นอร์มัลไลเซชัน Normalization

  • View
    1.878

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 1. 1 NORMALIZATION

2. 2 (Function Dependencies) 3. 3 3 1 1NF 2 2NF 3 3NF 4. 4 (Normalization) (update anomalies) 5. 5 6. 6 SG21 B005 B003 7. (Functional Dependency : FD) 7 X Y Attribute Relation R(X,Y) Attribute Y X X Y X 1 X Y 8. ( Functional Dependency :FD) 81) Complete dependencies 344010063493 1 343728342034 3 293874203948 9. ( Functional Dependency :FD) 9 2) Partial Dependency () Attribute , Partial Dependency , 10. (Functional Dependency : FD)103 Transitive Dependency Attribute Primary Key Attribute Primary Key 01 02 03 04 BMW Honda BMW Honda (Primary Key) , , 11. (Normalization)11Normalization (Normal Form) 5 3 1NF - repeating group () 2NF - partial dependency () 3NF - transitive dependency 12. First Normal Form (1NF) 12 Attribute record single value (Repeating Group) (Tuple) Repeating group 001 002 204-101 Repeating Group 204-204 204-205 204-102 13. Second Normal Form (2NF) 131. First Normal Form (1NF) 2. Partial Dependency ( ) 2 (Second normal form : 2NF) 14. Second Normal Form (2NF) 14 1) 2) 3) 4) 15. Third Normal Form (3NF) 151.Relation 2NF 2. Non-key Attribute Transitive Dependency : 16. Third Normal Form (3NF) 16 1. 2. 3. 4. 5. 3 17. Normalization 171NF 2NF ( ) 3NF 18. 18 1. 10 2. 12 3. 13 4. 14 5. 19 6. 20 5/3