of 64 /64
1 Wyniki Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r. Wysokie dochody z działalności podstawowej Zarząd BRE Banku SA Prezentacja dla dziennikarzy 4 listopada 2009 r.

Wyniki BRE Banku

  • View
    2.763

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Wyniki BRE Banku

Page 1: Wyniki BRE Banku

1

Wyniki Grupy BRE Bankuw I-III kw. 2009 r. Wysokie dochody z działalności podstawowej

Zarząd BRE Banku SA

Prezentacja dla dziennikarzy4 listopada 2009 r.

Page 2: Wyniki BRE Banku

2

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Patrząc dalej

Sytuacja gospodarcza

Grupa BRE Banku

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 3: Wyniki BRE Banku

3

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Patrząc dalej

Sytuacja gospodarcza

Grupa BRE Banku

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 4: Wyniki BRE Banku

4

Najważniejsze wydarzenia kwartału

724 mln zł – stabilne i wysokie dochody

Z działalności powtarzalnej1

2

3

BREnova – dalsza poprawa wskaźnika koszty/dochody – 51,5 proc. po III kw.

Spadek kosztów ryzyka:problem opcji rozwiązany

4Zaufanie do mBanku i MultiBanku80 tys. nowych klientów i 1,2 mld depozytów

Page 5: Wyniki BRE Banku

5

Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE BankuEfektywność w trudnych czasach

Wynik Wynik nettonetto za Iza IIII kw. 2009 r.I kw. 2009 r. 72,572,5 mlmlnn zzłł

Wynik odsetkowyWynik odsetkowy 412 412 mlnmln zzłł

Wynik prowizyjnyWynik prowizyjny 162,8 162,8 mlnmln zzłł

KosztyKoszty 364,1 364,1 mlnmln zzłł

Koszty/Dochody (C/I)Koszty/Dochody (C/I) 51,551,5%%

WspWspóółłczynnik wypczynnik wypłłacalnoacalnośści (CAR)ci (CAR) 11,3811,38%%

Page 6: Wyniki BRE Banku

6

Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE BankuWyniki linii biznesowych

Kwartalny wynik brutto wg linii

Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna

II kw./09 III kw./09

mln zł

72,761,5

23,6

-154

+18,2%-/+

III kw./09II kw./09

Page 7: Wyniki BRE Banku

7

Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE BankuWpływ kursu PLN na dynamikę kredytów

Dynamika kredytów brutto(w mld zł)

54,456,4

+0,1-1,4-0,5

30.06.2009 Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Pozostali 30.09.2009

-3,5%

-1,9%QoQ

-5,5%QoQ

+2,3%QoQ

Struktura portfela kredytowego (brutto) Grupy BRE Banku na 30.09.2009 r.

BRE Bank80,6%

BRE - klienci korporacyjni

27,5%

BRE - klienci indywidualni

51,9%

BRE - Sektor budżetowy

0,1%

BRE - pozostałe1,1%

BBH7,9%

BRE Leasing7,6%

Spółki faktoringowe3,9%

Po odliczeniu wpływu aprecjacji złotego portfel kredytowy niższy o 0,8 proc. Q/Q

Ogółem akcja kredytowa brutto zanotowała spadek w kwartale (-3,5% QoQ) i wzrost u ujęciu rocznym (+23,3% YoY) (rynek: +0,6% QoQ i +18,6% YoY)

Rosnący udział kredytów klientów indywidualnych w portfelu

Page 8: Wyniki BRE Banku

8

Wzrost depozytów detalicznychPodsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku

39,438,9

+1,2

-0,8

+0,2

30.06.2009 Klienciindywidualni

Kliencikorporacyjni

Pozostali 30.09.2009

Dynamika depozytów(w mld zł)

+5,7%QoQ

-4,6%QoQ

+40,6%QoQ

+1,5%

xxxxx

Razem kredyty i depozytyprzedsiębiorstw

12 500

13 000

13 500

14 000

14 500

15 000

15 500

16 000

16 500

2008

/09/

30

2008

/10/

15

2008

/10/

22

2008

/10/

29

2008

/11/

05

2008

/11/

12

2008

/11/

19

2008

/11/

26

2008

/12/

03

2008

/12/

10

2008

/12/

17

2008

/12/

24

2008

/12/

31

2009

/01/

07

2009

/01/

14

2009

/01/

21

2009

/01/

28

2009

/02/

04

2009

/02/

11

2009

/02/

18

2009

/02/

25

2009

/03/

04

2009

/03/

11

2009

/03/

18

2009

/03/

25

2009

/04/

01

2009

/04/

08

2009

/04/

15

2009

/04/

22

2009

/04/

30

2009

/05/

06

2009

/05/

13

2009

/05/

20

2009

/05/

27

2009

/06/

03

2009

/06/

09

2009

/06/

17

2009

/06/

24

2009

/07/

01

2009

/07/

08

2009

/07/

15

2009

/07/

22

2009

/07/

29

2009

/08/

05

2009

/08/

12

2009

/08/

19

2009

/08/

26

2009

/09/

02

2009

/09/

09

2009

/09/

16

2009

/09/

23

2009

/09/

30

2009

/10/

07

2009

/10/

14

2009

/10/

22

MLN PLN

kredyty

depozyty

Wzrost depozytów ogółem: +1,5% QoQ (rynek: +0,1% QoQ)

Znaczny wzrost depozytów detalicznychgłównie na rachunkach oszczędnościowych i lokatach terminowych

9,0% udział w rynku depozytów korporacyjnych

Wzrost depozytów detalicznych

Wzrostowy trend w depozytach korporacyjnych

Page 9: Wyniki BRE Banku

9

Zaufanie do mBanku i MultiBanku-ponad 3,1 mln klientów we wrześniu 2009

Podsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku

Dochody jednorazowe (gł. hipoteczne):-71% YoY +2,4% QoQ

240,3246,5

II kw./09 III kw./09

62,445,1

II kw./09 III kw./09

360,8354,9

II kw./09 III kw./09

+1,9% -2,5% +38,3%

Łączne dochody brutto w kwartale(mln zł)

0

150

300

450

III kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09

Dochody powtarzalne:+57% YoY +1,9%QoQ

+25%

+1,9%

Wzrost dochodów zrealizowany głównie dzięki rosnącym dochodom z tytułu prowizji

Spadek wyniku z tytułu odsetek związany z:- Spadkiem kursu wymiany CHF- Spadkiem stóp procentowych dla PLN

Wysoki wzrost wyniku z tytułu prowizji i opłat dzięki:- Zmianom w polityce cenowej- Ożywieniu na rynku giełdowym

Wynik z tyt. odsetek*(mln zł)

Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln zł)

Dochody(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)

* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Wzrost dochodów powtarzalnych związany z intensyfikacją cross-sellinguadresowanego do obecnych klientów

Stała rozbudowa oferty produktowej dla klientów indywidualnych i biznesowych

W badaniu Homo Homini mBank został wskazany jako Bank cieszący się największym zaufaniem Polaków obok największych na rynku PKO BP i Pekao SA.

Page 10: Wyniki BRE Banku

10

Rozwój działalności: Klienci Korporacyjni i InstytucjePodsumowanie I-III kw. 2009 w Grupie BRE Banku

Stały wzrost marży kredytowej

2,66%

2,11%

1,36%

30.09.08 30.06.09 30.09.09

Innowacje produktowew cash management i bankowości elektronicznej:

- BRE Auto Overnight– nowa funkcjonalnośćAutomatycznego Rachunku Depozytowego

- iBRE Depo Plus – nowy produkt dedykowany sądom i prokuraturom

Marża kredytowa na całym portfelu **

+55bps

+130 bps

* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Wynik z tyt. odsetek*(mln zł)

Wynik z tyt. prowizji i opłat(mln zł)

Dochody(przed kosztami, z wyłączeniem LLP, mln zł)

**Odsetki + annualizowane prowizje

141,5164,3

II kw./09 III kw./09

282,1272,0

II kw./09 III kw./09

+3,7% -13,9%

98,2102,0

II kw./09 III kw./09

-3,9%

Wzrost dochodów związany z wyższym wynikiem z działalności handlowej (+144% QoQ)

Spadek wyniku z tytułu odsetek na skutek:- Wzrostu kosztów finansowania kapitału- Zwrotu w II kw./09 nadpłaty 8 mln zł kosztów odsetkowych (BRE Leasing)- Niższej marży depozytowej spowodowanej spadającymi stawkami na rynku

Nieznacznie niższy wynik z tytułu prowizji i opłatzwiązany z niższymi obrotami handlowymi na rynku oraz spadkiem dochodów z tytułu float

Page 11: Wyniki BRE Banku

11

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Patrząc dalej

Sytuacja gospodarcza

Grupa BRE Banku

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 12: Wyniki BRE Banku

12

Analiza wyników III kw. 2009Rachunek wyników

Ujęcie kwartalne

(mln zł) Zmiana QoQIII kw./09 II kw./09

Dochody ogDochody ogóółłemem 724,1724,1 714714,,88 ++1,31,3%%

Koszty ogKoszty ogóółłemem (364,1)(364,1) (363(363,,2)2) ++0,30,3%%

Wynik operacyjnyWynik operacyjny 360,1360,1 351351,,77 ++2,42,4%%

Rezerwy nettoRezerwy netto (248,8)(248,8) (438(438,,8)8) --43,343,3%%

Zysk/strata bruttoZysk/strata brutto 111,3111,3 (87(87,,1)1) --/+/+

Zysk/strata nettoZysk/strata netto 72,572,5 (61(61,,6)6) --/+/+3/

2/

1/

1/ w tym saldo pozostałych przychodów/kosztów operacyjnych2/ Przed rezerwami3/ Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA

