Click here to load reader

 · Podręcznik do programu R2D2-Rama 2D Spis Treści 2 SPIS TREŚCI Spis Treści

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · Podręcznik do programu R2D2-Rama 2D Spis Treści 2 SPIS TREŚCI Spis Treści

R2D2-Rama 2D-podrcznik uytkownika

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

2015-02-02

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

2

SPIS TRECI

Spis Treci .............................................................................................................................. 2

I. Suplement ........................................................................................................................ 9

1 Wprowadzenie do R3D3/R2D2 v.14.0 .......................................................................... 10

1.1 Opis gwnych zmian ........................................................................................................ 10

2 Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0 ............................................................. 11

2.1 Kalkulator wspczynnika pezania w module Euroelbet ................................................ 11

2.2 Funkcje szybkich zmian ustawie widoku na zakadkach ................................................. 13

2.2.1 Pasek szybkich ustawie widoku na zakadkach .......................................................................................... 13

2.2.2 Panel zmiany widocznych grup obcie na zakadce Obcienia............................................................... 14

2.2.3 Wcznie wartoci ekstremw i reakcji na zakdce Wyniki ........................................................................ 14

2.2.4 Szybkie usuwanie i ustawianie podpr przegubowych i sztywnych............................................................. 15

2.3 Raport z przemieszcze wzw w ukadzie globalnym ................................................... 15

2.4 Kalkulator wspczynnikw dugoci wyboczeniowej ...................................................... 16

2.4.1 Wywoanie kalkulatora i sposb wykorzystania wspczynnikw przez moduy wymiarujce ................... 16

2.4.2 Parametry kalkulatora pobierane z modelu .................................................................................................. 17

2.4.3 Okno kalkulatora wspczynnikw dugoci wyboczeniowych ................................................................... 18

2.4.4 Opis dziaania kalkulatora ............................................................................................................................ 21

2.4.5 Edycja wspczynnikw dugoci wyboczeniowej ....................................................................................... 21

2.5 Wstawianie i obsuga komentarzy uytkownika ................................................................ 22

2.6 Obcienie nacigiem (spreniem) .................................................................................. 23

2.7 Numeracja prtw i wzw .............................................................................................. 23

2.8 Nowe funkcje w menu kontekstowym ............................................................................... 25

2.9 Wsppraca z programem do wymiarowania zcz ........................................................... 26

2.9.1 Definiowanie zcza ..................................................................................................................................... 26

2.9.2 Wymiarowanie zcz i wyniki wymiarowania .............................................................................................. 28

2.10 Nowe gatunki stali profilowej dla projektw wg norm PN ............................................ 30

II. Opis programu R2D2-Rama 2D ............................................................................... 32

1 Wprowadzenie ............................................................................................................... 33

1.1 O programie ....................................................................................................................... 33

1.2 Cechy i moliwoci programu ........................................................................................... 33

2 Instalowanie i uruchamianie programu ...................................................................... 36

2.1 Wymagania sprztowe i programowe ................................................................................ 36

2.2 Instalowanie ....................................................................................................................... 36

2.3 Uruchamianie ..................................................................................................................... 36

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

3

2.4 Ekran programu ................................................................................................................. 36

2.5 Funkcja chowania panelu zakadek i drzewa projektu ................................................... 42

2.6 Otwieranie projektu ........................................................................................................... 43

2.7 Zapis projektu .................................................................................................................... 43

2.8 Autozapis i kopia bezpieczestwa ..................................................................................... 43

2.9 Docz projekt .................................................................................................................... 44

2.10 Zapis i odczyt struktury ukadu w pliku DXF ................................................................ 44

2.10.1 Import DXF ............................................................................................................................................. 45

2.10.2 Export DXF ............................................................................................................................................. 46

2.11 Funkcja podrysu ................................................................................................................. 47

2.11.1 Funkcja wczytywania podrysu z pliku DXF ............................................................................................ 47

2.11.2 Funkcja zamiany prtw na podrys .......................................................................................................... 49

2.12 Funkcje oczyszczania i weryfikacji projektu ................................................................. 49

2.12.1 Funkcja oczyszczania projektu ................................................................................................................ 50

2.12.2 Funkcja weryfikacji projektu ................................................................................................................... 50

2.13 Funkcja sprawdzania nowych wersji programu oraz aktualnie dostpnych licencji ...... 51

2.14 Przywracanie baz, projektw i ustawie ........................................................................ 52

3 Podstawy ........................................................................................................................ 54

3.1 Elementy projektu .............................................................................................................. 54

3.1.1 Wzy i prty ................................................................................................................................................ 54

3.1.2 Ukady lokalne prtw ................................................................................................................................. 54

3.1.3 Grupowanie prtw ...................................................................................................................................... 55

3.1.4 Profile ........................................................................................................................................................... 56

3.1.5 Przeguby ....................................................................................................................................................... 57

3.1.6 Podpory ........................................................................................................................................................ 57

3.1.7 Obcienia .................................................................................................................................................... 58

3.1.8 Grupy obcie ............................................................................................................................................ 58

3.1.9 Okno grup obcie, obwiednia i kombinatoryka dla Norm Polskich ......................................................... 58

3.1.10 Okno grup obcie, obwiednia i kombinatoryka wg Eurokodw PN-EN .............................................. 59

3.1.11 Grupy obcie typu multi ................................................................................................................... 62

3.1.12 Zalenoci grup obcie ......................................................................................................................... 64

3.1.13 Kombinacje uytkownika ........................................................................................................................ 65

3.1.14 Wprowadzanie wymiarw do modelu ...................................................................................................... 67

3.2 Wizualizacja ....................................................................................................................... 68

3.3 Zapisywanie widokw i praca z widokami ........................................................................ 68

3.4 Szczegowa wizualizacja 3D............................................................................................ 70

3.5 Wprowadzanie danych o geometrii ................................................................................... 71

3.6 Pomoce rysunkowe przy tworzeniu konstrukcji ................................................................ 72

3.6.1 Siatka ............................................................................................................................................................ 72

3.6.2 Dociganie do wzw ................................................................................................................................. 72

3.6.3 ledzenie ...................................................................................................................................................... 73

3.6.4 Funkcja zaawansowanego ledzenia ............................................................................................................ 73

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

4

3.6.5 Funkcja przeczania wza pocztkowego .................................................................................................. 75

3.6.6 Funkcja zmierz odlego ............................................................................................................................. 75

3.6.7 Funkcja pomiaru kta midzy prtami ......................................................................................................... 75

3.6.8 Punkty przycigania ..................................................................................................................................... 76

3.6.9 Wprowadzanie elementw w trybie orto .................................................................................................. 79

3.6.10 Podgld 2D przekroju elementu ............................................................................................................... 80

3.6.11 Blokowanie kursora (chwilowe) .............................................................................................................. 80

3.6.12 Pierwszy wze ........................................................................................................................................ 81

3.6.13 Dodatkowe moliwoci trybu graficznego ............................................................................................... 81

3.7 Generatory konstrukcji ...................................................................................................... 82

3.8 Generator kratownic i wizarw ........................................................................................ 82

3.8.1 Kratownice paskie ....................................................................................................................................... 83

3.8.2 Wizary dachowe ......................................................................................................................................... 85

3.9 Selekcja wzw, prtw i obcie .................................................................................. 86

3.10 Funkcje menu kontekstowego ........................................................................................ 87

3.11 Kopiowanie wielokrotne elementw ukadu...................................................................... 90

3.12 Funkcja kopiowania przez schowek ............................................................................... 92

3.13 Lustro i Obrt ................................................................................................................. 93

3.14 Funkcja wyduania elementw ..................................................................................... 94

3.15 Ukrywanie prtw .......................................................................................................... 96

3.16 Obliczanie napre normalnych ................................................................................... 96

3.17 Naprenia w przekroju ................................................................................................. 97

3.17.1 Naprenia normalne w przekroju .......................................................................................................... 98

3.17.2 Naprenia styczne w przekroju ............................................................................................................ 100

3.17.3 Naprenia zredukowane w przekroju ................................................................................................... 102

3.18 Raport z oblicze statycznych ...................................................................................... 104

3.19 Tworzenie animacji deformacji .................................................................................... 106

3.20 Waciwoci projektu ................................................................................................... 106

3.21 Ustawienia programu ................................................................................................... 109

3.22 Praca z zoonymi strukturami prtowymi .................................................................... 110

3.23 Typowe bdy modelowania ukadu statycznego .......................................................... 111

4 Przekroje elementw ................................................................................................... 114

4.1 Manager przekrojw ......................................................................................................... 114

4.2 Przekroje tablicowe ........................................................................................................... 115

4.3 Biblioteka uytkownika .................................................................................................... 117

4.4 Przekroje o dowolnym ksztacie ....................................................................................... 117

4.5 Edycja przekrojw ............................................................................................................ 118

4.6 Przekroje o zmiennej geometrii ....................................................................................... 123

4.6.1 Definiowanie profili zmiennych, ich moliwoci i ograniczenia ................................................................ 123

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

5

4.6.2 Edycja przekrojw o zmiennej geometrii ................................................................................................... 124

4.6.3 Podzia proporcjonalny prtw o zmiennej geometrii ................................................................................ 126

4.6.4 Obliczenia prtw o przekroju zmiennym .................................................................................................. 126

4.7 Biblioteka materiaw ...................................................................................................... 127

5 Tworzenie przykadowej konstrukcji .......................................................................... 129

5.1 Opis konstrukcji ............................................................................................................... 129

5.2 Przygotowanie ................................................................................................................. 129

5.3 Generatora ram prostoktnych ........................................................................................ 130

5.4 Usuwanie zbdnych prtw ............................................................................................. 131

5.5 Generator ukw .............................................................................................................. 131

5.6 Wprowadzanie przegubw............................................................................................... 133

5.6.1 Pocz prty ................................................................................................................................................ 134

5.6.2 Odcz prty ............................................................................................................................................... 134

5.6.3 Docz prty do podpory ............................................................................................................................ 134

5.7 Rysowanie prtw poczonych przegubami ................................................................... 135

5.8 Dzielenie prtw wzami................................................................................................ 135

5.9 Scalanie prtw ................................................................................................................ 137

6 Modyfikowanie wprowadzonego ukadu .................................................................... 139

6.1 Informacje o geometrii i obcieniach ............................................................................. 139

6.2 Modyfikacje prtw ......................................................................................................... 139

6.3 Modyfikacje podparcia .................................................................................................... 140

6.4 Funkcja cofnij i przywr ................................................................................................ 140

