of 15 /15
1 LAPORAN AKTIVITI KEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK LAPORAN AKTIVITI UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA 1.0 BUTIRAN AKTIVITI a) Nama Aktiviti : Kempen Kesedaran Kebersihan Diri Dikalangan Kanak- kanak b) Penganjur : Pelajar Prasiswazah Kejururawatan UKM (Separuh Masa) c) Dengan kerjasama : Tenaga Pengasuh Taska Permata UKM d) Tarikh : 24 APRIL 2014 e) Tempat : Pusat Taska Permata UKM f) Jumlah peserta : 22 Pelajar (Rujuk Lampiran A) g) Jumlah pendapatan : RM 1170.00 h) Jumlah perbelanjaan : RM 407.75 i) Gambar sepanjang aktiviti : Lampiran C j) Aturcara/buku program : Lampiran D k) Jawatankuasa program yang sebenar : Lampiran E l) Borang penilaian aktiviti : Lampiran F m) Ulasan penasihat : Lampiran B 2.0 PENGISIAN AKTIVITI Tajuk : Senamtari Instraktor : Sharifah Salmahhizam Binti Syed Salleh dan Noraini BintiHussin Tayangan video : Cara Basuh Tangan Dan Gosok Gigi yang betul 3.0 KESIMPULAN 3.1 Kelebihan/kebaikan aktiviti

ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

1

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

LAPORAN AKTIVITI

UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0 BUTIRAN AKTIVITI

a) Nama Aktiviti : Kempen Kesedaran Kebersihan Diri Dikalangan Kanak-kanak

b) Penganjur : Pelajar Prasiswazah Kejururawatan UKM (Separuh Masa)

c) Dengan kerjasama : Tenaga Pengasuh Taska Permata UKM

d) Tarikh : 24 APRIL 2014

e) Tempat : Pusat Taska Permata UKM

f) Jumlah peserta : 22 Pelajar (Rujuk Lampiran A)

g) Jumlah pendapatan : RM 1170.00

h) Jumlah perbelanjaan : RM 407.75

i) Gambar sepanjang aktiviti : Lampiran C

j) Aturcara/buku program : Lampiran D

k) Jawatankuasa program yang sebenar : Lampiran E

l) Borang penilaian aktiviti : Lampiran F

m) Ulasan penasihat : Lampiran B

2.0 PENGISIAN AKTIVITI

Tajuk : Senamtari

Instraktor : Sharifah Salmahhizam Binti Syed Salleh dan Noraini BintiHussin

Tayangan video : Cara Basuh Tangan Dan Gosok Gigi yang betul

3.0 KESIMPULAN

Page 2: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

2

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

3.1 Kelebihan/kebaikan aktiviti1) Memberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-

kanak2) Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi3) Memupuk semangat kerjasama dikalangan kanak-kanak dan peserta

3.2 Permasalahan yang timbul1) Kanak-kanak tidak boleh membentuk 1 kumpulan yang kecil2) Kanak-kanak tidak dapat mengikut arahan yang diberi3) Masalah cuaca (hujan) menyebabkan aktiviti dijalankan di ruangan yang sempit.

4.0 PENUTUP

Secara keseluruhannya aktiviti ini dapat dijalankan dengan lancar dan mendapat sambutan dari kanak-kanak dan pihak Taska Permata. Keberkesanan yang diperolehi oleh kanak-kanak dapat mempraktikkan dan mengamalkan aktiviti yang telah dilakukan.

Disediakan oleh

Page 3: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

3

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

...........................................................

Sharifah Salmahhizam Binti Syed Salleh

Setiausaha Kempen Kebersihan diri dikalangan kanak-kanak

Disemak oleh

....................................................

Harnani Binti Mat Hassan

Pengarah kempen kebersihan diri dikalangan kanak-kanak

Disahkan oleh

.........................................................

