Zabawka przyjazna dziecku

 • View
  1.125

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Katalog "Zabawka przyjazna dziecku" prezentujący zabawki, które zwyciężyły w V edycji konkursu "Zabawka przyjazna dziecku", organizowanym w 2008 roku przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach.

Text of Zabawka przyjazna dziecku

 • Muzeum Zabawek i Zabawy25-367 Kielce, pl. Wolnoci 2

  tel. 041 34 440 78 fax 041 34 448 19

  e mail: poczta@muzeumzabawek.euwww.muzeumzabawek.eu

  Muzeum czynne:wtorek-niedziela w godz. 9-17

  KATALOG V EDYCJI KONKURSU

  Patronat medialny:

  ISBN 978-83-904673-8-2

  Dofinansowano ze rodkw:

 • Zabawka przyjazna dziecku

  PROJEKT

  Koordynacja projektu

  Asystenci projektu

  Realizacja

  Partner projektu

  KATALOG

  Zdjcia

  Projekt i skad

  Wydawca

  ISBN

  Druk

  Anna Myliwiec, Agnieszka Kozowska-Piasta

  Monika Cybulska, Przemysaw Krystian

  Muzeum Zabawek i Zabawy w ramach Programu Operacyjnego Promocja Twrczoci ogoszonego

  przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Liceum Plastyczne im. Jzefa Chemoskiego z siedzib w Naczowie

  ukasz Fiakowski

  Monika Cybulska

  Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, pl. Wolnoci 2

  www.muzeumzabawek.eu

  978-83-904673-8-2

  Apla, 25-324 Kielce, ul. Sandomierska 89

  Uzasadnienie jury V konkursu Zabawka przyjazna dziecku

  Jury zauwayo wyranie wyszy poziom zabawek w kategorii wzory wdroone do produkcji, charakteryzujce si dobr jakoci wykonawcz. Szczegln uwag zwracaj drewniane gry logicz-ne. Jury szczeglnie docenio tekturowe zabawki do skadania firmy Fabryka Zabawek trzymyszy.pl zabawki o charakterze tematycznym, pozostawiaj due pole inwencji dziecku. Wykonane ze dobrej jakoci materiau, atwe w skadowaniu i transporcie.

  W kategorii Zabawki artystycznej Komisja jednomylnie docenia wysok jako plastyczn

  i wspczesny wyraz Szydekowej rodziny autorstwa Katarzyny Budy. Sugeruje si organizatorom lepsze rozpropagowanie konkursu w szkoach projektowych wyszych i rednich oraz zmia-n regulaminu dopuszczajcego do konkursu uczniw poniej 18 roku ycia.

 • 2 3

  Czym jest zabawka przyjazna dziecku? Pytanie z pozoru proste... Odpowied oczywista, ale jednak... Wci o tym mwimy, definiujemy, a take dymy do tego, by zabawki, jakie dajemy dzieciom do rk, byy... No wanie, jakie?

  Wydawa by si mogo, e samo sowo zabawka powinno oznacza rzecz przy-jazn dziecku. Z definicji zabawka nie powinna szkodzi dziecku, by niebezpiecz-na, czyli stwarza zagroenia dla zdrowia i poczucia szczcia. Przecie zabawka to przedmiot, ktry suy do zabawy.

  A zabawa...? Z punktu widzenia dziecka to przede wszystkim ra-do. Dla nas, dorosych, spenia duo waniejsze funkcje: jest edukacyjna, czyli suy rozwojowi dziecka, pobudza intelekt do pracy, ksztatuje podane przez nas emocje, czasami rwnie wartoci, a moe nawet uczy tosamoci.

  C oznacza sformuowanie zabawka przyjazna? e spdzajc z ni czas dziecko ma poczucie bezpieczestwa? Moe si otworzy, moe powierza jej swoje sekrety? e chwile spdzone z ni s radoci? e tworz si midzy dzieckiem, a przedmiotem wizi, takie jak midzy przyjacimi? Czy to w ogle moliwe? Czy przedmiot moe by przyjacielem czowieka? Oczywicie wizy powinny si tworzy przede wszystkim midzy ludmi, midzy rodzicami i dziemi. Ale nikt nie zdoa zaprzeczy temu, e dzieci kochaj swoje zabawki, martwi si o nie, gdy te si zagubi. Czy te zachowania nie s przejawem uczu?

  Jedno wydaje si by pewne - przedmioty niebezpieczne, nie sprzyjaj-ce rozwojowi dziecka, nie dajce radoci podczas wsplnego spdzania czasu po prostu nie s zabawkami. Na szczcie yjemy wczasach, w ktrych istniej oglno obowizujce normy wymuszajce na twrcach zabawek uywanie bezpiecznych materia-w, tworzenie bezpiecznych ksztatw. Niestety, nie sposb chyba ustali norm,

  Zabawka przyjazna dziecku

  ktre definiowayby minimalny chociaby poziom estetycznego wykonania, ktre na-kazywayby dbao o szczeg, czy funkcjonalno. Tu liczy musimy na wyczucie, wyobrani i dziecko mieszkajce w sercach i umysach dorosych twrcw zaba-wek. A przecie wan czci skadow zabawki przyjaznej dziecku jest jej wy-gld, estetyka i trwao wykonania. Nie wszyscy sobie uwiadamiamy, e kontakt z przedmiotami naszego dziecistwa ma wpyw na nasz doros wraliwo estetycz-n, wraliwo na pikno, ale i na brzydot, oraz umiejtno stawiania granic midzy sztuk a kiczem, granic niejednokrotnie bardzo pynnych.

  Pojawia si te kolejne pytanie: czy producenci zabawek o tym wiedz? A jeli wiedz, czy przywizuj do tego wag? Niektrzy z pewnoci tak, jak wy-kaza konkurs organizowany przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zgoszone do konkursu zabawki w ogromnej wikszoci wykonano ze starannoci, zwracajc uwa-g na form, tre, wykoczenie, materia i zabawowo, czyli atrakcyjno dla dzieci.

  Konkurs Zabawka przyjazna dziecku wykaza, e sporo w tej materii jest robione, ale i sporo pozostaje jeszcze do zrobienia. Na rynku nadal pojawiaj si przedmioty nie zasugujce na miano zabawek dla dzieci. Wyrazy uznania nale si organizatorom konkursu, ktrzy poprzez t form popularyzacji problemu wska-zuj kierunek, w jakim powinni poda projektanci i twrcy zabawek dla dzieci, a take, jak zapowiadaa dyrektor Muzeum pani Jolanta Podsiado, wypowiadaj wojn tandetnym, niestarannym, kiczowatym i niebezpiecznym zabawkom.

  Kamila Waleszkiewiczczonek jury konkursu

 • 2 3

  Czym jest zabawka przyjazna dziecku? Pytanie z pozoru proste... Odpowied oczywista, ale jednak... Wci o tym mwimy, definiujemy, a take dymy do tego, by zabawki, jakie dajemy dzieciom do rk, byy... No wanie, jakie?

  Wydawa by si mogo, e samo sowo zabawka powinno oznacza rzecz przy-jazn dziecku. Z definicji zabawka nie powinna szkodzi dziecku, by niebezpiecz-na, czyli stwarza zagroenia dla zdrowia i poczucia szczcia. Przecie zabawka to przedmiot, ktry suy do zabawy.

  A zabawa...? Z punktu widzenia dziecka to przede wszystkim ra-do. Dla nas, dorosych, spenia duo waniejsze funkcje: jest edukacyjna, czyli suy rozwojowi dziecka, pobudza intelekt do pracy, ksztatuje podane przez nas emocje, czasami rwnie wartoci, a moe nawet uczy tosamoci.

  C oznacza sformuowanie zabawka przyjazna? e spdzajc z ni czas dziecko ma poczucie bezpieczestwa? Moe si otworzy, moe powierza jej swoje sekrety? e chwile spdzone z ni s radoci? e tworz si midzy dzieckiem, a przedmiotem wizi, takie jak midzy przyjacimi? Czy to w ogle moliwe? Czy przedmiot moe by przyjacielem czowieka? Oczywicie wizy powinny si tworzy przede wszystkim midzy ludmi, midzy rodzicami i dziemi. Ale nikt nie zdoa zaprzeczy temu, e dzieci kochaj swoje zabawki, martwi si o nie, gdy te si zagubi. Czy te zachowania nie s przejawem uczu?