6.5 Edycja elementw z poziomu drzewa projektu ............................................................ 140

6.6 Funkcja filtrowania elementw projektu ......................................................................... 145

7 Obcienia ukadu ...................................................................................................... 148

7.1 Grupy obcie ................................................................................................................ 148

7.2 Zalenoci grup obcie ................................................................................................. 149

7.3 Wprowadzenie obcie .................................................................................................. 150

7.4 Modyfikacje wprowadzonych obcie .......................................................................... 153

7.5 Zmiany w obcieniach wywoane zmian geometrii ukadu ......................................... 154

7.6 Obcienia ruchome ........................................................................................................ 154

7.6.1 Opis oglny ................................................................................................................................................ 154

7.6.2 Definiowanie grupy obcienia ruchomego ............................................................................................... 155

7.6.3 Edycja obcienia ruchomego .................................................................................................................... 158

7.6.4 Wpyw modyfikacji ukadu na obcienia ruchome ................................................................................... 159

7.6.5 Synchronizacja grup obcienia ruchomego .............................................................................................. 160

7.6.6 Obliczenia oraz prezentacja wynikw dla grupy obcienia ruchomego ................................................... 161

7.7 Identyfikacja obcie powielonych ................................................................................ 163

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

6

7.8 Grupowa edycja obcie prtowych i wzowych ......................................................... 164

8 Cigna ......................................................................................................................... 167

8.1 Definiowanie prtw typu cigno .................................................................................... 167

8.2 Modyfikacje cigien ........................................................................................................ 168

8.3 Obliczanie ukadw z cignami ....................................................................................... 168

8.4 Statyka i wymiarowanie cigien ...................................................................................... 169

9 Prty na mimorodzie ................................................................................................. 171

9.1 Definiowanie prtw na mimorodzie ............................................................................. 171

9.2 Edycja i modyfikacje pretw na mimorodzie ................................................................. 174

9.3 Obliczenia prtw na mimorodzie ................................................................................. 174

10 Obliczenia statyczne ................................................................................................ 175

10.1 Optymalizacja oblicze statycznych ............................................................................ 175

10.2 Obliczenia wg teorii II rzdu ..................................................................................... 176

10.3 Uwzgldnianie imperfekcji przechyowych dla wielokondygnacyjnych ram stalowych wg

normy PN-EN 1993-1-1 i PN-90/B-03200 ................................................................................. 178

11 Analiza wynikw ...................................................................................................... 181

11.1 Zapamitywanie wynikw oblicze ................................................................................ 181

11.2 Analiza wynikw na ekranie ............................................................................................ 182

11.3 Funkcja wizualizacji reakcji ............................................................................................ 185

11.4 Funkcja wizualizacji wartoci na wykresach globalnych ................................................ 185

11.5 Etykiety globalnych ekstremw wykresw si wewntrznych i napre ....................... 187

11.6 Funkcja raportu z ekranu graficznego .............................................................................. 188

11.7 Podstawowe typy raportw .............................................................................................. 190

11.8 Przygotowanie do wymiarowania .................................................................................... 191

11.9 Obwiednia ugi wzgldnych .......................................................................................... 194

11.10 Wykazy materiaowe .................................................................................................... 195

12 Przykadowy raport wynikw oblicze .................................................................... 197

13 Przykadowe schematy ukadw statycznych .......................................................... 209

14 Wymiarowanie zbiorcze ........................................................................................... 212

14.1 Opis oglny funkcji wymiarowania ............................................................................. 212

14.2 Elementy wymiarowe ................................................................................................... 212

14.2.1 Tworzenie elementw wymiarowych .................................................................................................... 213

14.2.2 Edycja elementw wymiarowych .......................................................................................................... 214

14.3 Edycja grup prtw i elementw w grupach ................................................................ 216

14.4 Grupy podpr ............................................................................................................... 217

14.5 Definicje typu wymiarowania ...................................................................................... 218

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

7

14.6 Wymiarowanie zbiorcze ............................................................................................... 218

14.7 Wymiarowanie zbiorcze podpr w module EuroStopa ................................................ 225

14.1 Wymiarowanie indywidualne podpr w module Fundamenty bezporednie programu

Konstruktor ................................................................................................................................. 226

14.2 Raport z wymiarowania zbiorczego ............................................................................. 227

14.3 Raport z wymiarowania przykad ............................................................................. 229

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

8

Wydawca ArCADiasoft Chudzik sp. j.

ul. Sienkiewicza 85/87

90-057 d

www.arcadiasoft.pl

Prawa autorskie Zwracamy Pastwu uwag na to, e stosowane w podrczniku okrelenia softwareowe i hardwareowe oraz

nazwy markowe danych firm s prawnie chronione.

Program komputerowy oraz podrcznik uytkownika zostay opracowane z najwysz starannoci i przy

zachowaniu wszelkich moliwych rodkw kontrolnych.

Pomimo tego nie mona cakowicie wykluczy wystpienia bdw.

Pragniemy w zwizku z tym zwrci uwag na to, e nie moemy udzieli gwarancji, jak rwnie ponosi

prawnej odpowiedzialnoci za wynike std skutki.

Za podanie nam ewentualnych bdw bdziemy wdziczni.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Spis Treci

9

I. SUPLEMENT

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Wprowadzenie do R3D3/R2D2 v.14.0

10

1 WPROWADZENIE DO R3D3/R2D2 V.14.0

1.1 OPIS GWNYCH ZMIAN

Wprowadzono kalkulator wspczynnika pezania do definicji typu wymiarowania w module Euroelbet.

Wprowadzono raport z wyznaczenia wspczynnika pezania w module Euroelbet.

Wprowadzono funkcje szybkich zmian ustawie widoku na poszczeglnych zakadkach.

Wprowadzono funkcj szybkiego wczania widocznoci grup obcie.

Wprowadzono funkcj szybkiego wczania wartoci ekstremw i reakcji.

Wprowadzono funkcj szybkiego usuwania i ustawiania podpr przegubowych i sztywnych.

Zmieniono sposb wywietlania i skalowania ukadw lokalnych prtw.

Wprowadzono moliwo wykonywania raportw dla przemieszcze wzw w ukadzie globalnym dla grup obcie, dowolnej sumy tych grup lub kombinacji uytkownika.

Kalkulator wspczynnikw wyboczenia supw wedug informacji uzupeniajcych do procedur projektowania wg Eurokodw opracowanych przez Access Steel - SN008a-PL-EU.

Wprowadzono blokad moliwoci nadawania takich samych nazw dla grup prtw, podpr, obcie, kombinacji, elementw wymiarowych i widokw.

Wprowadzono inne oznaczenie wzw w peni przegubowych w postaci niewypenionego czerwonego okrgu z urwaniami wszystkich prtw przed wzem.

Wprowadzono moliwo ograniczenia rozmiarw raportw przez pominicie rysunkw wykresw w raportach.

Wprowadzono moliwo dodawania komentarzy do poszczeglnych elementw modelu: wzw, prtw, podpr, obcie itp.

Rozbudowano funkcje obrotu zaznaczonej czci ukadu o moliwo wskazywania kta obrotu na ukadzie.

Rozbudowano system skrek programu.

Wprowadzono obcienie nacigiem (sprenie).

Rozbudowano domylne typy oddziaywa w definicji grup obcie dla projektw Eurokodowych.

Wprowadzono przycisk centrowania ukadu.

Poza dynamiczn numeracj automatyczn (unikaln, cig i kolejn), wprowadzono moliwo ustawienia staej numeracji uytkownika dla prtw i wzw modelu (unikaln ale niekoniecznie cig i kolejn).

Ujednolicono sposb obsugi ikon pojawiajcych si w prawym grnym rogu ekranu graficznego oraz ikon komentarzy i obcie powielonych przy elementach dostp do menu na lewym klawiszu myszki.

W projektach Eurokodowych wprowadzono moliwo definiowania stalowych zcz paskich w poszczeglnych wzach modelu.

Wykonano modu komunikacji z programem do sprawdzania nonoci zcz stalowych uwzgldniajcy zapamitywanie ostatnio ustawionych parametrw sprawdzanego poczenia.

Wprowadzono moliwo skrconego prezentowania wynikw sprawdzania nonoci zcza w programie R3D3 Rama 3D/2D oraz tworzenia bardziej lub mniej rozbudowanych raportw.

Korekta dziaania etykiet globalnych ekstremw wykresw si wewntrznych, napre i przemieszcze.

EuroDrewno korekta liczenia wspczynnika kshape dla wytrzymaoci drewna na skrcania zgodnie z poprawk do normy PN-EN 1995-1-1:2010/A2:2014-07E.

Nowe gatunki stali profilowej do wymiarowania stali wg PN w module InterStal opisane wg norm hutniczych: PN-EN 10025-2:2007 oraz PN-EN-10025-5:2007.

Korekta synchronizacji komunikatw dotyczcych sprawdzenia ugicia w stanie zarysowanym z wynikiem sprawdzenia w module Euroelbet.

Korekta wywietlania liczby aktualnie zaznaczonych w modelu prtw, wzw i obcie w dolnym pasku stanu.

Dodanie plikw dxf profili obudw grniczych V25, V29, V32, V36 oraz ich zoe w bibliotece uytkownika.

Uzupenienie zasobw programu w wersjach jzykowych DE, EN, SK.

Korekta blokady modyfikacji konturu obcienia powierzchniowego po wybraniu opcji Utwrz obc. trapezowe i naciniciu klawisza Esc.

Korekta warunku wykonania oblicze tylko wwczas gdy w modelu dostpna jest przynajmniej jedna aktywna grupa zawierajca obcienia.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

11

2 SZCZEGOWY OPIS ZMIAN W R3D3/R2D2 V.14.0

2.1 KALKULATOR WSPCZYNNIKA PEZANIA W MODULE EUROELBET

W definicji typu wymiarowania w module Euroelbet na zakadce Parametry oblicze, obok wpisanej wartoci

wspczynnika pezania znajduje si przycisk Oblicz wywoujcy Kalkulator wspczynnika pezania.

Kalkulator ten wyznacza warto wspczynnika pezania w oparciu o wytyczne zawarte w zaczniku B.1 normy

PN-EN 1992-1-1.

