UAB "Kauno energetikos remontas" pristatymas

 • View
  126

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of UAB "Kauno energetikos remontas" pristatymas

 1. 1. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS 2015 Kaunas UABKAUNOENERGETIKOSREMONTAS
 2. 2. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Lietuvosenergija,UABmonigrup 2
 3. 3. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS UAB Kauno energetikos remontas pirmoji alyje energetikos remonto mon, kurta 1945 m. Pagrindin mons uduotis tuomet buvo technikai aptarnauti Lietuvos elektrines ir elektros tinklus bei utikrinti alies energetikos sektoriaus atsigavim. Atkrus Lietuvos nepriklausomyb, mon lanksiai prisitaik darbui rinkos slygomis: buvo diegtos paangios technologijos, mons darbuotojai kl kvalifikacij, iplstas veiklos spektras. iandien mon teikia paslaugas ne tik energetinio kio objektams: elektrinms, ilumos ir elektros tinklams, bet ir pramons monms, statyb bendrovms Lietuvoje, Europos Sjungos alyse ir kitose usienio valstybse. monje iuo metu dirba apie 250 darbuotoj. 1945 LITENERGO Mechaninisremonto fabrikas 1949 SOJUZENERGO REMONTKauno remontomechanin gamykla 1955 ENERGOREMONTAS 1993 ENERGETIKOS REMONTAS 1996 ABLietuvos energija filialas KaunoEnergetikos remontas 2000 UABKAUNO ENERGETIKOS REMONTAS monspavadinimkaita: Istorija 3
 4. 4. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Vykdomos veiklos 4 Metalokonstrukcijgamyba Elektrotechnikosdarbai Mechaniniaidarbai Energetikosirpramons projektvaldymas Laboratorijos Biokurogamyba ilumosirelektrosgamybosprojektvaldymasenergetikosir pramonsmonse Elektrospastoi,skirstyklrekonstravimasirstatyba Pramoninsstatybosprojektvaldymas Turbin irturbinpagalbinirenginiremontas, modernizavimas,montavimas Katilremontasirmontavimas Technologinisistem,vamzdynremontasirmontavimas Pastoi,skirstyklirlinijprojektavimasirmontavimas Transformatoridiagnostika,remontas,montavimas Turboirhidrogeneratoridiagnostika,remontas,montavimas Elektrosvarikliremontas Defektoskopijoslaboratorija Mechaninibandym laboratorija Auktostamposlaboratorija Chemijoslaboratorija Metrologijoslaboratorija Gamaradiografpertaisymo laboratorija Kamin,slginiind,talpyklgamyba Pramoninikatilelementgamyba Tilt,statybinikonstrukcij,informaciniboktgamyba Medienosskiedrruoairtransportavimas
 5. 5. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Strateginsveikloskryptys 5
 6. 6. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Vertybs,vizija,misija Vizija:Taptiprofesionalumo pavyzdiuvisur,kuresame. Misija:Teikdamiefektyvius sprendimuskuriametvari vertenergetikosirpramons monms. 6
 7. 7. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Organizacinvaldymostruktra 7
 8. 8. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Naujausiprojektai Elektrotechnikosdarbai
 9. 9. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Naujausiprojektai iluminsenergetikosprojektai
 10. 10. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Naujausiprojektai Mechaniniaidarbai
 11. 11. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Naujausiprojektai Gamybosdarbai
 12. 12. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Integruotavadybossistema Darbuotojai Aplinka KER Vartotojas/ Usakovas Kokybs vadybossistema (atitinkantiISO9001:2008 standartoreikalavimus) Aplinkosapsaugos vadybossistema (atitinkantiISO 14001:2004standarto reikalavimus) Darbuotojsaugosir sveikatosvadybos sistema (atitinkanti OHSAS18001:2007 standartoreikalavimus) 12
 13. 13. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS LEAN Gamybos tobulinimo komanda Gamybos proceso valdymo gerinimo komanda Mechanini darbvaldymo gerinimo komanda Elektrotechnikos darbvaldymo gerinimokomanda Projekto prieiros grup LEAN diegimo tikslas: sukurti ilgalaik konkurencin kompanijos pranaum patobulinant jos procesus iki pasaulinio lygio. 13
 14. 14. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Darbai yra atliekami laikantis tarptautini standart reikalavim: LST, EN, ISO, DIN, GOST. diegti standartai: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007; EN ISO 38342:2005 (DVS ZERT sertifikatas); EN ISO 10902 EXC3 ir EN ISO 130847; Radiacins saugos centro licencija darbui su jonizuojanios spinduliuots altiniais (naudojimui, saugojimui ir transportavimui). Sertifikatai 14
 15. 15. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS Atestatai Valstybins energetikos inspekcijos atestatai eksploatuoti: elektros renginius; ilumos renginius ir turbinas; gamtini duj renginius; suskystint naftos duj renginius; naftos ir naftos produkt renginius. LR Aplinkos ministerijos atestatas Suteikiama teis atlikti statinio dalies projektavim ir statinio statyb. 15
 16. 16. KAUNO ENERGETIKOS REMONTAS UABKaunoenergetikosremontas Chemijosg.17,LT51331Kaunas,Lietuva www.ker.lt El.p.: ker@ker.lt 16