22
Dragan Dusper Izbor i reimenovanje top menadžera Završni rad Sarajevo, Oktobar 2012. god UNIVERZITET U SARAJEVU MAŠINSKI FAKULTET

Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prezentacija odbrane master rada; Dragan Dusper, Korporativno Upravljanje; Imenovanje i reizbor top menadzera; Masinski fakultet Sarajevo

Citation preview

Page 1: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Dragan Dusper

Izbor i reimenovanje top menadžera

Završni rad

Sarajevo, Oktobar 2012. god

UNIVERZITET U SARAJEVUMAŠINSKI FAKULTET

Page 2: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Pojam korporacije

• Najrazvijeni oblik privredne organizacije preduzeća, ključni subjekt djelatnosti u razvijenim zemljama tržišne ekonomije

• Društvo kapitala koje je osnovano od strane jednog ili više pravnih ili fizičkih lica, pod zajedničkom firmom, radi obavljanja određene djelatnosti, a čiji je osnovni kapital unaprijed definisan i podijeljen na dionice određene nominalne vrijednosti.

Page 3: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Osobine korporacije

• Inovacije koje se vežu uz nastanak korporacijeo odvajanje menadžmenta od vlasništvao uspostavljanje i razvoj tržišta kapitalao prihvatanje rizika u visini uloga

• Osobine:o Status pravnog licao Neograničen životni vijeko Osnovni kapital podijeljen na dioniceo Ograničena odgovornost investitorao Centralizovan i profesionalan menadžment

Page 4: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Korporativno upravljanje

• Sistem putem kojeg se društvom upravlja i nad njim vrši kontrola

• Uređuje skup odnosa između menadžmenta, malih i velikih dioničara te drugih interesno-utjecajnih grupa

• Glavni preduslov održivoga ekonomskog rasta, povećanja efikasnosti privrede te je vodič ka lakšem pristupu vanjskim izvorima kapitala

Page 5: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Korporativno upravljanje u BiH

• Zatvoreni sistem korporativnog upravljanja

• Visoka vlasnička koncentracija

• Državni kapital

• Berzovno tržište slabo razvijeno

• Neobjavljivanje informacija

• Netransparentnost poslovanja

• Neusklađena zakonska regulativa

Page 6: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Mehanizmi korporativnog upravljanja

Interni mehanizmi korporativnog upravljanja

Page 7: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Eksterni mehanizmi korporativnog upravljanja

Page 8: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Organi korporacije

• Upravljanje korporacijom vrši:o Skupština dioničara,o Nadzorni odbor,o Uprava (top menadžment)

Page 9: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Pojam “Top menadžer”

• Menadžeri su ljudi koji su odgovorni za rad drugih ljudi, odnosno imaju formalnu moć u odnosu na grupu ljudi čiji rad koordiniraju

• Top menadžeri su menadžeri koji se nalaze na organizacionom vrhu,odnosno menadžeri koji su odgovorni za poslovanje cjelokupne organizacije. U tom kontekstu posmatrano, organizacijski topmenadžeri su ključni organizacijski resurs.

Page 10: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Nivoi menadžmenta

Page 11: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

• Top menadžeri bi trebali svoj rad temeljiti na ostvarivanju ciljeva preduzeća i svih dioničara, uz zadovoljavanje interesa drugih ključnih interesno-utjecajnih skupina. Ako to nisu u stanju, trebali bi biti zamijenjeni sposobnijim i djelotvornijim menadžerima

• Promjene top menadžera nisu same po sebi mehanizam korporativnog upravljanja već su one rezultat kvalitete korporativnog upravljanja u preduzeću

Page 12: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Zašto nadzorni odbor mijenja menadžera

• Nemoć, inertnost i nesposobnost;

• Oportunističko ponašanje menadžera i orijentacija vlastitim sebičnim interesima;

• Razlaz u strateškim pitanjima;

• Loša uspješnost preduzeća u odnosu na postavljene planove i konkurenciju;

• Nepovjerenje i problemi u međuljudskim odnosima;

• Promjena u položaju korporativne kontrole

Page 13: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Zašto menadžeri napuštaju kompaniju

• Neslaganje s ključnim interesno-utjecajnim skupinama;

• Raskorak u strateškim planovima i glavnim ciljevima;

• Nezadovoljstvo kompenzacijskim paketima i odnosima u korporaciji;

• Nesuglasice oko ovlasti i razine upravljačke autonomije;

• Prilika za bolje radno mjesto izvan korporacije

Page 14: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Klasifikacije promjena top menadžera

Page 15: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Promjene glavnih izvršnih direktora na globalnoj razini i razlozi promjene

Page 16: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Razvoj top menadžera

• Kompanije prepoznaju značaj vlastitih menadžerskih kadrova pa ih za svoje potrebe obučavaju

• Za razvoj individualnih karakteristika i kompetencija top menadžmenta zadužen je nadzorni odbor, dok za niže nivoe organizacije obrazovni proces vodi služba ljudskih resursa uz potporu uprave

Page 17: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Uticaj promjena top menadžmenta na učinkovitost kompanije

• Smjena top menadžera radi njegovih loših rezultata se dešava onda kada postoji opravdana pretpostavka da će njegova smjena prouzrokovati manji trošak nego razlika dobiti koja će se povećati s novim top menadžerom

• Veća učinkovitost nakon prisilne promjene CEO-a a u slučaju kad nije došlo do pomaka u pokazateljima učinkovitosti, ili su ostvareni pomaci bili negativni, prisilnu promjenu pratil ponovna promjena u idućem razdoblju

Page 18: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

• Određiti cjelokupne poslovne vizije i strategije

• Dobiti podršku od višeg menadžmenta

• Razumijevanje dugoročnih potreba

Određivanje

strategije

• Napraviti listu potrebnih kompetencija

• Analizirati osobne i grupne nivoe talenata

• Analizirati sadašnje stanje s obzirom na buduće potrebe

Analiza Talenata• HR, NO i uprava skupa

djeluju na rješavanju problema

• Izrada razvojnih planova za pojedince i odjeljenja

• Fokus na planiranju unutrašnjeg djelovanja i vanjskih strategija

Kreiranje Akcionog Plana

• Zapošljavanje temeljeno na potrebama

• Zadržati top talente• Osigurati da se svi stakeholderi

pridržavaju plana

Izvršni Plan • Kreirati sistem pračenja postignutih rezultata

• Mjeriti postignuti uspjeh

• Revidirati plan s obzirom na buduće potrebe

Evaluacija Rzultata

Koraci u procesu planiranja sukcesije

Page 19: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Interni 198

Vanjski 61

Član odbora 19

Insider-Outsider 10

Bivši CEO 12

Izvor dolaska kandidata na poziciju CEO-a

Page 20: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Kako to rade najbolji

Page 21: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Zaključak

• Top menadžer – ključni organizacijski resurs

• Nadzorni odbor je nadležan za promjenu top menadžera

• Interni kandidati su najbolji izbor kada kompanija posluje dobro, dok vanjski kandidati donose najbolje rezultate kada je kompanija u krizi

• Smjena top menadžera radi loših rezultata obično donosi bolje rezultate u budućnosti, a ukoliko ni nasljednik ne zadovolji očekivanja dolazi do ponovne smjene

Page 22: Prezentacija odbrane master rada dragan dusper korporativno upravljanje imenovanje i reizbor top menadzera masinski fakultet sarajevo

Hvala na pažnji