Portfolio 2012

  • View
    525

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portfolio interieur en architectuur

Text of Portfolio 2012

  • 1. PORTFOLIOIk ben derdejaars duaal student Interieurarchitectuuraan de HKU. In mijn vrije tijd ben ik ondernemer.U vindt mijn CV op de laatste paginas.Peter van Beeleninterieurontwerp en meer.peter@petervanbeelen.nl06 41 6166 19

2. outdoor living In Ezinge, (GR) staat achter een oude woonstede een vervallen schuur, die tot verhuurwoning moet worden omgebouwd. Het pand heeft monumentenstatus. Het kijkt uit op een wijds landschap van weilanden.De klant wil een keuken zonder budget.Een frietkot van Marktplaats stond 30jaar bij station Muiderpoort in Amster-dam. Dit krijgt een centrale plaats. Twee ingrepen in het dak met strips glazen dakpannen in het woongedeelte en enkele dakvensters. Verder: - een entresol, die eindigt in een ronde golf van 80 cm hoog. - een centraal blok dat keuken, natte groep en berging Het woongedeelte met entresol, combineert. De glazen trap is hieraan gekoppeld. bovenkamer, divider met eettafel, - bijkeuken achter de natte groep. De ronde vorm werkruimte en bed. van de bijkeuken loopt boven door in een kamerwand. - op de entresol ligt een tweede speelkamer in de vorm van een aangesneden ei. - de woningtechniek ligt onder een verhoogde vloer. 3. AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT ESK EDUCATIONAL PRODUCT onderzijde rubber stootrand.PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCA PRODUCED BY AN AUTODESK483 18 115159404T Plafond gipsplaat, schuurwerk op rachelsLichtlijn als diletatie, verlichting LED stripOutdoor living Detail entresol Doorsnedes A_A18 115159Plafond gipsplaat, schuurwerk op rachelsLichtlijn als diletatie, verlichting LED strip Doorsnedes A_A PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT Doorsnedes B-B EDUCATIONAL PRODUCTAanzicht B-B Doorsnedes B-B PRODUCED BY BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCTPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCTPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT Rails 2 mm verzonken strips in vloer Wielen 18 mm beuken MateriaalstaatTekeningen 1:20 en 1:5PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT De vleugel bouwt op de staalconstructie door met in Multiplex 10 en 18 mm vorm gelaserde geperforeerde staalplaat. Stucgaas Visualisatie wordt hieromheen vastgezet met puntlassen.De vleugel heeft een hartmaat van 800 mm. In elk vak De afwerking is wit schuurwerk aan de buitenkant, staat een rolbak, die door de klant kan worden gevuld. Staalconstructieglad afgewerkt binnenin. De voorrand is op maatA gemaakt stucprofiel, met een stootrand voor de2900 2900rolbakken.PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL P2900 Geperforeerde staalplaatPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONALPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL 2900 PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAProfiel IPE 120, verbonden met profielstaalProfiel IPE 120, verbonden met profielstaalVloer:18mm multiplex, waarin per vak sleuven vanPRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIOBouten 10mm 10mmBouten 2mm zijn gefreesd als rails voor de rolbakken. Profiel IPE 120, verbonden met profielstaalN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT Bouten 10mmProfiel IPE 120, verbonden met profielstaalBouten 10mmalplaat1035 1035 Schuurwerk op stucgaasHet bed rolt op beuken rollers.836 8361035836 1035 De vleugel loopt glad door in het plafond, diletatie is Ronde wand stucgaas stucgaas met schuurwerk Ronde wand met schuurwerk Stucgaas Stucgaas puntlassen op stalen gaaspuntlassen op stalen gaas836 Ronde wand stucgaas met schuurwerk 33 lichtkoofje met LED. Stucgaas puntlassen op stalen gaas4 4 Ronde wand stucgaas met schuurwerk43Stucgaas puntlassen op stalen gaasstuc rand metalen metalen profiel, stuc rand profiel, Aanzicht B-B B-BAanzichtonderzijde rubber stootrand. onderzijde rubber stootrand. stuc rand metalen profiel,43Aanzicht B-B onderzijde rubber stootrand.483483stuc rand metalen profiel, Aanzicht B-B404404onderzijde rubber stootrand. 483 404483404 18 18115115 15915918 11515918 115159 Plafond gipsplaat, schuurwerk op rachels rachelsPlafond gipsplaat, schuurwerk opLichtlijn Lichtlijn als diletatie, verlichting LED stripals diletatie, verlichting LED stripPlafond gipsplaat, schuurwerk op rachelsLichtlijn als diletatie, verlichting LED stripDoorsnedes A_A A_A DoorsnedesPlafond gipsplaat, schuurwerk op rachels Lichtlijn als diletatie, verlichting LED stripPDoorsnedes A_ADoorsnedes A_A 4. Een museum voor de Dom. Het plastisch getal vanPater Dom van der Laan heeft een blijvende indrukEerste studiemaquette naarUit schetsen heb ik het concept door-achtergelaten op de Nederlandse architectuur. Op- aanleiding van vormstudies.ontwikkeld in een maquette in 1:20.dracht was om voor een locatie in de buurt van het Hier was nog een lift voorzienHier de tweede versie.Vondelpark in Amsterdam een klein museum te en een aparte onderbouw.ontwerpen waar de kern van het werk van v.d. Laankan worden getoond, in werk, maquettes. Deeldoe-len: een filmzaal en een