Page 13: Wyniki BRE Banku

13

Stabilne i wysokie dochody Grupy BRE BankuAnaliza wyników III kw. 2009

Wysokie dochody z działalności powtarzalnej

Dochody Grupy BRE Banku w III kw./09 vs. II kw./09(mln zł)

Struktura dochodówGrupy BRE Bankuwg linii biznesowych, III kw./09

412,0

724,1714,8

29,4

99,60,02

162,8

20,3

II k

w./09

Wyn

ik z tyt

. od

sete

k

Wyn

ik z

tyt

. pr

owizji

Przy

chod

y z ty

t.dy

wid

end

Wyn

ik n

a dz

iała

lnoś

ciha

ndlo

wej

Wyn

ik n

a lo

kacy

jnyc

hpa

p. w

artośc

iowyc

h

Sald

o po

zostałyc

hpr

zych

odów

/kos

ztów

oper

acyj

nych

III kw

./09

+1,3%

-4,5%QoQ

+2,9%QoQ

-1,4%QoQ

+99,4%QoQ

-/+QoQ

-33,8%QoQ Klienci

Korporacyjni i Instytucje; 282 mln zł;

39%

Działalność Handlowa i Inwesty-cyjna; 56 mln zł;8%

Bankowość Detaliczna; 361 mln zł;50%

Pozostałe i wyłączenia;

25 mln zł;3%

Niższy wynik z tytułu odsetekna skutek spadku wartości portfela kredytowego i umocnienia złotego; stabilna marża odsetkowa (2,3% w III kw. i II kw./09 vs. 2,2% w I kw./09)

Wzrost wyniku z tytułu prowizji QoQgłównie dzięki rosnącym prowizjom z kart płatniczych

Niższy wynik z działalności handlowejspowodowany spadającym wynikiem ze sprzedaży instrumentów pochodnych oraz zmianą wyceny papierów dłużnych przedsiębiorstw

Dodatkowe 20 mln zł (one-off) w wyniku na lokacyjnych papierach wartościowych związane ze sprzedażą gruntu przez BRE.locum

Page 14: Wyniki BRE Banku

14

Analiza wyników III kw. 2009Koszty Grupy BRE Banku

0

40

80

120

160

200

240

280

320

360

400

440

480

II kw./09 III kw./09

Pracownicze RzeczoweAmortyzacja Inne

51,552,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Dalszy spadek wskaźnika C/Ido 51,5%Koszty

mln złC/I %

C/I na koniec okresu

Struktura kosztów wg linii biznesowych w III kw./09

Efekty BREnovej:

Ogólne koszty administracyjne niższe o 2,5% YoY

Stabilne ogólne koszty administracyjne wraz z amortyzacją(+0,3% QoQ i +0,1% YoY):

- wyższe koszty rzeczowe (+4,0% QoQ)związane z prowadzonymi kampaniami marketingowymi

- amortyzacja: stabilna QoQ, wzrost w ujęciu rocznym o 15,5%

- Obszar logistyki i IT: inicjatywy na rzecz obniżenia kosztów w III kw./09 realizowane zgodnie z planem

- Obszar HR: kontynuacja redukcji kosztów, skutkująca spadkiem kosztów osobowych o 16,7% YoY

Ogólne koszty administracyjne +amortyzacjaGrupy BRE Banku w III kw./09 vs II kw./09

C/I %

364,1363,2

+0,3%

Pozostałe i wyłączenia; 10 mln zł;3%

Bankowość Detaliczna; 162 mln zł;45%

Klienci Korporacyjni i

Instytucje; 180 mln zł;

49%

Działalność Handlowa i

Inwesty-cyjna;

12 mln zł; 3%

Page 15: Wyniki BRE Banku

15

Problem opcji rozwiązany

6,9 mln zł rozwiązania netto rezerw na klientów posiadających zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych

Wskaźnik NPL BRE Banku (wg PSR) na poziomie 5,9%, poniżej średniej rynkowej (6,8%)

Czynniki wpływające na poziom rezerw na kredyty w III kw./09:

-Nadal wysokie rezerwy na kredyty gotówkowe dla zewnętrznych klientów mBanku

-Wzrost rezerw na kredyty korporacyjne dotyczy nielicznych przedsiębiorstw średniej wielkości

Struktura rezerw na kredyty w Grupie BRE Banku w III kw./09(przyrost rezerw na kredyty wg segmentów w kwartale, mln zł)

Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość Detaliczna

122,7

308,3126,1

130,5

32,1126,1

90,6

II k

w./09

Korp

orac

je i

Ryn

ki F

inan

sow

e

Ban

kow

ość

Det

alic

zna

Spół

ki z

aleź

ne

Pozo

stał

e

III kw

./09

438,8

0,0 248,8

-43,3%

-66,0%QoQ

-3,3%QoQ

=QoQ

-22,8%QoQ

Analiza wyników III kw. 2009

Poziom rezerw pod wpływem defaultów niewielkiej liczby średnich firm oraz niespłacania kredytów gotówkowych przez klientów detalicznych

Page 16: Wyniki BRE Banku

16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

I kw

./06

II k

w./06

III kw

./06

31.1

2.06

I kw

./07

II k

w./07

III kw

./07

31.1

2.07

I kw

./08

II k

w./08

III kw

./08

IV k

w./08

I kw

./09

II k

w./09

III kw

./09

Zależność pomiędzy współczynnikiem wypłacalności (CAR)i aktywami ważonymi ryzykiem (RWA)

Dostępny wzrost RWA na 30.09.2009 (mld zł; lewa skala)

RWA (mld zł; lewa skala)

CAR (%; prawa skala)

Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku

CAR na poziomie 11,38% na 30.09.09 vs. 11,08% w czerwcu br. oraz 10,51% we wrześniu ub. r.

Spadek skonsolidowanych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) o 1,8 mld zł do 55,1 mld zł w III kw./09 dzięki ścisłemu zarządzaniu RWA

Wskaźnik Tier 1 na poziomie 6,54% na 30.09.09 w porównaniu do 6,20% w czerwcu br. oraz 6,62% we wrześniu ub. r.

Zmiana współczynnika wypłacalności (CAR) wg Bazylei II

Współczynnik wypłacalnościna bezpiecznym poziomie11,38%

Analiza wyników III kw. 2009

Bazylea I Bazylea II

11,08% 11,38%

+36 bps-6 bps

30.06.2009 Spadekskonsolidowanych

funduszywłasnych

Spadek RWA IIIkw./09

30.09.20093%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

11%

12%

Page 17: Wyniki BRE Banku

17

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Patrząc dalej

Sytuacja gospodarcza

Grupa BRE Banku

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 18: Wyniki BRE Banku

18

3,6

5,0

6,86,2

2,71,5

-4

-2

0

2

4

6

8

2005 2006 2007 2008 2009f 2010f

Eksport netto Spożycie ind.Inwestycje ZapasyPKB Serie3

0

3

6

9

12

15

2009F 2010FNPL - przedsiębiorstwa, śred.NPL - gosp. dom., śred.

0

5

10

15

20

25

30

01'9

8

03'9

9

05'0

0

07'0

1

09'0

2

11'0

3

01'0

5

03'0

6

05'0

7

07'0

8

Sektor niefinansowy razemPrzedsiębiorstwaPrzedsiębiorcy indywidualniOsoby fizyczne

0

1

2

3

4

5

6

7

Q1'07 Q4'07 Q3'08 Q2'09 Q1'10f Q4'10fStopa referencyjna NBP, %Inflacja CPI, %r/r

W 2009 PKB wzrośnie o 1,5%

Patrząc dalej: Sytuacja gospodarczaCoraz lepsze wskaźniki wyprzedzające,wciąż pogarszające się wskaźniki opóźnione

Wzrost PKBw Polsce(% YoY)

oraz wkłady we wzrost

podstawowych kategorii

(pp.)

Inflacja CPIoraz

stopareferencyjna

NBP

Kredyty zagrożone

(w sektorze bankowym),

jako % kredytów

ogółem

Dynamika eksportu i importu w Polsce

i na Węgrzech (% YoY)

Granice celu inflacyj-nego

Inflacja spadnie w 2010 r.

