of 28 /28
Izrada software-a po mjeri Krunoslav Ris

Tjedan mobilnosti studenata

Embed Size (px)

DESCRIPTION

„Tjedan mobilnosti studenata“ organizira IAESTE Lokalni odbor Osijek na Elektrotehničkom fakultetu u zgradi na kampusu, Cara Hadrijana bb u razdoblju od 14.10.2013. do 18.10.2013. Tko će sudjelovati? Studenti preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na fakultetima pri sveučilištu J.J. Strossmayera koji su motivirani za osobni i profesionalni razvoj. Zašto? Glavni razlog organizacije ovoga projekta je problem nedovoljne informiranosti studentske populacije o programima međunarodnih studentskih razmjena. Uzroci ovog problema su nedostatak medijske eksponiranosti, nezainteresiranost studenata i institucija za programe međunarodne razmjene studenata te nedostatak financijskih sredstava za promociju istih.

Text of Tjedan mobilnosti studenata

  • 1. Izrada software-a po mjeriKrunoslav Ris

2. Ukratko o meni MA in CS & IT. 10+ godina u Software Development industriji 3 god. Software Developer 2 god. Software Integration 2 god. Developer Software Leadear 3 god. Software Architect CEO, CTO Trenutno Osniva i suvlasnik FlyStartup-a Osniva i CEO BetaWare d.o.o. Osniva i CTO LetMeDo d.o.o. 3. Software Developmentto je to ? Programiranje Dokumentiranje Testiranje Ispravljanje greaka 4. Software Developmentto nije ? Prilagoavanje postojeeg Kupovanje i modificiranje gotovog Skidanja s torrenata / Wareza itd... 5. Software Development 6. Software DevelopmentRazvoj po mjeriiligotovo rjeenje? 7. Software DevelopmentSPECIFINOSTI POSLOVNIHPROCESA UNUTAR TVRTKE 8. Software DevelopmentBEZBOLNA EDUKACIJAKORISNIKA 9. Software DevelopmentKVALITETNA TEHNIKAPODRKA 10. Software DevelopmentNADOGRADNJE UBUDUNOSTI 11. Software DevelopmentVRIJEME POTREBNO ZAUVOENJE NOVOG SUSTAVA 12. Software DevelopmentODLUKA JE NA VAMA -IMAJTE NA UMUDUGORONE CILJEVE 13. Software DevelopmentISKUSTVO I TEHNOLOGIJA TVRTKEBetaWare d.o.o.U RAZVOJU SOFTVERA PO MJERI 14. Software Development 15. Software Development 16. Software Development 17. Software Development 18. Software Development Laravel Zend Php / MySql JS AngularJS HTML 5 / CSS 3.0 Cordova IonicFramework Adobe Flash Builder 19. Projekti 20. Projekti 21. Projekti 22. Projekti 23. Projekti 24. Projekti 25. Projekti 26. Projekti 27. HVALA NA POZORNOSTIKrunoslav Ris