of 20 /20
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro LISTA DE LUCRARI Prof.dr.MIRELA – ROXANA VIDICAN a) TEZA DE DOCTORAT „Inducerea de mutatii in vitro la Gerbera hybrida in vederea crearii de material initial pentru ameliorare” – sustinuta la data de 17.12.1998 b) CĂRŢI, MONOGRAFII, CURSURI: ( publicate 5 carti , din care 3 dupa ultima promovare) 1. VIDICAN ROXANA, ROTAR IOAN – 2003 – CULTURA PAJIŞTILOR, Editura Poliam Cluj-Napoca, 293 pagini. 2. ROTAR IOAN, VIDICAN ROXANA, SIMA NICUŞOR –2003- PRACTICUM DE PRATICULTURĂ , Editura Poliam Cluj-Napoca,250 pagini. 3. ROTAR IOAN, VIDICAN ROXANA, SIMA NICUSOR-2005-CULTURA PAJIŞTILOR ŞI A PLANTELOR FURAJERE - GHID PRACTIC, Ed.Risoprint Cluj Napoca, Cod ISBN 973-656-828-8 4. CARLIER L., ROTAR IOAN, VIDICAN ROXANA, RAZEC IOSIF- 2006- MANUALUL SISTEMELOR DE PRODUCTIE ECOLOGICĂ, Ed. Risoprint, Cluj- Napoca,Cod ISBN 973-158-1, 978- 973-751-158-4 5. ROXANA VIDICAN – 2007-MICROBIOLOGIE, Ed. Risoprint, Cluj- Napoca, Cod ISBN 978-973-751-469-1, 194 pagini 6. Rotar I., Roxana Vidican, N. Sima, 2009, Cultura pajiştilor şi a plantelor furajere, Lucrări practice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53- 0155-2 7. Nicolae Dragomir, Teodor Iacob, Vasile Vantu, Costel Samuil, Ioan Rotar, Moisuc Alexandru, Neculai Dragomir, Roxana Vidican, Gheorghe Motca, Ioanin Ionescu, Dictionar de pratologie - termeni si expresii- Ed. Ion Ionescu de la Bran, Iasi, 2011, ISBN 978-973-147-088-7

Ş Ţ Ş MEDICIN Ă VETERINAR Ă CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ... Vidican/lucrari.pdfuniversitatea de Ştiin Ţe agricole Şi medicin Ă veterinar Ă cluj-napoca facultatea de agricultur

 • Author
  others

 • View
  14

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ş Ţ Ş MEDICIN Ă VETERINAR Ă CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ... Vidican/lucrari.pdfuniversitatea de...

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  LISTA DE LUCRARI

  Prof.dr.MIRELA – ROXANA VIDICAN

  a) TEZA DE DOCTORAT

  „Inducerea de mutatii in vitro la Gerbera hybrida in vederea crearii de material initial pentru ameliorare” – sustinuta la data de 17.12.1998

  b) CĂRŢI, MONOGRAFII, CURSURI: ( publicate 5 carti , din care 3 dupa ultima promovare)

  1. VIDICAN ROXANA, ROTAR IOAN – 2003 – CULTURA PAJIŞTILOR,

  Editura Poliam Cluj-Napoca, 293 pagini.

  2. ROTAR IOAN, VIDICAN ROXANA, SIMA NICUŞOR –2003-

  PRACTICUM DE PRATICULTURĂ , Editura Poliam Cluj-Napoca,250 pagini.

  3. ROTAR IOAN, VIDICAN ROXANA, SIMA NICUSOR-2005-CULTURA

  PAJIŞTILOR ŞI A PLANTELOR FURAJERE - GHID PRACTIC,

  Ed.Risoprint Cluj Napoca, Cod ISBN 973-656-828-8

  4. CARLIER L., ROTAR IOAN, VIDICAN ROXANA, RAZEC IOSIF- 2006-

  MANUALUL SISTEMELOR DE PRODUCTIE ECOLOGICĂ, Ed.

  Risoprint, Cluj- Napoca,Cod ISBN 973-158-1, 978- 973-751-158-4

  5. ROXANA VIDICAN – 2007-MICROBIOLOGIE, Ed. Risoprint, Cluj-

  Napoca, Cod ISBN 978-973-751-469-1, 194 pagini

  6. Rotar I., Roxana Vidican, N. Sima, 2009, Cultura pajiştilor şi a plantelor

  furajere, Lucrări practice, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-

  0155-2

  7. Nicolae Dragomir, Teodor Iacob, Vasile Vantu, Costel Samuil, Ioan Rotar,

  Moisuc Alexandru, Neculai Dragomir, Roxana Vidican, Gheorghe Motca,

  Ioanin Ionescu, Dictionar de pratologie - termeni si expresii- Ed. Ion Ionescu

  de la Bran, Iasi, 2011, ISBN 978-973-147-088-7

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  LISTA LUCĂRILOR ŞTIINŢIFICE IN ORDINE CRONOLOGICA

  1. Blaga Gh., C.Răuţă, V. Bunescu, M. Dumitru, Roxana Vulcan,T. Lechinţan,

  1985 - Recherches sur l’influence de la fertilization organique, organo- minerale

  et minerale sur la production de maise et avoine, cultivées sur les haldes steriles

  (protosol antropique) resultant de l’exploitation superficielle des mines Căpuş-

  districte Cluj(VI), Univ. Agronomică”Ion Ionescu de la Brad” Iaşi Lucr. ştiinţifice

  Seria Agronomie, 1985, vol.38, pag. 7 - 9.

  2. Drăgan-Bularda M., Gh.Blaga, Şt. Kiss, Roxana Vulcan,1987 –Activitatea

  enzimatică din protosolurile antropice, Studia Univ.Babeş-Bolyai , XXXII , 2,

  pag.47-52;

  3. Drăgan –Bularda M., Gh. Blaga , Daniela Paşca, Vergina Gherasim, Roxana

  Vulcan, 1987 – Effect of long-term fertilisation on the enzyme activities in a

  technogenic soil resulted from the recultivation of iron stip mine soils , Studia

  Univ.Babeş-Bolyai , Biologia XXXII, 2, pag. 43- 53.

