—»°‚°€ 285 ·»°‚½¸… ´°½° ‚† ·»°‚°€

 • View
  243

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of —»°‚°€ 285 ·»°‚½¸…...

 • OPTINANOVA VAROS

  MuNIcIPAlITyOf NOVA VAROS

  Okrug Zlatiborski District udaljenost od Beograda 268 km Distance from Belgrade

  Povrina 584 km2 Surface area Najnia nadmorska visina 436 m low altitude Najvia nadmorska visina 1.627 m High altitude

  Pozivni broj 033 Dialing codePotanski broj 31320 Post code

  Broj stanovnika 16.638 PopulationGustina naseljenosti 28,6 st/km2 Population density

  Broj naseljenih mesta 32 Number of settlementsPovrina pod umom 38,6 % forest area

  Poljoprivredno zemljite 55,5 % Agricultural landJezera uvacko, Zlatarsko, Radoinjsko lakes

  NASElJE NOVA VAROS NOVA VAROS TOWN

  Prvi pomen imena 1528. The first mention inNadmorska visina 950-1050 m Average altitude

  Broj stanovnika 8.865 Population

  PlANINA ZlATAR ZlATAR MOuNTAIN

  Najvii vrh 1.627 m Golo brdo The highest peakStatus Vazduna banja / Air spa Status

  Duina planine 22 km Mountain lengthirina planine 12 km Mountain width

  Broj sunanih dana 285 Number of sunny daysGodinja insolacija 2.134 h Annual insolation

  Prosena temperatura 17c Average temperatureBroj dana sa snegom 80-120 Number of snow days

  Ski staza Brijea Ski track

  SPEcIJAlNI REZERVAT PRIRODE uVAc

  uVAc SPEcIAl NATuRE RESERVE

  Kategorija zatite I Protection categoryGodina zatite 1971. year of protection

  Povrina 7.543 ha Surface areaZatiena vrsta Beloglavi sup (Gyps fulvus) Protected species

 • Kakva lepota!govorila sam sama sebi, dok su me noge, koraajui lenjo po strmoj zlatarskoj padi-ni, nosile dole, prema mirnom, bistrom po-toiu.

  Lepota, kakva lepota!, ponavljala sam udiui smolast miris borova koji je postao naroi-to jak i prodoran od sveine veeri koja se sputala.

  Kakva lepota!, rekoh jo jednom, grlei boro- vo deblo, pogleda uprtog u jedro zelenilo zlatarskih panjaka i snano zatalasanih eti- narskih uma.

  Kakva lepota!, odzvanjao je eho u blaenstvu zlatarskog smiraja. Dok se veernje rumeni-lo, sve ire i sve crvenije, razlivalo nebom, iz guste ume, usled veernje tiine, sjaja i mili- ne, zapeva slavuj arobnim glasom, kao da pre njega nije bilo slavuja, ni ovakve lepote!

  Such beauty!I kept telling myself while strolling along a steep Zlatar slope as my feet led me down towards a quiet, clear brook.

  Beauty! Such beauty! I kept saying, breath-ing in the air full of aromatic pine resin. The scent became stronger as the evening grew colder.

  Such beauty! I said yet once more hugging a pine tree, gazing out at the lush greenness of the Zlatar pastures and wavy lines of co-niferous forest.

  Such beauty! I could hear an echo in the bliss of the Zlatar gloaming. When the evening sun cast an ember glow above the darkening sky, the nightingale, a dweller of the dense forest, started singing its magical song inspired by the evening peace, glow and charm with the voice so sweet just like it was the first night-ingale to ever sing; just like such beauty has never before been seen!

  SUSRET SA ZLATAROMTHE FIRST ACQUAINTANCEWITH MOUNTAIN ZLATAR

 • Za istinski odmor i revitalizaciju organizma, za duu i telo, Zlatar je odlian izbor! Bujna vege- tacija (bor, jela, smra, breza, livade, panjaci...) i prosena nadmorska visina od 1200 do 1400m ine vazduh na Zlataru izuzetno kvalitetnim, zbog ega ova planina uiva status vazdune banje. Meavina planinske i mediteranske klime, velika koliina ozona, smola koja se lui iz etinara i razreen vazduh blagotvorno utiu na leenje kardiovaskularnih bolesti. Boravak u ovoj oazi iste prirode obezbedie vam potpunu relaksaciju i oputanje. etnje posle kie i ozonski udar na plua uvodi vas u dubok san koji okrepljuje i lei.

  Guste ume, mirisne livade i proplanci, ivopisna sela, specijaliteti domae kuhinje ine Zlatar jednom od najlepih planina u Srbiji, pogodnu za sve vrste turizma (zdravstveni, sports-ko-rekreativni, seoski, izletniki, lovni i ribolovni).

  u zimskom periodu gostima su na raspolaganju tri ski staze:

  kod hotela Panorama staza duga 800m i ski lift duine 420m; staza Brijea od 1000m sa iarom etvorosedom i deja ski staza kod hotela Centar, uz mogunost iznajmljivanja ski opreme i asova skijanja.

 • Zlatar is the right choice for your vacation for it invigorates your body and spirit! lush vegeta-tion (pine, fir and birch trees, meadows and pastures) and the average altitude of between 1200 m and 1400 m make the Zlatar air refreshing. That is why this mountain has been proclaimed the air spa. This is the place where the mountain climate meets the Mediterranean one, with the ozone-rich, low density air, where resin oozes out of the coniferous trees this is the place that stimulates your cardiovascular system. The stay in this natural oasis will help you relax and relieve stress. If you take a walk after rain and breath in the ozone-rich air, you will have a re-freshing and healing deep sound sleep.

