of 15 /15
1 НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ Машинског факултета у Крагујевцу На седници Наставно-научног већа која је одржана 18. марта 2010. године у Крагујевцу, одређени смо за чланове Комисије за писање Извештаја о испуњености услова за реизбор др Бранислава Д. Недељковића, дипл. инг. металургије у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК. О предложеном кандидату подносимо следећи И З В Е Ш Т А Ј 1. Биографски подаци Др Бранислав Недељковић научни сарадник, рођен је у Бањској, општина Косовска Митровица где је и завршио основну школу. Средњу техничку школу - металуршки одсек завршио је у Косовској Митровици. Студирао је на Технолошко - металуршком факултету у Београду, одсек Обојена металургија, где је дипломирао 1977. године са радом из области екстрактивне металургије. После дипломирања заснива радни однос у РЕХК "Косово" у Обилићу као стипендиста где је радио на пословима инвестиција. После 6 месеци рада у Обилићу прелази да ради у СОУР Заводи "Црвена Застава" у фабрику "Ливница" у Тополи, која се бави производњом одливака од сивог и темпер лива. Последипломске студије завршио је 1982 године на Технолошко - металуршком факултету у Београду, одбранивши магистарску тезу из области прераде метала у течном стању под називом: "Утицај алуминијума као модификатора на својства црног темпер лива зависно од времена жарења", 07. 10. 1982 године. У магистарској тези су презентирани резултати истраживања ефеката модификације алуминијума и времена жарења на квалитет црног темпер лива, а добијени резултати су нашли практичну примену код израде делова за моторну индустрију. У звање истраживач сарадник изабран је 17. 09. 1987. године, а у звање виши научни сарадник изабран је 28. 12. 2004 године на Технолошко Металуршком факултету у Београду. После реорганизације у Заводима "Црвена Застава", 1988 године прелази у Сектор за развојно - техничке послове у "Застава - металургија" у Крагујевцу, где је после три године распоређен на место директора Централне лабораторије "ЗА" д.д. Докторирао је 1996. године на Технолошко Металуршком факултету у Београду са темом под називом "Утицај микроструктуре на машинску обрадивост и триболошка својства сивог лива". Његов досадашњи рад углавном је био усмерен на мултидисциплинарна истраживања, као и на примењена истраживања у области науке о материјалима. У периоду свог научног рада посебан допринос дао је на: - побољшању и рационализацији технологије производње одливака од сивог лива за потребе аутомобилске индустрије; - освајању технологије производње специјалних врста челика нерђајућих за потребе аутомобилске индустрије; - побољшању обрадивости и триболошких својстава одливака од сивог лива дефинисањем оптималне микроструктуре одливака; - пољу заштите природних богатстава и животне средине као руководилац више домаћих и међународних пројеката.

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ - kg.ac.rs · PDF file1.5.11 S. Nikezić, B. Nedeljković: Zastava Diesel Plus the New Product of Autochemistry, Tribologija u industriji,

 • Author
  voanh

 • View
  223

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of НАСТАВНО НАУЧНОМ ВЕЋУ - kg.ac.rs · PDF file1.5.11 S. Nikezić, B....

 • 1

  - 18. 2010. , . , . . .

  1. , ,

  . - . - , , 1977. .

  "" . 6 " " "" , .

  1982 - , : " ", 07. 10. 1982 .

  , .

  17. 09. 1987. , 28. 12. 2004 .

  " ", 1988 - " - " , "" ..

  1996. " ". , .

  : -

  ; -

  ; -

  ; -

  .

 • 2

  - " " 1988 - 1993. . , : .

  , .

  , .

  , , , , , 93 28 .

  , , , . , . . .- .

  1.0

  , , ; , 40. 1.1 , , , 42 1.1.1 . : , ISBN 86-82737-04-3, -, : , 4, , 2002. .

  20 1.2. 23 1.2.1 S. Markovi, B. Nedeljkovi, M. Babi, B. Jordovi: Machinability index and the structure of grey iron "Foundry", Heat Treatment SA, Oficial Journal of the South African,. March/April 1998., Vol 6, No 2, pp. 5-6.

  1.2.2 B. Nedeljkovi, S. Markovi, M. Babi, B. Jordovi: Machinability index and the structure of grey iron (FMJ International Publications /Foundry Trade Journal), ISSN 0143-6902 England, September '97, pp. 35-36.

  30 1.3 33 1.3.1 B. Jordovi, O. Novitovi, B. Nedeljkovi: The influence of casting technology on as: cast structure of an Al/Si alloy, STERMAT '94, IV international conference stereology and image analysis inmaterials science, Beskidy Mountains, Poland, 3-6 October 1994.

