pkul, podkorowy

I61.1

Krwotok mzgowy do pkul, korowy

I61.2

Krwotok mzgowy do pkul, nieokrelony

I61.3

Krwotok mzgowy do pnia mzgu

I61.4

Krwotok mzgowy do mdku

I61.5

Krwotok mzgowy wewntrzkomorowy

I61.6

Krwotok mzgowy o mnogim umiejscowieniu

I61.8

Inne krwotoki mzgowe

I61.9

Krwotok mzgowy, nieokrelony

I62.0

Krwotok pod opon tward (ostry) (nieurazowy)

I62.1

Nieurazowy krwotok nad opon tward

I62.9

Krwotok mzgowy (nieurazowy), nieokrelony

I63.0

Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic przedmzgowych

I63.1

Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic przedmzgowych

I63.2

Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zweniettnic przedmzgowych

I63.3

Zawa mzgu wywoany przez zakrzep ttnic mzgowych

I63.4

Zawa mzgu wywoany przez zator ttnic mzgowych

I63.5

Zawa mzgu wywoany przez nieokrelon niedrono lub zwenie ttnic mzgowych

I63.6

Zawa mzgu wywoany przez zakrzep y mzgowych, nieropny

I63.8

Inne zaway mzgu

I63.9

Zawa mzgu, nieokrelony

I64

Udar, nieokrelony jako krwotoczny lub zawaowy

I65.0

Niedrono i zwenie ttnicy krgowej

I65.1

Niedrono i zwenie ttnicy podstawnej

I65.2

Niedrono i zwenie ttnicy szyjnej wewntrznej

I65.3

Niedrono i zwenie ttnic przedmzgowych, mnogie i obustronne

I65.8

Niedrono i zwenie innych ttnic przedmzgowych

I65.9

Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic przedmzgowych

I66.0

Niedrono i zwenie ttnicy rodkowej mzgu

I66.1

Niedrono i zwenie ttnicy przedniej mzgu

I66.2

Niedrono i zwenie ttnicy tylnej mzgu

I66.3

Niedrono i zwenie ttnic mdku

I66.4

Niedrono i zwenie ttnic mzgowych, mnogie i obustronne

I66.8

Niedrono i zwenie innych ttnic mzgowych

I66.9

Niedrono i zwenie nieokrelonych ttnic mzgowych

I67.0

Rozwarstwienie ttnic mzgowych, niepknite

I67.1

Ttniak mzgu, niepknity

I67.2

Miadyca ttnic mzgowych

I67.3

Postpujca naczyniowa leukoencefalopatia

I67.4

Encefalopatia nadcinieniowa

I67.5

Choroba Moyamoya

I67.6

Nieropny zakrzep ukadu ylnego wewntrzczaszkowego

I67.7

Zapalenie ttnic mzgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej

I67.8

Inne okrelone choroby naczy mzgowych

I67.9

Choroba naczy mzgowych, nieokrelona

I69.0

Nastpstwa krwotoku podpajczynwkowego

I69.1

Nastpstwa krwotoku mzgowego

I69.2

Nastpstwa innych nieurazowych krwotokw wewntrzczaszkowych

I69.3

Nastpstwa zawau mzgu

I69.4

Nastpstwa udaru nie okrelone czy krwotoczny czy zawaowy

I69.4

Nastpstwa udaru nieokrelone czy krwotoczny czy zawaowy

I69.8

Nastpstwa innych i nieokrelonych chorb naczy mzgowych

I70.9

Uoglniona i nieokrelona miadyca

I73.1

Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczy [Buergera]

I80.0

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie y powierzchownych koczyn dolnych

I80.1

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie yy udowej

I80.2

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie y innych naczy gbokich koczyn dolnych