Wywoanie kalkulatora wspczynnika pezania

Po wywoaniu okna kalkulatora uytkownik uzyskuje moliwo ustawienia parametrw niezbdnych do

wyznaczenia wartoci wspczynnika pezania. Podstaw do wyznaczenia wspczynnika pezania jest przekrj

elbetowy pobrany z definicji typu wymiarowania, z ktrej wywoano kalkulator (opcja domylna). W kadej

chwili uytkownik ma moliwo zmiany przekroju na inny z listy przekrojw elbetowych zdefiniowanych w

danym projekcie. Pod list przekrojw wywietlane s dwa pola edycyjne podajce pole powierzchni i obwd

cakowity wybranego przekroju z listy. Wartoci obu tych pl mog by modyfikowane przez uytkownika.

Moliwo ta dotyczy zwaszcza obwodu przekroju, ktry powinien by zredukowany do obwodu wystawionego

na bezporednie dziaanie powietrza. Na podstawie obu powyszych parametrw wyznaczany jest w programie

miarodajny wymiar elementu. Niej w oknie znajduje si lista wszystkich klas betonu, przy czym domylnie

ustawiona jest klasa betonu pobrana z definicji typu wymiarowania dla ktrej zosta wywoany kalkulator.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

12

Okno Kalkulatora wspczynnika pezania

Kolejne parametry ktre powinien okreli uytkownik to:

Wilgotno wzgldna otoczenia [%] warto domylna 50%.

Wiek betonu w chwili obcienia > 0 [dni] domylnie 28 dni

Temperatura w okresie dojrzewania betonu [C] domylnie 20 C

Przyjty okres uytkowania konstrukcji > 0 [lat] domylnie 50 lat

Rodzaj uytego cementu wolno twardniejcy, normalny(domylnie), szybko twardniejcy

Na dole okna wywietlana jest na bieco warto wyznaczonego wspczynnika pezania (t, t0). Przy

wprowadzaniu danych do kalkulatora naley pamita by przyjty okres uytkowania konstrukcji by znaczco

wikszy od wieku betonu w chwili obcienia. W innym przypadku zamiast wyznaczenia wspczynnika moe

zosta wywietlony komunikat: Prawdopodobnie przyjty okres uytkowania konstrukcji jest mniejszy od wieku

betonu w chwili obcienia. W okienku komunikatu znajduje si tylko przycisk Przywr wartoci domylne,

ktry przywraca wartoci domylne parametrw: t, t0, T.

Wcinicie przycisku OK powoduje przepisanie wyliczonej wartoci wspczynnika pezania do odpowiedniego

pola w definicji typu wymiarowania. Funkcja Anuluj powoduje wyjcie z okna kalkulatora bez przepisywania

wspczynnika, natomiast wcinicie przycisku Raport tworzy jednostronicowy raport z wyznaczania

wspczynnika pezania w formacie RTF.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

13

Raport z wyznaczania wspczynnika pezania

2.2 FUNKCJE SZYBKICH ZMIAN USTAWIE WIDOKU NA ZAKADKACH

2.2.1 Pasek szybkich ustawie widoku na zakadkach

W prawym grnym naroniku gwnego okna programu umieszczono cztery przyciski, za pomoc ktrych

uytkownik moe sterowa podstawowymi ustawieniami widoku gwnego na poszczeglnych zakadkach. Stan

powyszych przyciskw moe by rnie ustawiony i zapamitany dla kadej zakadki programu: Geometria,

Obcienia, Wyniki i Wymiarowanie. Odpowiada on takim samym ustawieniom odpowiednich znacznikw

umieszczonych w oknie Ustawie programu ale pozwala na znacznie szybszy do nich dostp w trakcie pracy nad

projektem.

Przyciski szybkiej zmiany ustawie na poszczeglnych zakadkach

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

14

Generalnie na wszystkich zakadkach moliwa jest zmiana wszystkich dostpnych ustawie a jedyny wyjtek

stanowi brak moliwoci wywietlania numerw prtw na zakadce Wymiarowanie (zamiast nich wywietlane

s wyniki najgorszych sprawdze nonoci, zbrojenia lub stanu granicznego uytkowania). Poniej opisano

funkcjonalno poszczeglnych przyciskw szybkich zmian ustawie:

- Wcza/wycza numery wzw ukadu na poszczeglnych

zakadkach

- Wcza/wycza numery prtw ukadu na poszczeglnych

zakadkach (z wyjtkiem zakadki Wymiarowanie)

- Wcza/wycza widoczno ukadw lokalnych dla wszystkich

prtw na poszczeglnych zakadkach

- Wcza/wycza widoczno wszystkich wprowadzonych do

modelu wymiarw na poszczeglnych zakadkach

2.2.2 Panel zmiany widocznych grup obcie na zakadce Obcienia

Na dole zakadki Obcienia umieszczono dodatkowy panel umoliwiajcy szybk zmian ustawie widocznych

w danej chwili na ekranie graficznym grup obcie. W panelu tym wywietlana jest lista wszystkich grup

obcie zdefiniowanych w projekcie (z wyjtkiem grupy Ciaru wasnego konstrukcji) oraz odpowiednie pole

znacznika przy kadej z nich. Dla rozrnienia grup staych i zmiennych wszystkie nazwy grup zmiennych w tym

take multi i ruchomych wywietlane s na panelu kursyw. Szybkie ustawienie widocznoci poszczeglnych grup

obcie na zakadce Obcienia odpowiada takiemu samemu ustawieniu parametru Widoczna wykonanemu w

oknie definicji Grup obcie.

Panel szybkich zmian ustawie grup obcie na zakadce Obcienia

W nagwku panelu z prawej strony umieszczono dodatkowy przycisk umoliwiajcy wczenie lub

wyczenie wywietlania wszystkich wartoci zadanych obcie w grupach widocznych aktualnie na ekranie

graficznym. Odpowiada ono ustawieniu parametru widocznoci wartoci obcie na zakadce Obcienia ktry

moemy zdefiniowa w oknie Ustawie programu.

2.2.3 Wcznie wartoci ekstremw i reakcji na zakdce Wyniki

Na zakadce Wyniki w nagwku panelu Rysowane wykresy globalne dla si wewntrznych i napre, z prawej

strony, umieszczono dwa przyciski. Jeden umoliwia wczanie i wyczanie etykiet z wartociami

ekstremw dla wszystkich prtw na wywietlonych w danej chwili wykresach globalnych. Drugi wcza

lub wycza wywietlanie wartoci widocznych na modelu reakcji podpr. Ustawienia te odpowiadaj

odpowiednim funkcj dostpnym z menu kontekstowego prawego klawisza myszki na zakadce Wyniki.

Wczenie lub wyczenie wartoci ekstremw dla wszystkich prtw eliminuje zawsze wczeniejsze ustawienia

wywietlania ekstremw na wybranych prtach ale nie wycza wartoci wykresw we wskazanej lokalizacji, dla

ktrych zmiany moemy wprowadzi tylko z menu kontekstowego prawego klawisza myszki na zakadce Wyniki.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

15

Przyciski wywietlania wartoci ekstremw i reakcji na zakadce Wyniki

2.2.4 Szybkie usuwanie i ustawianie podpr przegubowych i sztywnych

Na zakadce Geometria w panelu Podpory obok znacznikw blokady poszczeglnych wizi wza podporowego

znajduj si dwie dodatkowe ikony. Jedna na poziomie znacznikw blokady przesuww, blokujca jednym

klikniciem wszystkie przesuwy zaznaczonych wzw w modelu i tworzca dla nich w ten sposb podpory

przegubowe nieprzesuwne oraz druga w poziomie znacznikw blokady obrotw, blokujca dla zaznaczonych w

modelu wzw wszystkie obroty i przesuwy oraz dajca w efekcie zamocowanie sztywne w tych wzach.

Dziaanie obu przyciskw jest zawsze identyczne do opisanego powyej, niezalenie od tego czy w wybranych

przez uytkownika wzach wystpowaa dotychczas dowolna blokada wizi czy te nie.

Przyciski szybkiego ustawiania podpr przegubowych i sztywnych

W nagwku panelu Podpory na zakadce Geometria umieszczono rwnie dodatkowy przycisk umoliwiajcy

likwidacj dowolnych podpr dla zaznaczonych wzw ukadu.

2.3 RAPORT Z PRZEMIESZCZE WZW W UKADZIE GLOBALNYM

Dla poszczeglnych grup obcie, dowolnej sumy tych grup oraz kombinacji uytkownika wprowadzono

moliwo utworzenia raportu z przemieszcze wzw publikowanych w ukadzie globalnym. Zalenie od

ustawienia dolnych przecznikw: Przemieszczenia prtw (uk. lokalny) i Przemieszczenia wzw (uk.

globalny) w oknie Eksportu do formatu RTF wynikw oblicze, po wybraniu przemieszcze dla grup, sumy grup

lub kombinacji, eksportowane s do raportu tabele przemieszcze prtw lub wzw lub obie tabele jednoczenie.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

16

Przeczniki dla przemieszcze prtw w ukadzie lokalnym i wzw

w ukadzie globalnym przy tworzeniu raportw dla grup,

sumy grup obcie i kombinacji

2.4 KALKULATOR WSPCZYNNIKW DUGOCI WYBOCZENIOWEJ

2.4.1 Wywoanie kalkulatora i sposb wykorzystania wspczynnikw przez moduy wymiarujce

Kalkulator wspczynnikw dugoci wyboczeniowej mona wywoa na zakadkach: Geometria, Obcienia i

Wyniki z menu kontekstowego prawego klawisza myszki dla pojedynczo zaznaczonego prta lub pojedynczo

zaznaczonego, wczeniej zdefiniowanego elementu wymiarowego o staym przekroju i nie bdcego cignem,

poleceniem Kalkulator wsp. dugoci wyboczeniowej. Wyznaczone w kalkulatorze wspczynniki dugoci

wyboczeniowej przypisane zostan do odpowiedniego prta lub elementu wymiarowego modelu jako jego

wasno. Tak przypisane do prta lub elementu wspczynniki mona zmodyfikowa przez ponowne

uruchomienie kalkulatora i wyznaczenie ich nowych wartoci lub wpisa rcznie przez wywoanie odpowiedniej

funkcji modyfikacyjnej dostpnej w menu kontekstowym prawego klawisza myszki dla danego prta lub elementu

w drzewie projektu.

