16

dr Milan Sovilj, redovni profesor, uža nauëna oblast Hemij Sko inženjerstvo, na predmetima: Tehnološke operacije, Fenomeni prenosa i Difuzione operacije, Tehnološki fakultet

  • Upload
    others

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview