Tủ bếp acrylic, Kệ bếp acrylic, mẫu tủ bếp acrylic, tu bep acrylic, gia tu bep acrylic, phụ kiện tủ bếp hettich

  • View
    59

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Tủ bếp acrylic, Kệ bếp acrylic, mẫu tủ bếp acrylic, tu bep acrylic, gia tu bep...

T bp acrylic, mu t bp acrylic, tu bep acrylic, gia tu bep acrylic, K bp acrylic, ph kin t bp hettich.

Ga t bp acrylic: + T bp acrylic t trn: 2.750.000 / m di + T bp acrylic t di: 3.250.000 / m di

Di y l mt s mut bp acrylic - tu bep acrylic m t bp xinh mun chia s n qu khch hng.Cng vi cc ph kin t bp hettich thng minh. Qu v mun khng gian bp ( t bp acrylic- tu bep acrylic) ca gia nh theo phong cch no? Hy chia s v tng tc trc tip vi chng ti cng gip qu khch hng c nhngmu t bpng nht nh!

T bp acrylic , t bp acrylic c sn xut trn dy truyn cng ngh tin tin di s gim st cht ch v i ng thi cng sng to mang li nhng mu t bp acrylic ph hp, m bo bn p v y cng nng trong qu trnh s dng.

T bp acrylicnh ch Minh - Bnh chnhT bp acrylichin i cho nh vn Xu hng thit k ni tht hng v thin nhin v gn gi vi thin nhin c nhiu ngi a chung trong x hi hin i.T bp xinhgii thiu cc mu t bp acrylic dnh cho nh vn hin i, lm ni bt phong cch phng khong v c o cho nh bp ca bn.

im ni bt ca mu t bp ny l to cm gic gn gi vi thin nhin vi gam mu xanh l bt mt. Khng gian bp kh thng thong. nh sng t nhin gip ngi ni tr c th nu nng mt cch d dng v tng kh nng sng to khi ch bin mn n.Qu khch hng c th hon ton yn tm vi cht lng cc loi g bi v u im chung ca chng u c bn cao, c kh nng chng mi mt, cng vnh tt, c kh nng chu lc, chu nhit cao.T bp acrylicnh Ch H - Qun 3Thit kt bp acrylickiu ch L bngcht liu Acrylic C th ni t bp chnh l yu t quan trng nht lm nn phong cch khng gian nh bp ca bn. Nm bt c cc quy lut phi mu v kiu dng t bp sao cho ph hp vi din tch ca nh bp khng phi ai cng lm c. c c mu thit k t bp p v ng nht, chng ti khuyn bn hy tham kho kin ca cc chuyn gia thit k v lp t t bp c c nhng s la chn sng sut nht.

T bp Acrylicnh c Mai - Cn th T bp Acrylicmu vng sang trng ph hp vi nhng gia nh hin i, tr trung.

Trc y, mu vng l mt mu rt him khi c s dng cho cc mut bp gia nh. Tuy nhin, hin ti mu vng li c s dng kh nhiu trong cc thit k t bp v tr thnh mt mu hin i, sang trng. Mu vng kt hp cng vi mu trng khin gian bp tr nn sng v rng hn.

T bp Acrylic- TB25002

T bp acrylicnh c Tm - Bn treT bp Acrylicc nhiu s la chn v mu sc hn so vi cc loi t bp g t nhin.T bp Acrylicmu trng xanh mang v c o, nt tinh t l s la chn ca nhiu cc khng gian bp hin i.T bp Acrylic c sn xut trn dy truyn tin tin di quy trnh kim duyt kht khe cng i ng nhn vin chuyn nghip sng to chc chn s mang n s hi lng vi qu khch hng.

Ph kin t bp Hettich - K BS 600 W.Ph kin t bp Hettich- K p chn da BS 600 - Wl ph kin dnh chot bptrn. Thit k thng minh bao gm nhiu b phn nh khay p da chia ngn trn, khay p chn v c bit l c khay hng nc rt tin dng.Vi kch thc lt lngW560 x D224dnh cho t600, ph kin k p chn BS 600 - Wc gi bn u i tiT Bp Xinhl2.340.000/b.Ngoi ra, k cn c kch thcW760 x D224dnh cho t 800 vi gi2.880.000/bv kch thcW860 x D224i vi t 900 c gi 3.060.000/b.

Ph kin t bp Hettich - Thng rc 13 ltThng rc inox trn 13L RR 970 - I thuc dng ph kin t bp Hettich cao cp c gi r ti T Bp Xinh l 1.170.000/ci.Vi thit k thng minh m vo t bp di gip cho khng gian bp tr nn hin i hn kt hp vi np y bng nha trnh gy mi hi m bo cht lng cao cp v mu m p mt nht.

T bp acrylicnh anh MinhT bp acrylicc quy bar hin i c sn xut trn dy chuyn cng ngh tin tin bi cc thit k t bp chuyn nghip v sng to.Cht liu qacryliccao cp nn m bo cc tiu chun trong sn xut v bn p trong qu trnh s dng.

u im cat bp acrylicc quy bar

- Phong cch c o, hin i v lm mi m cho khng gian gia nh.

- Rt tin li: c tc dng thay th bn n (bn c th ch bin v thng thc mn n ngay ti quy)

- L ni thng thc ung l tng nhu bn ang trong mt nh hng, qun bar thc s

- Khng ch l ni n ung m cn l ni th gin, gii tr

Ph kin t bp Hettich - K gc 4 r CO 504 - L/R.Ph kin t bp Hettich-K gc 4 r CO 504 - L( m tri ) vk gc 4 r CO 504 -R( m phi ) l loi ph kin k gc t bp hin i v a nng c s dng tit kim khng gian gct bphnh ch L, ch U...Sn phmk gc 4 r CO 504 - L/Rvi c ch thit k thng minh, ray ko gim chn gip cho vic s dng tr nn ti u nht m gi c li u i nht19.350.000/b.

T bp acrylicTB2003Mut bp acrylicthit k hin i mang li cho cn bp nh anh Bo -Qun 3 c v p sang trng lch lm vi gam mu ph hp vi phong thy.T bp acrylicmu trng c thit k y sng to v trc tip sn xut ti xng ca T bp xinh nn gi thnh rt mm.T bpcht liu g cng nghipacryliccao cp mang li cho khng gian m thc ca bn thm phn hp dn v m cng hn bao gi ht.

Tags: t bp xinh, t bp, ph kin t bp hettich, t bp g si,t bp acrylic, ph kin t bp blum, ph kin t bp wellmax.

Hy lin h vi chng ti c t vn min ph:Cng Ty CP XD TM TTNT Quyt Tm - T Bp Xinhin thoi: (+84.8) 38159639 (+84.8) 38159637Hotline: (MR.Thanh) 0903837455Truy cp: www.tubepxinh.thanhphohochiminh.vna ch: Showroom 1: 873 Trng Chinh, P. Ty Thnh, Q. Tn Ph, TPHCM Showroom 2: 580 ng 3/2 - P.14 - Q.10 - TP.HCM.