Kredyty zagrożone na niskim poziomie, z tendencją rosnąca

Źródło: GUS, prognoza BRE (f)

Polska

-40

-20

0

20

40

01-07 08-07 03-08 10-08 05-09

Import Eksport

Węgry

-40

-20

0

20

40

01-07 08-07 03-08 10-08 05-09

Import Eksport

Stabilizacja w handlu

9,1%10,5%

4,5%5,5%

Page 19: Wyniki BRE Banku

19

Dynamika kredytów spowolni w ’09 i ’10…

Patrząc dalej: Sytuacja gospodarcza… tak więc poprawa będzie widoczna dopiero w H2 2010

Kredyty,zmiana

wolumenu% YoY

Depozyty,zmiana

wolumenu% YoY

Lukadepozytowaw sektorzebankowym(wolumeny

kredytówi depozytów

sektoraniefinansowego

orazfinansowego)

WalutyRegionu EŚW

wobec EUR,indeks

01.07.2009=100

…a depozyty przedsiębiorstw będą się kurczyć

W efekcie luka depozytowa będzie nadal maleć

Jesień przyniosła korektę aprecjacji złotego

-1 0

1 0

3 0

5 0

7 00

1'0

8

06

'08

11

'08

04

'09

09

'09

02

'10

07

'10

12

'10

G o sp o d ars tw a d o m o w e (k red y ty razem )K red y ty m ieszkan io w eP rzed s ięb io rstw a

-30

-20

-10

0

10

20

30

01

'08

06

'08

11

'08

04

'09

09

'09

02

'10

07

'10

12

'10

G ospodarstwa dom owePrzedsięb iorstwa

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

01'08 07'08 01'09 07'09-100

-80

-60

-40

-20

20

Wskaźnik Kredyty/Depozyty, % (LO)

Depozyty minus kredyty, m ld PLN (PO)

90

95

100

105

01-07-09 31-07-09 30-08-09 29-09-09 29-10-09

EUR/PLN EUR/CZK EUR/HUF

Przed ostatnią korektą złoty umacniał sięsilniej niż pozostałe waluty regionu

Page 20: Wyniki BRE Banku

20

Patrząc dalej: Grupa BRE Banku Perspektywy do końca 2009

1 Efektywne wykorzystanie dywidendy z PZU

2

3 Rezerwy- kontynuacja konserwatywnego podejścia

Planowany wzrost kosztów w IV kw.

Page 21: Wyniki BRE Banku

21

Agenda

Podsumowanie wyników Grupy BRE Banku w I-III kw. 2009 r.

Analiza skonsolidowanych wyników finansowych

Patrząc dalej

Sytuacja gospodarcza

Grupa BRE Banku

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych w I-III kw. 2009 r.

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 22: Wyniki BRE Banku

22

ZałącznikSpis treści

Szczegółowe wyniki działalności pionów Slajd nr Dodatkowe informacje nt. danych finansowych Slajd nr

Bankowość Detaliczna BRE Banku 24-33 Rachunek wyników wg IFRS 48

Podsumowanie działalności w III kw./09 24 Wyniki spółek Grupy BRE Banku 49

Akwizycja klientów i wolumeny 25 Wynik odsetkowy 50

Akwizycja mikroprzedsiębiorstw 27 Wynik z prowizji 51

Udział w rynku kredytów i depozytów 28 Wynik z działalności handlowej 52

Kredyty hipoteczne: struktura portfela i jakość 29 Struktura kosztów administracyjnych 53

Sieć oddziałów 30 Kredyty i depozyty 54

mBank – eBroker, MultiBank – Usługa Maklerska 31 Analiza bilansu: aktywa 55

Platforma ubezpieczeniowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń 32 Analiza bilansu: pasywa 56

Cash Management 40 Kredyty zagrożone wg PSR 63

Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem 41

Leasing i faktoring 42

BRE Bank Hipoteczny 43

Dom Inwestycyjny BRE Banku 44

Inwestycje własne 45

Działalność Handlowa i Inwestycyjna: udziały w rynku 46

Dynamika sprzedaży 33 Wskaźnik kredytów do depozytów 57

Klienci i Rynki Finansowe 34-46 Źródła finansowania: zapadalność pożyczek w FX 58

Podsumowanie działalności w III kw./09 35 Współczynnik wypłacalności po zastosowaniu NUK 59

Klienci Korporacyjni i Instytucje: akwizycja klientów i wolumeny 36 Rezerwy na kredyty i jakość portfela kredytowego 60

Udział w rynku kredytów i depozytów 37 Struktura portfela ryzyka, odpisy 61

Klienci 38 Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym; rezerwy wg linii biznesowych 62

Kredyty i depozyty 39

Page 23: Wyniki BRE Banku

23

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Bankowość Detaliczna

Page 24: Wyniki BRE Banku

24

Bankowość Detaliczna BRE Banku Podsumowanie III kw./09 - Wyniki finansowe

Załącznik

72,7

240,3

20,7

-162,0

-126,1

62,437,4

Wyn

ik z

tytułu

odse

tek*

Wyn

ik z

tutułu

opł

at i

prow

izji

Wyn

ik n

adz

iała

lnos

ciha

ndlo

wej

Odp

isy

netto

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

opo

zost

ałyc

hpr

zych

odów

iko

sztó

wop

erac

yjny

ch

Zysk

bru

tto

mBank Cz i SK

72,761,5

74,095.3

-8,7

29,8

86,7

11,1 11,5

43,348,9

69,357,5

70,9

68,2

-21,7-28,4-24,

-32,4

-19.3-21,5

-27,1

-16,0

I kw.06

II kw.06

III kw.06

IV kw.06

I kw.07

II kw.07

III kw.07

IV kw.07

I kw.08

II kw.08

III kw.08

IV kw.08

I kw.09

II kw.09

III kw.09

* Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Zysk brutto Pionu(kwartałami, mln zł)

Bankowość Detaliczna

Struktura wyniku brutto Pionu w III kw./09 (mln zł)

1,5

54,6

0,0

16,6

mBank* MultiBank Private Banking Inne**

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Bankowości Detalicznej w III kw./09(mln zł)

* Wynik brutto mBanku zawiera stratę mBanku w Czechach i na Słowacji**w tym BRE Ubezpieczenia, BRE Wealth Mgt.,Aspiro i korekty/wyłączenia konsolid.

72,7 mln zł zysku brutto Bankowości Detalicznej w III kw./09

Wkład Pionu do wyników Grupy BRE Banku w III kw. br.:49,8% udział w łącznych dochodach Grupy, 58,3% udział w wyniku z tytułu odsetek, 38,3% udział w wyniku z tytułu opłat i prowizji

Wynik z odsetek nieznacznie niższy w porównaniu do II kw./09;wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł o 38% QoQ

Koszty stabilne

Page 25: Wyniki BRE Banku

25

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: Polska Akwizycja klientów i wolumeny

klienci +3,7%

rachunki

depozyty (zł)

kredyty (zł) -1,8%

+7,1%

+2,9%

27,9 mld 27,4 mld

2,7 mln

3,5 mln

16,8 mld

2,8 mln

3,6 mln

18,0 mld

W tym:hipoteczne (zł) -3,2%22,2 mld 21,5 mld

0

5

10

15

20

25

30

Depozyty Kredyty

Private Banking

MultiBank

mBank (Polska)

0

1

2

3

4

Klienci Rachunki

(mln)

(mld zł)

Koniec II kw./09 Zmiana Koniec III kw./09Dane na 30.09.2009

Page 26: Wyniki BRE Banku

26

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku: CZ/SKAkwizycja klientów i wolumeny

Dane na 30.09.2009 Koniec II kw./09 Zmiana Koniec III kw./09

(tys.)

klienci +9,6%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Depozyty

(mln EUR)

0

50

100

150

200

250

300

Kredyty

(mln EUR)

0

200

400

600

800

Klienci Rachunki

322,9 tys. 353,9 tys.

rachunki +11,3% 694,1 tys.623,6 tys.

depozyty (EUR) +10,1% 1 076,8 mln978,4 mln

kredyty (EUR) +16,2% 275,3 mln236,9 mln

Czechy Słowacja

Page 27: Wyniki BRE Banku

27

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Akwizycja mikroprzedsiębiorstw*

Załącznik

343,7 tysięcy mikroprzedsiębiorstwobsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE

257,4257,2250,3238,1

173,3134,8

103,774,7

86,482,078,073,9

62,3

50,8

39,0

27,9

2004 2005 2006 2007 2008 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Liczba mikroprzedsiębiorstw obsługiwanych przez Bankowość Detaliczną BRE Banku

(w tys.)

W III kw./09 liczba obsługiwanych mikroprzedsiębiorstw wzrosła o 4,5 tys.

