of 16 /16
Акредитација – алат за унапређење квалитета рада Дом Здравља Мионица

Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

  • Author
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. ·...

Page 1: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

Акредитација – алат за унапређење квалитета рада

Дом Здравља Мионица

Page 2: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

14 355 становника329 км²36 насељених местаПросечна старост становника 45 година.

Општина Мионица и околина села су разуђена, брдско планинска насеља, удаљености и до 30км од зграде Дома здравља Мионица. До најближе установе секундарног нивоа лечења има преко 20кмод Дома здравља а 30 и више км од појединих села.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОПШТИНИ МИОНИЦА

О Мионици

Page 3: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

О Дому ЗдрављаОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДОМУ ЗДРАВЉА

Дом здравља Мионица је установа основана са циљем пружања здравствене заштите на примарном нивоу, на територији општине Мионица.Ради свеобухватнијег и приступачнијег система пружања здравствене заштите, рад се одвија у Дому здравља Мионица и амбулантама у селу Рајковић и Горња Топлица.Рад у Дому здравља Мионица реализује 16 лекара, 32 медицинске сестре и 15 немедицинских радника.

МисијаНаша мисија је пружање услуга примарне здравствене заштите, једнако доступне, безбедне, ефективне и ефикасне за све наше

кориснике.

ВизијаДом здравља постаће препознат по квалитету у пружању здравствених услуга примарне здравствене заштите, каои по здравственом туризму у Бањи Врујци на територији која је шира од подручја општине Мионица и допринеће континуираном очувању и унапређењу

здравља својих корисника.

ДИРЕКТОР: Спец.Др. Биљана Николић

ГЛАВНА СЕСТРА: Рада Савић

Page 4: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

2014. година

321.224Пораст

37,05 %2012. година

234.376

Број услугаБРОЈ УСЛУГА У ДОМУ ЗДРАВЉА

Page 5: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ДЗМ обавља пословање електронским путем којим је преко мреже и путем рачунара повезан интерно и екстерно што пружаефикасност, брзину и низ могућности у обради података, а захваљујући ДИЛСУ повезани су сви пунктови у ДЗ као и сеоска амбулантаРајковић и Амбуланта у Бањи Врујци.

Дом здравља Мионица у протекле четири године се убрзано развија јер у тренутку издвајања Дом здравља Мионица располаже саопремом отписаном и физички дотрајалом а то се посебно види у возном парку који је сада на невероватан начин и за кратко времепутем донација и путем кредита опремљен са три нова путничка возила и једним санитетом у вредности 5.800.000 динара што је замали дом здравља у сиромашној општини успешно и веома значајно.

Путем донације Чешке амбасаде ДЗМ се опремио и стерилизатором - аутоклав чија је вредност 180.000 динара.

ДЗМ је посебно захвалан Амбасади Јапана са којом је у марту 2015 потписао уговор у вредности 9.500.000 динара за набавкусанитета за брдско планински предео, опремање постојећег санитета, набавку ултразвука и набавку друге медицинске илабораторијске опреме.

У протеклом периоду ДЗМ је освежио рачунарску опрему у вредности 500.000 динара.Током 2014 године преко ДИЛСА набављена је опрема (2 ЕКГ апарата) и инвентар у вредности 500000.

2013 године реновирана је Амбуланта у Врујцима а посебно у склопу ње РХ центар у вредности 3.500.000 и опрема у вредности450.000 динарау сарадњи са Општином која је у највећем делу финансирала радове.Такође у 2013 уз финансијску помоћ уложено је 1.100.000 динара у инвестиционо одржавање централног грејања.

Пословање и опремаНАЧИН ПОСЛОВАЊА И ОПРЕМА

Дом здравља Мионица кроз делатност опште медицинске праксе, успешно решава највећи број здравствених потреба и здравственихпроблема грађана, односно у месту где људи живе, школују се и раде и то на најрационалнији и најекономичнији начин, радећи наунапређењу, очувању, заштити здравља становништва, смањењу обољевања и смртности, продужењу људског века и стварањуоптималних услова за раст и развој младог нараштаја и остваривању свеобухватне и квалитетне заштите.

Page 6: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА У 2014. ГОДИНИ

Извршење услуга

6

АКТИВНОСТИ План 2014. Извршење 2014. Индекс

Превентивни прегледи 2000 920 46,00

КУРАТИВА/ прегледи лекара 49290 48290 97,97

ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 39955 37060 92,75

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 1644 1521 92,52

Спровођење имунизације/ вакцинације 1200 1130 94,17

Извршене услуге 2014 год. 302.827 Извршене услуге 2013 год. 257.967 Пораст броја услуга за 17,39% резултиран повећањем броја кадрова

СЛУЖБА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ОДРАСЛИХ

АКТИВНОСТИ План 2014.Процена

Извршења 2014.

