Vƒn h³a doanh nghi»‡p trong t­p ‘o n FPT

  • View
    53

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Vƒn h³a doanh nghi»‡p trong t­p ‘o n FPT

1. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H MC LC LI M U 1. VN HA DOANH NGHIP.................................................................3 1.1. Vn ha ca t chc l g?.......................................................................3 1.2. Phm vi vn ha ca t chc....................................................................3 1.3. Cc c tnh cn bn v vn ha ca mt t chc....................................3 1.4. Vn ha v nhn s ca t chc...............................................................4 1.5. ch li ca vn ha doanh nghip.............................................................5 1.6. Cc yu t trong mi trng vn ha.......................................................5 2. TP ON FPT........................................................................................6 2.1. V kinh doanh..........................................................................................6 2.2. V nhn s................................................................................................7 2.3. V c cu t chc.....................................................................................7 2.4. Cc lnh vc hot ng chnh ca FPT....................................................8 2.5. Gii thiu v vn ha FPT.....................................................................10 3. RI RO V VN HA CA FPT........................................................11 3.1. Ri ro v ngn ng.................................................................................11 3.2. Ri ro v vn ha ng phc..................................................................13 3.3. Ri ro v vn ha ng x trong t chc.................................................16 3.4. Ri ro v vn ha thm m....................................................................19 3.5. Ri ro v vn ha gio dc.....................................................................22 4. THC TRNG VN HA DOANH NGHIP VIT NAM..............24 KT LUN & XUT...........................................................27 Nhm 4 tincanban.com 1 2. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H LI M U Trong mt x hi rng ln, mi doanh nghip c coi l mt x hi thu nh. X hi ln c nn vn ha ln x hi nh (doanh nghip) cng cn xy dng cho mnh mt nn vn ha ring bit. Trn con ng hi nhp hin nay, cc doanh nghip Vit Nam cn xy dng cho mnh mt nt vn ha doanh nghip c trng v nht qun, t iu chnh mi hot ng ca doanh nghip. V thng qua n,chng nhng mc tiu kinh doanh c m bo hn m cn th hin ci tm ca Ban Gim c i vi tng con ngi trong doanh nghip,cng b cc chin lc,phng hng hot ng,trit l kinh doanh ca doanh nghip khng nh v tr trong tm tr khch hng ca doanh nghip. Bn cnh , bn sc vn ha doanh nghip l mt trong nhng tiu ch nh gi doanh nghip gp phn quyt nh s thnh cng hay tht bi ca mt doanh nghip.Mt khc xy dng v pht trin vn ha doanh nghip c tc dng rt ln trong vic nng cao hiu ca v sc cnh tranh ca doanh nghip theo yu cu ca nn kinh t quc t. V vy xy dng bn sc vn ha doanh nghip c th coi l xu hng pht trin tt yu m mi doanh nghip cn t c, l kim ch nam cho s pht trin tt yu ca doanh nghip trong th ch th trng hin nay. Mt doanh nghip mnh phi c nn vn ha mnh v bn sc vn ha ring bit ca doanh nghip mnh. Nm c tm quan trng ca vn ny tp on FPT khng ngng l lc xy dng, nng cao v ngy mt hon thin hn bn sc vn ha ring ca doanh nghip mnh. 1. VN HA DOANH NGHIP. Nhm 4 tincanban.com 2 3. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H 1.1. Vn ha ca t chc l g? Vn ha ca t chc c xem l mt nhn thc ch tn ti trong mt t chc ch khng phi trong mt c nhn. V vy, cc c nhn c nhng nn tng vn ha, li sng, nhn thc khc nhau, nhng v tr lm vic khc nhau trong mt t chc, c khuynh hng hin th vn ha t chc theo cng mt cch hoc t nht c mt mu s chung. Vn ha ca t chc c lin quan n cch nhn thc v li hnh x ca cc thnh vin i vi bn trong v bn ngoi t chc . ng thi, vn ha ca t chc chnh l s hin din sinh ng v c th nht ca t chc m mi ngi c th d dng nhn ra. Hnh nh c th do nhiu yu t cu thnh nn. V th, ch cn mt yu t c s thay i, th v l thuyt, hnh nh v t chc s b khc i. Do , trn phng din l thuyt, s khng c t chc ny c vn ha ging t chc kia, d h c th ging nhau nhiu im. 1.2. Phm vi vn ha ca t chc. Vn ha ca t chc bao gm cc nhn thc v php ng x c bn trong v bn ngoi t chc . 1.3. Cc c tnh cn bn v vn ha ca mt t chc. - S t qun ca cc c nhn trong t chc (trch nhim, tnh c lp, ng x, phong cch lm vic...). - Cc c ch ca t chc (cc qui tc, quy ch, iu l ring). - S h tr ca cc nh qun l vi nhn vin. Nhm 4 tincanban.com 3 4. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H - Tinh thn on kt v th hin tinh thn ng i trong t chc. - S xem xt, khen thng, cch khen thng v nhng cn c, c s ca n. - Xung t, sc chu ng v cch gii quyt nhng xung t. - Cc ri ro c th c v s chu ng nhng ri ro c th c. 1.4. Vn ha v nhn s ca t chc. Vn ha ca t chc ph thuc vo mi nhn vin nn cng tc nhn s c bit quan trng, c lin quan trc tip v mnh m nht tr li vn ha ca t chc. C th thy cc tc ng ngay khi iu ng mt nhn vin bt k. Khi iu ng nhn vin t b phn ny qua b phn khc, cn b nhn s cng cn xem xt tnh thch hp vi nn vn ha chung ca cng ng v tc ng khi c nhn vin mi hay khng. Ngc li, cng cn xem xt vn ha ca cng ng mi c thch hp vi ngi mi n hay khng. Tng t, khi tuyn dng nhn vin hay cn b qun l mi, ngi ta cng cn tnh n s ph hp ln nhau gia nhn vin mi n v nhm cng ng mi ca ngi . Trong vic tuyn nhn vin t ngoi vo t chc, ngi ta khng ch cn tm ngi lm vic gii m cn phi cn nhc vic tuyn m nhng nhn vin c ph hp vi vn ha hin ti ca t chc khng. Cc nhn vin mi s b nh hng bi vn ha hin c ca t chc , nn nu khng ph hp, nhn vin s ri b t chc sm. Thng th chiu tc ng ch Nhm 4 tincanban.com 4 5. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H yu ca vn ha ca t chc l t t chc n c nhn v ch mt s t trng hp (thng l cn b lnh o)mi c nh hng ngc li vi vn ha ca t chc . 1.5. ch li ca vn ha doanh nghip. ch li ln nht l vn ha doanh nghip c kh nng to ra s c kt cc thnh vin trong doanh nghip, to ra tnh thng nht cao, hng ti nhng mc tiu c kt bng nhng hnh ng t nguyn, nhp nhng nh mt ngun ni lc ring c ca doanh nghip To ra nt c o trong li kinh doanh v li p ng khch hng ca doanh nghip, trong cc sng to ca c nhn c c may rp ni mt cch m i vo trong khng gian sng to chung ca tp th doanh nghip. Trong khun kh vn ha doanh nghip, cc m thc hnh vi c tnh "di truyn" v c th sng lu di nh mt truyn thng ca doanh nghip. Tuy nhin, trong cc dng hp tc, lin doanh vi cc i tc c truyn thng vn ha doanh nghip khng ging nhau, cc bn hu quan cn quan tm x l tnh khng tng thch trong vic qun tr mt mi trng kinh doanh a vn ha. 1.6. Cc yu t trong mi trng vn ha. Mun hiu c bn cht vn ha v nhng ri ro trong mi trng vn ha gy ra, th trc ht cn tm hiu v cc yu t vn ha: Ngn ng. Tn gio. Nhm 4 tincanban.com 5 6. