Click here to load reader

Solgården et mulighetsstudie

 • View
  4.686

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of Solgården et mulighetsstudie

 • 140

  145

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  148

  149

  135

  140

  145

  134

  13613713

  8139141142

  143

  144

  146

  SOLGRDEN SANSEHAGE I ASKER ET MULIGHETSSTUDIE

 • INNHOLD

  Forord

  Eksisterende situasjon

  nsker fra Solgrden

  Forslag 1 - Maksimumsalternativet

  Sansehagen - Omrde for omrde

  Forslag 2 - Minimumsalternativet

  Kostnadsoversikt

  03

  04

  08

  12

  15

  24

  27

  2

 • FORORD

  Kommunestyret i Asker har bedt rdmannen om utrede kostnader for etablere, og holde i drift en sansehage ved Solgrden bo -og behandlingshjem. Det skes samarbeide med frivillige organisasjoner, f.eks. Lions, Rotary, NAKUHEL og Janslkka skole. Kostnadsoverslaget er basert p et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av uteomrdene.

  nsket for Solgrden er utvikle et aktivt og attraktivt parkanlegg for demente - en sansehage.

  Basert p mulighetsstudiet er det utarbeidet to forslag med hvert sitt kostnadsforslag. Forslag 1 er det dyreste alternativet med full utarbeidet plan for hele uteomrdet som Solgrden bo -og behandlingssenter disponerer.

  Forslag 2 er redusert i planomfanget. Her er omrdene vi kaller Skogen og Utsikten utelatt i planen. Veien til parkeringsplassen blir ikke rettet ut og oppgradert. Dette er det rimeligste alternativet.

  I begge forslagene har vi valgt elementer som stimulerer sansene, med bde lukt, farge og aktivitet. Forslagene gir beboere gode felles oppholdsomrder, men ogs mulighet til vre ute i hagen mer privat og skjult mellom busker og hekker, Begge forslagene har plasser for mtet mellom beboerene og beskende.

  Mulighetsstudiet er utabeidet i samarbeid med ledelsen ved Solgrden bo -og behandlingshjem, Asker kommune.

  140

  145

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  148

  149

  135

  140

  145

  134

  13613713

  8139141142

  143

  144

  146

  MAKSIMUM- ALTERNATIVET MINIMUMS-

  ALTERNATIVET

  3

 • EKSISTERENDE SITUASJON

  4

 • RETTE UT VEI TIL PARKERINGSPLASS OG LAGE NY INNGANGSPORT. FJERNE LEVEKK OG LAGE MINDRE SYNLIGE SKILLER MOT VERDEN RUNDT.

  ET TORG MED BELEGG. EKSISTERENDE TRR SOM STIKKER OPP AV TERRASSEN OG APPARATER FOR AKTIVITET.

  TA VARE P EKSISTERENDE TRR. FLYTTE ELLER FJERNE PAVILIJON.

  5

  EKSISTERENDE SITUASJON

 • 6EKSISTERENDE SITUASJON

  OPPARBEIDE EGEN UTEPLASS FOR BEBOERE P AVDELING 4.

  DET VIL BLI LUKKET SONE FOR BEBOERE P AVDELING 2.

  SIKRING AV REKKVERK P RAMPE FRA 2. ETASJE.

 • TREPLATTING HER VIL LFTE BEBOERE OG BESKENDE OPP S DE KAN NYTE UTSIKTEN.

  FRUKTLUNDEN VIL KOMPLIMENTERES MED BRBUSKER OG STIFORLP S MAN KAN PLUKKE, LUKTE OG SMAKE.

  TERRASSEN VIL F NYTT BELEGG. DEN VIL BLI OPPDELT MED LEVEGGER SOM SKAPER MINDRE LOMMER S MAN KAN VRE PRIVAT MED BESKENDE, ELLER FLERE SAMLET VED LANGBORD.

  7

  EKSISTERENDE SITUASJON

 • 8NSKER FOR SANSEHAGEN

 • 9alogreP

  retarappA

  negahesnaS

  egah ednegneHnednultkurF

  nednulniryS

  negokS

  anelpstetivitka go tegroT

  gnagnnI

  tu setter ieV p selbok iev tettertU

  iev edneretsiske

  reduatS

  debeduatS

  alogreP

  Sluse

  Stau

  debe

  d

  lebatsdeV

  reksubrB

  Slus

  e

  140

  145

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  148

  149

  135

  140

  145

  134

  13613713

  8139141142

  143

  144

  146

  dobdeV

  dem gnittalperTtkistu go gnojlivap

  Sluse

  p selbok iev tettertUssalpsgnirekrap edneretsiske

  retarappA

  debeduatSrekneB

  ILLUSTRASJONSPLAN - ENHETER SOM KAN STENGES AV

  Oppholdsomrde avdeling 4

  Aktivitetsomrde

  Felles aktivitets -og oppholdsomrde

  Avskjermet omrde for avdeling 2

  Oppholdsomrde for dagsentret

  Port

  Port

  Port

  Privat terrasser for beboerene

  Solgrden nsker at parkanlegget blir et sammenhengende parkanlegg for beboerene, men som ved behov kan stenges og deles inn i mindre enheter. Inngjeringen skal IKKE vre synlig.

 • alogreP

  retarappA

  negahesnaS

  egah ednegneHnednultkurF

  nednulniryS

  negokS

  anelpstetivitka go tegroT

  gnagnnI

  tu setter ieV p selbok iev tettertU

  iev edneretsiske

  reduatS

  debeduatS

  alogreP

  Sluse

  Stau

  debe

  d

  lebatsdeV

  reksubrB

  Slus

  e

  140

  145

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  148

  149

  135

  140

  145

  134

  13613713

  8139141142

  143

  144

  146

  dobdeV

  dem gnittalperTtkistu go gnojlivap

  Sluse

  p selbok iev tettertUssalpsgnirekrap edneretsiske

  retarappA

  debeduatSrekneB

  Solgrden nsker seg flere oppholdssoner der de beskende og prrende kan sitte sammen med beboerne og fle seg i en mer privat setting.