Индекс

Прегледи лекара 850 197 23,18

Дијагностичко терапијске услуге 2735 3947 144,31

Индивидуални здравствено - васпитни рад 100 160 160,00

КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ НЕГА И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ

Page 7: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА У 2014. ГОДИНИ

Извршење услуга

7

ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЖЕНА

АКТИВНОСТИ План 2014. Извршење2014. Индекс

Лекарски преглед на терену 100 126 126,00

Први преглед деце ради лечења 600 335 55,83

Први преглед одраслих ради лечења 3000 1097 36,57

АКТИВНОСТИ План 2014. Извршење2014. Индекс

ПРЕВЕНТИВА 3052 2906 95,22

Контролни преглед труднице 396 880 222,22

КУРАТИВА 2200 2273 103,32

ДИЈАГНОСТИЧКО ТЕРАПИЈСКЕ УСЛУГЕ 2290 2279 99,52

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 201 105 52,24

услуге лекара 6809 6417 94,24

укупно услуга - жене 9099 8696 95,57

Page 8: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА У 2014. ГОДИНИ

Извршење услуга

8

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА

АКТИВНОСТИ План 2014. Извршење 2014. Индекс

ПРЕВЕНТИВА 1694 1219 71,96

KУРАТИВА/ Прегледи лекара 3610 3559 98,59

Спровођење имунизације/ вакцинације 580 540 93,10

услуге лекара 5461 4590 84,05

укупно услуга - предшколско 6791 5441 80,12

АКТИВНОСТИ План 2014. Извршење 2014. Индекс

ПРЕВЕНТИВА 1687 1321 78,30

KУРАТИВА 6.810 6.041 88,71

Спровођење имунизације/ вакцинације 550 576 104,73

услуге лекара 6.795 5.492 80,82

укупно услуга - школско 8.845 7.448 84,21

укупно услуга предшколско и школско 15.636 12.889 82,43

Page 9: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА У 2014. ГОДИНИ

Извршење услуга

9

ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА

АКТИВНОСТИ План 2014. Извршење 2014. Индекс

Прегледи лекара 2694 2387 88,60

Терапијске услуге 12790 22434 175,40

укупно услуга - физикална 15484 24821 160,30

Пацијенти који се у Дом здравља јаве са тегобама, збрињавају се одмах у установи, чак до 75% таквих пацијената, доксе око 25% пацијената упути на секундарни ниво лечења.

Page 10: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

Статистика посетаПРОСЕЧАН БРОЈ ПОСЕТА И ОПРЕДЕЉЕНИХ

Просечанброј посетапо лекару

Просечан број опредељених пацијената по

лекару

6488 1310 7,36 % 37,23 %

Page 11: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

Структура запосленихСТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ДОМУ ЗДРАВАЉА МИОНИЦА

16 лекара

3стоматолога

2 – Специјалиста9– Општа Медицина2 – Педијатра1 – Гинеколог1 – Физијатар

3 - стоматолошка техничара

32 мед. техничара

4 – ВМС

4 – административна радника

11 – техничко особље

У складу са Законом и Планом мреже у процесу реорганизације дошло је до издвајања из саставаЗЦ Ваљево, Дома здравља Мионица, који од 01.05.2011. године започео самостално пословање усвојству правног лица са 64 запослена радника а овај број уговорених радника у протеклом периодусе повећао за 5 радника што укупно износи 69 запослених и то 54 медицинског и 15 немедицинскогособља.

Page 12: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ОДНОС ФАКТУРИСАНИХ УГОВОРЕНИХ И ПРЕНЕТИХ СРЕДСТАВА 2014

Финансијски преглед

12

Укупно пренето од РФЗО

Трошкови Фактурисано Уговорено Поч.стање Промет

Плата (примарна) 45.139.069 52.260.495 52.260.495

Санитет.материјал 5.467.248 2.102.283 56.188 2.330.812

Лекови 1.535.462 1.535.462 22.465 1.628.252

Превоз 1.250.000 1.370.000

Стоматологија 3.303.260 6.508.340 239.265 6.302.906

Енергенти 5.721.329 74.145 6.234.852

Остали материјал 4.197.204 248.401 3.949.598

Јубиларне и отпрем. 941.489 941.489

Финансир.инвалида 1.207.172 1.207.172

УКУПНО: 55.445.039 75.723.774 76.866.043

у динарима

Page 13: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ЕЛЕКТРОНСКИ ПОСЛОВАЊЕ – ИЗВЕШТАЈИ 2012. ГОДИНА

Финансијски преглед

13

Page 14: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

ЕЛЕКТРОНСКИ ПОСЛОВАЊЕ – ИЗВЕШТАЈИ 2014. ГОДИНА

Финансијски преглед

14

Page 15: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

Фото

Page 16: Дом Здравља Мионицаdzmionica.rs/DZ-Mionica-prezentacija.pdf · 2019. 1. 18. · Војвода Живојин Мишић. Title: Microsoft PowerPoint - DZ Mionica

Завршне речиДОМ ЗДРАВЉА МИОНИЦА

Живот је тешка и сурова борба.

Ко сме, Тај може, Ко не зна за страх,

Тај бије напред“

Војвода Живојин Мишић