Click here to load reader

Коришћење “Moodle” платформе · PDF file 2019-02-20 · КАКОДОЋИНА MOODLE ПЛАТФОРМУ? У своминтернетпретраживачу, улинијизаадресе(горња)

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Коришћење “Moodle” платформе · PDF file...

 • КоришћењеКоришћење ““MoodleMoodle”” платформеплатформе

 • MoodleMoodle – –

  M Modularodular O

  Objectbject--OOrientedriented DDynamicynamic L

  Learning earning EEnvironmentnvironment

 • КАКО ДОЋИНА MOODLE ПЛАТФОРМУ?

  У

  свом интернет претраживачу, у линији за адресе (горња) укуцајте www.eucionica.edu.rs Појавиће се почетна страница платформе:

 • Појавиће

  се

  почетна

  страница платформе:

 • УУ

  пољепоље

  корисничкокорисничко

  имеиме

  сесе

  уносиуноси

  корисничкокорисничко имеиме

  уу

  форматуформату: : ime.prezimeime.prezime

  ((латиничнимлатиничним

  писмомписмом)), , аа

  уу

  пољепоље

  лозинкалозинка

  сесе

  уносиуноси

  ЈМБГЈМБГ наведеногнаведеног

  корисникакорисника..

  УУ

  свимсвим

  осталимосталим

  случајевимаслучајевима

  сесе

  пишепише ћириличнимћириличним

  писмомписмом..

 • КАКО

  МЕЊАТИ

  ТАСТАТУРУ

  ИЗ ЛАТИНИЧНЕ

  У

  ЋИРИЛИЧНУ

  И

  ОБРНУТО? 

  Да

  бисте

  променили

  тастатуру

  из

  ћириличне

  у

  латиничну

  и

  обрнуто, потражите

  пречицу

  у

  доњем

  десном

  углу

  екрана:

 • КАКО

  МЕЊАТИ

  ТАСТАТУРУ

  ИЗ ЛАТИНИЧНЕ

  У

  ЋИРИЛИЧНУ

  И

  ОБРНУТО? 

  Кликом

  на

  слова

  која

  су

  исписана, отвориће

  се

  мени

  са

  избором. 

  Уколико

  изаберете

  енглеску

  тастатуру

  (EN), знак

  „@“

  који

  је

  неопходан

  за

  попуњавање

  поља

  са адресом

  електронске

  поште, откуцаћете

  тако

  што

  држите

  дугме

  „Shift“

  (доњи

  леви

  део

  тастатуре, дугме

  са

  стрелицом

  која

  показује

  на

  горе) и у исто

  време

  притиснете

  типку

  са

  бројем

  2.

 • КАКО

  МЕЊАТИ

  ТАСТАТУРУ

  ИЗ ЛАТИНИЧНЕ

  У

  ЋИРИЛИЧНУ

  И

  ОБРНУТО? 

  Уколико

  изаберете

  српску

  латиничну

  тастатуру

  (SR –

  Latin,

  Serbia), знак

  „@“

  откуцаћете

  тако

  што

  држите

  дугме

  „Alt Gr“ (доњи

  део

  тастатуре, при

  средини) и у исто време

  притиснете

  типку

  са

  словом

  „V“.

 • КАКО

  МЕЊАТИ

  ТАСТАТУРУ

  ИЗ ЛАТИНИЧНЕ

  У

  ЋИРИЛИЧНУ

  И

  ОБРНУТО? 

  Ако

  у

  доњем

  десном

  делу

  екрана

  немате

  пречицу

  са

  словима

  или

  немате

  неку

  од

  опција

  које

  вам

  требају, у

  Старт

  менију

  отворите

  опцију

  Control Panel:

 • КАКО

  МЕЊАТИ

  ТАСТАТУРУ

  ИЗ ЛАТИНИЧНЕ

  У

  ЋИРИЛИЧНУ

  И

  ОБРНУТО? 

  Изаберите

  опцију

  Regional and Language

  Settings.

 • КАКО

  МЕЊАТИ

  ТАСТАТУРУ

  ИЗ ЛАТИНИЧНЕ

  У

  ЋИРИЛИЧНУ

  И

  ОБРНУТО? 

  На

  картици

  Regional

  settings изаберите тастатуру

  језика

  који

  хоћете

  да

  додате. Пошто одаберете

  опцију

  коју

  сте

  тражили, кликните на

  „Apply“

  у доњем

  десном

  делу

  екрана, потом

  „ОК“

  и

  опција

  коју

  сте

  одабрали

  ће постати

  доступна

  са

  десктопа.

 • Након

  логовања, одабрати

  курс

  (нпр.“Руковање

  ватреним оружјем”) левим

  кликом

  на

  назив

  курса.

  Након

  тога

  прочитати

  упутство

  за

  сваки

  појединачни

  курс

  и почети

  са

  Темом

  1, лекцијом

  1.

  Коришћење “Moodle” платформе Moodle – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment Slide Number 3 КАКО ДОЋИ НА MOODLE  �ПЛАТФОРМУ?   Појавиће се почетна страница платформе: Slide Number 6 КАКО МЕЊАТИ ТАСТАТУРУ ИЗ ЛАТИНИЧНЕ У ЋИРИЛИЧНУ И ОБРНУТО? КАКО МЕЊАТИ ТАСТАТУРУ ИЗ ЛАТИНИЧНЕ У ЋИРИЛИЧНУ И ОБРНУТО? КАКО МЕЊАТИ ТАСТАТУРУ ИЗ ЛАТИНИЧНЕ У ЋИРИЛИЧНУ И ОБРНУТО? КАКО МЕЊАТИ ТАСТАТУРУ ИЗ ЛАТИНИЧНЕ У ЋИРИЛИЧНУ И ОБРНУТО? КАКО МЕЊАТИ ТАСТАТУРУ ИЗ ЛАТИНИЧНЕ У ЋИРИЛИЧНУ И ОБРНУТО? КАКО МЕЊАТИ ТАСТАТУРУ ИЗ ЛАТИНИЧНЕ У ЋИРИЛИЧНУ И ОБРНУТО? Slide Number 13 Slide Number 14

Search related