Emine Sarsılmaz - Tipografi

 • View
  8.011

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tipografi, harflerin ve yazınsal iletişime ilişkin diğer öğelerin görsel, işlevsel ve estetik olarak düzenlenmesidir. yunanca’daki "typos" (form) ve "graphia" (yazmak) sözcüklerinden türemiştir.

Text of Emine Sarsılmaz - Tipografi

 • 1. tipografi tasarlanm yaznn sanat emine sarslmaz
 • 2. ierik tipografi nedir yaznn ortaya k alfabenin evrimi yaznn oaltlmas bask trleri yaznn okunmas temel tipografi kurallar yaznn karakteri yaz karakterleri ve harf yaps
 • 3. tipografi nedir? tipografi, harflerin ve yaznsal iletiime ilikin dier elerin grsel, ilevsel ve estetik olarak dzenlenmesidir. yunancadaki "typos" (form) ve "graphia" (yazmak) szcklerinden tremitir.
 • 4. yaznn ortaya k insanolunun bilinen en eski iletiim arac, maara duvarlarna izilen resimlerdir. iletiime dair yaz ncesi tm srelerde, resimsel yaklam ve benzetirme yoluyla mesajlar kurgulama biimi etkindir.
 • 5. yaznn ortaya k ivi yazs tabletler kil tablet zerine ivi yazs, standardize edilmi yazma biiminin bilinen en eski formudur.
 • 6. yaznn ortaya k hiyeroglifler yaz, msr uygarlnda iinde sembollerin youn olarak bulunduu, iaretler yerine resimsel simgeler kullanlan hiyeroglifler biiminde karmza kt. ifade edilmek istenen dnceler karmaklatka simgelerin says da artt. bu da, yaklak 750 farkl piktogramn ortaya kmasyla sonuland.
 • 7. yaznn ortaya k fenike alfabesi fenikeliler, m.. 1600l yllarda kavramlar resimlemek yerine seslere iaret vererek ilk alfabeyi oluturmulardr. fenike alfabesi, nesnelerin ilk seslerinin harfe evrilmesiyle oluturulan 22 harfli bir alfabeydi.
 • 8. yaznn ortaya k yunan alfabesi yunan alfabesi, fenike sisteminden uyarlanarak oluturuldu.
 • 9. yaznn ortaya k aram, arap ve ibrani alfabeleri fenike alfabesinden uyarlanan dier alfabelerdir.
 • 10. yaznn ortaya k roman alfabesi bugn kullanlan 26 harfli roman alfabesi, yunan alfabesinden kmtr.
 • 11. yaznn ortaya k
 • 12. yaznn oaltlmas yaznn kullanlmasnn yaygnlamasyla birlikte okur-yazar olmann nemi artt. okuma - yazmann kolaylamasyla birlikte, bilgiyi yazl olarak kaydedip yayma ihtiyac ortaya kt. ta ve deri zerine el ile yazlan yaz, tek ve zgn eserlerin ortaya kmasna neden oldu. ancak bu, olduka zahmetli bir teknik ve iilik gerektiren yava bir sreti. zerine yaz yazlabilecek madde aray, farkl zmler getirdi. msrllar papirs, bergamallar parmen, ibraniler deri, persler bambu rgs, inliler ipek zerine yaz yazdlar.
 • 13. yaznn oaltlmas yaznn oaltlmas tarih boyunca farkl ekillerde olmutur. - yksek bask (relief) - ukur bask (intaglio) - dz bask (planographic) - foto-dizgi - masast yaynclk
 • 14. yaznn oaltlmas: yksek bask yksek bask, m.. 5000lerden beri bilinen bir yntemdi. tatan oyulmu mhrler kiisel imza olarak kullanlyordu. yksek bask yntemlerinden biri olan ahap bask, inde kullanlyordu ve in alfabesi iin ideal bir yntemdi. gutenberg, 1450 ylnda kurun alamlar kullanarak metal blok kalplar yapt. bu bulu, basm ve yaynclk alannda nemli bir devrim olarak kabul edildi.
 • 15. yaznn oaltlmas: ukur bask yksek basknn aksine, ukur blgeler mrekkep alarak bask gerekletirilir. yksek baskdakinden daha fazla detaya izin verir. tm sayfa ayn metal kalp zerine kaznr ve ukur blgelere boya verilerek pres yardmyla nemlenmi kat zerine bask yaplr.
 • 16. yaznn oaltlmas: dz bask 1796 ylnda senefelder, su ve yan birbirini itme prensibinden faydalanarak ta bask tekniini buldu. dz bask tekniinde fra ve kalem kullanlmas, baslan materyalde nemli lde zgrlk salad.
 • 17. yaznn oaltlmas: foto-dizgi foto-dizgi, temelde fotorafik sisteme dayal bir dizgi sistemidir. harflerin optik yardmyla k duyarl bir kat zerine pozlanarak tipografik metinlerin oluturulduu bu sistem, dizgi birimleri ve basmevlerinde bulunan bir sistemdi.
 • 18. yaznn oaltlmas: dijital bilgisayarlarn gelimesiyle saysal harf devrimi gerekleti. bu sayede bask ncesi aamann nemli bir blm artk masastnde yaplmaktadr.
 • 19. yaznn okunmas yaznn temel ilevi, iaretler yardmyla dnce ve bilgi aktarmdr. bu iletiim esnasnda tipografi, yazy okunabilir ve estetik hale getiren unsurdur. yzyllar nce el ile yazlm olan kitaplarda bile temel kayg, okunabilirliktir. yaz ne kadar estetik olursa olsun, okunamyorsa temel ilevi olan okuyucuya bilgi aktarmay yerine getiremiyor demektir.
 • 20. yaznn okunmas: boluklarn dzenlenmesi kat zerindeki beyaz alan, zerindeki harflerden artakalan bo alan deil, tasarlanmas gereken bir edir. dolu-bo dengesi, okunabilirlik asndan nemlidir. szcklerin arasnda bir boluk brakmak yeterlidir. birden fazla boluk brakmak metin ierisinde yaz dokusunu bozar.
 • 21. yaznn okunmas: boluklarn dzenlenmesi noktalama iaretlerinden nce boluk braklmaz . harf aras gereinden fazla b o l u k o k u n u r l u u a z a l t r. satr arasnda gereinden fazla ya da az boluk brakldnda okuma gl doar.
 • 22. yaznn okunmas: boluklarn dzenlenmesi Bir metinde son alr. satrdaki szck iin karakter says en az Bu hatann nne gee- yedi olmadr. Aksi bilmek iin, metinde tirele- takdirde son satrda melerin doru yaplmas kalan szck, dul szck ad verilen gerekir. Profesyonel kelime bir tipografi sorunu ilemciler zel ayarlar ve olur. dzenlemelerle bu hatalar ortadan kaldrabilmektedir. Benzer ekilde, ilk satrdaki yedi karak- terden az szck de yetim szck adn
 • 23. yaznn okunmas: bloklama soldan blok, soldan her iki taraftan blok, saa okuma sisteminde ancak szck bl- kullanlr. gz ayn nerek yapldnda balang noktasna doluluk ve boluk eriir ve satrlar aras dengesi oluturur. takibi kolaylatrr. eer szckler blnmeden bu bloklama uygulanrsa, nehir ad verilen grsel ve tipografik hata ortaya kabilir.
 • 24. yaznn okunmas: bloklama sadan blok, gz her ortadan blok da, sa