RADIONICA RADIONICA -- OBNOVE, IZMENE I DOPUNE -- RADIONICA RADIONICA --OBNOVE, IZMENE I DOPUNE UPISA

 • View
  53

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of RADIONICA RADIONICA -- OBNOVE, IZMENE I DOPUNE -- RADIONICA RADIONICA --OBNOVE, IZMENE I DOPUNE...

 • Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

  -- RADIONICA RADIONICA -- OBNOVE, IZMENE I DOPUNE UPISA OBNOVE, IZMENE I DOPUNE UPISA

  MEDICINSKIH SREDSTAVA U MEDICINSKIH SREDSTAVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVAREGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA

  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije

  REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVAREGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA

  Dipl. inženjer tehnologije Ružica Damjanović ALIMS

  Sektor za medicinska sredstva

 • ZAKONSKA OSNOVAZAKONSKA OSNOVA

  Zakon o lekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012) Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja medicinskog sredstva, kao i sadržaju uputstva za upotrebu medicinskog sredstva ("Službeni glasnik

  www.alims.gov.rs

  uputstva za upotrebu medicinskog sredstva ("Službeni glasnik RS", br. 64/2011)

  Pravilnik o načinu upisa medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava i sadržaju zahteva za upis medicinskog sredstva u Registar medicinskih sredstava ("Službeni glasnik RS", br.30/2010, br. 101/2014 i br. 112/2014)

  Pravilnik o klasifikaciji opštih medicinskih sredstava ("Službeni glasnik RS", br.46/2011)

  2

 • OBNOVE, IZMENE I DOPUNE UPISA OBNOVE, IZMENE I DOPUNE UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR

  MEDICINSKIH SREDSTAVAMEDICINSKIH SREDSTAVA • Zahtеv za obnovu upisa mеdicinskog srеdstva u

  Rеgistar mеdicinskih srеdstava se podnosi Agеnciji najkasnijе 60 dana prе istеka roka važenja Rešenja.

  • Zahtev za izmene i dopune upisa MS u Registar, nosilac

  www.alims.gov.rs

  • Zahtev za izmene i dopune upisa MS u Registar, nosilac upisa je obavezan da preda Agenciji svaki put kada je došlo do izmene ili dopune u dokumеntaciji na osnovu kojе jе Agеncija izvršila upis u Rеgistar mеdicinskih srеdstava.

  3

 • FORMALNA PROCENA DOKUMENTACIJE • Agеncija jе dužna da u roku od 15 dana od dana prijеma

  zahtеva izvrši formalnu procеnu dokumеntacijе za obnovu, izmene i dopune upisa u Rеgistar mеdicinskih srеdstava.

  • Ukoliko je dokumentacija kompletna, Agencija izdaje profakturu i obaveštava podnosioca zahteva da je neophodno izvršiti uplatu po profakturi (putem mejla ili

  www.alims.gov.rs

  neophodno izvršiti uplatu po profakturi (putem mejla ili telefonom), da bi zahtev bio proglašen formalno kompletnim.

  • Ukoliko je dokumentacija nekompletna, Agencija izdaje profakturu i Pismo o nekompletnosti, kojim obaveštava klijenta o obavezi plaćanja profakture i o dokumentaciji koju je potrebno dostaviti da bi zahtev bio proglašen formalno kompletnim. Pismo i profaktura se šalju poštom. 4

 • • Podnosilac zakona je dužan da potrebnu dokumentaciju dostavi u roku od 30 dana (za obnove upisa) ili 15 dana (za izmene i dopune upisa) od datuma prijema Pisma o nekompletnosti.

  • Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi neophodno u propisanom roku, zahtev se odbacuje.

  • Kada podnosilac zahteva kompletira zahtev u zakonski predviñenom roku, Agencija izdaje pismo Formalne kompletnosti.

  www.alims.gov.rs

  kompletnosti.

  5

 • • SUŠTINSKA PROCENA DOKUMENTACIJE • Kada je zahtev formalno kompletan, Agencija ima rok od

  30 dana da izvrši suštinsku procenu dokumentacije • Ukoliko je zahtev suštinski kompletan, Agencija izdaje

  Rešenje o obnovi/izmeni/dopuni upisa MS u Registar • Ukoliko je zahtev suštinski nekompletan, Agencija izdaje

  Pismo sušinske nekompletnosti kojim zahteva dopunu dokumentacije.

  www.alims.gov.rs

  dokumentacije. • Ukoliko podnosilac zahteva ne dostavi traženu

  dokumentaciju u roku od 30 dana, zahtev se odbija.

  6

 • VRSTE IZMENE I DOPUNE UPISA VRSTE IZMENE I DOPUNE UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR

  MEDICINSKIH SREDSTAVAMEDICINSKIH SREDSTAVA

  1) izmena imena, odnosno adrese proizvoñača medicinskog sredstva;

  2) izmena proizvoñača;

  www.alims.gov.rs

  3) izmena, ukidanje ili dodavanje novog mesta proizvodnje;

  4) izmena imena, odnosno adrese nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar;

  7

 • 5) izmena nosioca upisa medicinskog sredstva u Registar;

  6) izmena naziva medicinskog sredstva;

  7) izmena izgleda i načina obeležavanja spoljnjeg, odnosno unutrašnjeg pakovanja;

  www.alims.gov.rs

  unutrašnjeg pakovanja;

  8) izmena ili dopunu uputstva za upotrebu medicinskog sredstva;

  8

 • 9) izmena ili dopunu oblika, pakovanja, dimenzija medicinskog sredstva i sl.;

  10) izmena klase ili kategorije medicinskog sredstva;

  11) izmena roka upotrebe medicinskog sredstva;

  12) izmena uslova čuvanja medicinskog sredstva;

  www.alims.gov.rs

  12) izmena uslova čuvanja medicinskog sredstva;

  13) izmena mesta izdavanja, odnosno prodaje medicinskog sredstva;

  9

 • 14) izmena postupka ispitivanja gotovog proizvoda (izmena standarda i metoda);

  15) ostale izmene i dopune upisa medicinskog sredstva u Registar, na osnovu procene dokumentacije (kao npr., izmena podugovarača koji je za proizvoñača proizveo

  www.alims.gov.rs

  odreñene delove MS, izmena dizajna MS, izmena metode sterilizacije MS, itd.)

