of 5 /5

sastojala u tome da privredno druStvo ponudÍ temu predavaöa Öije bi predavanje bilo edukativno, a ne komercijalno. SKIE bi finansirala organizaciju edukativnog dijela (struöne

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of sastojala u tome da privredno druStvo ponudÍ temu predavaöa Öije bi predavanje bilo edukativno, a...

Page 1: sastojala u tome da privredno druStvo ponudÍ temu predavaöa Öije bi predavanje bilo edukativno, a ne komercijalno. SKIE bi finansirala organizaciju edukativnog dijela (struöne
Page 2: sastojala u tome da privredno druStvo ponudÍ temu predavaöa Öije bi predavanje bilo edukativno, a ne komercijalno. SKIE bi finansirala organizaciju edukativnog dijela (struöne
Page 3: sastojala u tome da privredno druStvo ponudÍ temu predavaöa Öije bi predavanje bilo edukativno, a ne komercijalno. SKIE bi finansirala organizaciju edukativnog dijela (struöne
Page 4: sastojala u tome da privredno druStvo ponudÍ temu predavaöa Öije bi predavanje bilo edukativno, a ne komercijalno. SKIE bi finansirala organizaciju edukativnog dijela (struöne
Page 5: sastojala u tome da privredno druStvo ponudÍ temu predavaöa Öije bi predavanje bilo edukativno, a ne komercijalno. SKIE bi finansirala organizaciju edukativnog dijela (struöne