Υπόδειγμα εξώδικης απάντησης

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Τελευταία, έχουν αρχίσει και πληθαίνουν στο γραφείο μου επιστολές συστημικής τράπεζας, σύμφωνα με την οποία αποπειράται η εν λόγω τράπεζα να επιβάλει μονομερώς μια ολοσχερώς νέα δανειακή σύμβαση, σε αντικατάσταση της υφιστάμενης δανειακής σύμβασης, που είχε συναφθεί μεταξύ του πάλαι ποτέ Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των πελατών του. Στις δε επιστολές αυτές, η ίδια η τράπεζα τάσσει προθεσμία τριάντα (30) ημερών στους δανειολήπτες να απαντήσουν, ειδάλλως θα θεωρήσει τη σιωπή τους ως συναίνεση στη μονομερώς τεθείσα από αυτήν σύμβαση.Άλλως και σε περίπτωση που οι δανειολήπτες φέρουν αντιρρήσεις η τράπεζα προειδοποιεί με καταγγελία των δανειακών συμβάσεων και άλλες νομικές ενέργειες.Επειδή θεωρώ ότι εν προκειμένω πρόκειται για τραπεζική ασυδοσία, αφού επιχειρείται μονομερώς και με δικονομική σύμβαση να καταρτιστεί, κατά πλάσμα δικαίου και απολύτως μονομερώς, μια ολοσχερώς νέα δανειακή σύμβαση, αναρτώ ένα υπόδειγμα εξωδίκου απάντησης σε αυτές τις επιστολές, ελπίζοντας ότι θα φανεί αυτό χρήσιμο.

Text of Υπόδειγμα εξώδικης απάντησης

05-03-2014 - , :

,

( ) (), ( )

Eurobank Ergasias AE , 8,

--2014 - , :

, . . , () . , , , , , , , . ` .

, , , , . . 2 . 6 . 7 . 2251/1994.

... , .

... ( ).

. 167 . . ... . . 2 . 6 .2251/1994. ... ( 1219/2001).

, , , , , , , . , , , . , , (, ) . , , , / , .

, , , . de facto , !

, , , , , , , .

, , , , 5 1 , , , 361 ( 147/2004, 2004, 372 2005, 289 . (2004), 80, 94 (2005), 353 , , -. , , 2008).

, .

, .

, .

, / / / , , , , , , . .

, //2014 PAGE 4