  Jedno wydaje si by pewne - przedmioty niebezpieczne, nie sprzyjaj-ce rozwojowi dziecka, nie dajce radoci podczas wsplnego spdzania czasu po prostu nie s zabawkami. Na szczcie yjemy wczasach, w ktrych istniej oglno obowizujce normy wymuszajce na twrcach zabawek uywanie bezpiecznych materia-w, tworzenie bezpiecznych ksztatw. Niestety, nie sposb chyba ustali norm,

  Zabawka przyjazna dziecku

  ktre definiowayby minimalny chociaby poziom estetycznego wykonania, ktre na-kazywayby dbao o szczeg, czy funkcjonalno. Tu liczy musimy na wyczucie, wyobrani i dziecko mieszkajce w sercach i umysach dorosych twrcw zaba-wek. A przecie wan czci skadow zabawki przyjaznej dziecku jest jej wy-gld, estetyka i trwao wykonania. Nie wszyscy sobie uwiadamiamy, e kontakt z przedmiotami naszego dziecistwa ma wpyw na nasz doros wraliwo estetycz-n, wraliwo na pikno, ale i na brzydot, oraz umiejtno stawiania granic midzy sztuk a kiczem, granic niejednokrotnie bardzo pynnych.

  Pojawia si te kolejne pytanie: czy producenci zabawek o tym wiedz? A jeli wiedz, czy przywizuj do tego wag? Niektrzy z pewnoci tak, jak wy-kaza konkurs organizowany przez Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Zgoszone do konkursu zabawki w ogromnej wikszoci wykonano ze starannoci, zwracajc uwa-g na form, tre, wykoczenie, materia i zabawowo, czyli atrakcyjno dla dzieci.

  Konkurs Zabawka przyjazna dziecku wykaza, e sporo w tej materii jest robione, ale i sporo pozostaje jeszcze do zrobienia. Na rynku nadal pojawiaj si przedmioty nie zasugujce na miano zabawek dla dzieci. Wyrazy uznania nale si organizatorom konkursu, ktrzy poprzez t form popularyzacji problemu wska-zuj kierunek, w jakim powinni poda projektanci i twrcy zabawek dla dzieci, a take, jak zapowiadaa dyrektor Muzeum pani Jolanta Podsiado, wypowiadaj wojn tandetnym, niestarannym, kiczowatym i niebezpiecznym zabawkom.

  Kamila Waleszkiewiczczonek jury konkursu

 • 4 5

  Wyrnienie w kategorii zabawki ludowe

  Kotek Emila i Krzysztof Greccy

  Porba egoty

  Drewniany malowany kotek na kkach kiwa gow, gdy pcha si go za ogon.

 • 4 5

  Wyrnienie w kategorii zabawki ludowe

  Kotek Emila i Krzysztof Greccy

  Porba egoty

  Drewniany malowany kotek na kkach kiwa gow, gdy pcha si go za ogon.

 • 6 7

  I nagroda w kategorii wzory zabawek wdroone do produkcji

  DomekProjekt: Farida i Krzysztof Dubiel

  Fabryka Zabawek trzymyszy.pl

  Dua tekturowa zabawka do skadania w porcznym kartonowym pudeku. Do zabawki doczono instrukcj oraz szablony. Zapewnia rodzinn rozrywk przy ska-daniu oraz rozwija dziecic wyobrani, umoliwiajc im samodzielne ozdabianie, malowanie domku.

  - Dzieci potrzebuj wasnej przestrzeni, w ktrej tworz swj wiat. Bu-duj domki z krzese i poduszek, w ktrych mog si chowa. My dla naszych dzie-ci zrobilimy wiele domkw i pojazdw z tektury, ktre one potem koloroway i mazay, tworzc za kadym razem niepowtarzaln i oryginaln zabawk wyjaniaj autorzy zabawki na swojej stronie internetowej.

 • 6 7

  I nagroda w kategorii wzory zabawek wdroone do produkcji

  DomekProjekt: Farida i Krzysztof Dubiel

  Fabryka Zabawek trzymyszy.pl

  Dua tekturowa zabawka do skadania w porcznym kartonowym pudeku. Do zabawki doczono instrukcj oraz szablony. Zapewnia rodzinn rozrywk przy ska-daniu oraz rozwija dziecic wyobrani, umoliwiajc im samodzielne ozdabianie, malowanie domku.

  - Dzieci potrzebuj wasnej przestrzeni, w ktrej tworz swj wiat. Bu-duj domki