ارائه راه آهن با دوام86924

  • View
    142

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

presented to her majesty by UK transport dep.

Transcript

1

:

:

//

2

. . . . . . . . . . . . . : . .

:

//

3

. . Hatfield . . . . . . . . . . . . . . : . . .

. . . . 1+ RPI . . . Railtrack . . .

:

//

4

. . . . . . . . . ( ) British Rail Railtrack . 1 . . . .

(2 )ORR : (3)HLOS . ( ) HLOS . .

. ( )ORR . . 1 2

West Coast = Office of Rail Regulation 3 High Level Output Specification

:

//

5

. . . . . . . : .

( )Eddington . . . " " .

. ( )Grayrigg . . . . . . . . . . . . - - . : //

6

. . . . . Thameslink Reading New Street . . . .

. . . . . . . " " . . . . 2 CO - - 4 . .

4

Franchise

:

//

7

.

.

. . . . . Thameslink . . . 5 . Crossrail . Thameslink . . . . 6

Great Western .

East Coast Great Western . . . . . " " . . . . . . " "

5 6

The Chanel Tunnel Rail Link East Coast

:

//

8

. . HLOS . .

HLOS . - - . . HLOS . ( ) . 7 ( maglevs ) maglevs . . . HLOS . . . . . / . .

7

Maglevs = Magnetically levitated Trains

:

//

9

. . . . . . : .

. . . . . . . . . ( . .). . .

:

//

01

:

//

11

. Hatfield . . . Railtrack Hatfield . Railtrack . ( ) West Coast . Railtrack . Railtrack . . . . . : . . . . . . . . Railtrack . . . . . .

. Eddington . ( .)

:

//

21

. . . Eddington : .

. . Eddington " " .

:

//

31

.

:

//

41

. . Eddington . . . Nicolas Stern . " " . 2 CO . . 2 CO ( .). . "" . .

. . . . .

:

//

51

. . . . 2 CO . . . . . . . . . .

. " " . . . . . . " " . A . . HLOS . . . . . . .

:

//

61

. . . . . . capita GDP 2 CO . . . . . . . . . . " " . . : . 2 CO .

. :

. : . . . . :

:

//

71

. Eddington . ( - ) ( ) . . . . ( ) . . . . . . . " " .

. . . .

:

//

81

. . . . . (8 )TPWS better crashworthiness . . .

. . () () () . . . . .

. . . . ( . .).

8

Train Protection and Warning System

:

//

91

.

. . . Grayrigg . . . - . . : //

02

. . . . . . . . . . . . . - . . .

. . . . . . . . . . .