Strategy trends 2014 results summary

Embed Size (px)

DESCRIPTION

The 8th annual Strategy Trends survey by Berenschot was published early 2014. This powerpoint (in Dutch) gives some background to the study and provides an overview of the main outcomes of the survey. This presentation was held on May 20, 2014 for members and guests of the VSB (Vereniging voor Strategie en Bestuur) at Berenschot's main office in Utrecht, the Netherlands.

Text of Strategy trends 2014 results summary

  • 1. Strategy Trends 2014 The CEOs agenda 20 mei 2014 Roel van Lanen

2. 2 Even voorstellen Over Berenschot en over mezelf Het onderzoek Achtergrond van de 8e Strategy Trends Uitkomsten Enkele opmerkelijke inzichten Toekomst Opbrengst en doorkijk naar 2015 Q&A Vragen / opmerkingen? 2 Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 3. 3 1 Even voorstellen Over Berenschot en over mezelf 4. 4 Adviesbureau Berenschot opgericht in 1938 Nederlands met internationale orintatie ca. 350 medewerkers omzet 52 miljoen 53% man en 47% vrouw www.berenschot.nl Even voorstellen Roel van Lanen 06 23 916 957 r.vanlanen@berenschot.nl Strategien creren en realiseren Strategiebepaling Scenarioplanning Kostenreducties Diverse sectoren en markten Opgericht in 1938 Ir. B.W. Berenschot Verbreed van operations naar management consultancy 350 medewerkers Hoofdkantoor Utrecht 1 5. 5 1 Publicaties 6. 6 2 Het onderzoek Achtergrond van de 8e Strategy Trends 7. 7 Het 8e Strategy Trends onderzoek 201320122011201020092008 NB: in 2007 geen rapport, enkel persbericht 2 8. Inzicht in strategische trends onder topmanagers Doel: 1) De naam Berenschot associren met strategie 2) Weten wat er speelt bij onze (potentile) klanten 3) Berenschot bij C-level executives op netvlies brengen/houden Werkwijze: 1) Online vragenlijst met vaste vragen over strategie(proces) en jaarlijks wisselend deel 2) Grondige analyse over meerdere jaren, sectoren, bedrijfstypen etc. Jaarlijkse publicatie: 1) Genereren free publicity 2) Contactmoment met warme relaties 3) Netwerk verbreden 8 Over het onderzoek2 9. Nieuwe businessmodellen gezocht Meer people dan planet in MVO De klant komt weer in beeld Groei vooral binnen Europa Hoopvol voor de toekomst Sociale innovatie beperkt Strategieproces op slot Prijsdruk neemt toe INTERNATIONALE VERSIE (E-I) 9 Vorige editie (2013)2 10. Terug naar de CEOs agenda Meer focus op de gemaakte keuzes in de boardroom Meer positieve insteek Grondige renovatie vragenlijst Gebleven: onderscheidend vermogen, verwachtingen voor 2014 Geschrapt: eenmalige vragen en groot deel procesvragen Terug naar een cht Nederlands onderzoek Praktische afweging voor onderzoeker n doelgroep Focus op sectoren Scherpere segmentatie n sectorspecifieke trends Aansprekende publicatie Hogere leesbaarheid 10 Nieuw in 20142 11. Respondenten2 11 12. 12 3 Uitkomsten Enkele opmerkelijke inzichten 13. 13 Strategische uitdagingen3 14. 14 Onderscheidend vermogen3 15. 15 Innovatie3 16. 16 Samenwerking3 17. 17 Financiering3 18. 18 Kosten en rendement3 19. Human Capital issues3 19 20. 20 Wie bepaalt de strategie3 21. 21 Strategieproces3 22. 22 Dialoog3 43% 45% 23. 23 4 Toekomst Opbrengst en doorkijk naar 2015 24. 24 Free publicity4 25. Opzet en onderwerpen vergelijkbaar met 2014 Uitrol in oktober / november 2014 Rapportage begin 2015 Europese survey Voor interesse in deelname, laat je kaartje achter! 25 Strategy Trends 20154 26. 26 5 Q&A Vragen / opmerkingen? 27. 27 Dank voor uw aandacht!5