4

 · Tagapangulo ng Komisyon sa Wikang Filipino na humihiling ng suporta at tangkilik sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga guro sa inyong paaralan sa Kongreso sa …

Embed Size (px)

Citation preview