Łącznie na koniec września 2009 r.mikroprzedsiębiorstwom udzielono 2 532,5 mln zł kredytów

mBank MultiBank

*Przez mikroprzedsiębiorstwa należy rozumieć w tym przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą

Page 28: Wyniki BRE Banku

28

ZałącznikBankowość Detaliczna BRE Banku:Depozyty i kredyty – udziały rynkowe

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

XII I VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VI

XII VIVIII

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0

2,5

5

7,5

10

12,5

15

17,5

20

22,5

25

27,5

30

XII I VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VIVIII

0

50

100

150

200

250

300

350

400

VIII/09:

4,3%

2003 2004 2005 2006 2007* 2003 2004 2005 2006 2007*2008 2008

1,3% 1,7% 2,1% 2,6% 4,0% 4,7% 1,2% 2,1% 3,0% 4,5% 5,4% 6,9%

VIII/09:

6,8%

Kredyty Bankowości Detalicznej BRE(mld zł)

Depozyty i Fundusze InwestycyjneBankowości Detalicznej BRE(mld zł)

BRE Bank (skala lewa) Rynek (skala prawa) Udział w rynku (na koniec okresu)

*od XII/2007 Bankowość Detaliczna BRE pokazywana razem z depozytami/kredytami Private Banking

Page 29: Wyniki BRE Banku

29

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Kredyty hipoteczne – struktura i jakość portfela

Załącznik

82%

3%6% 9%

Kredyty hipoteczne

Karty kredytowe

Linie kredytowe

Inne

Stan na 30.09.2009

Razem ZŁ FX

Wartość bilansowa (mld zł) 21,46 2,33 19,12

Średnia zapadalność(lata) 23,23 20,40 23,66

Średnia wartość(tys. zł) 254,72 209,39 261,63

Średnie LTV (%)

80,8 57,2 84,5

NPL(%)

0,47 1,59 0,33

89%

11%

Walutowe

Złotowe

Portfel kredytów hipotecznych BRE Banku(kredyty dla osób fizycznych Bankowości Detalicznej)

Struktura portfela kredytowego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych) na 30.09.2009

Struktura walutowa portfela hipotecznego Bankowości Detalicznej(dla gospodarstw domowych ) na 30.09.2009

Page 30: Wyniki BRE Banku

30

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Rozwój sieci dystrybucyjnej

Załącznik

Sieć dystrybucyjna mBanku(w Polsce)

Oddziały MultiBanku(w Polsce)

Łącznie: Łącznie:

14 15 15 16 21 21 21

4061 68 68 67 66

7781 82

63

27

2242

27

2003 2004 2005 2006 2007 2008 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Centra Finansowe mKioski mKioski partnerskie

5424 677 103 161 170 170 150

33 38 46

13

3438

44

52 51 51 58

6581 83

31

76794

2003 2004 2005 2006 2007 2008 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Centra Usług Finansowych Placówki partnerskie

724635 84 131 134109 132 134

Łącznie wg stanu na 30.09.2009 r.sieć dystrybucyjna mBanku w Polsce liczyła 150 jednostek

Spadek liczby mKiosków partnerskichzwiązany ze spowolnieniem gospodarczym

Na koniec września 2009 r.MultiBank dysponował siecią134 oddziałów

Page 31: Wyniki BRE Banku

31

Bankowość Detaliczna BRE Banku:mBank – eMakler, MultiBank - Usługa Maklerska

Załącznik

382332

229

151

225275

490551

707

21 47 71 87151

64 40 5181

561556

357

232196 202

266327

135 167124

89134

89

I2006

III VI IX XII I2007

III2007

VI IX XII III2008

VI IX XII III2009

VI IX

1424

2834 37

62

7483

96104

115123

131137

2 3 4 5 7 915 16 17 18 19 1917

46

90

11 12 14

I2006

III VI IX XII I2007

III2007

VI IX XII III2008

VI IX XII III2009

VI IX

mBank MultiBank

Liczba otwartych rachunków inwestycyjnych(tys. rachunków, narastająco)

Miesięczne obroty w eMaklerze i Usłudze Maklerskiej (w mln zł)

We wrześniu 2009 r. obroty w eMaklerze osiągneły 707,5 mln zł, a w Usłudze Maklerskiej 166,8 mln zł

Łączna liczba rachunków inwestycyjnych mBanku i MultiBanku na koniec trzeciego kwartału 2009 r. wyniosła 156 tysięcy

W III kw./09 Klienci mBanku i MultiBankuotworzyli łącznie 7,1 tys. rachunków inwestycyjnych

Od początku uruchomienia usługi maklerskiej obroty narastająco osiągnęły 17,5 mld zł w eMaklerzeoraz 3,9 mld zł w Usłudze Maklerskiej

Dynamiczny rozwój usług maklerskichdla klientów Bankowości Detalicznej

Page 32: Wyniki BRE Banku

32

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Platforma Internetowa – SUS i Centrum Ubezpieczeń

Załącznik

„Trudno będzie przebić Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych”Newsweek

„Oferta mBanku najbardziej atrakcyjna”Pentor Research International

53,5 tys. umów komunikacyjnych

(w III kw./09)

18,2 mln złprzypisanej składki

z tytułu wszystkich ubezpieczeń(w III kw./09)

Supermarket Ubezpieczeń Samochodowych (w mBanku) wystartował 13.02.2007,a Centrum Ubezpieczeń (w MultiBanku) 30.09.2007

Możliwość porównania i wyboru OC+AC spośród 7 ofert, w tym każda oferta w 3 wariantach

Zakup i obsługa zintegrowana z rachunkiem eKONTO i MultiKonto

Dostęp do szczegółów polisy 24/7

Elektroniczne wnioski i polisy – minimum papieru

Polisa OC dostępna w 6 językach (polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański)

Tanie płatności miesięczne, których pilnuje mBank i MultiBank

Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych przez Call Center

ponad 9,5 tys. polis podróżnych

(w III kw./09)

Page 33: Wyniki BRE Banku

33

Bankowość Detaliczna BRE Banku:Dynamika sprzedaży netto (kwartałami)

Załącznik

mBank

15 02114 094

7 739

-331-3601618

3245

973749

1389

31.12

.07I k

w./08

II kw./0

8III

kw./0

8IV kw

./08

31.12

.08I k

w./09

II kw./0

9III

kw./0

930

.09.09

MultiBank

35 57

2 2122 035

1 629

83

104101

64

84

31.12

.07I k

w./08

II kw./0

8III

kw./0

8IV

kw./0

831

.12.08

I kw./0

9II k

w./09

III kw

./09

30.09

.09

6341347

5 399

11 74710 903

-220-240

2688

1304

83531

.12.07

I kw./0

8II k

w./08

III kw

./08

IV kw

./08

31.12

.08

I kw./0

9II k

w./09

III kw

./09

30.09

.09

7 629

1202

762768

571461

11 48510 896

-443535

31.12

.07

I kw./0

8

II kw./0

8III

kw./0

8IV

kw./0

831

.12.08

I kw./0

9

II kw./0

9III

kw./0

930

.09.09

+8,7%

1821

15

1919

550

493

409

19

30

31.12

.07

I kw./0

8

II kw./0

8III

kw./0

8IV

kw./0

831

.12.08

I kw./0

9

II kw./0

9III

kw./0

930

.09.09

398

480

4 482

2 733

4 434

178-610

772

234297

31.12

.07

I kw./0

8

II kw./0

8III

kw./0

8IV

kw./0

831

.12.08

I kw./0

9

II kw./0

9III

kw./0

930

.09.09

+5,4% +7,7%

+11,5% +1,1% +6,6%

Depozyty(mln zł)

Kredyty(mln zł)

Klienci(tys.)

Depozyty(mln zł)

Stan Zmiana

Kredyty(mln zł)

Klienci(tys.)

Page 34: Wyniki BRE Banku

34

Załącznik

Szczegółowe wyniki działalności pionów biznesowych

Korporacje i Rynki Finansowe

Page 35: Wyniki BRE Banku

35

-6,1

-13,0 -12,5

-3,9

15,1

26,2 28,4

-10,7

K1 K2 K3 Inst

ytuc

jeFi

nans

owe

Ryz

yko

iza

rząd

zani

epł

ynnośc

Ryn

kiFi

nans

owe

Spół

ki

Inne

23,6

-154,0

137,6161,9

135,5 127,7 117,2

168,6

167,6

11,5 14,0

137,7Vectra

14,0*

14,8*

I kw. 07 II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 07 I kw. 08 II kw. 08 III kw. 08 IV kw. 08 I kw. 09 II kw. 09 III kw. 09

321,0

Wynik brutto Pionu w III kw./09: 23,6 mln zł

Wynik III kw./09 obciążyło 122,7 mln zł rezerw;stanowi to 60% spadek rezerw w stosunku do II kw./09

Rozwiązania netto rezerw powiązanych z transakcjami pochodnymi (+6,9 mln zł)

Spółki w ramach Pionu osiągnęły zysk brutto w wysokości 28,4 mln zł

175,9

Korporacje i Rynki Finansowe: Podsumowanie III kw./09 - Wyniki finansowe

Załącznik

23,6

172,6

7,2-192,1

-122,7

95,7

62,3 0,6

Wyn

ik z

tyt

ułu

odse

tek*

*

Wyn

ik z

tyt

ułu

opła

t i p

row

izji

Wyn

ik z

działa

lnos

ciha

ndlo

wej

Wyn

ik n

alo

kacy

jnyc

hpa

pier

ach

war

tośc

iow

ych

Odp

isy

nett

o

Kosz

ty i

amor

tyza

cja

Sald

opo

zost

ałyc

hpr

zych

odów

iko

sztó

w

Zysk

/str

ata

brut

to

Struktura wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowychw III kw./09(mln zł)

* II kw./07 - Sprzedaż akcji Mostostalu Zabrze; I kw./08 - Spłata kredytu zdefaultowanego** Z uwzgl. rozliczeń wewnętrznych

Wynik brutto Pionu kwartałami(mln zł)

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku brutto Korporacji i Rynków Finansowychw III kw./09(mln zł)

Klienci korporacyjni

Page 36: Wyniki BRE Banku

36

Korporacje i Rynki Finansowe: Akwizycja klientów i wolumeny

Załącznik

Koniec III kw./09ZmianaKoniec II kw./09Kredyty korporacyjne(mld zł)

Depozyty korporacyjne(mld zł)

Klienci korporacyjni == 12 99212 990

14,715,1

30.06.09. 30.09.09

13,1 13,3

30.06.09. 30.09.09

Kredyty klientówkorporacyjnych (zł)

w tymkredyty dla przedsiębiorstw (zł)

Depozyty klientówkorporacyjnych (zł)

w tymdepozyty przedsiębiorstw (zł)

15,1 mld

26,2 mld 24,8 mld

14,7 mld-2,9%

-5,5%-5,5%

-2,9%

13,1 mld

17,3 mld 16,5 mld

13,3 mld+1,4%+1,4%

-4,6%-4,6%

Przedsiębiorstwawg definicji NBP

Page 37: Wyniki BRE Banku

37

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty – udział w rynku przedsiębiorstw*

Załącznik

Depozyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)

Udział BRE Banku w rynku kredytów i depozytów przedsiębiorstww okresie styczeń 2005 r. – wrzesień 2009 r.

