of 4 /4

depedmandaluyong.files.wordpress.com · 9. Sasailalim ang mga kalahok sa isang panayam kasama ang obserbasyon sa kanilang gawi at asal o sa pamamaGtan nŒ isang panayam sa paaralang

Embed Size (px)