T»§ bp acrylic, T»¦ B¾P ACRYLIC ,ph»¥ ki»‡n t»§ bp wellmax, tu bep acrylic, k»‡ bp acrylic, ke bep acrylic

  • View
    39

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of T»§ bp acrylic, T»¦ B¾P ACRYLIC ,ph»¥ ki»‡n...

T bp acrylic, T BP ACRYLIC ,ph kin t bp wellmax, tu bep acrylic, k bp acrylic, ke bep acrylicDi y l mt s mut bp acrylic - tu bep acrylic m t bp xinh mun chia s n qu khch hng.Cng vi cc ph kin t bp wellmax thng minh. Qu v mun khng gian bp ( t bp acrylic- tu bep acrylic) ca gia nh theo phong cch no? Hy chia s v tng tc trc tip vi chng ti cng gip qu khch hng c nhngmu t bp acrylic ng nht nh!

Ga t bp acrylic: + T bp acrylic t trn: 2.750.000 / m di + T bp acrylic t di: 3.250.000 / m di

T bp acrylic , t bp acrylic c sn xut trn dy truyn cng ngh tin tin di s gim st cht ch v i ng thi cng sng to mang li nhng mu t bp, k bp acrylic ph hp, m bo bn p v y cng nng trong qu trnh s dng.

T bp Acrylicnh c Mai - Cn th T bp Acrylicmu vng sang trng ph hp vi nhng gia nh hin i, tr trung.

Trc y, mu vng l mt mu rt him khi c s dng cho cc mut bp gia nh. Tuy nhin, hin ti mu vng li c s dng kh nhiu trong cc thit k t bp v tr thnh mt mu hin i, sang trng. Mu vng kt hp cng vi mu trng khin gian bp tr nn sng v rng hn

T bp acrylicnh ch Minh - Bnh chnhT bp acrylichin i cho nh vn Xu hng thit k ni tht hng v thin nhin v gn gi vi thin nhin c nhiu ngi a chung trong x hi hin i.T bp xinhgii thiu cc mu t bp acrylic dnh cho nh vn hin i, lm ni bt phong cch phng khong v c o cho nh bp ca bn.

im ni bt ca mu t bp ny l to cm gic gn gi vi thin nhin vi gam mu xanh l bt mt. Khng gian bp kh thng thong. nh sng t nhin gip ngi ni tr c th nu nng mt cch d dng v tng kh nng sng to khi ch bin mn n.Qu khch hng c th hon ton yn tm vi cht lng cc loi g bi v u im chung ca chng u c bn cao, c kh nng chng mi mt, cng vnh tt, c kh nng chu lc, chu nhit cao.

K bp acrylic, ke bep acrylic nh c Minh Anh - Vng Tu

K bp, ke bep, k bp acrylicvi cht liu t bp lm t Acrylic bng gng to nn v sng lng v sang trng l thng, phi gia gam mu nu l mt v mu trng du m gip cho khng gian bp lun mang li cm gic hi ha.

K bp acrylic nh ch Anh Th - Q7K bp, ke bep, k bp acrylic lun ch trng c bit vo cng nng s dng, dng v cng nghip, hnh khi vung vc, ng nt n gin nhng dt khot. Vic phi mu cho t bp cng a dng hn nht nhiu, t gam mu nng: , cam, ..cho ti cc gam mu lnh: xanh, xm, trng...Nhn chung, k bp p hin i l t bp ca s sang trng, tr trung, c tnh.

T bp acrylicnh Ch H - Qun 3Thit kt bp acrylickiu ch L bngcht liu Acrylic C th ni t bp chnh l yu t quan trng nht lm nn phong cch khng gian nh bp ca bn. Nm bt c cc quy lut phi mu v kiu dng t bp sao cho ph hp vi din tch ca nh bp khng phi ai cng lm c. c c mu thit k t bp p v ng nht, chng ti khuyn bn hy tham kho kin ca cc chuyn gia thit k v lp t t bp c c nhng s la chn sng sut nht.

