SNS Gelous color new set

  • View
    383

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SNS Gelous color new set

Text of SNS Gelous color new set

  • 1. SNS GELOUS COLOR ON NEW SETCc vt liu cn thit :Gelous Color, Natural Set, Natural SetSheer, E.A. Bond, Gel Base, GelousBase, Sealer Dry, Gel Top, Vitamin Oil,Brush on GlueCc bc chun bLun lun kh trng tay khch cng nh tay bn vi cn100% trc khi thc hin bt k dch v no

2. Bc 1 :gn u mng tip ln 10 mng tay bng chikeo dn mng c canxi ( Brush on Glue withCalcium.)Bc 2 :da cnh cc mng tay cho u.Bc 3 :gia ton b mng vi gia mn 180, hocdng my gia mng u ct mn vi tc chm (tc s 1). 3. Bc 4 :Bi E.A Bond ln tt c 10 mng tay v lau khbng khn giy. (ch bi ln phn mng tht)Ch :1. Lun gp ngn tay 90 trc khi p ngn tay2. Khi qut Gel Base, t chi qut nm v i t tri sang phi (ko1 ng di), sau ko u n tr li t phi qua tri (trc miln nhng). 4. Cc bc nhng btBc 1 :qut Gel Base ngang qua phn tip xc giaphao mng tay v u mng tip. Nhng vobt nhng Natural Set v p bt tha.Bc 2 :qut Gel Base ln mng, sau nhng vobt nhng Natural Set. p bt tha. 5. Bc 3 :qut Gel Base ln 4/5 mng, v sau nhngvo bt nhng Natural Set sau p nh ngntay.Bc 4 :qut Sealer Dry v lp li t bc 1-4 cho 9mng cn l i. 6. Bc 5 :da chnh dng mng v ch u n 10mng tay to cho mng bng phng (cth s dng my mi ch nhanh u ntrn mng, sau phi sch bi cho tt c 10mng tay).Bc 6 :qut Gelous Base ln ton b mng 7. Bc 7 :sau nhng vo bt mu, p bt tha. Lpli bc ny cho tt c 10 mng tay.Bc 8 :phi bi cho 10 mng tay bng chi acrylicsau lp li cc bc 6 & 7 cho lp th hai,sau phi sch bi. 8. Bc 9 :qut mt lp mng Gelous Base sau nhngvo bt nhng Natural Set Sheer, lp li bcny cho tt c 10 mng tay v qut Sealer Dry.Ch :1. Xem DVD cch lm Gelous 9. Cc bc hon thinBc 1 :da chnh dng mng c 10 mng tay * (cquanh lp da khe mng tay v s dng vitc chm, trong trng hp phao mnggh gh).Bc 2 :Bufer 10 mng tay v ra tay. 10. Bc 3 :Qut Sealer Dry ln 10 mng tay, v sau dng khn giy chi sch.Bc 4 :qut nhanh lp Gel Top u tin v cng mngcng tt cho 5 mng tay, sau qut li lpth hai cng ging nh vy. Lp li nh trncho bn tay th hai. 11. Bc 5 :i 1 n 2 pht. Bi du vi-ta-minOil v xoa bp tay hon tt.Ch :1. Qut Gel Top nhanh v tht mng nu khng mng s khng khv chi qut s b cng.2. Khi s dng gel Top v Base, trnh lp da tay nu khng s gptnh trng h (lift) mng. 12. SNS Gelous ColorSNS1-217-577-3928Bt nhng SNS