of 10 /10
1 Зимски распуст и физика! Људи моји, јел то могуће!? VI Зимски камп физике Сокобања http://aktivfizicaranis.wordpress.com/ http://fizikazaosnovce678.wordpress.com/ ФБ Група Физичари Камп физике је ове године, по шести пут, окупио ученике који показују посебно интересовање за физику и природне науке. Кроз садржаје Кампа физике ученицима се пружа могућност за активно стицање знања о физичким појавама, развијање способности за примену знања из физике, упознавање са могућностима човека да упозна природу и објасни природне појаве, развијање и подстицање радозналости, уочавање узрочно- последичних веза у природи, изграђивање научног погледа на свет, а све то кроз дружење са вршњацима. СЛИКА 1. Учесници Кампа физике За шест година 441 ученик из Ниша, Пирота, Шапца, Београда, Подгорице, Алексинца, Приједора, Лесковца ... провео je зимски распуст бавећи се науком и активно учествујући у доказивању или оповргавању митова.

Камп физике

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Информација о Кампу физике 2007-2012.

Citation preview

Page 1: Камп физике

1

Зимски распуст и физика !

Људи моји, јел то могуће!?

VI Зимски камп физике Сокобања http://aktivfizicaranis.wordpress.com/ http://fizikazaosnovce678.wordpress.com/

ФБ Група Физичари

Камп физике је ове године, по шести пут, окупио ученике који показују посебно

интересовање за физику и природне науке. Кроз садржаје Кампа физике ученицима се

пружа могућност за активно стицање знања о физичким појавама, развијање способности

за примену знања из физике, упознавање са могућностима човека да упозна природу и

објасни природне појаве, развијање и подстицање радозналости, уочавање узрочно-

последичних веза у природи, изграђивање научног погледа на свет, а све то кроз дружење

са вршњацима.

СЛИКА 1. Учесници Кампа физике

За шест година 441 ученик из Ниша, Пирота, Шапца, Београда, Подгорице, Алексинца,

Приједора, Лесковца ... провео je зимски распуст бавећи се науком и активно учествујући у

доказивању или оповргавању митова.

Page 2: Камп физике

2

Експериментално је д оказано:

Вода у Сокобањи је здрава и топла ( у великом и малом базену!)

Храна на југу Србије је незаборавна

Нове генерације су рођене са мишем у руци

Page 3: Камп физике

3

Физика је свуда око нас:

Page 4: Камп физике

4

Кроз многобројна целодневна (и целоноћна)

истраживања оповргнуте су предрасуде и

разбијени митови :

«Наука (физика) је више за дечаке»

«Физичари (физичарке) не знају да се забављају»

«Сокобања је лепа само лети»

Page 5: Камп физике

5

«Задаци из физике су тешки»

«Научна предавања су досадна»

Page 6: Камп физике

6

Детаљније информације: У Сокобањи у хотелу ''Здрављак'', организовано је досад, шест Зимских кампова физике

за ученике основних школа. Организатор је Удружење физичара Омега, израсло из

дугогодишњих активности Актива физичара Ниша и Подружнице Ниш - Друштва физичара

Србије

I Зимски камп физике - 03.01. - 10.01. 2007. године

o 40 учесника (36 из Ниша, по 1 из Сврљига, Пирота, Мерошине и Гаџиног

Хана);

II Зимски камп физике - 09.01. - 16.01. 2008. године

o 71 учесник (54 из Ниша, 12 из Пирота, 2 из Подгорице и по 1 из Мерошине,

Пуковца и Ћићевца);

III Зимски камп физике

o I смена - 03.01. - 10.01. 2009. године

51 учесник ( 21 из Ниша, 6 из Прокупља, 4 из Алексинца, 17 из

Старчева код Панчева, 3 из Приједора из Републике Српске);

o II смена - 10.01. - 17.01. 2009. године

74 учесника (44 из Ниша, 28 из Пирота, 2 из Пуковца);

IV Зимски камп физике - 03.01. - 10.01. 2010. године

o 53 учесника (35 из Ниша, 12 из Београда, 2 из Лесковца, 1 из Пирота, 2 из

Пландишта, 1 из Велике Греде);

V Зимски камп физике - 08.01. - 15.01. 2011. године

o 76 учесника (56 из Ниша, 13 из Пирота, 6 из Сокобање, 1 из Београда).

VI Зимски камп физике - 08.01. - 15.01. 2012. године

o 76 учесника (54 из Ниша, 10 из Шапца, 5 из Нишке Бање, 4 из Сокобање, 2 из

Пирота, 1 из Алексинца).

Page 7: Камп физике

7

Програм Кампа је реализован кроз следеће активности: Часови физике по разредима

o Програмски садржаји су реализовани према наставном плану физике за

додатни рад, са посебним нагласком на припреми ученика за учешће на

такмичењима.