  1.3.2 B. Nedeljkovi, S. Markovi, M. Babi, B. Jordovi: Machinability and gray iron tribological properties in the function of mechanical characteritics, 2nd International conference on tribology, Thessaloniki /Greece, 5/7 Jun l996., Proceedings, pp. 3-10 1.3.3 S. Markovi, B. Jordovi, B. Nedeljkovi, O. Novitovi: The influence of inoculation process to the microstructure and properties of the gray iron, 1st International conference of the chemical societies of

 • 3

  the south east european cauntries; Chemical Sciences and industry, june 1-4, 1998., Halkidiki, Greece; PO614. 1.3.4 O. Novitovi, B. Jordovi, B. Nedeljkovi, S. Markovi: The influence of modificator type and chemical composition to graphite characteristics in grey iron, The european congress for stereology, Amsterdam, April 1998, P49, pp. 20-23.

  1.3.5 B. Jordovi, O. Novitovi, B. Nedeljkovi, S. Markovi: The influence of tehnological parameters to the structure of the gray iron, 7th European congress for stereology, april 20-23, 1998. Amsterdam, P43. 1.3.6 . , . , . , . , . : , JUMV, " ", 2001. ., .

  1.3.7 . , . , . , . , . : , YUTRIB, 2001. . 1.3.8 . , . , . , . : , YUTRIB 97, 18 - 20. 06. 1997. , . 1.3.9 M. Milovanovi, M. Stefanovi, B. D. Nedeljkovi: Needs for introduction of new plastic materials to the passenger car body in order to comply with the regulations, XVIII meunarodni nauno-struni skup sa izlobom, Nauka i motorna vozila, Beograd, (2001), str. 189-192 1.3.10 .. , . . , . : -, VI 2003, 2003. , , . 141-146. 1.3.11 . , . , . : , VI 2003, 2003. , , . 171-176.

  1.4 34 1.4.1 . . , . , . : , XXXVI LUBRICANTS 2003, 22-24. 10. 2003. , , 3 ( ).

  50 1.5 53 1.5.1 B. Nedeljkovi, S. Nikezi: Fuel aditiv-todey and tomorrow, Tribologija u industriji, ISSN 0354-8996, Vol. 24, 2002., Mainski fakultet u Kragujevcu, str.11-15.

  1.5.2 B. Nedeljkovi, M. Trifunovi, S. Nikezi: Composite for making of friction elements with metal matrix on the basis of copper-zinc alloy, Tribologija u industriji, ISSN0354-8996, Vol. 24, 2002., Mainski fakultet u Kragujevcu, str.29-34. 1.5.3 B. Nedeljkovi: Corelation between machinability index and grey iron structural parameters, Tribology in industry, ISSN 0351-1642, Vol. 22, No 1/2000 godina, Mainski fakultet u Kragujevcu, str. 10-13.

  1.5.4 . : , " " , YU ISSN 0352 292X. . 17 02. 1987. , , . 47-51

 • 4

  1.5.5 . : , " " , YU ISSN0352 292X, . 22, 1989. , , . 49-54.

  1.5.6 . , . , . : , "" ,YU ISSN 0352-292X. . XI, . 32 1996. , , . 41-43.

  1.5.7 . , . : , "" . 1999, YU ISSN 0352 292X. , . XII, . 33, 1998., . 31-33,

  1.5.8 . , . , . , . , . , . : , "", 1999. 1.5.9 . , . , . : () , "" , 2000. , . 1.5.10 . , . : , "", , 2000. , . 1.5.11 S. Nikezi, B. Nedeljkovi: Zastava Diesel Plus the New Product of Autochemistry, Tribologija u industriji, ISSN 0354-8996, Vol. 23, 2001, Mainski fakultet u Kragujevcu, str.9-12. 1.5.12 . , . ; , : : , YU ISSN 0352 292X. 1989. VII, 24. , . 39-42.

  60 1.6. 63 1.6.1 . : , III , 18/20 1984. , . 1.6.2 . : , III , 18/20 1984. , .

  1.6.3 . , . , . : Al/Si, , IV , 14/28 1989. , , . 499-507. 1.6.4 . , . , . : , , 22 , 24-26 1989. , /. 1.6.5 . , . , . : - , JUGOMA 93. , 1993. .

  1.6.6 ., . , . , . , . : UTO EKSTRA 32 , GALAX 94, 26-29 1993. , . 1.6.7 . , . , . : "", JUGOMA 94, 11-13 1994. , .

 • 5

  1.6.8 . , . , . : , , JUGOMA 94, 11-13 1994. , .

  1.6.9 . : , , 26-27 1994. , .

  1.6.10 . , . : ( ), , II , 28-30 1995 , . 1.6.11 . , . , . : , XXXXVII , 1995. , .

  1.6.12 . , . , . : , JUNG 4P, 18-20 1995. , . 177-180. 1.6.13 . , . : , , XXVII , , , 1-3 1995. , .

  1.6.14 . , . , . , . , . : , YUTRIB '95, 27-29 1995. , .

  1.6.15 . , . : "GALAX 96", 25-28. 1996. , , . 191-197.