  10

 • IZMENE I DOPUNE UPISA MS U REGISTAR IZMENE I DOPUNE UPISA MS U REGISTAR KOJE ZAHTEVAJU IZMENU REŠENJA O UPISUKOJE ZAHTEVAJU IZMENU REŠENJA O UPISU

  • sve one izmene ili dopune u kojima je predmet izmene/dopune bilo koji podatak iz dokumentacije koji je naveden na Rešenju o upisu MS u Registar

  • Izmena nosioca upisa (ili bilo kojeg podatka u vezi sa njim), izmena klase i/ili kategorije MS, dopuna tipova i/ili modela MS (ukoliko je ovaj podatak naveden na

  www.alims.gov.rs

  modela MS (ukoliko je ovaj podatak naveden na Rešenju), naziva MS, izmena proizvoñača (ili bilo kojeg podatka u vezi sa njim), izmena/dopuna proizvodnih mesta, roka važenja Rešenja, mesta prodaje MS.

  11

 • IZMENE KOJE NE ZAHTEVAJU IZMENE IZMENE KOJE NE ZAHTEVAJU IZMENE REŠENJA O UPISU MS U REGISTARREŠENJA O UPISU MS U REGISTAR

  • Za izmene i dopune koje ne zahtevaju izmene rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar, Agencija izdaje obaveštenje.

  • Izmena distributera MS, izmena ili dopuna oblika, pakovanja, dimenzija MS i sl., izmena ili dopuna

  www.alims.gov.rs

  pakovanja, dimenzija MS i sl., izmena ili dopuna uputstva za upotrebu, izmena roka upotrebe MS, izmena uslova čuvanja MS, Izmena postupka ispitivanja gotovog proizvoda (izmena standarda i metoda), itd.

  12

 • ZAHTEV ZA OBNOVE UPISA MEDICINSKOG ZAHTEV ZA OBNOVE UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKIH

  SREDSTAVASREDSTAVA

  ADMINISTRATIVNI PODACI

  PODACI O MEDICINSKOM

  SREDSTVU DOKUMENTACIJA

  www.alims.gov.rs 13

  DOKUMENTACIJA PROFAKTURA ZAHTEV

 • ZAHTEV ZA IZMENE I DOPUNE UPISA ZAHTEV ZA IZMENE I DOPUNE UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR

  MEDICINSKIH SREDSTAVAMEDICINSKIH SREDSTAVA

  ADMINISTRATIVNI PODACI

  - Nisu neophodni za sve izmene

  PODACI O MEDICINSKOM

  SREDSTVU DOKUMENTACIJA

  www.alims.gov.rs 14

  DOKUMENTACIJA PROFAKTURA ZAHTEV

 • ADMINISTRATIVNI PODACIADMINISTRATIVNI PODACI

  • Podaci o nosiocu upisa/distributeru: 1) Izvod iz APR-a 2) Rešenje Ministarstva zdravlja o distribuciji • Podaci o vezi proizvoñača i nosioca upisa: 1) Distributivni ugovor

  www.alims.gov.rs

  1) Distributivni ugovor 2) Pismo autorizacije za registraciju

  15

 • ZAHTEV ZA OBNOVU UPISA MEDICINSKOG ZAHTEV ZA OBNOVU UPISA MEDICINSKOG SREDSTVA U REGISTAR MSSREDSTVA U REGISTAR MS

  Sadrži: 1) propratno pismo predlagača; 2) ispunjeni deo Agencijskog obrasca koji se odnosi na obnovu upisa MS u Registar 3) dokumentaciju (administratvni podaci

  www.alims.gov.rs

  3) dokumentaciju (administratvni podaci i podaci o medicinskom sredstvu) 4) dokaz da je plaćena profaktura izdata po predmetnom zahtevu

  16

 • PROPRATNO PISMO PREDLAGAČAPROPRATNO PISMO PREDLAGAČA Sadrži: - podatke o podnosiocu zahteva - podatke o vrsti zahteva: •predmet zahteva: zahtev za obnovu upisa medicinskog sredstva u Registar - osnovne podatke o medicinskom sredstvu

  www.alims.gov.rs

  - osnovne podatke o medicinskom sredstvu •naziv medicinskog sredstva, generički naziv, oblik, veličinu, dimenzije, tipove i modele, sa potrebnim objašnjenjima, kao i naziv i adresu proizvoñača MS - podatke o Rešenju o upisu MS u Registar •datum i broj izdatog rešenja o upisu medicinskog sredstva u Registar

  17

 • DOKUMENTACIJADOKUMENTACIJA

  - ADMINISTRATIVNI PODACI - PODACI O MEDICINSKOM SREDSTVU

  - MS sa ili bez CE oznake → RAZLIČITA DOKUMENTACIJA

  1) Declaration of Conformity (osim za MS bez CE oznake)

  www.alims.gov.rs

  1) Declaration of Conformity (osim za MS bez CE oznake) 2) EC - sertifikat (ukoliko je potreban) 3) ISO 13485 i/ili EN ISO 13485 (ukoliko je potreban) 4) FSC 5) polisa osiguranja, važeća i na teritoriji Republike Srbije

  18

 • 6) kopiju prethodno izdatog rešenja o