T bp Acrylic- TB25002

T bp acrylicnh c Tm - Bn treT bp Acrylicc nhiu s la chn v mu sc hn so vi cc loi t bp g t nhin.T bp Acrylicmu trng xanh mang v c o, nt tinh t l s la chn ca nhiu cc khng gian bp hin i.T bp Acrylic c sn xut trn dy truyn tin tin di quy trnh kim duyt kht khe cng i ng nhn vin chuyn nghip sng to chc chn s mang n s hi lng vi qu khch hng.

T bp acrylicnh anh MinhT bp acrylicc quy bar hin i c sn xut trn dy chuyn cng ngh tin tin bi cc thit k t bp chuyn nghip v sng to.Cht liu qacryliccao cp nn m bo cc tiu chun trong sn xut v bn p trong qu trnh s dng.

u im cat bp acrylicc quy bar

- Phong cch c o, hin i v lm mi m cho khng gian gia nh.

- Rt tin li: c tc dng thay th bn n (bn c th ch bin v thng thc mn n ngay ti quy)

- L ni thng thc ung l tng nhu bn ang trong mt nh hng, qun bar thc s

- Khng ch l ni n ung m cn l ni th gin, gii tr

T bp acrylicTB2003Mut bp acrylicthit k hin i mang li cho cn bp nh anh Bo -Qun 3 c v p sang trng lch lm vi gam mu ph hp vi phong thy.T bp acrylicmu trng c thit k y sng to v trc tip sn xut ti xng ca T bp xinh nn gi thnh rt mm.T bpcht liu g cng nghipacryliccao cp mang li cho khng gian m thc ca bn thm phn hp dn v m cng hn bao gi ht.

Ph kin t bp WellmaxT bp xinh phn phi v bo gi cc loiph kin t bp Wellmaxnh:r xoang ni, p chn trn, thng go, thng rc, k gia v , bn l, tay nng, ray trt, b chia ngn ko,

Ph kin t bp Wellmax- Khay chia dao, mung , aBLH145

Kch tht : W280x D425x H80- Gi bn :1,190,000 VN

Ph Kin T Bp Wellmax- K X Phng Cho T BpPh Kin T Bp Wellmax- K x phng cho t bp, thit k n gin, tin li, gn nh, thch hp cc qu b ni tr chai lo, x bng...., pha di bn sink. Gi ch c :1.687.000 VN

Ph kin t bp Wellmaxkhay p chn dng cho t bp trn bng inoxSJ304Anhp khu t i Loan,c kchthc 600mm D280xW665xH65. Thng thng loi khay p chn trn ny c t pha trn bn ra chn, gip

cho chn bt rc nc sau khi ra sch.

Khay p chn dng cho t bp trn bng inox SJ304 c kch thc 600mm D280xW565xH65:904,400

Khay p chn dng cho t bp trn bng inoxSJ304Ac kch thc 700mm D280xW665xH65:933,800

Khay p chn dng cho t bp trn bng inoxSJ304Bc kch thc 800mm D280xW765xH65:1,006,600

Khay p chn dng cho t bp trn bng inoxSJ304Cc kch thc 900mm D280xW865xH65:1,051,400

Ph kin t bp WELLMAX- K 3 ngn dng c ray gim chnK dng c ny s gip cho gian bp nh bn gn gng sch s hn cho cc dng c lm bp nh dao, tht, ng a, chai gia v...c v ng v tr ca n.Ph kin t bpny vi cht liu inox m bo s an ton cho vic lu tr v bn khng lo b oxy ha khi gia v khng may b ri ra.

K 3 ngn dng c ray gim chn t 400 vi kch thc D452xW350xH420 c gi bn l 2,085,000

Tags: t bp xinh,t bp acrylic, k bp acrylic, ph kin t bp hettich, t bp g si,ph kin t bp blum, ph kin t bp wellmax.

Hy lin h vi chng ti c t vn min ph:Cng Ty CP XD TM TTNT Quyt Tm - T Bp Xinhin thoi: (+84.8) 38159639 (+84.8) 38159637Hotline: (MR.Thanh) 0903837455Truy cp: www.tubepxinh.thanhphohochiminh.vna ch: Showroom 1: 873 Trng Chinh, P. Ty Thnh, Q. Tn Ph, TPHCM Showroom 2: 580 ng 3/2 - P.14 - Q.10 - TP.HCM.