Puan Teoh Koi Hong

Penasihat dan Koordinator

Tahun 1 Semester 2

LAMPIRAN A

Page 4: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

4

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

SENARAI KEHADIRAN PESERTA

Nama Aktiviti : Kempen Kesedaran Kebersihan Diri Dikalangan Kanak-Kanak

Tarikh : 24 APRIL 2014

Tempat : Pusat Taska Permata PPUKM

Anjuran : Pelajar Prasiswazah Kejururawatan (Separuh Masa) 2013/2014

Bil Nama Penuh Peserta No. Matrik Tahun/Fakulti Tandatangan

1 Junaita Mohammad Ramly A143725 1 / FPER

2 Nurul Fazlina Baharudin A143730 1 / FPER

3 Norliza Ahmad A143731 1 / FPER

4 Nurul Huda Hashim A143734 1 / FPER

5 Suhana Mohd Nor A143735 1 / FPER

6 Harnani Mat Hassan A143740 1 / FPER

7 Kavitha A/P Arumugham A143741 1 / FPER

8 Sarina Baharudin A143746 1 / FPER

9 Rosmiza Razak A143747 1 / FPER

10 Rosnita Abdul Wahid A143750 1 / FPER

11 Masni Yusof A143751 1 / FPER

12 Asmawati Muhammad A143754 1 / FPER

13 Sharifah Salmahhizam Syed Salleh A143756 1 / FPER

14 Zuriah Ahmad A143757 1 / FPER

15 Norazilah Md Sah A143760 1 / FPER

16 Zalkartini Mohd Nor A143761 1 / FPER

17 Noraini Hussin A143762 1 / FPER

18 Erni Zaineeta Zainuddin A143763 1 / FPER

19 Rohaizah Harun A143765 1 / FPER

20 Nor Fazlina Fazilah A143766 1 / FPER

21 Simidasilawati Said A143728 1 / FPER

22 Rosmiza Azmi A143742 1 / FPER

LAMPIRAN B

BORANG ULASAN PENASIHAT TAHUN 1 SEMESTER 2

Page 5: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

5

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

Nama Penasihat : TEOH KOI HONG

Nama Aktiviti : KEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK- KANAK

Tarikh : 24 APRIL 2014

Tempat : TASKA PERMATA PPUKM

ULASAN :

Tandatangan

.................................................

TEOH KOI HONGKoordinator Dan PenasihatTahun 1 Semester 2Jabatan KejururawatanPusat Perubatan UKM

Page 6: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

6

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

LAMPIRAN C

Page 7: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

7

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

Ucapan Pengerusi Kempen Kesederan Kebersihan Diri Dikalangan Kanak-kanak

Sebelum Senaman

Semasa Senaman

Page 8: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

8

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

Semasa Makan

Page 9: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

9

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

Tayangan Video

Aktiviti Dalam Kumpulan

Page 10: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

10

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

Page 11: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

11

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

Penyampaian Hadiah

Page 12: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

12

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

LAMPIRAN D

Page 13: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

13

TERIMAKASIH KEPADA SEMUA YANG TERLIBAT

MAJLIS KEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN

DIRI

DI KALANGAN

KANAK-KANAK

24 APRIL 2014

8.00 PAGI

BERTEMPAT DI :

TASKA PERMATA PPUKM

PELAJAR PRASISWAZAH KEJURURAWATAN (SEPARUH MASA) PENASIHAT & KOORDINATOR :

Puan Teoh Koi Hong KETUA PENGARAH:

Harnani Mat Hassan (FPER/1) A143740 TIMBALAN PENGARAH :

Rohaizah Harun (FPER/1) A143765 SETIAUSAHA :

Sharifah Salmahhizam Syed Salleh (FPER/1) A143756 Junaita Mohammad Ramly (FPER/1) A143725

BENDAHARIi : Nurul Fazlina Baharudin (FPER/1) A143730

EXCO PROGRAM : Zalkartini Mohd Nor (FPER/1) A143761

Noraini Hussin (FPER/1) A143762 EXCO PERSEMBAHAN :

Simidasilawati Said (FPER/1) A143728 Sarina Baharudin (FPER/1) A143746

EXCO PROTOKOL & JEMPUTAN : Suhana Mohd Nor (FPER/1) A143735 Nor Fazlina Fazilah (FPER/1) A143766 EXCO JAMUAN & CENDERAMATA :