Źródło: NBP Depozyty przedsiębiorstw Kredyty przedsiębiorstw

13,3 mld zł depozytów przedsiębiorstw w BRE Banku na koniec III kw./09

Wzrost bazy depozytowej w III kw./09 to głównie efektzainicjowanej w czerwcu br. „Akcji Sprzedaży Depozytów”

14,7 mld zł kredytów przedsiębiorstw w BRE Bankuna koniec III kw./09 (+7,2% YoY)

Kredyty przedsiębiorstw w BRE Banku(tylko bank, w mld zł)

9,0%

6,4%

13,313,113,714,214,013,312,712,910,910,7

12,2312,45

31.12

.06

31.03

.07

30.06

.07

30.09

.07

31.12

.07

31.03

.08

30.06

.08

30.09

.08

31.12

.08

31.03

.09

30.06

.09

30.09

.09

14,715,115,514,613,713,512,8

11,511,010,1

9,18,4

31.12

.06

31.03

.07

30.06

.07

30.09

.07

31.12

.07

31.03

.08

30.06

.08

30.09

.08

31.12

.08

31.03

.09

30.06

.09

30.09

.09

4%

6%

8%

10%

12%

sty-06

mar-06

maj-06

lip-06

wrz-06 lis-06

sty-07

mar-07

maj-07

lip-07

wrz-07 lis-07

sty-08

mar-08

maj-08

lip-08

wrz-08 lis-08

sty-09

mar-09

maj-09

lip-09

wrz-09

* W kategorii „przedsiębiorstwa” (na bazie sprawozdawczości dla NBP) ujęto tylko przedsiębiorstwa państwowe, prywatne i spółdzielcze

Page 38: Wyniki BRE Banku

38

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Klienci

Załącznik

Liczba i struktura klientów korporacyjnych Nowi klienci Bankowości Korporacyjnej (ogółem)

12 846 13 098 13 081

K38 047

K38 234

K38 238

K38 233

K38 209

K23 853

K23 896

K23 883

K23 852

K23 875

K1 946 K1 968 K1 960 K1 905 K1 908

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

12 990 12 992 2 495 2 433

2007 I kw./08 II kw./08 III kw./08 IV kw./08 2008 I kw./09 II kw./09 III kw./09

620

558

693

562448

418

437

Łączna liczba klientów korporacyjnychna koniec III kw./09 wyniosła 12 992 podmioty, z czego 63,2% stanowili klienci segmentu K3, a 29,8% klienci segmentu K2

W III kw./09 pozyskano 437 nowych Klientówkorporacyjnych, z czego 74,1% stanowili klienci segmentu K3, a 23,6% klienci segmentu K2

Page 39: Wyniki BRE Banku

39

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Kredyty i depozyty

Załącznik

Wolumen depozytów klientów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł)

Wolumen kredytów klientów korporacyjnych (w BRE Banku, mld zł)

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

10%

52%

38%

10%

52%

38% 38%

52%

10%

35%

55%

10%11%

52%

37%

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

14,6 18,0

46%

40%

14%

15,7 15,9

16%

38%

46%

16,2

46%

39%

15%

13,816,4

51%

36%

13%

16,415,3 15,7

46%

40%

14%

Segmenty klientów korporacyjnych BRE Banku:

K1 – oznacza segment największych korporacji o rocznych obrotach powyżej 1 mld zł

K2 – to segment korporacji o rocznych obrotach od 30 mln zł do 1 mld zł

K3 – segment MSP, tj. firmy o rocznych obrotach od 3 mln zł do 30 mln zł

Podział klientów na K1, K2, K3 (na bazie wewnętrznego systemu Globus) obejmuje nie tylko przedsiębiorstwa, ale również jednostki budżetowe oraz niebankowe instytucje finansowe (firmy leasingowe, instytucje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne itp.).

Page 40: Wyniki BRE Banku

40

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Cash Management

Załącznik

Cash Management – strategiczna linia produktowa wspierająca długotrwałe relacje z klientami

Polecenie zapłaty(tys. transakcji)

Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków

Identyfikacja Płatności Handlowych(mln transakcji)

+3,5% +5,6% +3,3%

1,8 1,9

II kw./09 III kw./09

463448

II kw./09 III kw./09

579 599

II kw./09 III kw./09

W III kw./09 liczba transakcji Polecenia Zapłaty wyniosła ponad 599 tys. i była o 3,5% wyższa od liczby transakcji zrealizowanych w II kw. br.

Liczba zrealizowanych transakcji w ramach Identyfikacji Płatności Handlowych w III kw./09 wyniosła ponad 1,9 mln i była wyższa o 5,6% od liczby transakcji zrealizowanych w II kw./09

Liczba klientów korzystających z konsolidacji środków na rachunkach bankowych wzrosła w stosunku do II kw./09 o 3,3%;463 klientów korzystało oferty Cash poolingu i Shared balanced na koniec września br.

Page 41: Wyniki BRE Banku

41

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Sprzedaż produktów UE i oferta instrumentów zarządzania ryzykiem

Załącznik

Sprzedaż produktów z udziałem środków unijnych

Sprzedażinstrumentów finansowych

W III kw./09 wynik zrealizowany na sprzedaży instrumentów finansowych klientom korporacyjnym wyniósł 30,5 mln zł

Był on niższy o 7,3% od osiągniętego w II kw./09

Sprzedaż produktówzwiązanych z wykorzystaniem środków UEw okresie styczeń-wrzesień br. stanowiła 62,6% wartości analogicznych produktów sprzedanych w 2008 r.

Sprzedaż związana była z uruchomieniem rund aplikacyjnych działań skierowanych do przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Dz. 4.2, Dz. 4.4, Dz. 1.4/4.1)

2007 2008 9 mies./09

GwarancjePromesyKredyty

62,8%

24,3%

12,9%

51,4%

39,5%

9,1%

27,6%

26,0%

46,4% 35,4%37,9%

62,1%64,6%

II kw.//09 III kw./09

Centrala

Oddziały

30,532,9

-7,3%

Zysk ze sprzedaży instrumentów finansowych(mln zł)

Sprzedaż produktów bankowych z udziałem środków UE

Page 42: Wyniki BRE Banku

42

Grupa Intermarket

BRE Leasing

Spółki Grupy Intermarket*9,6 mln zł zysku brutto za III kw./09; za 9 mies. br.: -11,0 mln zł straty (w tym: 34,4 mln zł rezerwy na zaangażowanie kapitałowe i należności od rumuńskiej spółki faktoringowej Intermarketu)Obroty: wzrost w III kw./09 (+10,9% QoQ); w ujęciu rocznym spadek (-17,0% YoY) wartości skupionych faktur (obniżenie aktywności gospodarczej klientów faktoringowychi problemy z wypłacalnością)

- W II i III kw. br. pojawiły się sygnały poprawy sytuacji Polfactor

3,0 mln zł zysku brutto za III kw./09 (+26,2% QoQ) w związku ze wzrostem sprzedaży i spadkiem odpisów; 7,9 mln zł zysku brutto po 9 mies. br.Obroty w III kw./09: 1 163 mln zł (+16% QoQ)łączne obroty po 9 mies. br.: 2 949 mln zł (+15% YoY)

-1,2 mln zł starty brutto w III kw./09 (3,6 mln zł zysku brutto od początku br.)Niższa sprzedaż i konieczność utworzenia odpisów aktualizujących należności w kontekście trudnej sytuacji makroekonomicznej u podstaw straty za III kw./09 Podpisane umowy leasingowe:

- 370 mln zł w III kw./09 (spadek o 48,4% QoQ jako efekt wysokiej bazy II kw./09 - umowyleasingu nieruchomości)

- Spadek sprzedaży (-40% YoY) w związku z niższym popytem na leasing

Klienci Korporacyjni i Instytucje: Leasing i faktoring

Załącznik

Wartość obrotów spółek z Grupy Intermarket(kwartałami, w mld EUR)

Wartość umów leasingu zawartych przez BRE Leasing (mln zł)

*tj. spółek konsolidowanych z BRE Bankiem: Intermarket Bank AG, Transfinance a.s., Polfactor S.A. i Magyar Factor zRt.

