Click here to load reader

Mellom nes skole et mulighetsstudie

 • View
  10.438

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Mellom nes skole et mulighetsstudie

 1. 1. MELLOM-NES SKOLE I ASKER ET MULIGHETSSTUDIE
 2. 2. FORORDI pvente av den nye barneskolen p Landy blir Mellom Nes skole utvidet med en midlertidig paviljong. Det er forelpig sagt at den skal huse 3. og 4. trinn ved skolen. Paviljonen plasseres p skolens ballbane og det er derfor behov for opprusting av en grusplass i st, samtidig som det m bygges opp et midlertidig anlegg for elevene rundt paviljongen.DEL 118Basert p mulighetsstudiet er det utarbeidet et 2-delt kostnadsoverslag. Frste del omfatter nedre deler av skolegrden og arbeidene som skal gjres i forbindelse med byggingen paviljongen. Del 2 omfatter resten av skolegrden, samt utbygging av en kiss&run parkering lagt langs Nesveien. Herfra blir det 1:20 adkomst ned til hvoedinngangen ved skolen.17221818 19192220Vi har i mulighetsstudiet lagt vekt p skape gode muligheter for leg som bde ivaretar elevene, miljet og at deler av anlegget er planlagt revet nr paviljongen om 5 r skal fjernes.2023Mulighetsstudiet er utarbeidet i samarbeid med ledelsen ved Mellom Nes skole og representant ved Asker kommune.220212221DEL 21923 22Arealet som inngr i mengdeoppsettet er p ca. 9 500m2. Dette er inklusive deler av parkeringsutvidelsen i Nesveien.24I denne forbindelse er det utarbeidet et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av hele skolegrden.2122
 3. 3. hinderlper170 sykkel p-plasser3 og 4 klgummiasfalteks ballbinge18grussandmaltasfaltvannrenneeksist vegetasjon19 20 21 22+20.560-meterklatreskrningpendelhuskesand hoppegrop1718sand +21.019mlbord og benk+20.5ballbane asfaltoppholdssone20+21.5ml+21.51:20maltasfalt+22.0 2120Amfikuler212422sand1919sjakklek +21.5ballvegg23 22lav stttemur18ballveggballvegg22amfi/trinnballvegg+20amfi1:2020+22.7nd ride. 12Bilplasserg22 23kiss a+19,4gummiasfaltakin+22.921fortau 222324ILLUSTRASJONSPLAN253
 4. 4. Eks. gjerdeMEDFRTE TERRENGENDRINGEREks. ballbinge 18Senke terreng ca. 1 - 1,5m1722Flytte veien inn (det slaker ut skrningen)181819 19Trappe terreng for lage amfiJustere terreng for skape universell adkomst19222423 222020 2121232220Terrassert skrning21224Eks. gjerde
 5. 5. Ny paviljong for 3. og 4. klasseNYE FUNKSJONERSykkelparkering, 170 stkEks. ballbinge 18LekeskrningFRIIDRETT 1722181819BALLSPILL 1922241:20 adkomst20 21 23 222019Ballbane p asfalt21232220Lek med terreng21Akebakke22Kiss & ride 5
 6. 6. 1.KLASSE OG SFO Bygger opp et terreng av sviller for lage sandkasser og evt. omrder med fallunderlag for apparater - konstruksjonen br vre mulig demontere slik at svillene kan benyttes igjen nr paviljongen tas ned og at omrdet kan fres tilbake til ballbane. Ramper i gummiasfalt - kan ogs ha lekeapparat - tilgjengelig for rullestolbrukere. Sandkasse bygget opp 50cm - for rullestolbrukere. Maling av lek p asfalt. Ny adkomst i bakkant av paviljong. Sykkelparkering i areal mellom paviljong og nabo.6
 7. 7. NORDENDEN AV SKOLEBYGG For lage sammenheng mot ballomrdet - som i de neste 5 rene har en paviljong - kan omrdet designes for friidrettsaktiviteter. 60 meter lpebaner males p asfalt med gummi tilsvarende den som er p fotgjengerfelt. Hoppegrop og omrde for tillp7
 8. 8. BALLBANE I ST Asfaltdekke Ballnett mot skolebygg, eventuelt nabo Terrassering av skrning med enkel tribune i sviller - grus i inntrinn.8
 9. 9. LEKESKOG Se p illustrasjoner av naturlek - enkle treelementer som forankres i skogbunnen Skogbunnen forsterkes med grus og bark for unng sleproblematikk.9
 10. 10. SKRNING OG PLAT I VEST Senker hyden p platet for f en bedre tilkomst fra hovedskolegrden Senker plassen med lave sittemurer i tre mot nabo - for ta opp terreng Hele omrdet blir i gummiasfalt/asfalt En piece du resistance - kan f.eks. vre 6-kant husken. Lave sittekanter i skrning i kombinasjon med klatrenett eller klatregrep og gummiasfalt Veien flyttes nrmere skolebygget og skrningen kan slakes noe ut Gjerder mot skrning og vegetasjon10