Rosnita Abdul Wahid (FPER/1) A143750 Norliza Ahmad (FPER/1) A143731 EXCO PUBLISITI, MULTIMEDIA :

Rosmiza Razak (FPER/1) A143747 Erni Zaineeta Zainuddin (FPER/1) A143763

EXCO TEKNIKAL : Zuriah Ahmad (FPER/1) A143757

Nurul Huda Hashim (FPER/1) A143734 EXCO PENGANGKUTAN & KESELAMATAN :

Kavitha a/p Arumugham (FPER/1) A143741 EXCO PEMASARAN & LOGISTIK :

Norazilah MD Sah (FPER/1) A143760 Masni Yusof (FPER/1) A143751 EXCO TUGAS- TUGAS KHAS :

Rosmiza Azmi (FPER/1) A143742 Asmawati Muhammad (FPER/1) A143754

ATURCARA MAJLIS

MASA8.00 - 8.30 PG

8.30 - 8.45 PG8.45 - 9.30 PG9.30 - 9.45 PG9.45 - 10.00PG10.00 - 11.00 PG11.00 - 11.15 PG11.15 - 11.30 PG11.30 - 11.45 PG11.45 - 12.30 PG

FASILITATORKUMPULAN 1KUMPULAN 2KUMPULAN 3KUMPULAN 4KUMPULAN 5KUMPULAN 6

SUKANEKA 1SIAPA CEPATSIAPA TEPATSIAPA HEBAT

SUKANEKA 2SIAPA HEBAT

PENGADIL1. Pn . Teoh Koi Hong (jika ada)2. Rosmiza Razak3. Norazilah MD Sah4. Guru Taska5. Guru Taska

Page 14: ifolio.ukm.my · Web viewMemberi tunjuk ajar cara gosok gigi dan cucian tangan yang betul kepada kanak-kanak Memberi kesedaran diri tentang kepentingan cucian tangan dan gosok gigi

LAPORAN AKTIVITIKEMPEN KESEDARAN KEBERSIHAN DIRI DIKALANGAN KANAK-KANAK

14

LAMPIRAN E

LAMPIRAN F

PELAJAR PRASISWAZAH KEJURURAWATAN (SEPARUH MASA)PENASIHAT & KOORDINATOR :

Puan Teoh Koi HongKETUA PENGARAH:

Harnani Mat Hassan (FPER/1) A143740TIMBALAN PENGARAH :

Rohaizah Harun (FPER/1) A143765SETIAUSAHA :

Sharifah Salmahhizam Syed Salleh (FPER/1) A143756Junaita Mohammad Ramly (FPER/1) A143725

BENDAHARI :Nurul Fazlina Baharudin (FPER/1) A143730

EXCO PROGRAM :Zalkartini Mohd Nor (FPER/1) A143761

Noraini Hussin (FPER/1) A143762EXCO PERSEMBAHAN :

Simidasilawati Said (FPER/1) A143728Sarina Baharudin (FPER/1) A143746EXCO PROTOKOL & JEMPUTAN :Suhana Mohd Nor (FPER/1) A143735Nor Fazlina Fazilah (FPER/1) A143766EXCO JAMUAN & CENDERAMATA :

Rosnita Abdul Wahid (FPER/1) A143750Norliza Ahmad (FPER/1) A143731

EXCO PUBLISITI, MULTIMEDIA :Rosmiza Razak (FPER/1) A143747

Erni Zaineeta Zainuddin (FPER/1) A143763EXCO TEKNIKAL :

Zuriah Ahmad (FPER/1) A143757Nurul Huda Hashim (FPER/1) A143734

EXCO PENGANGKUTAN & KESELAMATAN :Kavitha a/p Arumugham (FPER/1) A143741

EXCO PEMASARAN & LOGISTIK :Norazilah MD Sah (FPER/1) A143760

Masni Yusof (FPER/1) A143751EXCO TUGAS- TUGAS KHAS :Rosmiza Azmi (FPER/1) A143742

Asmawati Muhammad (FPER/1) A143754