Zdefiniowane dla prta lub elementu wspczynniki dugoci wyboczeniowej wykorzystane bd przy ich

wymiarowaniu (indywidualnym lub zbiorczym) tylko wwczas gdy w przypisanej do niego definicji typu

wymiarowania bdzie zaznaczony znacznik W pierwszej kolejnoci uyj wspczynnikw dugoci wyboczenia

okrelonych dla prta lub elementu wymiarowego. Wwczas przy wymiarowaniu zbiorczym dla prtw i

elementw do ktrych przypisano wspczynniki dugoci wyboczeniowej bd one uyte przy ich wymiarowaniu

a dla pozostaych prtw i elementw bd uyte wspczynniki dugoci wyboczeniowej okrelone w definicji

typu wymiarowania. Analogicznie bdzie przy wymiarowaniu indywidualnym pojedynczego prta. Jeli ma on

przypisane wspczynniki dugoci wyboczeniowej i zaznaczony jest opisany znacznik w definicji typu

wymiarowania, zostan one uyte przy wymiarowaniu. W trakcie indywidualnego wymiarowania grupy prtw

cigych i wspliniowych o takim samym przekroju, jeli w modelu prty te tworz element wymiarowy

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

17

zawierajcy przypisane do niego wspczynniki dugoci wyboczeniowej i zaznaczony jest znacznik w definicji

typu wymiarowania wspczynniki te bd uyte do wymiarowania. We wszystkich pozostaych przypadkach

uyte bd wspczynniki dugoci wyboczeniowej okrelone w odpowiedniej definicji typu wymiarowania. W

przypadku gdy wymiarowany bdzie prt lub element dla ktrego nie przypisano wspczynnikw

wyboczeniowych a w definicji typu zaznaczony bdzie znacznik jak wyej, modu wymiarujcy do wymiarowania

pobierze wartoci wspczynnikw wyboczenia (tak jak dotychczas) z definicji typu wymiarowania przypisanej

do tego prta lub elementu wymiarowego. Analogicznie gdy do prtw lub elementw wymiarowych przypisane

bd (lub nie bd) wspczynniki dugoci wyboczeniowej a w definicji typu wymiarowania opisany powyej

znacznik bdzie odznaczony, program wymiarujcy posuy si wspczynnikami dugoci wyboczeniowej

okrelonymi w odpowiedniej definicji typu wymiarowania i pominie wspczynniki przypisane do prtw i

elementw. Skrcony opis powyszej funkcjonalnoci przedstawiono w tabeli:

Stan znacznika w definicji typu

prta lub elementu zaznaczony odznaczony

Wspczynniki dugoci wyboczeniowej prta lub elementu

nieokrelony okrelony nieokrelony okrelony

Wymiarowanie na wspczynniki przypisane do prta/elementu - + - -

Wymiarowanie na wspczynniki

okrelone w definicji typu + - + +

Taka funkcjonalno programu z jednej strony zachowuje kompatybilno z projektami utworzonymi we

wczeniejszych wersjach programu a z drugiej pozwala na uycie takiej samej definicji typu wymiarowania dla

caej grupy prtw przy czym wspczynniki dugoci wyboczeniowej mog by rne dla kilku lub wszystkich

prtw/elementw w tej grupie.

2.4.2 Parametry kalkulatora pobierane z modelu

Po zaznaczeniu pojedynczego prta lub elementu wymiarowego i wywoaniu Kalkulatora wsp. dugoci

wyboczeniowej z menu kontekstowego prawego klawisza myszki otwiera si okno kalkulatora do ktrego

przekazywane s dane z projektowanego modelu. Dane te mona podzieli na trzy odrbne grupy:

dane dotyczce liczonego prta lub elementu,

dane dotyczce elementw przylegych w wle pocztkowym liczonego prta lub elementu,

dane dotyczce elementw przylegych w wle kocowym liczonego prta lub elementu.

Dane dotyczce liczonego prta lub elementu:

Element dla ktrego liczone s wspczynniki dugoci wyboczeniowej jest zawsze pojedynczym prtem lub

elementem wymiarowym. Dla niego ustalane s dwie wzajemnie prostopade paszczyzny wyboczenia (XZ i XY)

pokrywajce si z odpowiednimi osiami lokalnymi tego prta lub elementu i ktrych linia przecicia pokrywa si

z osi lokaln X zlokalizowan wzdu osi prta lub elementu. Dla prta lub elementu liczonego ustalana jest jego

dugo, modu Younga oraz momenty bezwadnoci przekroju w obu paszczyznach wyboczenia oraz sposb

zakoczenia prta lub elementu w wle pocztkowym i kocowym (przegubowy lub sztywny). Jeli w wle

pocztkowym lub kocowym prt lub element zakoczony jest przegubem, wwczas w dalszych rozwaaniach

pomijane s wszystkie elementy dochodzce w tym wle z wyjtkiem podpr.

Dane dotyczce elementw przylegych w wle pocztkowym i kocowym liczonego prta lub elementu:

W pierwszej kolejnoci w wzach pocztkowym i kocowym elementu liczonego rozpoznawane s podpory:

przegubowa lub sztywna. Jeli jedna z tych podpr zostanie rozpoznana w wle, pomijane s w dalszych

rozwaaniach wszystkie pozostae elementy dochodzce w tym wle (ewentualne rygle i supy).

Przez podparcie przegubowe prta lub elementu liczonego w wle pocztkowym lub kocowym rozumie si tak

blokad przemieszcze w tym wle, dla ktrej przynajmniej jedna z tych blokad tworzy z osi prta liczonego

kt mniejszy ni 90 stopni.

Przez podparcie sztywne prta lub elementu liczonego w wle pocztkowym lub kocowym rozumie si opisane

powyej podparcie przegubowe dla ktrego dodatkowo wektor prostopady do przynajmniej jednej z paszczyzn

blokady obrotu ma skadow prostopad do rozpatrywanej paszczyzny wyboczenia.

Z takiej definicji podpr wynika e podpora przegubowa rozpoznawana jest jednoczenie dla obu paszczyzn

wyboczenia a podpora sztywna osobno dla paszczyzny XZ i osobno dla paszczyzny XY. Std te wynika e

prt/element liczony moe by w jednej paszczynie podparty przegubowo a w drugiej np. sztywno.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

18

Jeli w wzach pocztkowym i kocowym elementu liczonego nie zidentyfikowano podpr wedug powyszych

wytycznych, program przechodzi do identyfikacji pozostaych elementw dochodzcych czyli rygli i supw. W

pierwszej kolejnoci wrd wszystkich elementw dochodzcych w dalszych rozwaaniach eliminowane s te

ktre do danego wza pocztkowego lub kocowego dochodz przegubem oraz te ktre na przeciwlegym kocu

zakoczone s wolnym kocem. Wszystkie pozostae elementy dochodzce do wzw pocztkowego i

kocowego dzielone s na supy i rygle w danej paszczynie wyboczenia. Za supy uwaa si wszystkie elementy

dochodzce do wza dokadnie wspliniowe z prtem/elementem liczonym a za rygle wszystkie elementy do

niego prostopade w danej paszczynie wyboczenia. Wszystkie takie elementy maja ustawiony wspczynnik

liniowoci na warto 1. Program pozwala rwnie uwzgldni przy ustalaniu sztywnoci pocze w wzach

elementy dochodzce ukonie do prta/elementu liczonego w wle. Przy czym uwzgldniane s zarwno

elementy dochodzce ukonie w danej paszczynie wyboczenia jak i elementy ukone dochodzce w dowolny

sposb. Wszystkie te elementy mona zidentyfikowa w kalkulatorze po tym, e ich wspczynnik liniowoci jest

zawsze mniejszy od 1 i zaley on od proporcji kta uoenia elementu ukonego wzgldem rzeczywistych

lokalizacji supw i rygli w obu paszczyznach wyboczenia. Sztywno takiego elementu rozkadana jest

wspczynnikiem liniowoci na sup i rygle w obu paszczyznach wyboczenia. Std wniosek e ilo supw i rygli

dochodzcych do wza prta/elementu liczonego moe by w oglnym przypadku dowolna. Jeli jednak

uytkownik chce wyeliminowa wszystkie elementy dochodzce ukone z rozwaa (wariant bardziej

konserwatywny) wystarczy w poszczeglnych tabelkach tam gdzie wspczynnik liniowoci jest mniejszy ni 1

ustawi ten wspczynnik na 0 lub usun taki wiersz z tabelki. Dla wszystkich elementw dochodzcych do

wza przyjmowany jest w rozpatrywanej paszczynie wyboczenia moment bezadnoci wzgldem tej osi lokalnej

elementu dochodzcego dla ktrej kt wzgldem tej paszczyzny wyboczenia jest najwikszy. Jeli kt ten jest

mniejszy ni 90 to tak przyjty moment bezwadnoci dodatkowo jest redukowany wspczynnikiem

stanowicym stosunek wartoci tego kta do kta prostego. Pozostae parametry potrzebne do ustalenia sztywnoci

prta dochodzcego takie jak modu Younga i dugo pobierane s z danych modelu.

Na koniec ustalany jest sposb zakotwienia (w pozostaych elementach konstrukcji lub podporze) kadego

elementu dochodzcego na przeciwlegym jego kocu (przegubowy lub sztywny). W przypadku przegubowego

zakoczenia elementu dochodzcego na przeciwlegym kocu do dalszych rozwaa brana jest zachowawczo

poowa sztywnoci tego prta.

Wszystkie opisane powyej ustalenia realizowane s dla wszystkich elementw dochodzcych w wzach osobno

w kadej paszczynie wyboczenia.

Opisane powyej automatyczne przekazywanie danych z modelu do kalkulatora wspczynnikw dugoci

wyboczeniowej w wikszoci typowych przypadkw pozwala na szybkie ustalenie waciwych wspczynnikw

wyboczenia dla prtw i elementw ukadu ramowego. Jednake ze wzgldu na to e model prtowy zbudowany

w programie moe by cakowicie dowolny i oglny, mog zdarzy si przypadki w ktrych uytkownik powinien

dostosowa tak otrzymane dane do konkretnej sytuacji projektowej wystpujcej w modelu (np. wwczas gdy

element dochodzcy z jakich powodw zosta podzielony na kilka prtw wspliniowych). Dlatego te w

opisywanym kalkulatorze umoliwiono pen edycj wszystkich danych przekazanych z modelu jak rwnie

rczn moliwo usuwania i dodawania nowych elementw dochodzcych.

2.4.3 Okno kalkulatora wspczynnikw dugoci wyboczeniowych

Po wywoaniu kalkulatora wspczynnikw dugoci wyboczeniowych dla prta lub elementu wymiarowego

otwarte zostanie okno jak niej.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

19

Okno kalkulatora wspczynnikw dugoci wyboczeniowych

Na grze okna z prawej strony wywietlane s wyznaczone w kalkulatorze wspczynniki wyboczenia opisane

indeksem wzgldem danej osi lokalnej elementu liczonego (z odpowiada wyboczeniu w paszczynie XY a y

wyboczeniu w paszczynie XZ). Wspczynnik wyboczenia gitnego, ktry odpowiada danym w odpowiedniej

paszczynie zamieszczonym na aktualnie wywietlanej zakadce oznaczony jest pogrubion czcionk niebiesk.

