22

gurubesar.my · Cerita lisan, peribahasa, pantun dan teka-tekl Pantang larangadat istiadat, adat sopan, kemahiran pertukangan, ilmu tradislonal, seni mempertahankan diri tidak langsung

Embed Size (px)

Citation preview