  1.6.16 . , . , . , . : , XXIII "JUMO" - , 20-22 1998. , - .

  1.6.17 . , . , . , . : , XXVII , - , 23-25 1998, - . 1.6.18 . , . , . , . : , XXIV , , 31. 05. - 02. 06 .2000. .

  1.6.19 . , . : LOCTITE 574, XXIV , , 31. 05. - 02. 06. 2000. .

  1.6.20 . , . : , , 31.05. 02. 06. 2000. . 1.6.21 , . , . : , VI YU YUTRIB '99 , , . 97 98.

  1.6.22 . , . , . , . , . , . : , - " - Q ", 22 - 23. 09. 1999. , .

  1.6.23 . , . , . . . : " " ..-

 • 6

  , , 10-14 2002. . 1.6.24 . , . , . : , XII , 2002. , , 7-9 , . 145-148.

  1.6.25 . , . , . , . : , YUTRIB '97, 18 - 20. 06. 1997. , . 1.6.26 . . , . . , . , . : PCB , , , , 10-13 2003. , , . 441-445. 1.6.27 . . , . . , . : PCB-. : .27.11.2003. , , . 99-100.

 • 7

  2.0

  20. 2.1 23 2.1.1 B. Nedeljkovi, M. Babi, M. Mutavdi, N. Ratkovi, S. Aleksandrovi, R. Nikoli, V. Lazi: Reparatory hard facing of knives of the rotational device for terrain leveling, Journal of the Balkan tribological association, ISSN 1310-4772, Vol. 16. No 1, pp 46-58. (2010).

  2.2 24 2.2. B. Nedeljkovi, V. Lazi, S. Aleksandrovi, B. Krsti, M. Mutavdi, D. Milosavljevi, M. orevi: Influence of the carbide type on tribological properties of the hard-faced layers, Metalurgija, ISSN: 0354-6306, 2010 16(2):

  30

  2.3 31 2.3.1 M. Vojinovi-Miloradov, R. Kovaevi, J. Adamov, S. Krajinovi, B. Nedeljkovi, I. Mati: Assessment of POPs after war accident in Serbia, Proceedings of Sustainability for Humanity and Environment in the Extended Connection Field Science-Economy-Policy, ISBN 973-625-205-1, Timisoara, Romania, 24-25 February, 2005, pp. 424-428.

  2.4 32 2.4.1 M. Vojinovi Miloradov, J. Jaki, M. Turk, B. Nedeljkovi, J. Klanova, S. Krajinovi: Active and passive air sampling and analysis of persistent organic pollutants, SETAC Europe, 16th Annual Meeting "Controversies and Solutions in Environmental Sciences", Abstracts, Hague, Netherlands, May 2006, pp. 226.

  2.5 33 2.5.1 M. Milovanovi, B. Nedeljkovi, M. Stefanovi: The analysis of the influence of new materialis application on the existing tehnologies, I mejunarodni kongres, Inenjerstvo, materijali i menadment u procesnoj industriji, ISBN 978-99955-625-2-6, 14-16 Oktobar 2009. godine, Jahorina, Republika Srpska, Tehnoloki fakultet Zvornik, pp. 267-270. .2.5.2 D. Nestorovi, B. Nedeljkovi: Exploitations testing of the motor oil for the sake of consolidation change period, AITC-AIT 2006, International Conference on Tribology, 20-22 September 2006, Parma, Italy, paper 2, 59466587.

  2.5.3 V. Lazi, M. Jovanovi, B. Nedeljkovi, R. Vulovi, D. orevi: Design and application of apparatus for welding the truck body assembly in the protective gasses atmosphere, Peti Meunarodni simpozijum, Konstruisanje, oblikovanje i dizajn 2008, ISBN 978-86-7892-104-9, 15-16 April, Novi Sad, pp. 237-242.

  2.5.4 M. Milovanovi, B. Nedeljkovi, M. Stefanovi, V. Milovanovi: The analysis of the effects of new materials aplication with the aim of satisfying the regulations, 3rd International Conference on Manifacturing Engineering, "ICMEN", ISBN 978-960-243-649-3, 1-3 October 2008., Kallithea of Chalkidiki, Greece, pp. 589-597.

  2.5.5 M. Vojinovi-Miloradov, R. Kovaevi, B. Nedeljkovi, I. Mati, I. Holoubek, J. Klanova: Rank of environmental state of the hot spot Kragujevac area (Novi Sad, Oral). Accepted presentationis for the 11th Symposium on Analitycal and Environmental Problems, ISBN 9632171470, Szeged, SZAB, 27th Septembar 2004.

 • 8

  2.5.6 I. Mati, S. Vujasinovi, G. Mini, M. Vojinovi-Miloradov, R. Kovaevi, B. D. Nedeljkovi: Review of the results of research contains PCB in Kormansko polje next to the river Lepenica b