  ILLUSTRASJONSPLAN - OPPHOLDSSONER

  Langbord for felles opphold under pergola

  Langbord for felles opphold under pergola

  Frittstende benker, privatopphold

  Frittstende benker i sm lommer for privat opphold, og noen fellesbord.

  Paviljong for samvr med beskende p dagsentret.

  10

 • 11

  alogreP

  retarappA

  negahesnaS

  egah ednegneHnednultkurF

  nednulniryS

  negokS

  anelpstetivitka go tegroT

  gnagnnI

  tu setter ieV p selbok iev tettertU

  iev edneretsiske

  reduatS

  debeduatS

  alogreP

  Sluse

  Stau

  debe

  d

  lebatsdeV

  reksubrB

  Slus

  e

  140

  145

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  148

  149

  135

  140

  145

  134

  13613713

  8139141142

  143

  144

  146

  dobdeV

  dem gnittalperTtkistu go gnojlivap

  Sluse

  p selbok iev tettertUssalpsgnirekrap edneretsiske

  retarappA

  debeduatSrekneB

  ILLUSTRASJONSPLAN - AKTIVITETER

  Apparater og vedhogst

  Apparater

  Fruktlunden

  Ett stiforlp s man kan g runder mellom hekker og benker

  Solgrden nsker at hagen er tilrettelagt for aktivitet og har stier som er tilgjengelig for beboerene.

 • 12

  MAKSIMUMSALTERNATIVET

 • alogreP

  retarappA

  negahesnaS

  egah ednegneHnednultkurF

  nednulniryS

  negokS

  anelpstetivitka go tegroT

  gnagnnI

  tu setter ieV p selbok iev tettertU

  iev edneretsiske

  reduatS

  debeduatS

  alogreP

  Sluse

  Stau

  debe

  dlebatsdeV

  reksubrB

  Slus

  e

  140

  145

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  148

  149

  135

  140

  145

  134

  13613713

  8139141142

  143

  144

  146

  dobdeV

  dem gnittalperTtkistu go gnojlivap

  Sluse

  p selbok iev tettertUssalpsgnirekrap edneretsiske

  retarappA

  debeduatSrekneB

  Torget & aktivitesplenaSyrinlundenBenkehjrnetSanse-park hageSkogen FruktlundenHengende hagerUtsikten

  12345678

  123

  4

  5

  67

  8

  ILLUSTRASJONSPLAN - FORSLAG 1

  13

  ILLUSTRASJONSPLAN - AKTIVITETER

 • KOSTNADSOVERSLAG - MAKSIMUM - 4100 M2

  140

  145

  141

  142

  143

  144

  146

  147

  148

  149

  135

  140

  145

  134

  13613713

  8139141142

  143

  144

  146

  MAKSIMUM ALTERNATIVET

  14

  Kto117071 GRUNN OGTERRENG727374767778

  SUM EKS. MVA25% MVA

  Kostnadsoverdslag, juni 20.06.2013

  kr 1 381 400,00

  kr 4 181 400,00

  kr 5 226 750,00

  VEIER OG PLASSER

  SAMMENDRAG

  PrisSpesifikasjon

  kr 150 000,00

  RIGG OG DRIFT CA. 10%

  kr 429 000,00KONSTRUKSJONER kr 729 500,00

  Endringer av eksisterende bygg er IKKE medtatt, med det bemerkes at alle rekkverk m ettergs for tilfredsstille krav iht TEK10.

  Ledelsen ved Solgrden bo -og behandlingshjem nsker utvikle parkanlegget til et mer aktivt og attraktivt anlegg - en sansehage. Kostnadsoverslaget er basert p et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av uteomrdene.

  Maksimum alternativ - Solgrden sansehage

  UTENDRS

  kr 200 000,00

  kr 230 000,00

  GRNTANLEGG

  UTENDRS VAUTENDRS ELKRAFT

  Kostnadsberegningen er basert p planer utarbeidet i vren 2013, og datert 17.06.13. Entreprisen omfatter riving av eksisterende anlegg i grunnen og justering av underlaget med kult og pukkmasser for opparbeidelse av nye belegg, beplantning, pergola, levegger, benker og apparater. Kostnader ved drift og vedlikehold er IKKE vurdert.

  Maksimumsalternativet innebrer oppgradering av sansehagen i et sammenhengendeareal p 4100 m. Arealene som er medtatt er de nrmeste naturlig tilgjengelig arealene ift. bo -og behandlingssentret.

  ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVA

  kr 710 000,00kr 351 500,00

  kr 1 045 350,00

  UTSTYR

  Dette kostnadsoverslaget gjelder MAKSIMUMS ALTERNATIVET.

  G:\bar bakke\BB-PROSJEKT\2013-12 Solgrden, sansehager\Arbeidsfiler\Mengdeberegning - forslag 1

 • 15

  SANSEHAGEN - OMRDE FOR OMRDE

 • 16

  LANGBORD UNDER PERGOLAEN SKJERMET AV VEGETASJON

  STEMNING VED LANGBORDET

  1. TORGET OG AKTIVITETSPLENA

  alogreP

  retarappA

  negahesnaS

  egah ednegneHnednultkurF

  nednulniryS

  negokS

  anelpstetivitka go tegroT

  gnagnnI

  tu setter ieV p selbok iev tettertU

Search related