Niej znajduj si dwie zakadki zawierajce dane wczytane z modelu odpowiednio dla: Paszczyzny wyboczenia

XY i Paszczyzny wyboczenia XZ. Dane te podzielone s na cztery grupy zawierajce:

Typ ukadu w paszczynie wyboczenia XY/XZ (przesuwny - nieprzesuwny).

Dane elementu/prta liczonego.

Wze grny zawierajcy dane dotyczce podpr lub elementw schodzcych si w danej paszczynie w wle grnym.

Wze dolny - zawierajcy dane dotyczce podpr lub elementw schodzcych si w danej paszczynie w wle dolnym.

Dane elementu liczonego zawieraj nazw przekroju wczytanego z modelu, jego modu sprystoci i moment

bezwadnoci wzgldem osi prostopadej do danej paszczyzny wyboczenia oraz dugo tego elementu.

Dane dotyczce wzw (grnego lub dolnego) zawieraj informacje o ewentualnym sposobie podparcia wza

(sztywnym lub przegubowym) a jeli nie rozpoznano podpory dane dotyczce elementw dochodzcych w danej

paszczynie wyboczenia podzielone osobno na supy i rygle. Dane te s analogiczne jak w przypadku elementu

liczonego, lecz dodatkowo uzupenione s o liczb porzdkow (elementw dochodzcych moe by kilka),

wspczynnik liniowoci (przyjmujcy wartoci od 0 do 1 i okrelajcy w jakim stopniu dany element ukony jest

supem a w jakim ryglem) oraz parametr okrelajcy sposb mocowania elementu dochodzcego na jego

przeciwlegym kocu.

Wszystkie powyej opisane dane czytane s domylnie z modelu w chwili uruchomienia okna kalkulatora osobno

dla obu paszczyzn wyboczenia. Wszystkie te dane s rwnie dostpne do edycji dla uytkownika wraz z

moliwoci dodawania i usuwania elementw dochodzcych w wzach.

Dowolna zmiana danych w oknie kalkulatora zawsze powoduje przeliczenie na bieco wyznaczonych przez

program wspczynnikw wyboczenia. W niektrych przypadkach program nie jest w stanie wyznaczy

wspczynnika wyboczenia (wwczas w jego polu wywietli si znak -) lub wyznaczony wspczynnik zblia

si do nieskoczonoci (wwczas w jego polu wywietli si znak ). W takich przypadkach uytkownik musi

tak zmieni dane by pojawia si akceptowalna wielko wspczynnika wyliczonego przez program lub

bezporednio zmieni warto samego wspczynnika wpisujc jego warto w odpowiednie pole. Z takim

przypadkiem bdziemy mie do czynienia prawie zawsze w ukadach paskich w R3D3 i R2D2 gdzie

wspczynnik z paszczyzny ukadu przewanie bdzie nieokrelony (brak danych z modelu co dzieje si w

paszczynie prostopadej do paszczyzny ukadu).

Na dole okna umieszczono trzy przyciski: Zapisz we wasnociach prta/elementu, Zapisz w definicji typu

wymiarowania dla prta/elementu oraz Anuluj. Pierwsze dwa przyciski zapisuj wyznaczone lub wpisane

wspczynniki odpowiednio we wasnociach prta/elementu liczonego lub odpowiadajcej im definicji typu

wymiarowania. Warunkiem koniecznym do zapisania wspczynnikw jest to, e aden z nich nie jest

nieokrelony lub rwny nieskoczonoci. Przycisk Anuluj pozwala na bezwzgldne opuszczenie okna kalkulatora

bez zapisania wspczynnikw. Do definicji typu wymiarowania moduw InterStal i EuroStal przepisywane s

wszystkie trzy wspczynniki wyboczenia a do definicji typu wymiarowania moduw Euroelbet, InterDrewno

i EuroDrewno tylko gitne wspczynniki wyboczenia. We wasnociach prta lub elementu zapisane s zawsze

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

20

wszystkie trzy wspczynniki niezalenie od tego z jakiego materiau jest on wykonany. Cho kalkulator

wspczynnikw dugoci wyboczeniowych generalnie dedykowany jest do ukadw supowo-ryglowych w

konstrukcji stalowych, to ze wzgldu na jego oglne i konserwatywne podejcie, wyniki wyznaczonych

wspczynnikw mona rwnie potraktowa jako akceptowalne przyblienie dla analogicznych ukadw w

konstrukcjach elbetowych.

Po lewej stronie okna wywietlany jest podgld Widoku 3D fragmentu ukadu skadajcy si z elementw (prtw

i podpr) pobranych z modelu i uwzgldnionych w wyznaczaniu wspczynnikw dugoci wyboczeniowej w

kalkulatorze dla danego prta lub elementu wymiarowego. Podgld ten bdzie wywietlany tylko do momentu

zmiany przez uytkownika danych po prawej stronie okna (z wyjtkiem typu ukadu: przesuwny/nieprzesuwny).

Po wprowadzeniu dowolnej zmiany w danych do oblicze w dowolnej z paszczyzn wyboczenia, zamiast podgldu

zostanie wywietlony komunikat:

Podgld 3D niedostpny.

Zmieniono parametry modelu suce

do wyznaczania wspczynnikw dugoci wyboczeniowej.

Zmiany te nie bd uwzgldnione w modelu

po zamkniciu kalkulatora.

Widok kalkulatora po rcznej modyfikacji danych do wyznaczania wspczynnikw dugoci

wyboczeniowej

W lewym dolnym rogu okna kalkulatora pod polem z komunikatem znajduje si przycisk Przywr dane z modelu,

wcinicie ktrego w kadej chwili usuwa dotychczas wprowadzone prze uytkownika zmiany w danych do

wyznaczania wspczynnikw i ponownie przywraca dane wyjciowe pobrane z modelu a wraz z nimi podgld

Widoku 3D liczonego elementu.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

21

Widok okna kalkulatora po przywrceniu danych z modelu

W podgldzie Widoku 3D z lewej strony okna kalkulatora, jako nieprzezroczyste wywietlane s te elementy

(prty i podpory), ktre brane s pod uwag przy wyznaczaniu wspczynnika dugoci wyboczeniowej w danej,

aktualnej paszczynie XY lub XZ. Pozostae elementy uwzgldnione do oblicze tylko w paszczynie do niej

prostopadej wywietlane s jako przezroczyste. Bdzie tak do momentu zmiany paszczyzny (zakadki) z prawej

strony okna kalkulatora, gdy nieprzezroczyste stan si elementy uwzgldniane w obliczeniach na danej aktywnej

zakadce. Dodatkowo kolorem czerwonym wyrniony bdzie zawsze tylko jeden element ten, ktrego dane w

danej chwili podlegaj zaznaczeniu lub edycji w jedne z tabel z prawej strony okna kalkulatora.

2.4.4 Opis dziaania kalkulatora

Dziaanie kalkulatora wspczynnikw dugoci wyboczeniowej supw oparto na informacji uzupeniajcej do

procedur projektowania wg Eurokodw opracowanych przez Access Steel - SN008a-PL-EU Informacje

uzupeniajce. Dugoci wyboczeniowe supw: podejcie cise.

W przypadku obustronnego podparcia wzw elementu liczonego podporami i wspornika przyjto w kalkulatorze

bardziej rzeczywiste wartoci wspczynnikw dugoci wyboczeniowej ni wynikaoby to z teoretycznego

modelu wytrzymaoci materiaw.

Podpora

w wle

pocztkowym

Podpora

w wle

kocowym

Teoretyczny wspczynnik

dugoci wyboczeniowej

Przyjty wspczynnik

dugoci wyboczeniowej

sztywna sztywna 0.5 0.695

przegubowa przegubowa 1.0 1.0

sztywna przegubowa 1

2 = 0.707 0.806

Sztywna wolny koniec 2 2

Przyjto rwnie, e w wle pocztkowym i kocowym stosunek sztywnoci elementw supowych do

sztywnoci wszystkich elementw (supw i rygli) w tym wle w ukadach rzeczywistych nie moe by mniejszy

ni 0.3.

Przy wyznaczaniu sztywnoci poszczeglnych elementw dochodzcych przyjto do oblicze: dla elementw

zamocowanych sztywno na drugim kocu 100% jego sztywnoci a dla elementw z przegubem na drugim kocu,

majcych przewanie pojedyncz krzywizn 50% jego sztywnoci (podejcie konserwatywne). Zaoono rwnie

e wszystkie elementy dochodzce pozostaj w trakcie obcienia w stanie sprystym. Jeli w trakcie

wymiarowania elementw stalowych w ktrym punkcie na jego dugoci (przewanie na podporze) przekroczono

nono spryst na zginanie czyli powstanie przegub plastyczny, wwczas wspczynniki dugoci

wyboczeniowej uzyskane w kalkulatorze z udziaem takiego elementu naley przeliczy ponownie zakadajc w

tym miejscu przegub.

Jeli w jednym z wzw elementu liczonego wystpuj elementy dochodzce a w drugim podpora to przyjto e

sztywno zamocowania tego elementu w podporze wynosi dla utwierdzenia tyle co sztywno elementu

mocowanego a dla podpory przegubowej 10% sztywnoci elementu mocowanego. Wwczas stosunek sztywnoci

elementu liczonego wzgldem sztywnoci caego mocowania w tej podporze przyjto: dla podpory sztywnej 0.5

a dla podpory przegubowej 0.909.

Przy wyznaczaniu wspczynnikw w konstrukcjach stalowych poza gitnymi wspczynnikami dugoci

wyboczeniowej z i y potrzebny jest rwnie wspczynnik dugoci wyboczeniowej skrtnej . Poniewa w

Informacjach uzupeniajcych: Siy krytyczne przy wyboczeniu skrtnym i gitno-skrtnym - SN001a-PL-EU

- opracowanych przez Access Steel, zalecane jest aby w elementach nie zabezpieczonych w specjalny sposb na

kocach przed spaczeniem jako dugo wyboczeniow skrtn przyjmowa fizyczn dugo elementu. Dlatego

te w kalkulatorze zawsze przyjmowana jest warto tego wspczynnika rwna = 1.