  Dense forests, fragrant meadows and glades, picturesque villages, local cuisine specialties make Zlatar one of the most beautiful mountains in Serbia, good for all types of tourism (health, sports and recreation, rural, picnic, hunting and fishing).

  In the winter season, three ski tracks are at the guests disposal:

  an 800 m long ski track next to the Panorama Hotel with a 420 m long ski lift; 1000 m long Brijea ski track with the four-seater cable car and a ski track for children next to the centar Hotel, with ski equipment rentals and the possibility

  of taking ski lessons.

  SASviM pRiROdnOCOMPLETELY NATURAL

 • Specijalni Rezervat prirode Uvac je zatieno prirodno dobro od izuzetnog znaaja. Centralnu morfoloku celinu rezervata predstavlja kanjonska dolina reke uvac sa dolinom njenih pritoka. Posebna vrednost kanjonskih delova doline su ukljeteni meandri iji rtovi imaju relativnu visinu i do 100m. Lepota reima neizreciva, samo poziv i savet stati, pa gledati!

  Peine su brojne i po veliini variraju od potkapina do najveeg do sada poznatog peinskog sistema u Srbiji, Uakog peinskog sistema (6.185m). Peine odlikuje bogatstvo peinskog na-kita taloenog iz prokapnih voda u vidu stalaktita, stalagmita, stubova, draperija...

  Specijalni rezervat prirode Uvac izdvaja prisustvo 104 vrste ptica. Najveu atrakciju rezerva-ta predstavlja beloglavi sup, retka vrsta orla leinara impozantne veliine, raspona krila do 3m. Donedavno pred izumiranjem, zahvaljujui svesti i dobroj volji ljubitelja prirode, kolonija beloglavog supa u kanjonu Uvac jedna je od najveih u Evropi.

  Jedinstveni zagrljaj prirode, proimanje vode i kopna koje ih okruuje, kratak je opis tri prelepa jezera: Uvakog, Zlatarkog i Radoinjskog. Nastala su deliminim potapanjem doline mone pla-ninske reke uvac i izgradnjom tri brane.

 • The uvac Special Nature Reserve is protected natural asset of great importance. The major morphological feature of the Reserve is the uvac River canyon valley including the valleys of its tributaries. The ensnared meanders with the huge limestone cliffs above them, reaching up to 100m in some places, represent the special value of the canyon valley. Words cannot be found to describe such beauty, so we invite you to come, see and admire the natures work of art!

  There are numerous caves of varying size from cavelets to the largest known cave system in Serbia such as uac cave system (6.185m). The caves boast a wealth of natural cave ornaments stalactites, stalagmites, columns and draperies formed by slowly dripping water.

  The uvac Special Nature Reserve is distinguished by the presence of 104 bird species. The Re-serve greatest attraction is a rare species of eagle impressive in size, the Griffon Vulture with wing span of up to three meters. until recently it was facing extinction but due to awareness and a good will of the nature lovers the Griffon Vulture colony in the uvac River canyon is now one of the largest ones in Europe.

  The unique embrace of nature, the interpenetration of water and land those are just few ways to describe three magnificent lakes: Uvac, Zlatar and Radoinja lakes. They were created by partly flooding the valley of the mighty mountain river Uvac and by building three dams.

  CARSTvO bELOgLAvOg SUpAREALM OF THE GRIFFON VULTURE

 • Pod Zlatarom, meu umama i brdima, ivi i opstaje, evo ve 500 godina, ljupka varoica Nova Varo. Samo pravi ljubitelji prirode znaju da se ovde kriju neka od najatraktivnijih prirodnih bo-gatstava Srbije. Ne, Nova Varo nije prolazna stanica na putu iz Beograda ili Novog Sada prema jadranskom primorju! Nova Varo je mesto gde treba doi i videti sve lepote i uda prirode, upoznati gostoljubive ljude i probati vrhunske specijalitete domae kuhinje: zlatarski sir i heljdopitu! Neete zaaliti! Kad oporavite telo, vreme je da nahranite duu! A, Nova Varo nudi gostima bogato kulturno-istorijsko naslee, svedoanstvo o susretu razliitih kultura i religija.

  Vekovno prisustvo Otomanske imperije obojilo je ovaj prostor multikulturalnou, ostavljajui brojne spomenike islamske kulture: damije, mezare i edrvane. U samom centru Nove Varoi nalazi se damija koja je podignuta u periodu izmeu 1887. i 1894. god., a reprezentativni ob-jekat islamske arhitekture je zgrada turske Kajmakame, graena krajem 19. i poetkom 20. veka. Raskona i moderna, u islamskom stilu, predstavlja retku graevinu turske graanske epohe.

  Drugi deo batine predstavljaju mnogobrojni manastiri: Dubnica u Boetiima, koji istoriari nazivaju duhovnim sreditem starih Vlaha, Joakima i Ane u selu Rutoi, Kozme i Danjana na Vodenoj Poljani i obnovljeni manastiri uvac, i crkve Svete Trojice u Novoj Varoi i crkva u etno selu titkovo. Posebnu dragocenost okoline Nove Varoi predstavljaju crkve brvnare nastale kao izraz posebnih uslova ivota i dokaz stvaralakih sposobnosti oveka. Jedna od njih, posvee-na Pokrovu Presvete Bogorodice nalazi se u Radijeviima na Zlataru, a druga u sel