Click here to load reader

Ruská ekologická osada kovčeg principy

  • View
    5.640

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Principy, na kterých stojí a funguje Ruská ekologická osada Kovčeg ležící nedaleko Moskvy. Osada byly zaločena v roce 2000.

Text of Ruská ekologická osada kovčeg principy

  • 1. PRINCIPY OSADY V KOVEGU

2. ZKLADN INFO O KOVEGU 120 HEKTAR 80 POZEMK 140 LID (ZATM) 40 HEKTAR INFRASTRUKTURA 3. PRINCIPY KOVEGU HLAVN IDEA OSADY POADAVKY PRO PJET PROCEDURA PIJET PROCEDURA VYLOUEN PRAVIDLA V OSAD 4. PRINCIPY KOVEGU ROZHODOVN OSADY A VEDEN INFRASTRUKTURA PRVN STRNKA 5. HLAVN IDEA 6. POADAVKY PRO PIJET Mus t trvale v osad Mus bt ochotni za sebe pevzt zodpovdnost Mus se poddit rozhodnut veden / kruhu 7. PROCEDURA PIJET Pijet do neziskovky Kad len m 1 hlas Pro pjet mus souhlasit 75% len z 80 pozemk (nkde100% jako podmnku) Pijet na zkuebn dobu (nap. 1 rok) Velk a mal kruh 60 000 K (ekvivalent) jako pspvekna infrastrukturu a vstup do osady(hlavn budova, technika) 1800 K/ ron / pozemek pspvekna opravy, drbu (cesty, stroje, odpady) 8. PROCEDURA VYLOUEN Pro vylouen mus bt vce ne 75% len Zatm pouili 1x (nerozvjel pozemek) POZNMKA: jen 20% lid je aktivnch 40% se pid na podn 35% lid nedl nic ani na podn 5% ni, co udlaj ostatn NOVINKA: Z kadho pozemku mus 1 lovk 1x msn nco udlat neboto kompenzovat finann 9. PRAVIDLA V OSAD Nesm se kouit Zkaz alkoholu Nesm se chovat zvata pro maso Nesm se pouvat hnojiva Nesm se stavt pevn ploty 20% pozemku mus bt les 10. ROZHODOVN OSADY A VEDEN Velk a mal kruh Vechny rozhodnut 85% veden Expertn skupiny na jednotliv oblasti 11. INFRASTRUKTURA Hlavn budova Spolen dlna a stroje 40 hektar mimo pozemky pro pastviny, pole a louky Osada o 150 lidech potebuje cca 200 ha lesa pro samostatnost Elektina Cesta 12. PRVN STRNKA Status neziskovky (kdyby bylypozemky soukrom, tak byneplatily pedchoz body) Dm a pozemek patneziskovce pi odchodu nebovylouen dostane len zptvklad (60 000 K) a ocen se dm Dm se nabdne novmuosadnkovi, kterho Koveg pijal (v ppad neprodejn ceny sestanov skupinka, kter ur trn cenu) 13. DAL POZNATKY Mal dm, sniovn nklad a smysl ivota Nkte jsou schopni si pstovat vechnu zeleninu a ovoce Co nejvce smna zbo Rozdlen funkc a specializace (ti co chtj mt sami venemaj dn voln as) Pro uiven sta 25-30% plochy z hektaru na jdlo iv ploty a les je cca 20% plochy z hektaru Nkolik lid, kte nemaj cel hektar, ale jen dm jinakdleit pro osadu DOPORUEN: V osad minimln 50 lid

Search related