1,41,31,6

III kw./08 II kw./09 III kw./09

+10,9%

636718

370

III kw./08 II kw./09 III kw./09

-48,4%

Page 43: Wyniki BRE Banku

43

Całkowity portfel kredytowy (bilansowy i pozabilansowy) BRE BH na koniec III kw./09 wyniósł 4,8 mld zł , o 0,7% mniej niż przed rokiem

872,2 mln zł portfela bilansowego kredytów dla deweloperów mieszkaniowych na 30.09.09

Klienci Korporacyjni i Instytucje: BRE Bank Hipoteczny (BBH)

Załącznik

Portfel kredytowy (mln zł)Zaangażowanie bilansowe

* Od lipca 2004 Bank Hipoteczny nie udziela kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych. Wartość kredytów mieszkaniowych to wcześniej zbudowany portfel w zarządzaniu Banku.

Zysk brutto (mln zł)

38,2 10,3 6,4 9,6 26,453,1

2008 30.09.08 I kw./09 II kw./09 III kw./09 30.09.09

-30,8%

1 7752 595

2 9423 567 3 757 3 668 3 521

399

569574

704729 726 724

118

8673

7376 70 63

31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Kredyty mieszkaniowe*Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnegoKredyty komercyjne

26,4 mln zł zysku brutto na koniec września br. (wobec 38,2 mln zł przed rokiem)

Zwrot z kapitału ROE: 11,3% w III kw./09 (18,9% w III kw./08)

Wzrost współczynnika C/I: z 41,2% w III kw./08 do 49,6% w III kw./09

Stan rezerw na koniec III kw./09 wyniósł 11,5 mln zł(wobec 9,97 mln zł na koniec III kw./08)

Page 44: Wyniki BRE Banku

44

Klienci Korporacyjni i Instytucje:Dom Inwestycyjny BRE Banku (DI BRE)

Załącznik

27,9 mln zł zysku brutto po III kw. 2009 r. vs. 19,9 mln zł w po III kw. 2008 r. (ROE annualizowane po III kw. 2009 r.: 104%)

Wzrost udziałów rynkowych w głównych segmentach rynku kapitałowego

Dalszy wzrost liczby klientów: 184,5 tys. rachunków po III kw. 2009 r. Vs. 177,3 tys. po II kw. br.

* wyliczenia na podstawie danych GPW, DI BRE

Udziały w rynku DI BRE BankuIII kw. 2009 r. wg obrotów*

Akcje 7,25% 5 miejsce

Obligacje 4,04% 7 miejsce

Futures 15,98% 2 miejsce

Opcje 33,52% 1 miejsce

Liczba rachunków w DI BRE Banku III kw. 2009 r. (tys.)

Liczba rachunków w DI BRE 24,4

eMakler (mBank) 139,9

Usługa Maklerska (MultiBank) 20,2

RAZEM 184,5

Udział DI BRE Banku w obrotach na GPW

akcjekontrakty terminowe opcje

DI BRE Banku - obroty akcjami(mln zł)

2865 2983 2981 31554316 4701

723 764 1274 1435

22642585

II kw ./08 III kw ./08 IV kw . /08 I kw ./09 II kw . /09 III kw ./09

Obroty poprzezeMaklera i UsługęMaklerskąMultiBanku

Obrotybezpośrednioprzez DI BRE

33,52%

28,5%

15,98%11,8%

7,25%5,40%

2008 III kw./09 2008 III kw./09 2008 III kw./09

Page 45: Wyniki BRE Banku

45

ZałącznikKlienci Korporacyjni i Instytucje:Portfel inwestycji własnych

Największe inwestycje kapitałowewg stanu na 30.09.2009 r.

Udziałw kapitale spółki

PZU SA 0,76%

Garbary Sp. z o.o. 100,00%

Na koniec III kwartału 2009 r. wartość portfela inwestycji własnych i mezzaninewyniosła 241 mln zł w cenie zakupu

W porównaniu do końca 2008 r., wartość portfela spadła o 10,1 mln zł, co związane jest ze sprzedażą pakietu akcji Xtrade SAoraz objęciem akcji Internet Group SA w wyniku wykonania opcji call

302 251 239 241 241285 234 234 236 237

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Wartość w cenie zakupu Wartość bilansowa

W tym:obligacje*95,1 mln zł

Wartość portfela(mln zł)

*Obligacje wyemitowane w związku z transakcjami mezzanine finance

Page 46: Wyniki BRE Banku

46

Działalność Handlowa i Inwestycyjna:Udziały w rynku

Załącznik

BRE Bank na rynku nieskarbowychpapierów dłużnych**wg stanu na 30.09.2009 (mln zł)

Udział w rynku* BRE Bankuw zakresie usług Bankowości Inwestycyjnej

* wg stanu na 30-08-2009; wyliczenia własne bazujące na danych NBP i GPW** Dane za Fitch Polska S.A., Rating & Rynek, 30-09-2009 i wyliczenia własne

18%#3

26,50%#1

12 178,313 673,6

11 648,2

3 085,62 192,0

2 947,3

KPD Obligacjeprzedsiębiorstw

Obligacje banków

RynekBRE Bank

Bony i obligacje skarbowe

5,2%

IRS/FRA

19,3%

Transakcje walutowe(FX Spot & Forward)

6,1%

Opcje na indeks WIG20

17,6% 21,55%#2

Page 47: Wyniki BRE Banku

47

Załącznik

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych

Page 48: Wyniki BRE Banku

48

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Skonsolidowany rachunek wyników wg MSSF

w tys. złw poszczególnych kwartałach III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09

Wynik z tytułu odsetek 364 846 384 421 397 103 431 487 412 052Wynik z tytułu prowizji 135 026 128 700 121 842 158 122 162 758Przychody z tytułu dywidend 10 5 686 - 2 822 18

Wynik na działalności handlowej 167 758 61 907 122 991 100 971 99 551Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych 97 (2 149) (16 606) (544) 20 346

Pozostałe przychody operacyjne 37 529 48 281 90 158 66 575 47 138Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (70 808) (130 468) (210 028) (438 824) (248 770)

Ogólne koszty administracyjne (312 512) (414 180) (300 610) (303 890) (304 820)Amortyzacja (51 299) (58 224) (58 526) (59 264) (59 248)Pozostałe koszty operacyjne (16 542) (33 122) (43 003) (44 588) (17 727)Wynik działalności operacyjnej 254 105 (9 148) 103 321 (87 133) 111 298Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych - - - - -

Zysk brutto 254 105 (9 148) 103 321 (87 133) 111 298Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE 198 460 35 190 77 221 (61 557) 72 486

* Dane kwartalne z działalności kontynuowanej, i zaniechanej; kwartały 2008 r. uwzględniają konsolidację BRE Ubezpieczeń

Page 49: Wyniki BRE Banku

49

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Wyniki spółek Grupy BRE Banku

Załącznik

I-III kw./08

I-III kw./09

Zysk brutto spółek konsolidowanych

za 9 miesięcy 2009 r. wyniósł

126 mln złwobec 208,2 mln zł

za trzy kwartały 2008 r.

W III kw./09 spółki konsolidowane osiągnęły

55,1 mln zł zysku brutto(+46,7% vs. II kw./09)

-172,4-69,1

208,2 126,0

919,4

70,6

I-III kw./08 I-III kw./09

BRE Bank

Spółki

Korektykonsolidacyjne

Zysk brutto spółek konsolidowanych(w mln zł)

Udział spółek Grupy BRE Bankuw wyniku brutto za I-III kw./09 (w mln zł)

955,2

127,5

39,2

20,0

38,2

16,4

9,8

33,3

1,5

7,43,0

19,6 19,8

36,6

27,9 26,422,4

7,93,6 2,8 1,3 1,0

-21,2

17,3

BRE.

locum

Dom

Inwe

stycy

jny B

RE B

anku

BRE

Bank

Hipo

tecz

nyBR

E Ub

ezpi

ecze

nia

Polfa

ctor

BRE

Leas

ingBR

E W

ealth

Man

agem

ent

Tran

sfina

nce

Mag

yar F

acto

rIn

term

arke

t Ban

k

Oth

er

Page 50: Wyniki BRE Banku

50

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik odsetkowy i marża

I kw.

II kw.

III kw.

IVkw.

I kw.

II kw.

III kw.

IVkw.

I kw.

II kw.

IIIkw.

2007 2008

2,22,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,3 2,4 2,3

2009

2,3 2,3

Struktura przychodów odsetkowych(w danym kwartale, mln zł)

Struktura przychodów odsetkowych (w %)

Wynik z tyt. odsetek za III kw./09 wg linii biznesowych(mln zł)

Marża odsetkowa (NIM na koniec okresu,%)*

* Marża kalkulowana jako relacja wyniku odsetkowego do średnich aktywów odsetkowych

Korporacje i Rynki Finansowe

110 76 47 41

142

696

795706

643 628

72

56

43

19

107128118

68 120

153

5

59

7

III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09

954,6 1 084,8 947,8 842,9 828,2

20092008

1%

2%

76%

15%

6%

II kw.

Pozostałe

Dłużne papiery wartościowe PDO

Kredyty i pożyczki

Lokacyjne papiery wartościowe

Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe

0%1%1%1%

2%4%5%8%

76%75%73%73%

17%12%11%7%

5%8%10%11%

III kw.I kw.IV kw.III kw.

