of 31 /31
Statistika 2018/19 Deskriptivna statistika

Statistika...Deskriptivna statistika •Grupisanje i sređivanje statističkih podataka •Prikazivanje statističkih podataka –Tabelarno i grafički •Izračunavanje ... Grupisanje

 • Author
  others

 • View
  17

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Statistika...Deskriptivna statistika •Grupisanje i sređivanje statističkih podataka...

 • Statistika2018/19

  Deskriptivna statistika

 • Deskriptivna statistika

  • Grupisanje i sređivanje statističkih podataka

  • Prikazivanje statističkih podataka

  – Tabelarno i grafički

  • Izračunavanje osnovnih karakteristika statističkih serija

  – Srednje vrednosti

  – Mere varijacije

  – Mere oblika rasporeda

 • Grupisanje i sređivanje statističkih podataka

  • Prema mestu razlikuje se centralizovano, decentralizovano i kombinovano.

  • Cilj: Formiranje statističke serije

  – uređeni skup varijacija obeležja posmatrane statističke mase.

 • Tabelarno prikazivanje statističkih podataka

  • Statistička tabela - uokvirena površina u koju se unosi statistička serija.

  • Prema sadržaju razlikujemo proste, složene i kombinovane tabele.

 • Ključni elementi statističke tabele

  Broj i naziv tabele

  naziv obeležja

  naziv frekvencije

  vrednost ili modalitet obeležja

  Ukupno:

  fi

  Primedba

  izvor

  k

  i

  if1

  Zaglavlje

  Zbirni red

  Pretkolona

  X

 • • Svako polje statističke tabele mora biti popunjeno!

  • Univerzalni znakovi:– nema pojave,

  … ne raspolaže se podatkom,

  prosečna vrednost,

  ( ) nepotpun, nedovoljno proveren podatak,

  * ispravljen podatak,

  ↑← obuhvadeno podatkom u pravcu strelice.

  O

 • Grafičko prikazivanje statističkih podataka

  • Tačkasti– Dijagram rasturanja

  • Površinski– Kružni dijagram, Bar dijagram, Histogram

  • Linijski– Poligon frekvencija, Polarni dijagram

  • Prostorni– Stereogram

  • Kartogrami

 • • Grafikoni se ucrtavaju u koordinatni sistem koji čine: horizontalna (apscisna) osa, vertikalna (ordinatna) osa.

  • Uz svaku osu treba navesti naziv, simbol i jedinicu mere.

  • Kumulanta - poligon koji predstavlja kumulaciju ispod.

  • Ogiva - poligon koji predstavlja kumulaciju iznad.

  • Presek kumulante i ogive pokazuje medijanu statističke serije

 • Izračunavanje osnovnih karakteristika statističkih serija

  Prvi korak:

  Razumeti podatke koji su predmet analize

  – Šta je obeležje?

  – Osnovni skup ili uzorak?

  – Grupisani ili negrupisani?

  – Koliko iznosi broj podataka?

 • Srednje vrednosti

  • Kako reprezentovati celokupnu statističku masu?

  • Kakav je odnos srednjih vrednosti prema minimalnoj i maksimalnoj vrednosti obeležja?

  • Da li srednja vrednost mora biti vrednost obeležja?

  – Da li se može izraziti decimalnim brojem bez obzira na tip podataka?

 • Srednje vrednosti

  Izračunate

  •Aritmetička sredina

  •Geometrijska sredina

  Po položaju

  •Modus

  •Medijana

  •Kvartili

  •Decili

  •Percentili

 • Aritmetička sredina

  Podaci predstavljaju Osnovni skup Uzorak

  Formula

  N

  xN

  i

  i 1

  n

  x

  x

  n

  i

  i 1

  Prosečna vrednost obeležja

 • Primer 1

  • 12 studenata izabranih na slučajan način anketirano je o broju sati nedeljno koje provedu za računarom:

  20, 14, 21, 20, 10, 20, 15, 25, 50, 35, 40, 30

 • Geometrijska sredina

  Relativni ili proporcionalni pokazatelji, geometrijska progresija

  Formula nn

  i

  ixG

  1

 • Primer 2

  • Kamatna stopa prve godine iznosi 3%, druge 20%, a trede 40%.

  Koliko iznosi prosečna kamatna stopa tokom 3 godine?

 • Modus

  Najčešda vrednost obeležja

  Bimodalne i multimodalne serije podataka

  Kada modus ne može da se odredi?

 • Medijana

  Kakva je serija podataka? Neparan broj podataka Paran broj podataka

  Formula2

  1 nxMe2

  122

  nn xxMe

  Centralna poziciona vrednost

 • Kvartili

  Kakvi su podaci? Formula

  Neparan broj podataka

  Paran broj podataka

  411 nxQ

  2

  1

  144

  nn xxQ

  Dele neopadajudu seriju podataka na 4 jednaka dela

  MeQ 2

  MeQ 2

  4

  )1(33 nxQ

  2

  1

  34

  34

  3

  nn xx

  Q

 • Percentili

  Dele neopadajudu seriju podataka na 100 jednakih delova

 • Primer 3

  • 10 studenata izabranih na slučajan način anketirano je o broju osoba sa kojim dnevno komuniciraju:

  1, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10, 10.

  • Koja srednja vrednost najbolje opisuje podatke?

 • Primer 4

  • 10 studenata izabranih na slučajan način anketirano je o broju broju sati nedeljno u čitanju informativnih sajtova:

  1, 1, 2, 2, 5, 5, 10, 10, 20.

  • Koja srednja vrednost najbolje opisuje podatke?

  • Da li se odgovor menja ako se 20 zameni sa 50?

 • Mere varijacije

  • Pokazatelji apsolutnih i relativnih odstupanja vrednosti obeležja od aritmetičke sredine

  Interval varijacije

  Varijansa

  Standardna devijacija

  Koeficijent varijacije

  Normalizovano odstupanje

 • Primer 1

  • 12 studenata izabranih na slučajan način anketirano je o broju sati nedeljno koje provedu za računarom:

  20, 14, 21, 20, 10, 20, 15, 25, 50, 35, 40, 30

 • Interval varijacije

  Formulaminmax xxI

 • Varijansa

  Podaci predstavljaju Osnovni skup Uzorak

  Formula

  N

  xN

  i

  i

  1

  2

  2

  )(

  1

  )(1

  2

  2

  n

  xxn

  i

  i

  u

 • Varijansa

 • Standardna devijacija

  Podaci predstavljaju Osnovni skup Uzorak

  Formula2

  2

  uu

 • Koeficijent varijacije

  Podaci predstavljaju Osnovni skup Uzorak

  Formula 100

  V 100

  xV uu

 • Podaci predstavljaju Osnovni skup Uzorak

  Formula

  Normalizovano odstupanje

  XZU

  u

  uu

  xXZU

 • Mere oblika rasporeda

  • Koeficijent

  asimetrijeNegativna asimetrija

  Simetričan raspored

  Pozitivna asimetrija

  )0( 3

  3

  )0( 3

  )0( 3

  MoMex

  MoMex

  xMeMo

  asimetrija jaka

  asimetrija srednja

  asimetrija mala

  50,0||

  50,0||25,0

  25,0||

  3

  3

  3

 • Mere oblika rasporeda

  • Koeficijent spljoštenosti

  Više spljošten Normalno spljošten Više izdužen

  4

  Napomena: α4 se u literaturi često poredi sa vrednošdu 3.

  )0( 4 )0( 4 )0( 4