 11. 11. SKOLEGRD Srger for min 1:15 helning i vei opp til skolegrd Kanskje beholde et epletre? Lage et omrde for opphold og mulig maling av sjakkbrett eller plassering av bordtennis i det omrdet Utforme en serie med lekerom i grense mot nabo - noen med sand og noen med fallunderlag i gummiasfalt Terrassere skrning opp mot gangveien fra nytt kiss & run -omrde - delvis med bruk av sittekanter som et oppbrutt amfi og delvis i gummiasfalt Lage plastring mot fortau og kiss & run hvis vi kan lage plastringen tilstrekkelig slak kan vi ung gjerde Fortau p innsiden mellom parkering og skolegrd/plastring Beholde eksisterende gangforbindelse - men asfaltere den Bygge om leskuret til en serie rom for klatring, hengig etc. - se arkitektens illustrasjon Legger et felt av gummiasfalt rundt aktivitetshuset som tar opp terreng og skaper et landskap for bevegelse11
 12. 12. KOSTNADER DEL 1 Mulighetsstudie av Mellom Nes skole Kostnadsoverdslag, april 2013 - 1 del Nytt skolebygg og nedre skolegrd SAMMENDRAG Kto 11 7 71 72 73 74 76 77 78Spesifikasjon RIGG OG DRIFT CA. 10% UTENDRS GRUNN OGTERRENG KONSTRUKSJONER UTENDRS VA UTENDRS ELKRAFT VEIER OG PLASSER GRNTANLEGG/VEDLIKEHOLD UTSTYRPriskr 297 785,00 kr 482 100,00 kr 369 000,00 kr 21 000,00 kr 80 000,00 kr 1 417 750,00 kr 48 000,00 kr 560 000,00SUM EKS. MVA 25% MVAkr 3 275 635,00 kr 818 908,75ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVAkr 4 094 543,75Det skal plasseres ut et midlertidig bygg som skal huse 3 og 4 trinn, ved Mellom Nes skole. I den forbindelse er det utarbeidet et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av skolegrden. Basert p mulighetsstudiet er det utarbeidet et 2-delt kostnadsoverslag. Frste del omfatter nedre deler av skolegrden og arbeiden som skal gjres i forbindelse med byggingen av et midlertidig skolebygg p ballplassen. Del 2 omfatter resten av skolegrden, samt utbygging av en kiss&run parkering lagt p oversiden av skolegrden. Kostnadsberegningen er basert p planer utarbeidet i vren 2013, og datert 24.04.13. Entreprisen omfatter riving av eksisterende anlegg i grunnen og justering av underlaget med kult og grusmasser for opparbeidelse av nye belegg, kanter, beplantning, sitteplasser med mblering, lekeplass og belysning. Arealet som inngr i mengdeoppsettet er p ca. 13 000 m2. Dette er inklusive deler av parkeringsutvidelsen i Nesveien. Endringer av eksisterende bygg er ikke medtatt. Utsjakting for nytt skolebygg er MEDTATT i allerede priset grunnlag, samt alle arbeider med trapp og rampe i inngang.12
 13. 13. KOSTNADER DEL 2 Mulighetsstudie av Mellom Nes skole Kostnadsoverdslag, april 2013 - 2 del Skolegrd og nytt kiss&run-anlegg SAMMENDRAG Kto 11 7 71 72 73 74 76 77 78Spesifikasjon RIGG OG DRIFT CA. 10% UTENDRS GRUNN OGTERRENG KONSTRUKSJONER UTENDRS VA UTENDRS ELKRAFT VEIER OG PLASSER GRNTANLEGG/VEDLIKEHOLD UTSTYRPriskr 416 485,00 kr 799 250,00 kr 680 350,00 kr 14 000,00 kr 95 000,00 kr 2 165 250,00 kr 61 000,00 kr 350 000,00SUM EKS. MVA 25% MVAkr 4 581 335,00 kr 1 145 333,75ENTREPRISEKOSTNAD UTOMHUS INKL. MVAkr 5 726 668,75Skolegrden p mellom Nes skal rehabiliteres. Kostandsoverslaget er basert p et mulighetsstudie for opprusting og ombygging av skolegrden. Basert p mulighetsstudiet er det utarbeidet et 2-delt kostnadsoverslag. Frste del omfatter nedre deler av skolegrden og arbeiden som skal gjres i forbindelse med byggingen av et midlertidig skolebygg p ballplassen. Del 2 omfatter resten av skolegrden, samt utbygging av en kiss&run parkering lagt p oversiden av skolegrden. Kostnadsberegningen er basert p planer utarbeidet i vren 2013, og datert 24.04.13. Entreprisen omfatter riving av eksisterende anlegg i grunnen og justering av underlaget med kult og pukkmasser for opparbeidelse av nye belegg, kanter, beplantning, sitteplasser med mblering, lekeplass og belysning. Arealet som inngr i mengdeoppsettet er p ca. 13 000 m2. Dette er inklusive deler av parkeringsutvidelsen i Nesveien. Endringer av eksisterende bygg er ikke medtatt.13

Search related