412,1

240,3

431,5

141,5

31,1 -0,8

Wynikodsetkowy za

II kw./09

Bankowośćdetaliczna

KlienciKorporacyjni i

Instytucje

DziałalnośćHandlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe iwyłączenia

Wynikodsetkowy za

III kw./09

-4,5%

Page 51: Wyniki BRE Banku

51

46 52 52 48

5658

63 71 76

3335

38

40 4029

2114

21 21

30 25 21

27 29

39

22222

1212111010

1519

203130

III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z prowizji

Załącznik

Struktura przychodów z tyt. prowizji(w danym kwartale, mln zł)

Wynik z tyt. prowizji za III kw./09 wg linii biznesowych (mln zł)

Korporacje i Rynki Finansowe

212,6 216,4 219,7 255,9 259,3

2008 2009III kw. IV kw. I kw. II kw. III kw.

Struktura przychodów z tyt. prowizji (w %)

Z działalności kredytowej 18% 21% 24% 20%1%

5%

28%

12%

16%

8%

Pozostałe 14% 11% 9% 10% 11%

18%Opłaty związane z zarządzaniem portfelem

Gwarancje i operacje dokumentoweObsługa kart płatniczych

Opłaty z tyt. działalności maklerskiej

Prowadzenie rachunków i prowizje za realizacjęprzelewów

Prowizje z dział.ubezpieczeniowej

14% 10% 6% 8%

1% 1% 1% 1%

5% 5% 5% 5%

26% 27% 29% 30%

7% 9% 9% 12%

15% 16% 17% 15%

162,7

62,4

158,1

98,2

-2,5

4,7

Wynikprowizyjny za II

kw./09

Bankowośćdetaliczna

KlienciKorporacyjni i

Instytucje

DziałalnośćHandlowa i

Inwestycyjna

Pozostałe iwyłączenia

Wynikprowizyjny za III

kw./09

+2,9%

Page 52: Wyniki BRE Banku

52

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychWynik z działalności handlowej Grupy BRE Banku

5,4

16,8

8,7

2,4 1,5

7,1

20,3

37,4

K1 K2 K3

BRE

Leas

ing

Pozo

stał

e -

korp

orac

yjne

Ryz

yko

ipł

ynność

Dział

alność

hand

low

a i

emisje

Bank

owość

deta

liczn

a

Wynik z działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)

Wkład poszczególnych jednostek do wyniku z pozycji wymiany w III kw./09(mln zł)

-50

0

50

100

150

200

III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09

BankowośćDetalicznaRynki Finansowe

Ryzyko i płynność

Inne korporacyjne

K3

K2

K1

175,4

81,5

152,1

90,0 96,9

-7,6 -19,6 -29,2

11,0 2,6

-40

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09

Wynik z pozostałejdziałalnościhandlowej

Wynik z pozycjiwymiany

Udział transakcji z klientami w wyniku z działalności handlowej(%)

Struktura wyniku na działalności handlowej(w danym kwartale, mln zł)

-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

III kw./08

IV kw./08

I kw./09

II kw./09

III kw./09

Transakcje z klientami Ryzyko i płynność Rynki Finansowe

Page 53: Wyniki BRE Banku

53

51,552,153,4

60,6

54,956,0

30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura kosztów administracyjnych

Struktura ogólnych kosztów administracyjnych +amortyzacja(w danym kwartale, mln zł)

C/I Grupy BRE Banku*

* Dane dla działalności kontynuowanej i zaniechanej bez transakcji jednorazowych.

Z transakcją jednorazową wskaźnik ten wyniósł odpowiednio dla 2008: II kw.: 48,3% ; III kw.: 49,7%.; IV kw.: 55,1%.

W I kw. , II kw. i III kw. 2009 r. nie było transakcji jednorazowych i zaniechanej działalności.

180,9207,7

163,3 154,3 150,7

121,0

194,0

121,6 135,4 140,8

51,3

58,2

58,5 59,3 59,2

10,6

12,5

15,7 14,2 13,3

III kw./08 IV kw./08 I kw./09 II kw./09 III kw./09

Pracownicze Rzeczowe Amortyzacja Inne

363,8 472,4 359,1 363,2 364,1

Page 54: Wyniki BRE Banku

54

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychKredyty i depozyty w III kw./09

52,754,956,252,143,4

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

39,438,935,337,838,1

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Kredyty (mld zł, netto)

Depozyty (mld zł)

-4,0% +1,5%-1%-2,3% +10,1%

+21,4% +3,5%

-6%+8%+20%

-4,0%

BRE Rynek

QoQ

YoY +18,6%

+0,6% +1,5%

BRE Rynek

QoQ

YoY +10,9%

+0,1%

+3,5%+21,4%

Page 55: Wyniki BRE Banku

55

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: aktywa

Struktura aktywów(mld zł)

52,1 56,2 54,9 52,7

6,13,8

4,6 1,5

5,5 6,49,8 11,2

3,4 2,42,9 2,5

5,3 5,5 6,9 6,1

43.4

7.02,62,01,00,8

4.2

5.45.6

1.82.53.54.6

2.84.0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

*Kredyty i pożyczki brutto bez pozycji „Inne należności”

Kredyty i pożyczki dla klientów*- struktura podmiotowa portfela(mld zł)

24,826,226,525,023,3

28,428,929,5

26,7

19,8

0,7

0,7

0,7 0,60,6

0

10

20

30

40

50

60

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

09/08 12/08 03/09 06/09

68%

2%

1%

4%

12%

4%

9%

09/09

Należności od klientów

Należności od banków

Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu

Pochodne instrumenty finansowe

Lokacyjne papiery wartościowe

Aktywa zastawione

Inne 6% 6% 7% 9%

64% 63% 69% 67%

10% 7% 5% 3%

6% 6% 2% 1%

3% 7% 6% 3%

7% 7% 8% 14%

4% 4% 3% 3%

09/08 12/08 03/09 06/09

47%

52%

1%

09/09

Klienci korporacyjni

Klienci indywidualni

Sektor budżetowy

53% 48% 47% 46%

45% 51% 52% 53%

2% 1% 1% 1%

Page 56: Wyniki BRE Banku

56

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Analiza bilansu: pasywa

Struktura pasywów(mld zł)

38,1 37,8 35,3 38,9 39,4

17,927,5 28,5

27,2 25,42,2

1,8 1,81,6 1,5

4,2

4,0 4,1 4,1 4,25,3

11,6 11,7 9,2 8,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

Struktura depozytów(mld zł)

18,721,0 20,1 21,2 22,4

19,3 16,614,8

17,2 16,5

0,1 0,10,4

0,4 0,5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

09/08 12/08 03/09 06/09

48%

34%

2%

5%

11%

09/09

Zobowiązania wobec klientów

Zobowiązania wobec banków

Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych

Kapitał własny (razem)

Inne 8% 14% 14% 11%

56% 46% 43% 50%

27% 33% 35% 32%

3% 2% 2% 2%

6% 5% 5% 5%

09/08 12/08 03/09 06/09

55%

44%

1%

09/09

Klienci indywidualni

Klienci korporacyjni

Sektor budżetowy

49% 56% 57% 57%

51% 44% 42% 42%

0% 0% 1% 1%

Page 57: Wyniki BRE Banku

57

Wskaźnik kredytów do depozytówZałącznik

Wskaźnik kredytów do depozytów wynosi 133,6%Wdrożono jednak politykę finansowania ograniczającą ryzyko walutowe Średnioterminowe pożyczki w CHF finansują kredyty denominowane w CHF, więc…

...faktyczny wskaźnik kredytów finansowanych depozytami to 79,8%

0

10

20

30

40

50

60

70

Kredyty Źródła finansowania

133,6%

79,8%

30.09.09

Kredyty/depozyty - bilans

Kredyty/depozyty - rzeczywisty wskaźnik

Struktura finansowania akcji kredytowej Grupy BRE Banku na 30.09.2009 r.(mld zł)

BRE: kredytyhipoteczne

w CHF

Kredyty BBH

Pozostałekredyty Depozyty

Kredytyod banków w CHF

Zobowiązania podporządkowane w CHFListy zastawne

Wskaźnik kredytów do depozytów Grupy BRE Banku w dwóch ujęciach, na 30.06.2009 r.

Page 58: Wyniki BRE Banku

58

Źródła finansowania:Zapadalność pożyczek średnio- i długoterminowych w FX

Załącznik

0

4

8

12

16

20

24

Razem finansowaniedługoterminowe na 30.09.09

Zapadające do końca 2009 r. 2010 r.

Średnio- i długoterminowe pożyczki walutowezapadające do 2010 r.

(mld zł)Do końca 2010 r.BRE Bank musi zrefinansować 3,7 mld złśrednio- i długoterminowych pożyczek zaciągniętych wcześniej w celu finansowania kredytów walutowych.Co oznacza, że...

