5

Ειρ. Αθηνών 3711/2015

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ακυρώνεται Διαταγή Πληρωμής, λόγω μη νόμιμης κεφαλαιοποίησης, τοκογονίας και ανατοκισμού της εισφοράς του Ν. 128/1975.

Citation preview