2.4.5 Edycja wspczynnikw dugoci wyboczeniowej

Po zdefiniowaniu wspczynnikw dugoci wyboczeniowych przypisanych do poszczeglnych prtw lub

elementw wymiarowych, wartoci tych wspczynnikw mona edytowa na dwa sposoby. Jeden to ponowne

wywoanie kalkulatora dugoci wyboczeniowej dla danego prta lub elementu i ponowne wyliczenie ich wartoci

lub rczne wpisanie innych wartoci wspczynnikw w odpowiednie pola edycyjne oraz ponowne ich zapisanie

we wasnociach prtw lub elementw z poziomu okna kalkulatora. Druga moliwo to wywoanie okna edycji

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

22

wartoci wspczynnikw z drzewa projektu. Edycja ta dostpna bdzie jedynie dla tych prtw lub elementw

wymiarowych dla ktrych wczeniej okrelono wspczynniki za pomoc kalkulatora. Wwczas w drzewie

projektu dla gazi Prty lub Elementy wymiarowe dla wybranego prta lub elementu pojawi si grupa

Wspczynniki dugoci wyboczeniowej po zaznaczeniu ktrej w menu kontekstowym prawego klawisza myszki

pojawi si opcje Usu i Edycja. Opcja Usu likwiduje wspczynniki przypisane do prta lub elementu

wymiarowego a funkcja Edycja wywouje dodatkowe okno edycji wszystkich wspczynnikw dla tego prta lub

elementu.

Wywoanie Edycji wspczynnikw dugoci wyboczeniowej z drzewa projektu

Okno edycji wspczynnikw dugoci wyboczenia

2.5 WSTAWIANIE I OBSUGA KOMENTARZY UYTKOWNIKA

Do poszczeglnych obiektw modelu takich jak: prty, wzy, podpory, obcienia cige, skupione, ruchome,

termiczne, kinematyczne i powierzchniowe mona dodawa krtkie komentarze tekstowe uytkownika.

Wstawianie i edycja komentarzy moe si odbywa tylko na zakadce Geometria i Obcienia. Wszystkie

wstawione do modelu komentarze zapisywane s w projekcie. Przypisane do poszczeglnych elementw projektu

komentarze uytkownika widoczne s na ekranie pod postaci niewielkiej ikony z symbolem komentarza

wywietlanym przy oznaczeniu graficznym danego elementu. Najechanie kursorem myszki na ikon komentarza

spowoduje automatyczne wywietlenie jego treci w tym polu tekstowym. Symbole komentarzy i ich zawarto

mog by wywietlane na dowolnej zakadce (Geometria, Obcienia, Wyniki i Wymiarowanie) zalenie od

ustawie wykonanych w oknie Ustawie w sekcji Wizualizacja ukadu. Warunkiem koniecznym wywietlania

symbolu komentarza przy danym obiekcie jest (poza ustawieniem samego ich wywietlania) widoczno tego

obiektu na ekranie monitora, ktrego komentarz dotyczy. Wstawianie komentarzy odbywa si na zakadce

Geometria lub Obcienia z gwnego menu kontekstowego prawego klawisza myszki dla zaznaczonej dla

modelu grupy takich samych lub rnych obiektw (opcja Komentarze Dodaj komentarz). Do jednego

obiektu modelu mona przypisa tylko jeden komentarz. Dla zaznaczonego obiektu dla ktrego wczeniej

wstawiono komentarz, w menu kontekstowym prawego klawisza myszki, w grupie Komentarze bd dostpne

dwie dodatkowe funkcje: Edytuj komentarz i Usu komentarz. Jednoczesna edycja kilku komentarzy dla

kilku obiektw modelu moliwa jest tylko pod warunkiem e dotyczy komentarza o dokadnie takiej samej treci.

Pojedyncze kliknicie lewym klawiszem myszki na ikonie komentarza wywouje menu porczne dla tego

komentarza pozwalajce edytowa lub usun komentarz (opcje Edytuj komentarz i Usu komentarz). W

projekcie zawierajcym komentarze uytkownika po ustawieniu ich widocznoci na aktualnej zakadce, w

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

23

prawym, grnym rogu ekranu graficznego wywietlana jest oglna ikona komentarzy. Kliknicie na niej lewym

klawiszem myszki pozwala wywoa funkcj usuwania wszystkich komentarzy w caym projekcie. Cho dugo

przypisanych do obiektw komentarzy nie jest formalnie ograniczona to w podgldzie komentarza (przy

najechaniu na jego ikon) wywietlanych jest maksymalnie 160 znakw i nie wicej ni 5 wierszy. Ewentualn

dalsz cz duszego komentarza oznaczon na jego podgldzie trzema kropkami na kocu jego podgldu mona

przeczyta tylko w trybie edycji tego komentarza. W polu edycji komentarza dziaa moliwo przeklejania tekstu

przez schowek.

Okno edycji komentarza i podgld komentarza

2.6 OBCIENIE NACIGIEM (SPRENIEM)

Obcienia prtw nacigiem/spreniem:

Nacig/sprenie prta. Obowizuje dla caoci prta, nie moe by sprona jedynie cz prta. Obcienie

dziaa analogicznie do obcienia podgrzaniem prta. Moe by zadawane dla dowolnych prtw w tym cigien i

prtw o zmiennej geometrii, przy czym prty o zmiennej geometrii traktowane s tak samo jak prty o staym

przekroju wzitym jako rednia z obu ich kocw. Nacig/sprenie prtw stosowany jest czasem w konstrukcji

zwaszcza tam gdzie zaley nam na ograniczeniu jej ugi.

Sprenie - Nacig

Przy wprowadzaniu obcie polegajcych na spreniu caoci prta naley na zakadce Obcienia zdefiniowa

nastpujce parametry:

Wybra z listy Grupa waciw dla wprowadzanego obcienia spreniem grup obcie.

W polu S [kN] naley poda w kiloniutonach zawsze dodatni warto siy nacigu sprajcej wybrane prty.

2.7 NUMERACJA PRTW I WZW

Domylnie w projektach ustawiona jest automatyczna numeracja prtw i wzw na ktr uytkownik nie ma

wpywu. Jest ona dla zwykych projektw bez mimorodw zawsze unikalna, kolejna, ciga i zmienia si

dynamicznie wraz z dodawaniem i usuwaniem kolejnych prtw i wzw ukadu podczas pracy nad projektem.

Dla projektw z zaoonymi mimorodami moe pojawi si pozorna niecigo numeracji automatycznej prtw

i wzw zwizana z tym, e mimord modelowany jest za pomoc niewidocznych dla uytkownika prtw

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

24

nieskoczenie sztywnych. W kadej chwili przy pracy nad projektem uytkownik moe w oknie Waciwoci

projektu zmieni dynamiczn numeracj automatyczn na statyczn numeracj uytkownika.

Wybr trybu numeracji prtw i wzw w oknie Waciwoci projektu

Statyczna czyli staa numeracja prtw i wzw uytkownika rwnie jest unikalna (kady prt i wze ma

unikalny i niepowtarzalny numer). Jednak numeracja uytkownika nie musi by ju ciga i kolejna (cz

kolejnych numerw moe by nieuywana w projekcie dziury w numeracji). Za to numeracja uytkownika

jest zawsze staa i nie podlega dynamicznej zmianie przy dodawaniu i usuwaniu prtw i wzw w projekcie. W

przypadku wyboru numeracji uytkownika istnieje dodatkowo moliwo pojedynczego lub zbiorczego

modyfikowania numerw wybranych prtw i wzw przez uytkownika (pod warunkiem zachowania ich

unikalnoci tzn. adne dwa prty lub wzy nie mog mie tego samego numeru). Wczenie numeracji statycznej

uytkownika dla projektu sygnalizowane jest wywietlaniem odpowiedniej ikonki informacyjnej w prawym

grnym rogu ekranu graficznego.

Domylnie po zaoeniu nowego projektu oba rodzaje numeracji: automatyczna i uytkownika pokrywaj si ze

sob do momentu a uytkownik pierwszy raz wybierze we Wasnociach projektu numeracj uytkownika. Od

tego momentu numeracja uytkownika jest staa i nie ulega dalszej zmianie przy dodawaniu lub usuwaniu

kolejnych prtw i wzw. Oba rodzaje numeracji wspistniej ze sob w ramach projektu i s zapamitywane

w pliku projektu. Pozwala to w kadej chwili na przejcie z numeracji automatycznej na numeracj uytkownika

i odwrotnie. Bdc w trybie numeracji uytkownika w kadej chwili mona przywrci identyczno tej numeracji

z numeracj automatyczn poleceniem Przywr numeracj pocztkow w menu gwnym Narzdzia (jest to

operacja nieodwracalna i po zapisaniu i zamkniciu projektu nie ma ju powrotu do poprzedniej numeracji

uytkownika).

W przypadku ustawienia numeracji uytkownika przy dodawaniu kolejnych prtw i wzw program nadaje im

domylnie kolejne numery od najwyszego numeru uytego dotychczas w projekcie bez sprawdzania czy ktre z

poprzednich numerw s wolne i nieuywane.

W trybie numeracji uytkownika dla zaznaczonych prtw i wzw (jednego lub wielu) uytkownik moe z menu

kontekstowego prawego klawisza myszki wywoa funkcj rcznego numerowania Renumeracja prtw i

wzw. Przy czym dla pojedynczego wza lub prta istnieje moliwo nadania dowolnego nieuywanego

numeru lub w przypadku gdy numer ten jest ju uyty w projekcie, zamiana numerw midzy elementami.

Zamiana numerw prtw dla zaznaczonego pojedynczego prta

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

25

Dla zaznaczonej grupy prtw lub wzw istnieje jedynie moliwo nadania nowych numerw, z ktrych aden

dotd by nieuywany. Nowe numery dla zaznaczonej grupy prtw lub wzw nadawane s losowo. Powysza

funkcja pozwala np. zanumerowa supy od 50 do 74 numeru a rygle od 100 do 150 numeru i wszystkie te numery

pozostan stae i niezmienne podczas dalszej modyfikacji projektu, oczywicie z wyjtkiem usunicia tak

zanumerowanego supa lub rygla, ktre spowoduje powstanie kolejnej dziury w numeracji.

Okno renumeracji dla wielu prtw i wzw

Okno Renumeracji prtw i wzw skada si z dwch paneli osobnego dla prtw i wzw. Panele te

wywietlaj si po wywoaniu renumeracji zalenie od tego jakie elementy (prty i/lub wzy) zostay przez

uytkownika zaznaczone w modelu. Grny znacznik w obu panelach pozwala na wybr ktre z zaznaczonych

elementw (prty i/lub wzy) maj podlega renumeracji (domylnie oba). Poniej znacznikw wywietlana jest

lista aktualnie wybranych prtw i wzw a niej maksymalny numer prta/wza uyty aktualnie w projekcie.