bibliotheek/leeszaal.Een museum is onbestaanbaar zonder ontvangst opde begane grond. Daarmee ontstond de uitdaging deandere functies omhoog te brengen. De tube uit deOde aan Domvormstudies deelde ik in twee (krappe) etages, meteen aflopende filmzaal onder, een bibliotheek metuitzicht daar bovenop.Er is geen ruimte voor een lift. De beperkte ruimte voor trappen loste ik opdoor de tussenverdieping schuin te leggen, waardoor 60cm hoogtewinst inde vloer is verwerkt. De visualisatie is in Sketchup.Het materiaalgebruik is typisch Dom vd Laan. De wanden zijn gemetseldmet grote betonklinkers, ook de stalen draagconstructie is met die steenbekleed. De vloeren zijn Purperhart tapis.De uiteinden van de bovenbouw projecteren een beeld op een paneelaan de overkant van de straat. De sfeer van het gebouw is in de straatdoorgezet door het plaatsen van een aantal banken naar ontwerp van vander Laan, zoals gebruikt in de kerk van Lemiers (L). 5. PRODUCED BYDe stijl van van der Laan is strak, eenvoudig, ingetogen.Volgens sommigen deprimerend. Omdat ik behoefte had aan contrast en meer sfeer bij de ingang heb ik een balieontworpen die wordt doorkliefd door tientallen gekleurdePRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT blokken, in de maatverhoudingen van van der Laan.De blokken zijn 1:1 geleend uit het model van het plas- tisch getal dat bij de ingang te zien is. PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT De ingang is uitgevoerd volgens de maatvoeringsprincipes van hetOpdrachten Autocad Plastisch Getal.AL PRODUCTPlattegronden BG en 1e etage v.d. Laanstichting 1:100 6. Target 7. Transformeer een dubbelgelede lijnbus va n het GVU naar een wervingsbus voor de HKU, waar het hele land mee kan worden bereisd. De bus moet na transformatie terug in de oorspronkelijke staat.StudiebusDe eis van retourneren maakte excessieve ingrepen niet gewenst.Doel is het werven van studenten. Het is geen kunstwerk. Daarom is gewerktHet zelfdragende chassis maakt extra ingrepen ook zeer kostbaar. met de kennis over open dagen op de HKU: bij de ingang een infobalie /Ik koos voor het openmaken en verdubbelen van 1 wand, waardoor catering. Het eerste deel van de bus links praattafels, rechts een miniwerk- een grote ingang ontstaat. Het middendeel van het dak is niet dra-plaats en ruimte voor demonstratie.gend, waardoor er ruimte is voor prismatische lichtstrips. Op het mid- Verderop is de beleving: Het tweede draaipunt is afgeschermd voordendeel van de bus komt een opblaasbaar projectiescherm. 360gradenprojectie van het leven in de school . Universele display. Achterin een catwalk. 8. Pitch drijvende kas 010Het kunstacademielandschap.Gips, 38 x 16 cm, met ledverlichtingVoor een innovatieve opdrachtgeverbij de Overheid tekende ik een visu-alisatie van een drijvende kas van3000 m2, voor een tender naar deGemeente Rotterdam.Het voorstel werd aangekleed metkaartmateriaal en ruw materiaalvan Google. De kas is high-techuitgevoerd met PTFE-folies en ismultifunctioneel inzetbaar, o.a voorhoreca, strand en ijsbaan.Ik maakte de aanbiedingsbrochure.Op basis van het plan en deze visu-alisatie is de pitch gewonnen.De kas wordt binnenkort gebouwd.De visualisatie haalde o.a. Bouw-wereld en Architectenweb. Hetaanbod gaat naar alle Gemeentenin het kader van stadslandbouw.De technische realisatie ligt bijwaterarchitect van Bueren.Planologische inpassingMeervoudig ruimtegebruik en meervoudige bestemmingzijn belangrijke elementen van een goede leefbaarheidin de toekomst. Projecten als deze zijn rendabel vanaf Visualisatie: Peter van Beelen, Den Dolder.een planperiode van 2x5 jaar jaar, zodat een tijdelijkebestemming als ligplaats voldoende is. De kas gebruikteen stukje water dat nu braak ligt, of alleen in de zomerpopulair is. Door zijn multifunctionele opzet kunnenfuncties het hele jaar door wisselen. Het lokale bedrijfs-leven kan de functies naar eigen behoefte invullen. Degemeente biedt de planologische ruimte, de exploitatieis voor rekening van ondernemers.GroenestreekproductenDe belangstelling voor streekpro-ducten van een gezonde bron groeit , vormstudieDit is eensnel. De landwinkels schieten uit deerd op eengrond, er komen steeds meer am-geprojectere locatie.bachtelijke kleine producenten vanherkenbasmaakvolle en gezonde voedingsmid-delen. Een landwinkel in het pavil-joen maakt groenten uit de buurtniet alleen beter bereikbaar voor deUitvoering in Sketchup Pro,bewoners: telers kunnen hier in deproeverij bezoekers kennis latenmaken met vergeten groenten eninnovatieve producten laten proeven.met een aangepaste style.Inspirerend mooidankzij innovatieEen waterlocatie vraagt om een inspi-rerende uitstraling. Gekleurde gevels,aangepast aan het evenement of het Visualisatie: Peter van Beelen, Den Dolder.jaargetijde, met kleurvariaties door led-verlichting en reflecties.Voorjaarsgroen enComfortabel Unieke drijflichamenkweekplezier onderdak Het paviljoen gebruikt unieke gepa-In maart maakt de schaatsbaan plaats Een drijvend paviljoen is een tenteerde kunststof drijflichamen, dievoor fraaie kuipplanten, palmbomen encombinatie van bewezen effici-grote oppervlaktes kunnen over-fruit, waarmee bezoekers hun h