Мали огледи o Ученици су на основу одабраног, унапред припремљеног, материјала и

упутства изводили огледе. Уочене промене, појаве и понашања су

објашњавали и записивали.

Информатичка секција o Ученици 6. разреда су се упознали са основним могућностима програма за

креирање презентација (ppt и Prezi) и могућностима које нуди Интернет,

ученици 7. разреда савладали су додатане садржаје програма за креирање

презентација и основе програма Windows Movie Maker (обрада видео

записа помоћу рачунара), док су ученици 8. разреда уз програма Windows

Movie Maker креирали и Skrech анимације.

Радови ученика овде

Популарна предавања из области физике и астрономије

- мр Срђан Вербић, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

''Како постати председник Америке уз помоћ Фејсбука''

- проф др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет у Нишу

„Пут у средиште Земље“

- проф др Драган Гајић, Природно-математички факултет у Нишу и председник Астрономског друштва „Алфа“

„Није ваљда да верујете у све што вам кажу?“

- др Душко Латас , Физички факултет у Београду

„Да ли су неутрини бржи од светлости“

„Графичко представљање кретања“

Page 8: Камп физике

8

Слободне активности o Поред наведених активности организован је обилазак Сокобање,

коришћење базена (свакодневно), у вечерњим сатима је организован

Интернет клуб, дискотека и пројекција филмова.

АРХИВА - ПРЕДАВАЊА – КАМП ФИЗИКЕ ''СОКОБАЊА'' 2007-2011.

I - 2007.

Oд чега се састоји материја – проф др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет у Нишу;

Постоје ли џинови и патуљци – проф др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет у Нишу;

Oстадосмо без девете планете – проф др Драган Гајић, Природно-математички факултет у Нишу;

II - 2008.

Колико знамо о настанку свемира? – проф др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет у Нишу;

Од добрих идеја до Нобелове награде - проф др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет у Нишу;

Ванземаљске цивилизације или Да ли су могући сусрети треће врсте - проф др Драган Гајић, Природно-математички факултет у Нишу;

Пројекат Ератостен – Одређивање обима Земље на основу мерења дужина сенки – Славољуб Митић, ОШ ''Бубањски хероји'' Ниш

III - 2009.

Нобелова награда за физику 2008. године – проф др Горан Ђорђевић, Природно-математички факултет у Нишу;

Да ли је LHC у CERN-у машина судњег дана – проф др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет у Нишу;

Ванземаљске цивилизације или Да ли су могући сусрети треће врсте – проф др Драган Гајић, Природно-математички факултет у Нишу;

Митови и легенде - проф др Драган Гајић, Природно-математички факултет у Нишу;

Фрактали - др Влада Миљковић, Физички факултет Београд;

С Хаблом у свемир - Александар Оташевић, Астрономско друштво ''Руђер Бошковић'';

приказан је филм о Милутину Миланковићу.

Page 9: Камп физике

9

IV - 2010.

Да ли можемо да левитирамо – проф др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет у Нишу;

Како живе звезде – Милан Милошевић, Астрономско друштво ''Алфа'', Ниш;

Венера – Земљина сестра - Александар Оташевић, Астрономско друштво ''Руђер Бошковић'', Београд;

Нобелова награда за физику за 2009. годину - др Дејан Пантелић, Институт за физику, Београд.

V - 2011.

Прича о атому – гледање невидљивог - проф др Љубиша Нешић, Природно-математички факултет у Нишу;

Наш пријатељ Месец - проф др Драган Гајић, Природно-математички факултет Ниш;

На крају кампа ученици су попуњавали упитник (анониман). Циљ овог упитника је да се

добије процена успешности, садржаја и форме, као и метода рада на кампу, уз

самопроцену испитаника.

Искуства стечена приликом организовања Кампа физике су од великог значаја у току

припреме и реализације Кампова физике наредних година. Запажања и примедбе ученика,

изражене у упитнику којим су оценили активности на до сада организованим Камповима

физике, узете су у обзир и уграђене у програмске активности.

Посебна пажња је посвећена припреми материјала, тако да су сви учесници Кампа

добијали приручнике за све садржаје који су реализовани.

Садржаји су прилагођени узрасту и интересовању ученика.

Планирани програмски садржаји реализовани су у потпуности.

Организатор Кампа физике је удружење физичара ''Омега'' Ниш.

Page 10: Камп физике

10

ЗАХВАЛНИЦА

Захваљујемо се на сарадњи и подршци:

• Природно-математичком факултету Ниш;

• ОШ ''Бубањски хероји'' Ниш;

• Астрономском друштву ''Руђер Бошковић'' Београд;

• Издавачкој кући ''Креативни центар'' Београд;

• Издавачкој кући БИГЗ школство Београд;

• Предузећу ''SAB informatika'' Ниш;

• ОШ ''Митрополит Михајло'' Сокобања;

• директору и особљу Хотела ''Здрављак''.