คู่มือ Google Classroom - ?· คู่มือการใช้งาน Google Classroom 2เบื้องต้น Google Classroom จะรวมเอาบริการของ

 • View
  266

 • Download
  8

Embed Size (px)

Transcript

 • Google Classroom 1

 • Google Classroom 2

  Google Classroom Google Drive, Docs

  Gmail

  Google Classroom

  1.

  2.

  3.

  4.

  5. Google Docs Google Drive

  7.

  8.

 • Google Classroom 3

  1. login +

  2. Classroom

 • Google Classroom 4

  3. classroom

  Classrom

 • Google Classroom 5

  (

  invent )

  invent

  Classroom

 • Google Classroom 6

 • Google Classroom 7

  Classroom

  Google drive

  Theme ^^

 • Google Classroom 8

  Classroom

  1. Upload upload file

  2. Google drive

  3. Youtube

  4. link internet

  5. classroom

  1.

  2

  . 3

  .

  .

  4

  .

  5

  .

 • Google Classroom 9

  1.

  2.

  1.

  2.

  1

  .

  2

  . 3

  .

 • Google Classroom 10

  3. list

  4. Google drive / link / upload

  5. Google drive

 • Google Classroom 11

 • Google Classroom 12

  ( )

 • Google Classroom 13