I80.3

Zapalenie i zakrzepowe zapalenie y koczyn dolnych, nie okrelone

J44.0

Przewleka zaporowa choroba puc z ostrym zakaeniem dolnych drg oddechowych

J44.1

Nieokrelona przewleka zaporowa choroba puc w okresie zaostrzenia

J44.8

Inna okrelona przewleka zaporowa choroba puc

J44.9

Nieokrelona przewleka zaporowa choroba puc

M15.0

Pierwotnie uoglniona choroba zwyrodnieniowa staww

M15.1

Guzki Heberdena (z artropati)

M15.2

Guzki Boucharda ( z artropati)

M15.3

Wtrna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa staww

M15.4

Naderkowa posta choroby zwyrodnieniowej staww [Osteoarthritis erosiva]

M15.8

Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe

M15.9

Nieokrelone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe

M16.0

Pierwotna, obustronna koksartroza

M16.1

Inne pierwotne koksartrozy

M16.2

Obustronna koksartroza bdca wynikiem dysplazji

M16.3

Inne dysplastyczne koksartrozy

M16.4

Obustronna pourazowa koksartroza

M16.5

Inne pourazowe koksartrozy

M16.6

Inna wtrna obustronna koksartroza

M16.7

Inna wtrna koksartroza

M16.9

Nieokrelona koksartroza

M17.0

Pierwotna obustronna gonartroza

M17.1

Inne pierwotne gonartrozy

M17.2

Pourazowa obustronna gonartroza

M17.3

Inne pourazowe gonartrozy

M17.4

Inna wtrna obustronna gonartroza

M17.5

Inna wtrna gonartroza

M17.9

Nieokrelona gonartroza

M18.0

Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-rdrcznego

M18.1

Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-rdrcznego

M18.2

Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-rdrcznego

M18.3

Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-rdrcznego

M18.4

Inne wtrne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-rdrcznego

M18.5

Inne wtrne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-rdrcznego

M18.9

Nieokrelone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-rdrcznego

M19.0

Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych staww

M19.1

Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych staww

M19.2

Inne wtrne choroby zwyrodnieniowe staww

M19.8

Inne okrelone choroby zwyrodnieniowe

M19.9

Nieokrelone choroby zwyrodnieniowe

M21.0

Znieksztacenia koawe niesklasyfikowane gdzie indziej

M21.1

Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej

M21.2

Znieksztacenia zgiciowe

M21.3

Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte)

M21.4

Paskostopie [pes planus] (nabyte)

M21.5

Nabyta szpotawo rk, koawo rk, stopa szpotawa, stopa koawa

M21.6

Inne nabyte znieksztacenia stawu skokowego i stopy

M21.7

Nierwna dugo koczyn (nabyta)

M21.8

Inne okrelone nabyte znieksztacenia koczyn

M21.9

Nieokrelone nabyte znieksztacenia koczyn

M22.0

Nawracajce przemieszczenie rzepki

M22.1

Nawracajce nadwichnicie rzepki

M22.2

Konflikt rzepkowo-udowy

M22.3

Inne uszkodzenia rzepki

M22.4

Rozmikanie chrzstki rzepki

M22.8

Inne choroby rzepki

M22.9

Nieokrelone choroby rzepki

M24.0

Wolne ciao w jamie stawowej

M24.1

Inne choroby chrzstek stawowych

M24.2

Choroby wizade

M24.3

Patologiczne przemieszczenie i nieprawidowe pooenie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej

M24.4

Nawykowe przemieszczenia i podwichnicia stawu

M24.5

Przykurcz stawu

M24.6

Zesztywnienie stawu

M24.7

Wgbienie panewki

M24.8

Inne okrelone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej

M24.9

Nieokrelone uszkodzenia stawu

M25.0

Krwiak rdstawowy

M25.1

Przetoka stawu

M25.2

Staw cepowaty

M25.3

Inne niestabilnoci stawu

M25.4

Wysik w stawie

M25.5

Bl stawu

M25.6

Sztywno stawu niesklasyfikowana gdzie indziej

M25.7

Osteofit

M25.8

Inne okrelone choroby staww

M25.9

Nieokrelone choroby staww

M60.0

Infekcyjne zapalenie mini

M60.1

Zapalenie mini rdmiszowe

M60.8

Inne zapalenie mini

M61.0

Pourazowe kostniejce zapalenie mini

M61.1

Postpujce kostniejce zapalenie mini

M61.2

Poraeniowe zwapnienie i skostnienie mini

M61.3

Zwapnienie i skostnienie mini w przebiegu oparzenia

M61.4

Inne kostniejce zapalenie mini

M61.5

Inne kostnienie mini

M62.0

Rozerwanie mini

M62.1

Inne nieurazowe przyczyny przerwania mini

M62.2

Niedokrwienny zawa minia

M62.3

Zesp unieruchomienia (paraplegiczny)

M62.4

Przykurcz mini

M62.5

Ubytek masy miniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej

M63.0

Zapalenie mini w przebiegu chorb bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej

M63.1

Zapalenie mini w przebiegu chorb pierwotniakowych i pasoytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej

M63.2

Zapalenie mini w przebiegu innych infekcyjnych chorb sklasyfikowanych gdzie indziej

M63.3

Zapalenie mini w przebiegu sarkoidozy (D86.8+)

M63.8

Inne choroby mini w przebiegu chorb sklasyfikowanych gdzie indziej

M99.0

Dysfunkcja segmentarna i somatyczna

M99.1

Zesp nadwichnicia krgw

M99.2

Zwenie kanau krgowego w wyniku nadwichnicia

M99.3

Zwenie kostnej czci kanau krgowego

M99.4

Zwenie cznotkankowej czci kanau krgowego

M99.5

Zwenie kanau krgowego przez przepuklin krka midzykrgowego

M99.6

Zwenie otworu midzykrgowego przez przepuklin krka midzykrgowego i przerost wizade

M99.7

Zwenie otworu midzykrgowego przez krek midzykrgowy i tkank czn

M99.8

Inne uszkodzenia biomechaniczne

M99.9

Nieokrelone uszkodzenia biomechaniczne

N18.0

Schykowa niewydolno nerek

N18.8

Inna przewleka niewydolno nerek

P14.0

Poraenie Erba spowodowane urazem porodowym

P14.1

Poraenie Klumpkego spowodowane urazem porodowym

P14.2

Poraenie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym

P14.3

Inne urazy porodowe splotu ramiennego

P14.8

Urazy porodowe innych czci obwodowego ukadu nerwowego

Q01.0

Przepuklina mzgowa czoowa

Q01.1

Przepuklina mzgowa nosowo-czoowa

Q01.2

Przepuklina mzgowa potyliczna

Q01.8

Przepuklina mzgowa w innej lokalizacji

Q01.9

Przepuklina mzgowa, nie okrelona

Q02

Maogowie

Q03.0

Wady rozwojowe wodocigu mzgu Sylwiusza

Q03.1

Zaronicie otworw Magendiego i Luschki

Q03.8

Wodogowie wrodzone inne

Q03.9

Wodogowie wrodzone, nie okrelone

Q04.0

Wrodzone wady rozwojowe spoida wielkiego

Q04.1

Brak wchomzgowia (zesp arinencephalii)

Q04.2

Przodomzgowie jednokomorowe (holoprosencephalia)