Na samym dole obu paneli znajduje si pole edycyjne, gdzie uytkownik moe wpisa numer pocztkowy, ktry

ma by nadany zaznaczonym elementom. Domylnie jako numer pocztkowy podawany jest zaokrglony do 100

numer wikszy ni najwyszy dotd uywany w projekcie. Numer kocowy wywietlany jest automatycznie na

podstawie iloci zaznaczonych elementw i nie podlega on edycji. Jeli w grupie proponowanych nowych

numerw elementw znajdzie si numer ju uyty w projekcie program, podwietli dolne pole edycyjne na

czerwono (jako numery niewaciwe) i nie pozwoli na wykonanie takiej renumeracji.

Uwaga:

Kada zmiana numeracji prtw lub wzw w trybie statycznej numeracji uytkownika wymaga zawsze

ponownego przeliczenia projektu.

2.8 NOWE FUNKCJE W MENU KONTEKSTOWYM

W menu kontekstowym prawego klawisza myszki dooono kilka nowych funkcji:

Renumeracja prtw i wzw funkcja dostpna dla dowolnej liczby zaznaczonych prtw i wzw o ile w oknie Waciwoci projektu wybrano opcj Numeracja uytkownika statyczna. Funkcja dostpna na

zakadce Geometria i Obcienia.

Kalkulator wsp. dugoci wyboczeniowej opcja dostpna dla pojedynczo zaznaczonego prta o staym przekroju nie bdcego cignem. Funkcja dostpna na zakadce Geometria, Obcienia i Wyniki.

Komentarze grupa funkcji dostpna dla dowolnej liczby zaznaczonych prtw, wzw i obcie. W

zalenoci od tego czy komentarz istnieje dla danego obiektu, czy te nie, skada si ona z funkcji: Dodaj

komentarz, Edytuj komentarz, Usu komentarz. Funkcje dostpne na zakadce Geometria i

Obcienia.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

26

Utwrz zcze grupa funkcji definiujca w modelu typ zcza, dostpna tylko w projektach Eurokodowych dla pojedynczo zaznaczonego wza niepodporowego lub zaznaczonego pojedynczego wza

niepodoprowego i kilku prtw schodzcych si w tym wle. Dostpne typy zcz: Podcig Belka,

Sup Belka, Sup Belka doczoowe, Belka Belka. Funkcje dostpne na zakadce Geometria i

Obcienia.

Usu zcze funkcja dostpna dla zaznaczonych wzw projektu Eurokodowego w ktrych zdefiniowano wczeniej zcza. Funkcja dostpna na zakadce Geometria i Obcienia. Zmiana typu zcza

wymaga usunicia dotychczasowego typu zcza i zdefiniowania nowego typu lub dooenia dodatkowego

nowego typu w danym wle.

Wymiaruj zcze funkcja dostpna tylko na zakadce Wyniki dla pojedynczo zaznaczonego wza projektu Eurokodowego w ktrym wczeniej zdefiniowano typ zcza. Funkcja ta pozwala rwnie edytowa

wszystkie podstawowe parametry poczenia w ramach wybranego typu zcza.

Dodatkowo w grupie Dodaj obcienie prta dooono kolejny typ obcienia prtowego Nacig/Sprenie.

2.9 WSPPRACA Z PROGRAMEM DO WYMIAROWANIA ZCZ

2.9.1 Definiowanie zcza

Wymiarowanie paskich zcz dostpne jest w programie dla projektw Eurokodowych w konstrukcjach

stalowych. Aby zwymiarowa poczenie elementw naley utworzy midzy nimi zcze. W tym celu bdc na

zakadce Geometria lub Obcienia zaznaczamy pojedynczy wze niepodporowy lub pojedynczy wze

niepodoprowy i kilka prtw schodzcych si w tym wle i z menu kontekstowego prawego klawisza myszki

wybieramy grup Utwrz zcze a po jej rozwiniciu wybieramy typ liczonego zcza. Aktualnie dostpne s

do wymiarowania nastpujce typy zcz: Podcig Belka, Sup Belka, Sup Belka doczoowe,

Belka Belka. Rnica midzy wyborem samego wza a wyborem wza i kilku schodzcych si w tym wle

prtw polega na tym, e w przypadku samego wza potencjalnie w budowie zcza mog dalej uczestniczy

wszystkie schodzce si w nim prty a przy zaznaczeniu kilku z nich dalszy wybr bdzie ograniczony tylko do

nich. Po wybraniu typu zcza otwarte zostanie okno jego definicji, ktre dla kadego dostpnego w programie

typu poczenia moe si nieznacznie rni. Poniej przedstawiono widok okien definicji zcza dla

poszczeglnych typw.

Okno definicji zcza Podcig-Belka

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

27

Okno definicji zcza Sup-Belka oraz Sup-Belka doczoowe

Okno definicji zcza Belka-Belka

Kade z powyszych okien dialogowych skada si z podobnych elementw. U gry okna znajduje si nazwa

identyfikujca zcze w projekcie. Domylnie skada si ona z numeru wza w ktrym zdefiniowano zcze oraz

nazwy typu zcza. Poniej analogicznie jak w przypadku prtw uytkownik wybiera zestaw si na jaki ma by

przeprowadzone wymiarowanie. Mog to by w zaleznoci od liczonego modelu nastpujce warianty:

wszystkie obwiednie

jedna wybrana obwiednia si lub napre

jedna lub kilka wybranych kombinacji uytkownika (wybr kilku z wcinitym klawiszem SHIFT), przy czym dla kadej z nich naley okreli czy ma by uwzgldniana przy sprawdzaniu stanu granicznego

uytkowania w zczu (stan graniczny nonoci zcza sprawdzany jest zawsze dla wszystkich wybranych

kombinacji).

ekstremum kombinacji przy czym SGN sprawdzany jest dla wszystkich ekstremw kombinacji jak wyej a SGU tylko dla tych ekstemw kombinacji jak wyej dla ktrych zaznaczono w oknie znacznik SGU.

W dolnej czci okien przypisana jest rola w zczu poszczeglnym elementom dochodzcym. Wstpnie po

otwarciu okna definicji role poszczeglnym prt w zczu przypisywane s losowo i uytkownik musi

prawidowo przypisa poszczeglne prty z listy do odpowiedniej roli w zczu. Na licie zawsze dostpne s

wszystkie elementy schodzce si w danym wle lub tylko te ktre wybrano przed utworzeniem zcza. Wybrany

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

28

prt z listy moe peni zawsze tylko jedn rol w zczu oraz nie wszystkie prty z listy musz by przypisane do

odpowiednich rl w zczu.

Dla niektrych typw zcz role poszczeglnych prtw w zczu podzielone s na dwie grupy: Elementy liczone

i Elementy dochodzce. Elementy liczone to te z ktrych brane s siy do sprawdzania nonoci zcza przy czym

jako pogrubiony wywietlany jest ten element gwny dla ktrego okelony jest powyej wybrany zestaw si (np.

obwiednia). Dla pozostaych elementw brane s siy odpowiadajce wyborowi dla elementu gwnego. Elementy

liczone musz by zdefiniowane zawsze w zczu. Wybrany zestaw si gwnego Elementu liczonego posuy do

sprawdzania nonoci poszczeglnych elementw zcza (rub, spoin, nakadek, eber itp.). Jako Elementy

dochodzce uwzgldniane s te elementy zcza, z ktrych siy odpowiadajce elementowi gwnemu brane s do

sprawdzania nonoci w przypadku gdy wymaga tego algorytm sprawdzania danego typu zcza. Elementy

dochodzce s zawsze opcjonalne i ich ewentualny brak nie determinuje moliwoci policzenia poczenia

Elementw liczonych. Poniewa program sprawdza tylko zcza paskie na zestawy maksymalnie trzech si

wewntrznych N,M,T wszystkie elementy liczone i dochodzce powinny by tak wybrane by znajdoway si w

modelu w jednej paszczynie. Domylnie dla kaego elementu do oblicze zcza brane s siy N, Tz i My z koca

prta w danym wle. Jednak w przypadku gdy dla kilku wybranych elementw zcza ukady lokalne

poszczeglnych prtw s wzgldem siebie obrcone o 90 stopni isnieje dla kaego elemenu penicego rol w

zczu moliwo zmiany zestawu si na N, Ty, Mz. W zwizku z tym zaleca si przy definiowaniu zcza wczenie

w programie widocznoci ukadw lokalnych prtw (numery prtw i wzw widoczne s z zaoenia po ich

zaznaczeniu).

W jednym wle uytkownik moe zdefiniow kilka zcz (np. dwa zcza w dwch wzajemnie prostopadych

paszczyznach). Kade z nich oznaczone jest w modelu wsposiowym przerywanym okrgiem opisanym na

danym wle modelu.

Widok zcz (pojedynczego i podwjnego) zdefiniowanch w wzach modelu statycznego

2.9.2 Wymiarowanie zcz i wyniki wymiarowania

Wymiarowanie zcz w odrnieniu od wymiarowania prtw, elementw czy te podpr w programie odbywa

si tylko indywidualnie. Wynika to std, e przy wymiarowaniu zcz ilo dodatkowych parametrw, ktre musi

okreli przed wymiarowaniem uytkownik jest przewanie bardzo dua i niewspmierna do innych typw

wymiarowania. W tym celu po obliczeniach statycznych modelu, bdc na zakadce Wyniki, dla zaznaczonego

pojedynczego wza w ktrym wczeniej zdefiniowano zcze, z menu kontekstowego prawego klawisza myszki

wybieramy opcj Wymiaruj zcze. W przypadku gdy w danym wle zdefiniowane jest wicej ni jedno

zcze, powysza opcja jest rozwijalna i z niej moemy wybra konkretne poczenie identyfikowane na podstawie

nazwy jak poda uytkownik przy definicji zcz. Po wywoaniu wymiarowania program uruchomi w specjalnym

trybie modu do wymiarowania zcz i przekae do niego wczeniej ustalone role prtw w zczu ich przekroje,

kty miedzy prtami oraz wartoci statyczne odpowiednich si wewntrznych na kocach prtw w

wymiarowanym wle. Pozostae parametry, dotyczce pozostaych elementw poczenia takich jak: ruby,

spoiny, blachy czoowe, przykadki, nakadki, stoliki oraz ebra definiuje uytkownik bezporednio w module do

wymiarowania zcz. W module tym mona obejrze szkic zdefiniowanego poczenia, skrcone wyniki

sprawdzenia zcza a take mniej lub bardziej rozbudowany raport z wymiarowania poczenia. Po wykonaniu

oblicze dla danego zcza przy zamykaniu programu do wymiarowania zcz wszystkie szczegowe parametry

dotyczce zcza i ustawione przez uytkownika s zapamitywane w plikach wynikw programu R3D3 wraz z

skrcon informacj o wynikach sprawdzenia zcza. Ponowne wejcie w tryb wymiarowania tego samego zcza

na zakadce Wyniki spowoduje, e wszystkie ostatnio ustawione parametry elementw zcza zostan ponownie

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

29

wczytane do moduu wymiarujcego i od takiego stanu wyjciowego zaczynamy dalsz ewentualn modyfikacj

parametrw zcza. Dla zcz dla ktrych przeprowadzono wymiarowanie znacznik zcza w modelu w postaci

przerywanego okrgu zmienia kolor z czerwonego na zielony. Po zwymiarowaniu wszystkich zdefiniowanych w

modelu zcz moemy przej na zakadk Wymiarowanie. Wwczas po zaznaczeniu na dole tej zakadki

znacznika Zcza na modelu przy poszczeglnych zczach pojawi si zielone lub czerwone etykiety z

najgorszym wynikiem sprawdzenia nonoci poczenia a dla zcz niezwymiarowanych etykiety te ze znakiem

zapytania.

