Click here to load reader

· PDF filehiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasula- tan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, ' 'Dahil sa katiga- san ng inyong ulo kaya niya inilagda ang

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Search related