Q04.3

Inne wady mzgu z ubytkiem tkanek

Q04.4

Septo-optic dysplasia

Q04.5

Mzg olbrzymi

Q04.6

Wrodzone torbiele mzgu

Q04.8

Inne okrelone wady rozwojowe mzgu

Q04.9

Wrodzone wady rozwojowe mzgu, nie okrelone

Q05.0

Rozszczep krgosupa szyjnego ze wspistniejcym wodogowiem

Q05.1

Rozszczep krgosupa piersiowego ze wspistniejcym wodogowiem

Q05.2

Rozszczep krgosupa ldwiowego ze wspistniejcym wodogowiem

Q05.3

Rozszczep krgosupa krzyowego ze wspistniejcym wodogowiem

Q05.4

Nieokrelony rozszczep krgosupa ze wspistniejcym wodogowiem

Q05.5

Rozszczep krgosupa szyjnego bez wodogowia

Q05.6

Rozszczep krgosupa piersiowego bez wodogowia

Q05.7

Rozszczep krgosupa ldwiowego bez wodogowia

Q05.8

Rozszczep krgosupa krzyowego bez wodogowia

Q05.9

Rozszczep krgosupa, nie okrelony

Q06.0

Brak rdzenia

Q06.1

Niedorozwj i dysplazja rdzenia krgowego

Q06.2

Rozdwojenie rdzenia

Q06.3

Inne wrodzone wady rozwojowe ogona koskiego

Q06.4

Wodordzenie

Q06.8

Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe rdzenia krgowego

Q06.9

Wrodzone wady rozwojowe rdzenia krgowego, nie okrelone

Q07.0

Zesp Arnolda-Chiariego

Q07.8

Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe ukadu nerwowego

Q07.9

Wrodzone wady rozwojowe ukadu nerwowego, nie okrelone

Q20.0

Wsplny pie ttniczy

Q20.1

Odejcie obu duych naczy z prawej komory

Q20.2

Odejcie obu duych naczy z lewej komory

Q20.3

Nieprawidowe poczenia komorowo-ttnicze

Q20.4

Odejcie obu duych naczy serca z jednej komory

Q20.5

Nieprawidowe poczenia przedsionkowo-komorowe

Q20.6

Izomeria uszek przedsionkw serca

Q20.8

Inne wrodzone wady rozwojowe jam i pocze sercowych

Q20.9

Wrodzona wada rozwojowa jam i pocze sercowych, nie okrelona

Q21.0

Ubytek przegrody midzykomorowej

Q21.1

Ubytek przegrody midzyprzedsionkowej

Q21.2

Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej

Q21.3

Tetralogia Fallota

Q21.4

Ubytek przegrody aortalno-pucnej

Q21.8

Inna wrodzona wada rozwojowa przegrd serca

Q21.9

Wrodzona wada przegrody serca, nie okrelona

Q22.0

Zaronicie zastawki pnia pucnego

Q22.1

Wrodzone zwenie zastawki pnia pucnego

Q22.2

Wrodzona niedomykalno zastawki pnia pucnego

Q22.3

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia pucnego

Q22.4

Wrodzone zwenie zastawki trjdzielnej

Q22.5

Choroba Ebsteina

Q22.6

Zesp niedorozwoju prawej czci serca

Q22.8

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trjdzielnej

Q22.9

Wrodzona wada rozwojowa zastawki trjdzielnej, nie okrelona

Q23.0

Wrodzone zwenie ujcia ttniczego lewego

Q23.1

Wrodzona niedomykalno zastawki aorty

Q23.2

Wrodzone zwenie zastawki dwudzielnej

Q23.3

Wrodzona niedomykalno zastawki dwudzielnej

Q23.4

Zesp niedorozwoju lewej czci serca

Q23.8

Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej

Q23.9

Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nie okrelona

Q24.0

Prawostronne pooenie serca

Q24.1

Serce lewostronne

Q24.2

Serce trjprzedsionkowe

Q24.3

Wrodzone zwenie stoka ttniczego prawej komory

Q24.4

Wrodzone zwenie ujcia ttniczego lewego podzastawkowe

Q24.5

Wada rozwojowa naczy wiecowych

Q24.6

Wrodzony blok serca

Q24.8

Inne okrelone wrodzone wady rozwojowe serca

Q24.9

Wrodzona wada rozwojowa serca, nie okrelona

Q25.0

Drony przewd ttniczy

Q25.1

Zwenie cieni aorty

Q25.2

Zaronicie aorty

Q25.3

Zwenie aorty

Q25.4

Inne wrodzone wady rozwojowe aorty