Widok etykiet dla zwymiarowanego zcza

Po zaznaczeniu wza w ktrym zdefiniowano zcze na zakadce Wymiarowanie wywietlona zostanie lista z

nazwami dostpnych w tym wle pocze poniej ktrej wywietlone zostan wszystkie najbardziej

niekorzystne wyniki poszczeglnych typw sprawdze dla tego poczenia. Na zakadce tej dostpne s rwnie

przyciski raportu samych Wynikw wymiarowania oraz Skrconego lub Penego raportu z wymiarowania zcza

wykonywanych w formacie RTF.

Zalecan w programie kolejno wykonywanych oblicze przedstawiono poniej:

Obliczenia statyczne modelu i wstpna ocena si wewntrznych i napre na zakadce Wyniki.

Wymiarowanie zbiorcze lub indywidualne prtw, elementw wymiarowych i podpr oraz ocena wynikw wymiarowania.

Powrt na zakadk Wyniki i pojedyncze wymiarowanie zdefiniowanych zcz stalowych.

Analiza zbiorcza wszystkich efektw wymiarowania prtw, elementw wymiarowych, podpr oraz zcz na zakadce Wymiarowanie.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

30

Widok wynikw wymiarowanego zcza na zakadce Wymiarowanie dla zaznaczonego wza

Zdefiniowane w modelu zcza paskie oraz ich szczegowe parametry wymiarowania elementw skadowych,

bd pamitane w projekcie tylko do momentu istotnej zmiany geometrii tego modelu, wymuszajcej ponown

konieczno wykonania oblicze statycznych zmodyfikowanego projektu i powtrne jego wymiarowanie.

2.10 NOWE GATUNKI STALI PROFILOWEJ DLA PROJEKTW WG NORM PN

W programie R3D3/R2D2 dla projektw wg norm PN oraz w module InterStal wprowadzono nowe gatunki stali

profilowej wg norm hutniczych: PN-EN10025-2:2007 oraz PN-EN-10025-5:2007 zgodnie z tabel

zamieszczon poniej:

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

31

Przyjte w programie nowe gatunki stali mona stosowa dla elementw o gruboci 100 mm a w przypadku stali

trudnordzewiejcej S 355WP 40 mm.

Wytrzymao obliczeniow na rozciganie i ciskanie fd wyznaczono zgodnie z PN-B-03200:1990 wedug

poniszych zalenoci:

fyk = Re,min

fd = fyk/s

gdzie:

fd wytrzymao obliczeniowa

fyk wytrzymao charakterystyczna

s wspczynnik materiaowy

Minimaln granic plastycznoci przyjto zalenie od gruboci elementu zgodnie z wytycznymi norm hutniczych

a wzr przeliczajcy oraz wspczynniki materiaowe zgodnie z PN-B-03200:1990.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Szczegowy opis zmian w R3D3/R2D2 v.14.0

32

II. OPIS PROGRAMU R2D2-RAMA 2D

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Wprowadzenie

33

1 WPROWADZENIE

1.1 O PROGRAMIE

Program R2D2-Rama 2D suy do przeprowadzania oblicze statycznych paskich ukadw prtowych. Dziki

wygodnemu i przejrzystemu interfejsowi uytkownika program mona wykorzystywa nie tylko w projektowaniu,

ale i do celw edukacyjnych.

Wprowadzanie danych w programie jest intuicyjne - geometri ukadu mona zdefiniowa uywajc wycznie

myszki. Dostpne s generatory podstawowych konstrukcji. W programie zawarta jest biblioteka stalowych

przekrojw walcowanych i zimnogitych, elementw elbetowych i drewnianych. Narysowanie do

skomplikowanego ukadu to kwestia minut, obliczenia i prezentacja danych odbywaj si w czasie rzeczywistym

(dla nieduych ukadw - do stu prtw). Program umoliwia atwe wprowadzanie paskich ukadw prtowych,

niewielkich, zoonych z kilku prtw ukadw, jak i duych struktur 2D zawierajcych setki prtw i wzw.

Dziki temu moliwe jest liczenie takich ukadw konstrukcyjnych jak np.: ramy wielokondygnacyjne i

wielonawowe, kratownice paskie itp.

Wyniki prezentowane s na ekranie w postaci graficznej oraz numerycznej. Widok roboczy ekranu graficznego,

oraz podgldu 3D ukadu mona pynnie przesuwa, powiksza i obraca.

Istnieje moliwo eksportu danych do programw CAD i wynikw do formatu RTF akceptowanego przez

wikszo edytorw tekstu. Dodatkowo mona zapisa animacj deformacji ukadu.

1.2 CECHY I MOLIWOCI PROGRAMU

Obliczenia statyczne paskich ukadw prtowych o staym i zmiennym przekroju prta na dugoci.

Moliwo w peni graficznego zadawania i modyfikacji danych na paszczynie 2D ekranu.

Moliwo penego zapisywania i odczytywania geometrii paskich ukadw statycznych do plikw DXF.

Funkcja wczytywania podrysu z pliku DXF i praca na podrysie.

Funkcja zamiany prtw ukadu na podrys.

Narzdzia wzorowane na aplikacjach CAD wykorzystujce przyciganie do istniejcych wzw, punktw rodkowych prtw, prostopadych, punktw bliskich na prtach, punktw przecicia prtw, punktw

przyoenia obcienia i punktw zdefiniowanej siatki wraz z elementami ledzenia.

Moliwo precyzyjnego okrelania wsprzdnych wzgldnych z klawiatury w ukadzie kartezjaskim i biegunowym.

Moliwo wczenia podpowiedzi kontekstowych wywietlanych przy kursorze dla operacji graficznych.

Powikszanie i przesuwanie ukadu oraz jego dowolne obracanie w czasie rzeczywistym.

Moliwo rysowania ukadw prtowych polilini o wzach sztywnych lub przegubowych.

Zaawansowany tryb ledzenia przy wprowadzaniu nowych elementw do ukadu.

Moliwo blokowania ekranu graficznego przy dowolnym ustawieniu edytowanego ukadu.

Grupowe moliwoci modyfikacji wzw, podpr, prtw i obcie.

Narzdzia wzorowane na aplikacjach CAD do edycji wprowadzonych danych takie jak: kopiowanie, wielokrotne kopiowanie w kierunku zadanego wektora (z cigniciem lub bez oraz ze skalowaniem lub bez),

odsuwanie, przesuwanie, wyduanie, usuwanie prtw i wzw, obracanie, odbicia lustrzane,

wyrwnywanie wzw, cofanie i przywracanie wprowadzonych zmian.

Moliwo zesztywniania dowolnych grup prtw w wle oraz prtw i podpr.

Moliwo grupowania prtw i atwej selekcji grup prtw.

Moliwo podziau prta wzami na czci z zachowaniem obcie.

Moliwo scalania prtw wspliniowych z zachowaniem obcie.

Moliwo kopiowania czci lub caoci ukadu przez schowek midzy rnymi projektami i w ramach jednego projektu.

Funkcja pomiaru odlegoci w projekcie oraz kta midzy dwoma dowolnymi prtami ukadu.

Moliwo obracania i zmiany kierunku ukadu lokalnego prta.

Manager profili prtw ze zdefiniowan bibliotek profili stalowych, elbetowych, drewnianych oraz moliwoci rozszerzania biblioteki

o wasne profile i zoenia profili w danym projekcie.

Podrcznik do programu R2D2-Rama 2D

Wprowadzenie

34

Moliwo tworzenia przekrojw prtw o dowolnym ksztacie, docinanie przekrojw pojedynczych, kopiowanie, obracanie, przesuwanie czci skadowych przekroju zoonego.

Automatyczne obliczanie wszystkich moliwych charakterystyk przekroju w ukadzie osi lokalnych i gwnych, cznie z wyznaczaniem rdzenia przekroju.

Wyznaczanie momentw statycznych dowolnych czci odcitych przekroju w ukadzie osi gwnych.

Moliwo definiowania i obliczania prtw o zmiennej geometrii.

Podzia proporcjonalny prtw o zmiennej geometrii przy kadym podziale prta jako funkcja globalna i lokalna dziaajca tylko przy funkcji podziel prt wzami.

Biblioteki predefiniowanych parametrw materiaowych w pliku XML zawierajca: stal, drewno lite i klejone, aluminium, betony oraz moliwo zapisu i edycji materiaw uytkownika.

Moliwo tworzenia ukadw hybrydowych ze wzgldu na materia.

Obcienia: siy skupione, momenty skupione, obcienia cige, podgrzanie prta, rnica temperatur, siy skupione wzowe, osiadanie podpr, obrt podpory.

Obcienia zadawane w grupach obcie staych i zmiennych (pojedynczych lub multi) z moliwoci okrelania wspczynnikw obcienia.

Moliwo ustawiania poszczeglnych grup obcie jako aktywne lub nieaktywne (nieuwzgldniane podczas oblicze), widoczne lub niewidoczne.

Identyfikacja obcie powielonych z moliwoci usuwania duplikatw lub ich scalania.

Moliwo grupowej edycji obcie prtowych i wzowych.

Moliwo zadawania, obliczania i wizualizacji wynikw dla zdefiniowany