... w średnim okresie musimy zrefinansować18% salda pożyczek długo- i średnioterminowych do spłaty

Page 59: Wyniki BRE Banku

59

Załącznik Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Współczynnik wypłacalności

Współczynnik wypłacalności (CAR) wg NUK

Wymóg kapitałowy(mln PLN)

IV kw./07Bazylea I

IV kw./08Bazylea II

II kw./09Bazylea II

4 101

46

326

75

III kw./09Bazylea II

Ryzyko kredytowe 2 998 4 177 3 962

Ryzyko rynkowe 93 89 54

Ryzyko operacyjne - 326 326

Pozostałe ryzyka 24 120 62

Całkowity wymógkapitałowy

3 114 4 712 4 548

11,08

4 404

CAR (%) 10,16 10,04 11,38

NUK – Nowa Umowa Kapitałowa

Page 60: Wyniki BRE Banku

60

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Rezerwy na kredyty

Załącznik

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (dane skonsolidowane, w mln zł)

Jakość portfela BRE Banku – porównanie (w %)

-71

-36 -22

-71

-131

-210

-439

-249

-46-35

I kw

./ 07

II kw

. /07

I II k

w. /0

7

IV k

w. /0

7

I kw

./ 08

II kw

. /08

I II k

w. /0

8

IV k

w./ 0

8

I kw

./ 09

I I kw

./ 09

II I k

w. /0

9

-76,8 -269,1 -897,65,1

4,4

3

2,5 2,52,9

43,5

43,9 3,83,4

2,7 33,5

4

2,3

1,4 1,61,4

3 3

2,5

1,91,41,5

2,22,8

-0,1

0,3

0,7

1,1

1,5

1,9

2,3

2,7

3,1

3,5

3,9

4,3

4,7

5,1

5,5

II kw

./06

III k

w./0

6

IV k

w./0

6

I kw

./07

II kw

./07

III k

w./0

7

IV k

w./0

7

I kw

./08

II kw

./08

III k

w./0

8

IV k

w./0

8

I kw

./09

II kw

./09

Q3/

09

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5

NPL wg PSR* (skala lewa)

Default wg MSR (skala prawa)

*Dla lepszej porównywalności – wyliczone z portfela bilansowego i pozabilansowego

Page 61: Wyniki BRE Banku

61

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Struktura portfela ryzyka BRE Banku

Non-default

Default

Wskaźnik pokrycia portfela default rezerwącelową

Kredyty zagrożone wg klasyfikacji NBP(bilansowy portfel zagrożony do całości)

Jakość portfela kredytowegoi portfela default

96,598,197,897,5 98,5 98,6 98,6 98,6 98,4 97,7 96,0

2,5 2,2 1,9 1,5 1,4 1,4 1,4 1,6 2,3 3,5 4,0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

31.03.07 30.06.07 30.09.07 31.12.07 31.03.08 30.06.08 30.09.08 31.12.08 31.03.09 30.06.09 30.09.09

4,8% 5,9%4,8% 4,4% 4,6% 3,6% 3,6% 3,4% 2,8% 2,8% 3,4%

73% 76% 81% 73% 70% 68% 68% 57% 51% 53% 56%

Struktura portfela default

mln zł 30.09.2009 Udział % 31.12.2008 Udział % 30.09.2008 Udział %

Default 2 330 4,0 992 1,6 733 1,4Non-default 55 915 96,0 60 481 98,4 52 399 98,6Razem 58 245 100,0 61 473 100,0 53 132 100,0

Page 62: Wyniki BRE Banku

62

278,6215,3*

70,2-6,8

88,5

36,6

23,128,8

191,7

100,7

56,4

34,6

I kw./09 II kw./09 III kw./09 9 mies./09

Rezerwy wynikające z tranakcji pochodnych Leasing Rezerwy standardowe

33,0 50,2 51,2

134,4

199,7

4,6

83,9 73,342,5

-3,6

1,6

6,6

I kw./09 II kw./09 III kw./09 9 mies./09

kredyty nie-hipoteczne kredyty gotówkowe mBanku kredyty hipoteczne

0,91

%

1,03

%

1,01

%

1,18

% 1,25

%

1,39

% 1,45

%

1,42

%

0,96

% 1,03

%

1,01

%

0,99

% 1,03

%

1,01

%

0,91

%

1,01

%

1,02

% 1,07

%

1,03

%

1,01

%

1,05

%

1,06

%

1,06

%

1,07

% 1,13

% 1,18

%

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

1,0%

1,2%

1,4%

1,6%

sie 0

7

wrz

07

paź

07

lis 0

7

gru

07

sty

08

lut 0

8

mar

08

kwi 0

8

maj

08

cze

08

lip 0

8

sie 0

8

wrz

08

paź

08

lis 0

8

gru

08

sty

09

lut 0

9

mar

09

kwi 0

9

maj

09

cze

09

lip 0

9

sie 0

9

wrz

09

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0,31

4%0,

281%

0,20

1% 0,23

3%0,

246%

0,19

4%0,

257%

0,19

3%

0,15

0% 0,19

3%0,

194%

0,19

0%0,

196%

0,19

1%0,

190%

0,19

5% 0,22

6%0,

271%

0,25

9% 0,29

1% 0,32

1%0,

366%

0,36

0%

0,45

2% 0,48

0%0,

496%

0,51

7%0,

573%

0,56

3%

0,39

7%

0,26

9%

0,22

4%

0,32

3%

0,23

4%0,

196%0,

227%0,

267%

0,26

3%0,29

5%

0,19

6%

0,17

6%0,

182%

0,19

8%0,23

7%

0,30

2%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

2006

-01

2006

-02

2006

-03

2006

-04

2006

-05

2006

-06

2006

-07

2006

-08

2006

-09

2006

-10

2006

-11

2006

-12

2007

-01

2007

-02

2007

-03

2007

-04

2007

-05

2007

-06

2007

-07

2007

-08

2007

-09

2007

-10

2007

-11

2007

-12

2008

-01

2008

-02

2008

-03

2008

-04

2008

-05

2008

-06

2008

-07

2008

-08

2008

-09

2008

-10

2008

-11

2008

-12

2009

-01

2009

-02

2009

-03

2009

-04

2009

-05

2009

-06

2009

-07

2009

-08

2009

-09

5101520253035404550556065707580859095100105110

Rezerwa portfelowa w zł (prawa skala)Średnie ważone ekspozycją PD w % (lewa skala)

Dodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowychOdpisy na rezerwy netto

Załącznik

Portfel kredytowy z wyłączeniem portfela detalicznego

Porfel detaliczny

mln zł

Rezerwy na kredyty korporacyjne kwartałami (mln zł)

Rezerwy na kredyty detaliczne kwartałami(mln zł)

130,582,1

338,7

126,1

*Dodatkowe 24 mln zł rezerw związanych z opcjami zostało ujętych w wyniku na działalności handlowej za II kw. 2009

308.3127.9 122.7

558.9

Zmiany średniego PD w portfelu kredytowym a kształtowanie się rezerwy portfelowej

mln zł

Page 63: Wyniki BRE Banku

63

ZałącznikDodatkowe informacje nt. wybranych danych finansowych Kredyty zagrożone – struktura portfela*

5,9% udział kredytów zagrożonych w portfelu (bilansowym)na koniec września br.

30.09.2009 31.12.2008 30.09.2008Zaanga-żowaniemld zł

% Rezerwy -

pokrycie %

Zaanga-żowaniemld zł

% Rezerwy -pokrycie

%

Zaanga-żowaniemld zł

% Rezerwy -

pokrycie %

Regularne 42,3 94,1 1,3 42,0 97,2 0,6 34,8 97,2 0,5

Normalne 41,2 91,6 0,5 41,3 95,5 0,2 34,2 95,5 0,1

Pod obserwacją

1,1 2,5 32,9 0,7 1,7 21,0 0,6 1,7 21,0

Zagrożone 2,7 5,9 35,2 1,2 2,8 38,7 1,0 2,8 43,2

Poniżej standardu

1,1 2,5 21,8 0,3 0,8 15,4 0,2 0,7 22,7

Wątpliwe 0,8 1,7 12,6 0,4 0,9 8,9 0,4 1,0 6,1

Stracone 0,8 1,7 76,5 0,5 1,1 81,2 0,4 1,1 88,9

RAZEM 45,0 100 3,3 43,2 100 1,6 35,8 100 1,7

Z uwagi na stosowanie przez BRE Bank zapisów i metodyki zgodnej z MSSF struktura portfela ryzyka kredytowego według PSR (Rozp. Min. Fin) służy główniedo porównańz bankami nie stosującymi MSSF

Rezerwy wykazano zgodnie z MSSF – rezerwa portfelowa została wykazana w kategorii „pod obserwacją”

• Portfel kredytowy bilansowy BRE Banku - zadłużenie z tytułu bilansowych należności kredytowych (bez niewykorzystanych kwot kredytów)

Page 64: Wyniki BRE Banku

64

Kontakt

Biuro Prasowe BRE Banku jest do Państwa dyspozycji:

Roman JamiołkowskiRzecznik Prasowy BRE Banku

Bezp. tel.: (22) 829 02 72Faks: (22) 829 02 97E-mail: [email protected]

Piotr RutkowskiZastępca Rzecznika Prasowego

Bezp. tel.: (22) 829 07 29Faks: (22) 829 02 97E-mail: [email protected]

Monika NajdrowskaBiuro Prasowe

Bezp. tel.: (22) 829 02 18Faks: (22) 829 02 97E-mail: [email protected]

www.brebank.pl

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony :