of 15 /15
Raport Infobrokerski Agencja reklamowa „A4 Agency”

Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Embed Size (px)

Text of Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Page 1: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Raport Infobrokerski

Agencja reklamowa „A4 Agency”

Page 2: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Informacje Ogólne:

• Agencja reklamowa „A4 Agency”, Lublin ul. Tomasza Zana 12/2

• Misja: „Opowiemy o was całemu światu”.• Cel: Tworzenie i kreowanie określonego

wizerunku medialnego w Internecie i innych źródłach.

• Klient: Biznesowy, Indywidualny

Page 3: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Kadra

• Zespół agencji A4 składa się z:• 3 specjalistów zajmujących się SEO, SEM i

Marketingiem internetowym, Copywritera, Art directora, creative directora, grafik komputerowego, grafika DTP, webdesignera, account menagera oraz media plannera.

Page 4: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Główne firmy konkurencyjne:

• Twist• MAIK• Chillo-ad• Lariat• InfoArtW

Page 5: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Makrootoczenie

W punkcie A cena produktu wynosi PA a zapotrzebowanie na produkt QA. Jeśli cena jest niższa (tak jak w punkcie B), zazwyczaj konsumenci

chcą nabyć więcej jednostek produktu.

Page 6: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Otoczenie ekonomiczne

CPI (ang. Consumer Price Index)-Wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych,

Page 7: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Przeciętne wynagrodzenie

Page 8: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Stopa Bezrobocia:

Page 9: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Wymiar Demograficzny

Page 10: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Analiza SWOT

Page 11: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Czynniki wewnętrzne uznane jako mocne strony przedsiębiorstwa:

• elastyczne dostosowywanie się do potrzeb klientów,• szeroki asortyment produktów i usług,• firma nie jest uzależniona od dostawców z żadnej branży,• prosty system zarządzania,• równomierne rozłożenie zadań i odpowiedzialności wewnątrz organizacji,• kreatywność i innowacyjność kadry przedsiębiorstwa,• wysoka motywacja do pracy, wynikającą z pracy na własny rachunek,• niskie ceny,• możliwość wyboru dostawców,• brak zadłużenia,• prowadzona polityka upustów dla stałych klientów, mająca na celu

zdobycie stałych klientów.

Page 12: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Czynniki wewnętrzne uznane za słabe strony przedsiębiorstwa

• brak wyrobionej marki,• brak zdolności do realizacji dużych zleceń,• brak wiodących, stałych klientów,• duża liczba klientów z różnych branż uniemożliwia

specjalizację,• brak własnej bazy transportowej,• uzależnienie cen od warunków narzuconych przez

dostawców,• małe zdolności kredytowe,• brak możliwości kształtowania rynku.

Page 13: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Czynniki i zjawiska zewnętrzne uznane za szanse przedsiębiorstwa

• szybki wzrost rynku usług reklamowych,• duże potrzeby rynku w zakresie reklamy,• dynamiczny rozwój branży usług poligraficzno–

reklamowych,• tendencja do zawierania umów o podwykonastwo

pomiędzy agencjami typu full serwis a mniejszymi podmiotami rynku reklamy,

• możliwość współpracy z agencjami ogólnokrajowymi w zakresie obsługi klientów regionalnych,

• rozwijająca się współpraca firm z regionu z firmami zagranicznymi,

Page 14: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Czynniki i zjawiska zewnętrzne uznane za zagrożenia przedsiębiorstwa:

• duża dominacja agencji typu fuli servis na rynku usług reklamy medialnej,

• duża konkurencja w branży, szczególnie w zakresie usług poligraficzno-reklamowych,

• powstawanie porozumień o charakterze monopolistycznym pomiędzy wiodącymi podmiotami w branży,

• szybki postęp technologiczny branży, wymagający dostępu do kapitału,

• przewaga technologiczna, organizacyjna i finansowa dominujących podmiotów na rynku,

• ogólnoświatowy kryzys gospodarczy,• znacznie niższy poziom dochodów mieszkańców regionu od średniej

krajowej.

Page 15: Raport infobrokerski A4 Agency Kędzierski

Dziękuję za uwagę

Adrian Kedzierski