  4. Roxana Vulcan, 1990. – Utilizarea computerului si a tehnicii moderne in

  culturile de celule şi ţesuturi vegetale, Bucuresti, Academia de Ştiinţe Agricole,

  iunie 1990, volum omagial

  5. Vulcan Roxana, Arsene M., 1993 – Cercetări în domeniul tehnicilor “in vitro”

  la SCPP Cluj, Volum jubiliar : “SCPP Cluj – 40 ani de activitate”, pag. 88-91;

  6. Dumitru M., C. Răuţă, Gh. Blaga, Roxana Vulcan,1994 – Unele elemente de

  refacere ecologică a terenurilor afectate de exploatările miniere , Publicaţiile

  SNRSS nr. 28 E/ 1994 pag. 109-124 ;

  7. Blaga Gh. , M. Dumitru , C. Răuţă , St. Nastea, Lucia Blaga, Roxana Vulcan,

  1994 – 20 annees de recherches scientifiques dans le domaine de la recultivation

  des terrains degrades par les exploitations minieres superficielles de

  Transylvanie , Buletin USACN, A-H 48/1, pag. 107-114;

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  8. Blaga Gh., Bunescu V., Dumitru M. , Lechinţan T., Păcurar

  I., Roxana Vulcan , 1994 – Bonitarea terenurilor degradate de exploatarea

  minieră de suprafaţă Ip, jud. Sălaj şi a haldelor nivelate ( protosoluri antropice ).

  Publicaţiile SNRSS nr. 28 C pag. 71-80;

  9. I. Păcurar, T. Kurtinecz, Roxana Vulcan, 1994 – Influenţa asolamentului şi a

  rotaţiei culturilor asupra producţiei de grîu şi porumb, pe solul brun-luvic de la

  Livada , jud. Satu-Mare. Buletin USAMV, vol. 48 nr. 2/1994, pag. 67-72;

  10. V. Bunescu, Gh. Blaga, H. Bunescu, M. Dumitru, T. Lechinţan, I. Păcurar,

  Roxana Vulcan (1994 “Bonitarea terenurilor degradate de exploatarea minieră

  de suprafaţă Mihăieşti (jud. Cluj) şi a haldelor nivelate (protosoluri antropice)”,

  Vol. Lucrările Simpozionului "125 de ani de învăţământ clujean" 20-22

  octombrie,1994, Cluj-Napoca.

  11. Blaga Gh., C.Răuţă , V. Bunescu , M. Dumitru , Roxana Vulcan, I. Păcurar , T.

  Lechinţan , 1995 – Recherches sur l’influence de la fertilisation organique,

  organo-minerale et minerale sur la production de maise et avoine cultivees sur

  les haldes steriles ( protosols anthropiques ) resultant de l’exploitation

  superficielle de mine Căpuş, districte de Cluj (VI) USA “Ion Ionescu de la Brad”

  Iaşi, Lucrări ştiinţifice seria Agronomie, vol. 38 pag. 11-18 ;

  12. Blaga Gh., C. Răuţă ,V. Bunescu , M. Dumitru, Roxana Vulcan , Dorina

  Mărgineanu, T. Lechinţan, 1995 – L’evaluation des terraines degrades par

  l’exploitation miniere de surface Sărmăşag,(departement de Sălaj) et des haldes

  nivelees ( protosols anthropiques) .Buletin USAMV A-H, vol. 49/1 pag. 73-78;

  13. Blaga Gh., V. Bunescu, Roxana Vulcan , T.Lechinţan, Dorina Mărgineanu ,

  1995 – Bonitarea terenurilor degradate de exploatarea minieră de suprafaţă

  Letca, (jud. Sălaj) şi a haldelor nivelate ( protosoluri antropice) . Buletin

  USAMVCN A-H vol. 50/1, pag. 145-149;

  14. Blaga Gh. , V.Bunescu, Roxana Vulcan, I.Păcurar, 1995 - 20 ani de cercetare în

  domeniul recultivării terenurilor degradate de explotări miniere de suprafaţă din

  Transilvania . USA Timişoara , Lucrări ştiinţifice , sesiunea iunie 1995;

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  15. Blaga Gh., C. Răuţă ,V. Bunescu , M. Dumitru, Roxana

  Vulcan I.Pacurar, 1995,- Les protosols antropiques - les travaux specifiques en

  vue de recultivation agricole, Simpozion "Lucrările solului - prezent şi viitor",

  vol. II, pag. 419-424.

  16. Blaga Gh. , V.Bunescu, Roxana Vulcan, I.Păcurar, 1995 - 20 ani de cercetare

  în domeniul recultivării terenurilor degradate de explotări miniere de suprafaţă

  din Transilvania . USA Timişoara , Lucrări ştiinţifice , sesiunea iunie 1995;

  17. Blaga Gh., V. Bunescu, Roxana Vulcan, 1996 – L’evaluation des terrains

  degradees par les exploitations minieres de surface Cuciulat-Sălaj et des haldes

  de roche sterile ( protosols anthropiques). Lucrări ştiinţifice vol. 39, seria

  Agronomie ;

  18. Blaga Gh., V. Bunescu, Roxana Vulcan, M. Dumitru, C.Răuţă , T. Lechinţan,

  Dorina Mărginean, 1996 - L”evaluation des terraines degrades par l’exploitation

  miniere de surface Cuciulat (departament de Sălaj) et des haldes nivelees

  (protosols anthropique). Lucrări ştiinţifice UA şi MV „Ion Ionescu de la Brad”

  Iaşi, 1996,vol.39, Seria Agronomie, p.12 – 15.

  19. Blaga Gh., Roxana Vulcan, Doina Clapa, T. Lechinţan, 1997 - Recherches sur l’

  acticite enzimatique dans les haldes de steril resultant de l’exploitation

  superficielle minieres en Transylvanie, în Lucr. Ştiinţifice ale Universităţii de

  Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Iaşi, vol.40, seria Agronomie 1997,

  pag.112.

  20. Blaga Gh., M. Dumitru, Roxana Vulcan, T. Lechinţan, Doina Clapa, 1997 –

  Quelques aspects en ce qui concerne les processus pedo-genetiques dans les

  haldes de steril (protosols anthropiques) de l’exploitation miniere de surface

  Căpuş, departement de Cluj Lucrările simpozionului “Horticultura clujeană XX “

  pag. 284-286;

  21. Păcurar I., T.Fritea, N. Goga , Roxana Vulcan, M. Dîrja, 1997 – Influenţa unor

  măsuri fitotehnice asupra producţiei la cultura grîului pe solul brun-luvic de la

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  Livada, jud.Satu-Mare.Simpozionul “Alternative de lucrare

  a solului” Cluj-Napoca, pag.131-135;

  22. Blaga Gh., Roxana Vulcan, M. Dumitru, T. Lechinţan, Dorina Mărginean, Doina

  Clapa, 1997 - Cercetări privind refacerea landşaftelor agricole degradate prin

  exploatări miniere de suprafaţă din Transilvania (II.) Lucrările ştiinţifice,

  Timişoara, vol. XXIX, pag. 12 – 14.

  23. Rotar I., F.Prică, Roxana Vulcan, 1998 – Comportarea unui sortiment de plante

  furajere pe solul brun-acid de la Păltiniş . Vol. Simpozion “ Contribuţii ale

  cercetării ştiinţifice la dezvoltarea socio-economică a zonei rural-montane” ,

  Sibiu;

  24. Sima N., Fl. Prica, Roxana Vidican, 1998- Amendarea si fertilizarea pajistilor,

  Revista „ Agricultura”anul VI, nr.4, pag.119-122

  25. Rotar I., F.Prică, Roxana Vulcan, 1998- Cercetări privind palatabilitate a unor

  culturi furajere perene ( monoculturi şi culturi asociate) în zona montană

  .Simpozion “Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii agricole”, Cluj;

  26. Roxana Vulcan , 1998 – Biotehnologiile şi utilizarea lor în ameliorarea

  plantelor, Revista “ Agricultura” nr.2/1998 pag. 86.

  27. Rotar I., Fl.Prică, Mariana Rusu, Roxana Vidican, 1998,- Le comportement

  d’une variété des plantes fourragères dans le sol ligneux acide de Păltiniş,

  Lucrările ştiinţifice ale I.M. Cristian – Sibiu, vol. I.

  28. .Rotar I., F.Prică, Roxana Vulcan, 1998 – Comportarea unui sortiment de plante

  furajere pe solul brun-acid de la Păltiniş . Simpozion “ Contribuţii ale cercetării

  ştiinţifice la dezvoltarea socio-economică a zonei rural-montane”, Sibiu;

  29. Rotar I.,Fl. Prică, Roxana Vidican, 1998, - Cercetări privind palatabilitatea unor

  culturi furajere perene ( monoculturi şi culturi asociate) în zona montană,

  Simpozionul Naţional “Realizări şi perspective în zootehnie şi biotehnologii

  agricole, Cluj-Napoca, p. 87-94, p. 87-94, Cod ISBN 973-9242-58-8

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  30. Roxana Vidican, 1999- Influenţa agenţilor mutageni

  chimici asupra evoluţiei culturii in vitro la Gerbera hybrida , Vol.Simpozionul

  Universitatii “, Lucian Blaga“ -Sibiu

  31. Miclăuş V., Roxana Vidican, I.Pacurar, 1999, “Toposecvenţe pedologice peste

  Dealul Feleacului”, Simpozion Omagial 130 de ani USAMV – “Agricultura în

  perspectiva mileniului III”, 21-23 oct. 1999.

  32. .Rotar Ioan, Roxana Vidican, N.Sima, 1999 -Consideratii asupra spatiului

  periurban al Clujului, volumul Sesiunii de comunicari stiintifice al Facultatii de

  Biologie –Geologie, Cluj-Napoca, vol. II, pag. 27-30

  33. Rotar I., M. Onisim, N. Sima, Fl. Prica, Roxana Vidican, 1999- Agricultural and

  pastoral life in Cindrel Mountains, Simpozion aniversar „ Agricultura in

  perspectiva mileniului trei” USAMV Cluj, 21-23 oct. 1999, pag.140-147

  34. Rotar I., Fl. Prica , N. Sima, Mariana Rusu, Roxana Vidican,1999 –Cercetări

  privind influenţa inputurilor tehnologice asupra palatabilităţii unei pajisti

  naturale de Festuca rubra – Agrostis capillaris , Simpozionul National Omagial “

  Realizări si perspective în zootehnie şi biotehnologii agricole,ocazionat de

  sărbătorirea a 130 de ani de la fondarea Şcolii agronomice clujene şi 80 de ani

  învăţământ universitar românesc la Cluj-Napoca “, USAMV Cluj-Napoca,

  vol.XXV, pag. 86-92.

  35. Rotar I., Fl.Prică, Roxana Vidican,1999 - Exploitation avec des ovines

  desprairies de festuca rubra et agrostis tenuis des montagnes de Cindrel-

  Roumanie – “ quality and valorisation of mountain animal products”, Abstracts

  of talks and posters, pag.29, La Rochelle, France

  36. Rotar I., Fl. Prica, N. Sima, Mariana Rusu, Emilia Costin, Roxana Vidican, 1999

  –Valorificarea pajiştilor prin păşunat şi cultura unor plante anuale în Munţii

  Cindrel (scurt istoric) ,Simpozionul Naţional Omagial “Realizări şi perspective în

  zootehnie şi biotehnologii agricole” , ocazionat de sărbătorirea a “130 de ani de

  la fondarea Şcolii agronomice clujene şi 80 de ani învăţământ universitar

  românesc la Cluj-Napoca“, USAMV Cluj-Napoca, vol.XXV pag 92-101.

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  37. Blaga Gh., V. Bunescu, C.Răuţă , M. Dumitru, Roxana Vidican, T. Lechinţan,

  Eugenia Gameţ, Doina Clapa, 1999 - La trache d’accumulation de humus dans

  les protosol antropique de Căpuş (Departament de Cluj). Lucrările simpozionului

  omagial”Agricultura în perspectiva mileniului III Cluj-Napoca, pg. 286 – 291.

  38. Blaga Gh., C.Răuţă , M. Dumitru, V. Bunescu, T. Lechinţan, Lucia Blaga,

  Roxana Vidican, Doina Clapa, 1999 - Cercetări privind influenţa fertilizării

  organice şi minerale asupra producţiei de porumb şi ovăz cultivate pe haldele de

  steril (protosoluri antropice) de la exploatarea minieră de suprafaţă Căpuş - jud.

  Cluj (VII) Revista. Agricultura, anul VIII, 1999 Cluj-N, nr. 1(29), pag.17 – 20.

