•¼€Œ‚ 3708

 • View
  227

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ημερήσια εφημερίδα Νομού Λέρσβου

Text of •¼€Œ‚ 3708

 • E. 4 - 5

  .

  H

  37 - . - -- . , - , -

  - , - . -, - , - , , - .

  ABBATOKYPIAKO APIMO YOY 3708 TIMH 1,3

  HMEPHIAEHMEPIA TOY NOMOY EBOY

  www.emprosnet.gr

  ABBATO8 2012

  MIKPE AEIE & & OHO AOPA E. 9-12, 175 5

  E. 6 - 7

 • 2ABBATO 8 2012

  HM

  EP

  O

  ...

  . 25 .

  A. 07.29 .17.06

  8, ,

  ( 70 .)

  -, - Lidl - - -. , - - - - - , , - - - .

  ..

  , , . -, - .

  ..

  , - . , . - (ouTube), .

  ..

  -

  , - , . , - - , - . , - , - - , -, , . , , - .

  ..

  ,

  , - - . -, , - - , - . -, - .

  ..

  , -

  , 12 - . - !

  ..

  , , ,

  . , , !

  ..

  T

  www.ergani.org.gr :

  ,

  , 11 1944. .

  - 2357M H E (HE)

  A:K , 81100, MT.: 2251041619 : 2251027300internet: www.emprosnet.gre-mail: news@emprosnet.gr

  info@emprosnet.grsales@emprosnet.gr

  : 8 - , 81400, T. /: 2254025526IIOKTHIA: EIKOINNIA A.E.

  EKOTH - IEYYNTH: MANOH MANA: TPATH MAAKAYNTAKTE:

  NIKO MANABHMAPINA OATOY

  YN: O (BIBIO) O ()

  EOIOPAIA: . KAKAPNH, A. KYPIAZHART DIRECTOR:

  EIOOIHH:

  : XPITINA KAEPH

  PAMMATEIA - ENHMEPH SITE: MAPIANH APAKEYA

  : TAMATH IANNAKH

  / :

  IEKEPAIH: MAMH ITAPA

  YNPOMHTN:

  :

  :

  : - TIKO: MAPIA KOPEPA

  YEYYNO OITHPIOY: TPATH AAZOOYYNPOME: ETHIA: 100 , ETAI: 200 ,TPAEZN, YHPEIN, OTA: 400 :

  TH IANNAKHEKTYH: EIKOINNIA A.E.

  ..., -

  , . , - , .. -, , -. , , , - - , , . , , . - - -, ;, ...

  ..

 • 3ABBATO 8 2012

  - . , - -

  .

  , 300 .

  & & 5, , .. 81100

  , . 22510 40377

  e-mail: efstratiou@mks.gr .

  ...

  , - . -

  . , - , , .

  , , , -, . , - , . , , - . , -, , - . -, - , - . , -, : - -. , ! , , , - , - -. , : - - - ! , : - - - - . , . , , , - , . , - : 6.500 - . , - , ; , , , ; - . , , - :1. , -: 3 x 10 / x 1.000 / =30.000 ( ) . 10.000 /, 300.000.000 .2. , 1.000/ x 12 x 7 , 84.000 , - . , 1.000 - , 84.000.000.3. , , / , - - , 16.000 . , 7 x 16.000/ x 1.000 - = 112.000.000 . , , - 1.000 , 496.000.000 - , , . 1.000 . , 6.500 , 3 , 3.250.000.000 - - /-. , . , -, ! : , .. ,/ ! - , -, ! ;1. : - , , - ;2. : , , , - .3. : , ; ; - ; ;, , - . , -, ; -: , . . !

  * , -.

  ,

  *

  , -

  -, - - , - , , , - . - , -, -, . , , -. , . . - ; , .

  ..

  ;

  - . - - . - - . -, . 99% ( ) -.

  ..

  ,

  , , - 70 -., ., - , , . (, , 105 70) - - - . , - - . , - 70 .

  ..

 • 4ABBATO 8 2012

  A ...

  !

  M , , -! - .

  6 2008. . - , - . - , -, - . - , ! , -, , . 2008 , ! - , - . - - , - ... , , - ! ... - , . - , - , , - -. , . , ! 2008 , - . -, - . , - . ... - , - . - , ... , -, , 15. : 15 . - ! , , , ... - - , - ... , - , - -, , -. . - , , , . , - ! - 20 , -, -. ! , , , , ... , -, ...

  ... .

  , ; ; , - -, -, - , -, . - - - - . -, - -. , , - , - , , . , - - , - , (-, ), -, - - - - - - .

  , , - - , -

  - - , - , - ., - -, - . - , -, - - , -, - - - - . - , , ( -) - , -, , - . - - , , -, ,. - - , - -, - - , -

  .

  30.000, 2,5 . !

  , ; - - -. -, - . -, , - -, - -, - - , . - 2,5 . -, 30.000, , . , -, , - -, , -, - , ., , - -, -, -, -, - - - , , -., - - - , - - - - - -

  . , , - , , ; - -, , - -, , , - - - . -, - - , - - - . - -, - - - , , - -, - . , -, , , - , , - - , - - . , -, , - - -, - . - - , , - - ; - -, - - ; - , - -

  , , -

  , - , , - . , - -, . - , , - , , . -, , , -, -.

 • 5ABBATO 8 2012

  , , - -. , - , - , - - . , - -, 50% . , - , - , - -, - - -, - - -, - .

  -, - - - - . , , -, . ,, - ,, , - , . - - - , -, - - -

  . - -, - , ; - - - -; -, - , - - , - , - - , - - . - , , - , - . - - - , . - . - - , - - -. , -, - - , - , - - -. -, - , - - - , - ,

  . ; , - . - -, - - . , , , , , , ., - -, . , - - , - ; - , - . - - .

  - , - -; - , -. , - -, 1/1/2011, -, , . - , -

  - , - - -. . , - - - - - -, - - . -, - - -, , . - , - - - - - . , - , , , . -, - . - - ,

  .

  , - , - , - - - , - , , . - - , . , .. - , - .., - , - . - - , -

  , - - (;), - . , , , - -. - - -, - - , - , -, - . , - - . -, - - - - - - - - -. - , -

  - , -

  -.

 • 6ABBATO 8 2012EIHEI

  , - -

  - , -

  - - , , -,

  , - - - -

  .

  , -

  - . -. - - -, - -, -. ,

  -, - , - , - , . - - , - ,

  - -. , -, - - - , , - - - - - - , - 800 , - . , , - , -

  -, - -, - - - - , - .

  , -

  - - , -, - - . - - -, - . , . - - ,

  - - - - . - - -. - , - - - , - , - - -, , -.

  A - - - - -, - . -, - - - -

  ( - , - ...), - - - - -. , - - - -

  , -, -, . - - - - , - .

  37 . -

  - . , , - - , . , - , - , , . - , - -, .

  H

  10 , . , !

  E. 7

 • 7ABBATO 8 2012

  o NIKOY MANABH

  , -

  2008., , , , - - -. - - -, -. - -. - . , - . -

  . , : - 6 - 15 - . - - . 2008 . , , , - . - - : 08 - - - , - ., , .., ... , - , - - - .

  ;

  - - , , , - - - . , - - - - - . - - , -, . -: - - , - . , -, - , - , - -, . - -, -, - -, - - -. , - ; - -. - , . . , . - . . , - ,