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H Gi tr v thi . Cch c x v phong tc. Cc yu t vt cht. Thm m. Gio dc. 2. TP ON FPT. Thnh lp ngy 13/09/1988, FPT lin tc pht trin v tr thnh mt trong nhng Tp on Kinh t - Cng ngh hng u Vit Nam, ly i ng cn b cng ngh lm nn tng, i ng cn b kinh doanh lm ng lc, bng lao ng sng to v s tn ty, to ra cc gi tr gia tng cho khch hng. Trong nhiu nm qua, FPT gt hi c nhiu thnh cng quan trng trong cc lnh vc nh: Phn phi cc sn phm cng ngh thng tin v in thoi di ng; Tch hp h thng; Gii php v xut khu phn mm; dch v ERP; Cung cp cc gii php - dch v vin thng v Internet; Lp rp my tnh; Cung cp dch v truyn thng v gii tr; o to ngun nhn lc 2.1. V kinh doanh: Kt thc nm ti chnh 2009, vi nhng n lc trong kinh doanh, qun tr, doanh s ton tp on t mc 18.751 t ng (tng ng trn 1 t USD), t 109,8% k hoch ra, tng 11,6% so vi nm 2008. Li trc thu t trn 1.702,2 t VND, vt 12,3% so vi k hoch nm v tng 37,3 % so vi cng k nm 2008. Li sau thu c ng cng ty Nhm 4 tincanban.com 6 7. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H m t gn 1.061,8 t VND, so vi nm 2008 tng 17,3%. Li c bn trn c phiu bnh qun l 7.486,5 ng trn mt c phiu, tng 18,4% so vi cng k nm 2008. Nm 2009, mc d chu nh hng ca khng hong kinh t ton cu, cc lnh vc kinh doanh truyn thng ca FPT nh: Tch hp h thng; Xut khu phn mm; Vin thng; o to v Phn phi sn phm cng ngh vin thng vn t c kt qu tch cc. Cc lnh vc ny hon thnh k hoch ra v li nhun trong nm 2009 ln lt l 108%; 87,5%; 101,9%; 102,8% v 105,1%. 2.2. V nhn s: Tnh ti 31/12/2009, s lng cn b nhn vin lm vic ti FPT t ti con s 10.163. 2.3. V c cu t chc: FPT hin c: - 11 cng ty thnh vin: Cng ty C phn H thng Thng tin FPT (FPT Information System); Cng ty C phn Thng mi FPT(FPT Trading Group); Cng ty C phn Vin thng FPT (FPT Telecom Corporation); Cng ty C phn Phn mm FPT (FPT Software); Cng ty Trch nhim hu hn Dch v Tin hc FPT; Cng ty Trch nhim hu hn Truyn thng Gii tr FPT; Cng ty C phn Qung co FPT; i hc FPT; Cng ty Trch nhim hu hn Pht trin Khu cng ngh cao Ho Lc FPT; Cng ty Trch nhim hu hn Bt ng sn FPT (FPT Land); Cng ty Dch v trc tuyn FPT (FPT Online). Nhm 4 tincanban.com 7 8. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H -3 Cng ty lin kt: Cng ty C phn Chng khon FPT (FPT Securities), Cng ty C phn Qun l qu u t FPT (FPT Capital), Ngn hng Thng mi C phn Tin Phong. - C mt ti 9 quc gia trn th gii v cc chi nhnh ti thnh ph H Ch Minh v thnh ph Nng. 2.4. Cc lnh vc hot ng chnh ca FPT. - Cng ngh Thng tin v Vin thng: Tch hp h thng, Gii php phn mm, Dch v ni dung s, Dch v d liu trc tuyn, Dch v Internet bng thng rng, Dch v knh thu ring, in thoi c nh, Phn phi sn phm cng ngh thng tin v vin thng, Sn xut v lp rp my tnh, Dch v tin hc, Lnh vc gio dc-o to, o to cng ngh. - u t: Gii tr truyn hnh, Dch v ti chnh-ngn hng, u t pht trin h tng v bt ng sn, Nghin cu v pht trin. FPT ang lm ch cng ngh trn tt c cc hng pht trin ca mnh vi cc chng ch ISO cho tt c cc lnh vc hot ng, CMMi cho pht trin phn mm. Bn cnh , FPT cng ang s hu trn 1,000 chng ch cng ngh cp quc t ca cc i tc cng ngh hng u th gii. Cc dch v gi tr gia tng ca FPT lun p ng c nhu cu ca khch hng v i tc. n nay, FPT ginh c nim tin ca hng nghn doanh nghip v hng triu ngi tiu dng. Nhm 4 tincanban.com 8 9. Tiu lun: Qun Tr Ri Ro GVHD: Dng Ngc H Trong sut nhng nm qua, FPT lin tc c bn c tp ch PC World Vit Nam bnh chn l Tp on tin hc uy tn nht Vit Nam. Nhiu nm nhn gii thng i tc doanh nghip xut sc nht nm ca Cisco, IBM, HP v t c cc gii thng: Gii thng Sao vng t Vit cho thng hiu FPT; Gii thng Sao Khu; Cc gii thng, cp, huy