  39. Rotar I., Fl. Prică , N. Sima , Emilia Costin , Roxana Vidican, 1999 –Unele

  observaţii privind comportarea unor specii furajere anuale în zona montană,

  Simpozionul Naţional Omagial ”, Realizări şi perspective în zootehnie şi

  biotehnologii agricole , ocazionat de sărbătorirea a 130 de ani de la fondarea

  Şcolii agronomice clujene şi 80 de ani învăţământ universitar românesc la Cluj-

  Napoca ” , USAMV Cluj-Napoca , vol.XXV, pag134-139, cod ISSN 1454-2382

  40. Vidican Roxana, 2000- Tehnici moderne de analiza calităţii furajelor, Volumul

  Simpozionului Facultăţii de Montanologie , Sibiu, 17-19 noiembrie 2000

  41. .Rotar Ioan, Roxana Vidican, N. Sima, Mariana Rusu, 2000 -Productivitatea

  unor pajisti montane influentate de diferite tratamente, Simpozionul « Agricultura

  si alimentatie », Cluj-Napoca, pag.264-270, cod ISSN 1454-2382

  42. Vidican Roxana, I. Rotar, Nicuşor Sima, 2000 - Tehnica NIRS (Near Infrared

  Reflectance Spectroscopy) şi aplicaţiile sale în analiza calităţii furajelor,

  Simpozionul, ”Agricultura si alimentatie”, Cluj-Napoca, 2000, noiembrie, p.271-

  275, cod ISSN 1454-2382

  43. Vidican Roxana , I.Rotar, N. Sima, Mariana Rusu, 2000 - The behaviour of a

  fodder plants on an acid brown soil at Păltinş Sibiu District – Buletin USAMV

  – CN, A-H, 54/2000.

  44.

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  45. Rotar I., N. Sima, Mariana Rusu, Roxana Vidican, 2000 – Efectul fertilizării şi

  amendării asupra producţiei şi palatabilităţii furajelor obţinute de pe pajiştile de

  munte, Simpozionul Naţional al Facultăţii de Zootehnie , vol. XXVI/2000, pag.

  170-173, cod ISSN 1454-2382

  46. Rotar I., Roxana Vidican, N. Sima, 2000-Aspecte generale privind

  managementul pasunilor, Revista “ Bioterra”, nr.3 anul II, pag.17-18

  47. Rotar I., Fl.Prica, N. Sima, Mariana Rusu, Emilia Costin, Roxana Vidican, 2000-

  Pastoritul si agricultura in zona Muntilor Cindrel, Studii si comunicari ale

  Muzeului Judetean Satu-Mare, vol. « Stiintele naturii », pag.453-458

  48. Rotar Ioan, N.Sima, Roxana Vidican, C.van Waes, 2001,- Influenta unor

  tratamente si a modului de folosinta asupra continutului in elemente minerale a

  furajului si asupra nutriţiei plantelor de pe o pajiste de Festuca rubra-Agrostis

  tenuis, din Muntii Cindrel, Lucr.stiintifice, Zootehnie si Biotehnologii, Ed.

  Agroprint, Timisoara, , vol.XXXIV, pag.121-130, ISBN 973 81 09 96 5

  49. Rotar I., N. Sima, L. Carlier, Mariana Rusu, Roxana Vidican, 2001 - Quality of

  forrage obtained from a Festuca rubra –Agrostis tenuis pasture (Mountain region

  of Cindrel, Romania )Buletin USAMV Cluj-Napoca, pag.56, ISSN 1454-2382

  50. Vidican Roxana, I.Rotar, N. Sima, 2001, - Aplicatii ale tehniciii NIRS ( Near

  Infrared Reflectance Spectroscopy)., Acta Universitas Cibiniensis, vol. 1 , nr.1,

  pag.187-193

  51. Rotar I., N. Sima, L. Carlier, Mariana Rusu, Roxana Vidican, 2001 – Calitatea

  furajului obtinut pe o pajiste de Festuca rubra-Agrostis tenuis din Muntii

  Cindrel, Volumul ICPCP Brasov, „ Cercetari privind producerea si valorificarea

  furajelor pe pajisti, pag.96-106

  52. Rotar I., F.Păcurar, Roxana Vidican , N.Sima, 2002,- Influenţa gunoiului de

  grajd aplicat primăvara asupra pajiştilor de Festuca rubra de la Gheţari ( Munţii

  Apuseni) în primul an de folosinţă, Simpozionul Universităţii de Ştiinţe Agricole

  Iaşi, oct.2002

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  53. Roxana Vidican. Rotar I., Sima N., Păcurar F., 2002 - Recuperarea azotului

  mineral în cultura asociată de Dactylis glomerata şi Medicago sativa,

  Simpozionul Facultăţii de Agricultură, noiembrie 2002, ISSN 1454-2382,

  54. .Rotar Ioan, Roxana Vidican, Mariana Rusu, 2001, - Some observation

  concerning the behaviour of a fodder plants in the Cindrel Mountains,

  Simpozionul” Prospects for the Agriculture of the 3 – rd Millennium, ” Cluj-

  Napoca, Romania ISSN 1454-2382,

  55. Rotar Ioan, N. Sima, L. Carlier, Roxana Vidican, 2001- Calitatea furajului

  obţinut pe o pajişte de Festuca rubra –Agrostis tenuis din Munţii Cindrel ,

  Buletin USAMV , nr. 56/2001 pag.218, ISSN 1454-2382

  56. Razec Maria, I, Razec, I.Rotar, Roxana Vidican, 2001,- The effect of nutrition

  on potential yield in Dactylis glomerata-Trifolium repens sward, Simpozionul”

  Prospects for the Agriculture of the 3 –rd Millennium, ”Cluj-Napoca, Romania,

  pag. 219-220, ISSN 1454-2382

  57. Rotar Ioan, Roxana Vidican, 2001, - The behaviour of a variety of fodder plants

  on acid brown soil at Paltinis, Simposium of University of Croatia, Abstract.

  58. Vidican Roxana, I. Rotar , N. Sima, 2002, - The Recovery of N-Mineral Applied

  to Medicago sativa+Dactylis glomerata and mixed culture Medicago

  sativa+Dactylis glomerata Simpozionul universitatii ” Szent-Istvan ”, Debrecen,

  Ungaria, pag.408

  59. Rotar Ioan , Roxana Vidican,V. Soran, 2002 - Cocksfoot –lucerne equilibrium

  in mixed culture as influenced by competition and protocooperation ,

  Sympozium of the European Grassland Federation, La Rochelle, France, pag.

  352-355, ISBN 2 9504110 37

  60. .Rotar I., N. Sima, Roxana Vidican, F. Pacurar , 2002 - The effect of some

  technological imputs on a Festuca rubra pasture situated in Cindrel Mountains ,

  Buletin USAMV C-N, 57/2002, ISSN 1454-2382

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  61. Sima N., Rotar I., Roxana Vidican, F. Pacurar, Mariana Rusu, 2002 – Cercetări

  referitoare la folosirea sustenabilă a pajiştilor montane , Proceedings of the

  scientific conference – ”90 years of Academic Agricultural Education in Iaşi ”,

  oct.2002, în C.D, ISSN 1454-7414.

  62. Rotar I., N. Sima, Roxana Vidican, F. Pacurar, 2002- The evolution of forage

  quality from a Festuca rubra pasture as influenced by some treatments and

  harvesting fenofaze , Buletin USAMV nr.57/2002 pag. 231, ISSN 1454-2382

  63. Rotar I., Roxana Vidican, N.Sima, F. Pacurar, 2002 – The influence of the

  change of the floral composition on the quality of the mountain grasslands,

  Symposium ” Multi- function grasslands ”, EGF 2002, La Rochelle, Franţa, -

  prezentată ca poster, ISBN 2 9504110 3 7.

  64. Roxana Vidican, I.Rotar , N. Sima, F.Pacurar, 2002 – Recuperarea azotului

  mineral in cultura asociată de Dactylis glomerata şi Medicago sativa, Buletin

  USAMV , vol.57/2002, pag.58-61, ISSN 1454-2382 .

  65. Rotar I., F. Pacurar, Roxana Vidican. N. Sima, 2002 – Influenta gunoiului de

  grajd aplicat primavara asupra pajistilor de Festuca rubra de la Ghetari

  ( Muntii Apuseni), in primul an de folosinta, Simpozionul Universitatii de Stiinte

  Agricole Iasi, oct. 2002, pe CD, ISSN 1454-7414

  66. Sima N., I.Rotar, Roxana Vidican, Fl. Pãcurar, Mariana Rusu, 2002, Cercetări

  referitoare la folosirea sustenabilă a pajiştilor montane, Proceedings- of the

  scientific conference – ”90 years of Academic Agricultural Education in Iaşi ,

  oct.2002, în C.D.

  67. Sima N., I. Rotar, Roxana Vidican, Fl. Pacurar, Mariana Rusu, Emilia Costin,

  2002- Cercetari referitoare la folosirea sustenabilaa unor pajisti montane de

  Festuca rubra (Muntii Cindrel). Vol. Simpozionului “ 90 de ani de invatamant

  agronomic universitar la Iasi”

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  68. Rotar I., Sima N., Roxana Vidican, Rusu Mariana, Costin Emilia, 2003-

  Influenţa unor imputuri specifice agriculturii durabile asupra compoziţiei chimice

  a furajelor obţinute pe o pajişte din Munţii Cindrel, Seminarul ” Promovarea unor

  tehnologii agricole durabile în scopul consolidării gospodăriilor ţărăneşti din zona

  montană ”, Cristian –Sibiu, 2003

  69. . Sut –Gherman Mariana, N.Marcu, Roxana Vidican, 2003- Canola rape fed to

  young stock femal , Croatian Symposium on Agriculture, febr. 2003, pag. 533-

  535 .

  70. Sut –Gherman Mariana, N.Marcu, Roxana Vidican, 2003- Canola rape fed to

  dairy cows, febr. 2003, Croatian Symposium on Agriculture, pag .531-533

  71. Roxana Vidican, I.Rotar, Mariana Rusu, 2003 – The recovery of N-mineral

  applied to mixed culture Dactylis glomerata and Medicago sativa, Simpozionul

  EGF 2003, Pleven Bulgaria, p 192-195, vol.8, ISBN 954-8456-54-0

  72. Rotar Ioan, F. Pacurar, Roxana Vidican, N. Sima, 2003, -The influence of

  manure applied on the Festuca rubra meadows of Ghetari ( Munţii Apuseni),

  Simpozionul EGF 2003, Pleven Bulgaria, p.55-56, vol.8, ISBN 954-8456-54-0

  73. Rotar Ioan, F. Pacurar, Roxana Vidican, N. Sima, 2003- Effects of

  manure/sawdust fertilization on Festuca rubra type meadows at Ghetari (Apuseni

  Mountains), proceedings of the 12 th Symposium of the European Grassland

  Federation, Pleven, Bulgaria, pag.192-194, ISBN 954-8456-54-0

  74. Rotar I., N. Sima, Roxana Vidican, F. Păcurar, 2003 - The effect of some

  technological inputs on a Festuca rubra pasture situated in Cindrel Mountains,

  Simpozion Croatia, februarie 2003, pag.417-418.

  75. Rotar I., F.Păcurar, Roxana Vidican, N.Sima, 2003- The influence of farm

  manure on mountains pastures (Garda area –Ghetari ,Apuseni Mountains),

  Zilele Academice timişene, 22-23 mai 2003, USAMV a Banatului Timişoara,

  Scientifical papers Faculty of Agriculture, XXXV, Ed. Mirton pag. 155-158,

  ISSN 1221 5279

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  76. Rotar I., Roxana Vidican, F.Pacurar, G.Groza, N. Sima, 2003- The influence of

  fertilization on Festuca rubra pastures biodiversity, Buletinul USAMV,

  vol.59/2003, ISSN 1454-2382, pag.243

  77. Rotar I., Mariana Rusu, Roxana Vidican, 2003- The effect of some soil chemical

  features improvement on forage production of a Festuca rubra mountain pasture

  (Cindrel Mountains)-Romania, Buletinul USAMV, vol.59/2003, ISSN 1454-

  2382, pag.92.

  78. Pacurar F., I. Rotar, Roxana Vidican, N. Sima, 2003- The influence of farm

  manure on mountains pastures ( Garda are Ghetari, Apuseni Mountains), Buletin

  USAMV Timisoara, ISSN 1221 5279

  79. Sima N., I. Rotar, Mariana Rusu, Roxana Vidican, 2003- The influence of both

  some technical inputs and harvesting phonological phase on forage yield from a

  Festuca rubra pasture (Cindrel Mountains, Romania), 2-nd International

  Symposium, Bulletin of USAMV Cluj , vol.59, pag.244, ISSN 1454-2382

  80. Rotar I., F. Păcurar, Roxana Vidican, N. Sima, 2004, - The evolution of festuca

  rubra pasture sward canopy as influend by both chemical fertilizers and manure,

  Buletinul USAMV, vol 60, Seria Agricultura, Cluj-Napoca, pp 433

  81. Rotar I., Pãcurar F., Vidican Roxana., Sima N., 2004- The effect of organic and

  mineral fertilisation on Festuca rubra grasslands, Symposium Land use systems

  in Grassland Dominated Regions, EGF Luzern, Elveţia, Bock of Abstract,

  pag.135, ISBN 3 7281 2940 2

  82. Rotar I., F.Pãcurar, Roxana Vidican, N. Sima, 2004, The evolution of Festuca

  rubra pastures sward canopy as influenced by both chemical fertilizers and

  manure, Simpozionul „Prospects for the 3rd Millenium Agriculture, 20/23.oct.

  2004, USAMV Cluj-Napoca, p.433-434, Cod ISSN 1454-2382

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  83. Tamas Elena, I. Rotar, C. Botez, Roxana Vidican, 2004- Inducing “in vitro”

  mutations on Vicia faba L. to obtain variation in amino acid content, Symposium

  land use Systems in Grassland Dominated Regions, vol.9, EGF General Meeting,

  Luzern, Switzerland, p.413-416, ISBN 3 7281 2940 2;

  84. Sima N., Rotar I., Vidican Roxana, Rusu Mariana, 2004- The influence of

  fertilization and liming on some soil chemical features and on pasture yield,

  Symposium land use Systems in Grassland Dominated Regions, vol.9, EGF

  General Meeting, Luzern, Switzerland, p.720-723, ISBN 3 7281 2940 2;

  85. Vidican Roxana, Rodica Pop, I. Rotar, D. Pamfil, 2004- The study of Rhizobium

  bacteria with some species from the Fabaceae family, Buletin USAMV Cluj, nr.

  60/2004, ISSN 1454-2382, p.48-53

  86. Sima N, I. Rotar, Roxana Vidican, 2004- The influence of liming and

  fertilization both on plant nutrition and yield in a Festuca rubra pasture, Buletin

  USAMV Cluj, nr. 60/2004, ISSN 1454-2382, p.248-252

  87. Rotar I. F. Pacurar, Roxana Vidican N. Sima, 2004- The evolution of Festuca

  rubra pasture sward canopy as influenced by both chemical fertilizers and

  manure, 3-rd Symposium , Animal Science and Biotechnology, 20-23 oct.-

  Bulletin of the UASMV Cluj, pag. 433-434, ISSN 1454-2382

  88. Rotar I., Roxana Vidican, 2005- The storage of carbon in systems of meadows,

  Buletin USAMV, vol. 61/2005, ISSN 1454-2382, p.29-34

  89. Rotar I., F.Pacurar, Roxana Vidican and N.Sima, 2005- Impact of the

  agricultural use on the biodiversity of a Festuca rubra meadow, Grassland

  Science in Europe, Ireland, vol. 9, ISBN 90-769-98-817, pp.616

  90. Simina Dreve, Roxana Vidican, 2005-Teste de acumulare a uraniului in soluri,

  Revista Agricultura- Stiinta si practica, nr. 3-4 (54-55) /2005, pag . 44-48

  91. Rotar Ioan, Roxana Vidican, 2005- The storage of carbon in system of meadows,

  Buletinul USAMV Cluj, vol.61, ISSN 1454-2382, p.29-33

  92.

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  93. Rotar I., F. Pacurar, Roxana Vidican, N. Sima, 2005- The influence of the

  organic and organo-mineral fertilization on the biodiversity of the Festuca rubra

  meadows in Apuseni Mountains, Al XXXXVIII Simpozion Stiintific “ Agricultura

  si mediu- present si perspective” Iasi, vol.47, ISSN 1454-7414

  94. Rotar I., Pãcurar F., Vidican Roxana, 2006- The influence of organic fertilisers

  on the biodiversity of a Festuca rubra meadow, Simposion EGF Badajoz, Spain, 3

  –6 aprilie 2006, pp. 110-112, ISBN 84 689 6711 4

  95. Rotar I., Roxana Vidican, Sima Nicusor, 2006- Multifunctionalitatea pajistilor-

  un concept nou in cercetarea stiintifica praticola, Simpozion UBB Cluj,

  Facultatea de Geografie, iunie 2006,pe CD

  96. Rotar I., Roxana Vidican, F. Pacurar, 2006- Biodiversitatea si dinamica azotului

  in ecosistemele de pajisti, Lucrarile Simpozionului USAMV Iasi, 14-16 oct.2006,

  vol 49, ISSN 1454-7414.

  97. Vidican Roxana, I. Rotar., L. Carlier, 2006- Perspectives of the organic farming

  in Romania, Buletin USAMV, vol. 62, pp. 198-201, ISSN 1454-2382

  98. Ungur Rodica, I. Rotar, Vidican Roxana, 2006- Researches regarding the

  behavior of the mix Medicago sativa + Bromus inermis in the conditions from

  Jucu, Buletin USAMV, vol. 62, pp. 413-414, 15, ISSN 1454-2382

  99. Sima N., Rotar I., Roxana Vidican, Rodica Sima, 2007 –The evolution of

  floristical composition and dry matter yield in a Festuca rubra mountain pasture

  as influenced by some technological inputs. Not. Bot. Hort. AGROBOT. Cluj,

  XXXIII/2007, ISSN 0255-965X,

  100. Tamas Elena, Roxana Vidican, 2007 –The Pleiotrop Feature of Some Mutant

  Genes at Vicia faba L., Simposyum EGF 2007 Gent

  101. Rotar I., F. Pacurar, Michler Barbara, Roxana Vidican, 2007 –Organic

  fertilization and biodiversity of Festuca rubra grasslands, Symposium EGF 2007

  Gent, Belgia,

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  102. Carlier, L., I. Rotar, Mariana Vlahova, Roxana Vidican, 2007,- Good

  agricultural and environmental condition of agricultural land:cross compliance

  of the new eu policy, Buletin USAMV, vol. 63-64, p.13-23, Cod ISSN 1843-

  5246, 1843-5386

  103. Pãcurar F., I. Rotar, Vidican Roxana, 2007, - Organic fertilization and

  biodiversity of festuca rubra grasslands, Simpozionul EGF 2007, Ghent, Belgia,

  ISBN 9789081100731.

  104. Sima N., I. Rotar, Roxana Vidican, 2007, - The consequences of fertilization

  and liming on a festuca rubra mountains pasture (r 3803 habitat, nature 2000 –

  6510), Symposium Proceedings „Conservation of HorTicultural Germoplasm

  Achievements and Prospects”, Editura TODESCO, Cluj Napoca

  105. Sima N., I. Rotar, Roxana Vidican, 2007, Agro-environmental payments an

  alternative for setting in practice of pasture’s multifunctionality concept in

  romania, The 6th International Symposium Prospects for the 3rd Millennium

  Agriculture”, 4-6 October 2007, Buletin USAMV-CN, 64/2007 (-) ISSN 1454-

  2382

  106. Carlier L., I. Rotar, M. Vlahova, Roxana Vidican, Dimitria Petkova, A. De

  Vliegher, 2008,- The potential contribution of legumonious forage crops in

  sustainable cattle husbandry, Bulletin of University of Agricultural Sciences and

  Veterinary Medicine, seria Agricultura, nr.65/2008

  107. Păcurar F., I. Rotar., Michler B., Roxana Vidican, 2008, - Traditional

  management of arnica montana grassland, grassland science in Europe,

  biodiversity and animal feed, Future Challenges for Grassland Production, Book

  of Abstracts, Uppsala, Sweden, pp. 28

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  107. Carlier L, I. Rotar, Mariana VLAHOVA, Roxana Vidican, 2009, Importance

  and functions of grasslands, Notulae Botanicae Hort. Agrobot. Cluj -Napoca

  108. Carlier L, I. Rotar, Roxana Vidican, 2009, La fixation du dioxyde de

  carbone: bon pour le rendement des cultures et bien pourl’environnement,

  Revista „Pro-Environment„ USAMV Cluj Napoca

  109. Dale Laura, Rotar Ioan, Vidican Roxana, Mogos Alin, 2008, RESEARCH ON

  PROTEIN CONTENT OF A COB OF MAIZE STRAINS BY FT-NIR

  SPECTRO- METRY, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Protecţia

  Mediului

  110. Carlier L., I. Rotar, Mariana Vlahova, Roxana Vidican, Dimitria Petkova, A.

  De Vliegher, 2008, Chemoprevention of human prostate cancer by oral

  administration of green tea catechins:a translational reserch story, Bulletin of

  UASVM Cluj-Napoca, seria Agricultura, nr.65 (1)/2008, pp. 15-29, Print ISSN

  1843-5246, Electronic ISSN 1843-5386

  111. Carlier L., Chris van Waes, Rotar I., Mariana Vlahova, Roxana Vidican,

  Forage quality evaluation, 2009, Bulletin of UASVM Cluj-Napoca, seria

  Agricultura, nr. 66(1) /2009, pp. 216-231, Print ISSN 1843-5246, Electronic ISSN

  1843-5386

  112. Rotar I., Laura Monica Dale, Roxana Vidican, Alin Mogos, Ovidiu Ceclan,

  2009, Arnica montana L. – A valuable medicinal plant of the oligotrophic

  grasslands, Bulletin of UASVM Cluj-Napoca, seria Agricultura, nr. 66(1) /2009,

  pp. 471-476, Print ISSN 1843-5246, Electronic ISSN 1843-5386

  113. Păcurar F., I. Rotar, Nicoleta Gârda, Roxana Vidican, 2009, New possibilities

  for sustainable use of oligotrophic grasslands in Apuseni, Bulletin of UASVM

  Cluj-Napoca, seria Agricultura, nr. 66(1) /2009, pp. 563-564, Print ISSN 1843-

  5246, Electronic ISSN 1843-5386

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  114. Rotar I., Laura Monica Dale, Roxana Vidican, Alin Mogos, Ovidiu Ceclan,

  2009, Research on protein content and total nitrogen and a cob of maize strains

  by ft-nir spectrometry, Bulletin of UASVM Cluj-Napoca, seria Agricultura, nr.

  66(1) /2009, pp. 465-471, Print ISSN 1843-5246, Electronic ISSN 1843-5386

  115. L. Carlier, I. Rotar, Roxana Vidican, 2010, The eu policy regulates and controls

  the farming practrices, Bulletin of UASVM Cluj-Napoca, seria Agricultura, nr 67

  (1)/2010, pp. 1-12, ISSN 1843-5246, Electronic ISSN 1843-5386

  116. Laura Monica Dale, I. Rotar, Roxana Vidican, et al, 2010, Determination of

  chemical composition of maize by destructive and non- destructive method, Vol

  67 Bulletin of USAMV Cluj-Napoca Agriculture, ISSN 1843-5246

  117. Laura Monica Dale, loan ROTAR, Roxana Vidican et al, 2010, Research on

  crude fat and crude fiber content on maize cob and strains by ft-nir

  spectrum, Vol 67 Bulletin of USAMV Cluj-Napoca Agriculture, ISSN 1843-

  5246

  118. Ştefănescu S.L., Roxana Vidican, Mărghitaş L., Schrőder E., Simona Steriu

  (2010), Setting up a sustainable training center for agricultural consultancy in the

  north west and central region of Romania, Proceedings of the Symposium

  Perspectives of the third Millennium Agriculture, 30 Sept-2 Oct 2010, Bulletin

  USAMV Agriculture 67 (1), 263-267.

  119. Didier HUYGENS, Lucian CARLIER, Ioan ROTAR, Roxana VIDICAN,

  Economy and Ecology: Twin Span for a Qualitative Agricultural Production in

  Europe?, Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 1-12.

  120. Anca BOGDAN, Ioan ROTAR, Florin PACURAR, Roxana VIDICAN, Laura

  DALE, Study of The Ecosystem of Arnica Montana L. From Bear Meadows,

  Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 58-62.

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  121. Laura Dale, Ioan ROTAR, Vasile Florian, Roxana VIDICAN, Andre THEWIS,

  Juan Antonio FERNANDEZ PIERNA, Vincent BAETEN, Research on Crude

  Protein Contents in Medicago sativa Hay Harvest During 2008-2009 Using FT-

  NIR Spectrometry, Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 107-113.

  122. Adriana MOREA, Ioan ROTAR, Anca BOGDAN, Roxana VIDICAN,

  Research on the Influence of Mineral Fertilization on A Meadow of Festuca Rubra

  L., Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 231-237.

  123. Florin PACURAR, Ioan ROTAR, Anca BOGDAN, Roxana VIDICAN,

  Research Concerning the Structure and Functioning of Low-Input Grassland

  System, Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 245-251

  124. Roxana VIDICAN, Iancu PINTEA, Ioan, ROTAR, Florin PACURAR,

  Research Concerning the Influence of Municipal Sluge from the Water Treatment

  Station „Tetarom III” Cluj-Napoca Upon the Production of Dry Matter at Alfalfa,

  Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011, 245-251

  125. Zorica VOSCAN, Roxana VIDICAN, Stela JELEA, Monica MARIAN, Lucia

  MIHALESCU, Oana Mare ROSCA, Caracterization of a Typical Districambosol

  Soil from the Gutai Mountains-North of Romania, Bulletin USAMV Agriculture

  68 (1), 2011, 384-388

  126. Zorica VOSCAN, Roxana VIDICAN, Stela JELEA, Monica MARIAN, Lucia

  MIHALESCU, Oana Mare ROSCA, Research es Regarding the Vegetation of

  Surdesti Village, Maramures County, Bulletin USAMV Agriculture 68 (1), 2011,

  436-436

  127. De Vliegher A., Rotar I., Vidican Roxana, Carlier L., Leguminous forage crops

  in sustainable cattle husbandry, No. 3 The Romanian Journal of Grassland and

  Forage Crops, Ed. Academic Press, 2011, ISSN 2068-3065, 19-31

 • UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA

  FACULTATEA DE AGRICULTURĂ Str. Mănăştur , nr. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , România

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro

  128. Pacurar F., Rotar I., Bogdan Anca, Vidican Roxana, Organic fertilization of a

  Festuca rubra L. meadow in the boreal floor in Romania, No. 3 The Romanian

  Journal of Grassland and Forage Crops, Ed. Academic Press, 2011, ISSN 2068-

  3065, 61-71

  129. ROTAR Ioan, Stoie A., Roxana VIDICAN, Productivity and interspecific

  relations in the meadows with Arnica montana in Gîrda, Romania during 2006,

  Grassland Farming and Land Management System in Mountainous Regions,

  ED.:Walling Ennstaler Druckerei und Varlag Ges.m.b.H, ISBN 978-3-902559-65-

  4, 535-538

  130. PACURAR Florin, ROTAR I., BOGDAN Anca, VIDICAN Roxana and SIMA

  N., Effect of organic fertilizationon level on botanical composition os a Festuca

  gr. Rubra L. Meadow in the boreal floor in Romania, Grassland Farming and

  Land Management System in Mountainous Regions, ED.:Walling Ennstaler

  Druckerei und Varlag Ges.m.b.H, ISBN 978-3-902559-65-4, 565-568

  131. Florin Imbrea, Roxana VIDICAN, Branko Marinkovik, Valeriu Tabara, Paul

  Parsan, Gheorghe David, Lucian Botos, Monica Butnariu, On the impact Exposing

  Maize Seed to a Low Frequency Field on Biological Features and on Assimilating

  Pigment Synthesis, Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, Ed.

  Academic Press, 201, ISSN 0255-965X

  132. Ilinca M. Imbrea, Alma L. Nicolim, Roxana VIDICAN, Florin Imbrea, Monica

  Butnariu, Valorising medicinal and aromatic plants from the central area of the

  Aninei Mountains (Caras-Severin County) Notulae Botanicae Horti Agrobotanici

  Cluj-Napoca, Ed. Academic Press, 201, ISSN 0255-965X

  133. Rotar I., F. Păcurar, Anca Bogdan, Roxana Vidican, 2011, The organic

  fertilisation and mulching from Poienile Ursului, Lucrarile Simpozionului Durable

  Agriculture,present and perspective USAMV Iasi, vol 54, 20-22 oct.2011,seria

  Agronomie, Iasi pe CD.

 • UNIVERSITATEA DE ~TIINTE AGRICOLE ~I MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA riI Iil;,

  FACULTATEA DE AGRICULTURA Str. Mana~tur , or. 3-5, 400372, Cluj-Napoca , Romania

  Tel.: 0264-596384; Fax: 0264-593792 http://www.usamvcluj.ro •

  134. Anca BOGDAN., ROTAR, I., pACURAR, F., VIDICAN Roxana, DALE, L.

  M., MOREA, A, ALBU$, A, PINTEA I. (2011), The effec;t oj technological

  inputs on a grassland from Apuseni Mountains, Lucrarile Simpozionului Durable

  Agriculture,present and perspective USAMV lasi, vol 54, 20-22 oct.2011, seria

  Agronomie, la~i pe CD.

  135. Injluenla Jertilizarii cu namol ora$enesc asupra jixarii simbiotice la lucerna,

  VIDICAN Roxana, loan ROTAR, lancu PINTEA , Florin PACURAR, Lucrarile

  Simpozionului Durable Agriculture,present and perspective USAMV lasi, vol 54,

  20-22 oct.2011 ,seria Agronomie, lasi

  136. Injluenta Jertilizarii cu namol orasenesc provenit de la Statia de Epurare a apei

  Cluj asupra insusirilor chimice la lucerna, VIDICAN Roxana, loan ROTAR,

  lancu PINTEA , Florin PACURAR, intalnirea anuala a Societatii Romane de

  Paj iste, 2011

  137. VIDICAN, R., ROTAR, I., PINTEA, I., DALE, L. M. & PACURAR, F. (2011).

  Analyze of the quality features in the case of alfalfa fertilized with city mud using

  NIR method. Bulletin ojUASVMCluj-Napoca, Agriculture, 68(1), print ISSNI843

  5246; electronic ISSN: 1843-5386.

  Cluj-Napoca, Prof.dr. ROXANA VIDICAN

  17.01.2012 ~JlcC;\