40
HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY MỸ PHẨM AVON

Sales Management_ AVON

  • Upload
    baobao

  • View
    11.056

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

đây là bài tập nhóm 12, các bạn tham khảo để làm bài thi nhé

Citation preview

Page 1: Sales Management_ AVON

HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY MỸ PHẨM AVON

Page 2: Sales Management_ AVON

STT Họ và Tên MSSV

1 Nguyễn Thị Quốc Bảo (NT) 40460037

2 Huỳnh Thị Thúy Diễm 40400086

3 Phùng Thái Kim Ngân 40460380

4 Nguyễn Đặng Thị Như Quỳnh 40460489

5 Nguyễn Thị Thanh Tâm 40460509

6 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 40460170

7 Nguyễn Hoàng Lộc 40460326

DANH SÁCH NHÓM

Page 3: Sales Management_ AVON

I. Giới thiệu tổng quát về công ty mỹ phẩm Avon1. Lịch sử thành lập công ty mỹ phẩm Avon2. Sứ mạng hoạt động của công ty mỹ phẩm Avon3. Nhiệm vụ của Avon4. Các giá trị của AvonII. Hoạt động bán hàng của công ty mỹ phẩm Avon1. Đối tượng khách hàng2. Phương thức bán hàng3. Hoạt động Marketing- Chính sách đối với đại diện bán hàng- Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng tiêu dùng- Hoạt động quảng bá thương hiệuIII. Những đánh giá và nhận xét về hoạt động bán hàng của công ty mỹ

phẩm Avon

MỤC LỤC

Page 4: Sales Management_ AVON

GiỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MỸ PHẨM AVON

1. Lịch sử thành lập công ty mỹ phẩm Avon

2. Sứ mạng hoạt động của công ty mỹ phẩm Avon

3. Nhiệm vụ của Avon

4. Các giá trị của Avon

Page 5: Sales Management_ AVON

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MỸ PHẨM AVON

• Năm 1886 David H. McConnell sáng lập Công Ty California Perfume tại Hoa Kỳ,kinh doanh nước hoa mang tên Little Dot Perfumes với 5 mùi hương khác nhau.

• Năm 1896 Công Ty California Perfume phát hành cuốn Catalogue đầu tiên vào ngày 02/11

• Năm 1897 Công Ty California Perfume xây dựng phòng thí nghiệm đầu tiên tại Suffern, New York.

• Năm 1906 Quảng cáo đầu tiên xuất hiện trên Tạp Chí Good Housekeeping.

• Năm 1914 Mở rộng phạm vi họat động quốc tế sang Montral, Canada

Page 6: Sales Management_ AVON
Page 7: Sales Management_ AVON
Page 8: Sales Management_ AVON
Page 9: Sales Management_ AVON
Page 10: Sales Management_ AVON
Page 11: Sales Management_ AVON
Page 12: Sales Management_ AVON
Page 13: Sales Management_ AVON
Page 14: Sales Management_ AVON
Page 15: Sales Management_ AVON
Page 16: Sales Management_ AVON
Page 17: Sales Management_ AVON
Page 18: Sales Management_ AVON
Page 19: Sales Management_ AVON
Page 20: Sales Management_ AVON
Page 21: Sales Management_ AVON
Page 22: Sales Management_ AVON
Page 23: Sales Management_ AVON
Page 24: Sales Management_ AVON
Page 25: Sales Management_ AVON
Page 26: Sales Management_ AVON
Page 27: Sales Management_ AVON
Page 28: Sales Management_ AVON
Page 29: Sales Management_ AVON
Page 30: Sales Management_ AVON
Page 31: Sales Management_ AVON
Page 32: Sales Management_ AVON
Page 33: Sales Management_ AVON
Page 34: Sales Management_ AVON
Page 35: Sales Management_ AVON
Page 36: Sales Management_ AVON
Page 37: Sales Management_ AVON
Page 38: Sales Management_ AVON
Page 39: Sales Management_ AVON
Page 40: Sales Management_ AVON