Click here to load reader

Pravila brendiranja-i-predstavljanja EU visibility

  • View
    101

  • Download
    3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

"Jačanje medijske slobode u Srbiji" - projekat Evropske unije namenjen podršci medijskom sektoru

Text of Pravila brendiranja-i-predstavljanja EU visibility

  • 1.Sr an Staletovi , februar 2014. Jaanje medijske slobode u Srbiji Pravila brendiranja i predstavljanja (visibility)

2. Zato je vano brendiranje (visibility)? projekat finansira Evropska unija (preko Delegacije EU u Srbiji), a deo vae ugovorne obaveze je i vidljivo isticanje EU logoa i teksta/objanjenja koji oznaava/objanjava projekat podrke medijima u Srbiji projektom tehniki rukovodi konsultantska kua Eptisa i odgovorna je za ukupnu realizaciju svih pojedinanih grantova i projektnog zadatka u celini pravila brendiranja o kojima je ovde re, deo su zvaninog/obavezujueg dokumenta Evropske komisije, prilagoena potrebama vaih grantova - http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/documents/com munication_and_visibility_manual_en.pdf 3. tampa Ovaj tekst nastao je u okviru EU projekta Jaanje medijske slobode u Srbiji (napisati ispod teksta) - ne vai za vesti i izvetaje - na web-stranicu postaviti logo projekta (bie vam dostavljen) i hiperlinkovati ga na www.mediafreedom.rs - OPCIJA 1 arhivirati sve tekstove nastale u okviru projekta na jednom mestu sajta (uz vidljivo postavljene logoe projekta i EU) - OPCIJA 2 na mestu sajta na kom se postavi logo projekta postaviti kratak saetak o projektu Jaanje medijske slobode u Srbiji (osoblje projekta dostavie vam taan tekst) i saetak (opis) vaeg projekta 4. tampa - po objavljivanju, tekstove proslediti na adresu [email protected] u pdf verziji - proslediti link ka tekstu (poto bude objavljen u celini i postavljen na va sajt) na istu e-mail adresu 5. Radio u odjavi radio-emisije jasno rei: Emisija je nastala u okviru projekta Evropske unije Jaanje medijske slobode u Srbiji nakon emitovanja potrebno je obezbediti mogunost preuzimanja emisije: OPCIJA 1 putem Soundcloud-a ili slinog audio servisa preko interneta OPCIJA 2 dostaviti projektu mejlom mp3 verziju ([email protected]) ili snimljeno na CD-u poslati u projektnu kancelariju na web-site postaviti logo projekta i hiperlinkovati ga na www.mediafreedom.rs 6. Radio nakon emitovanja, arhivirati radio-emisije na jednom mestu sajta (onom posveenom projektu) ili na mestu web-sajta na kom se postavi logo projekta postaviti kratak saetak o projektu Jaanje medijske slobode u Srbiji i saetak (opis) vaeg projekta / osoblje projekta dostavie vam (mejlom) gotov, usklaeni tekst / 7. TV na odjavnom rolu prikazati logo EU i logo projekta i napisati: Ovaj prilog/emisija nastala je u okviru projekta Evropske unije Jaanje medijske slobode u Srbiji kadar sa ovim ispisom i logoima zadrati najmanje 3 sekunde OPCIJA 1 putem Youtube/Vimeo ili slinog video servisa preko interneta obezbediti preuzimanje emisije OPCIJA 2 dostaviti projektu emisiju snimljenu na DVD na web-site postaviti logo projekta i hiperlinkovati ga na www.mediafreedom.rs 8. TV nakon emitovanja, arhivirati TV emisije/priloge na jednom mestu sajta (onom posveenom projektu) ili na mestu web-sajta na kom se postavi logo projekta postaviti kratak saetak o projektu Jaanje medijske slobode u Srbiji i saetak (opis) vaeg projekta / osoblje projekta dostavie vam (mejlom) gotov, usklaeni tekst / 9. Video produkcija (filmovi, svedoenja...) Kao i za TV produkciju vae ista pravila: na odjavnom rolu prikazati logo EU i logo projekta i napisati: Ovaj prilog/emisija nastala je u okviru projekta Evropske unije Jaanje medijske slobode u Srbiji kadar sa ovim ispisom i logoima zadrati najmanje 3 sekunde OPCIJA 1 putem Youtube/Vimeo ili slinog video servisa preko interneta obezbediti preuzimanje emisije OPCIJA 2 dostaviti projektu emisiju snimljenu na DVD na web-site postaviti logo projekta i hiperlinkovati ga na www.mediafreedom.rs 10. Promocija projekata na drutvenim mreama ukoliko za promociju svog projekta koristite profile/stranice na drutvenim mreama (FB, TW, Youtube, Instagram...) koje ve koristi va medij obezbedite da se taj deo sadraja prepozna kao deo projekta Jaanje medijske slobode u Srbiji koji finansira EU minimum brendiranja predstavlja pominjanje podrke EU u opisu sadraja, objanjenju videa, potpisu slike... ukoliko za potrebe sprovoenja projekta kreirate nove profile/stranice na drutvenim mreama, obezbedite da se na njima nae logo EU i logo projekta obavestite osoblje projekta mejlom ([email protected]) o vaim profilima, postovima, statusima...koji su u vezi sa projektnim rezultatima (tekstovi, videa, emisije, objave...) projekat e vam obezbediti povezivanje sa profilima i stranicama EU Delegacije, EU Info centra, ostalim medijima koji uestvuju u projektu... 11. Knjige, broure, lifleti... dizajn, a ne sadraj tampanog materjala koje planirate da objavite tokom projekta podlee obavezi odobravanja od strane Press slube Delegacije EU. Najbri put je da materijal za odobrenje (korice, naslovnu stranu, predlog dizajna...) poaljete na [email protected] sa kopijom adresiranom na [email protected] sav tampani materijal nastao u okviru projekta nuno mora (na unutranjoj strani korica) da nosi sledeu izjavu ogranienja odgovornosti (disclaimer): Ova publikacija/broura/knjiga nastala je u okviru projekta Jaanje medijske slobode u Srbiji koji finansira Evropska unija. Stavovi izreeni u knjizi/brouri predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove EU postavljanje logoa EU i logoa projekta na vidnom mestu predstavlja obavezu 12. Radionice, seminari, konferencije svi javni dogaaji (radionice, seminari, konferencije) nastali u okviru vaeg projekta moraju biti: - unapred najavljeni projektnom osoblju - najavljeni kao dogaaji koji su deo projekta Jaanje medijske slobode u Srbiji koji finansira EU - minimalno obeleeni (brendirani) EU logoom i logoom projekta 13. Uee predstavnika EU dogaaji poput okruglih stolova, regionalnih konferencija moraju biti najavljeni projektnom osoblju najmanje tri nedelje pre odravanja (zarad kreiranja kalendara vanih dogaaja) takvi dogaaji moraju biti koordinirani sa Delegacijom EU u Srbiji: Aleksandar orevi, savetnik za medije i odnose s javnou [email protected] uee/izjave/komentari/intervjui predstavnika EU u Srbiji za potrebe vaih tekstova/emisija/priloga takoe moraju biti koordinirani sa Delegacijom na uobiajen nain (A. orevi) kao i prilikom redovnih medijskih zahteva 14. Uloga projektnog tima (Eptisa) - visibility da prikupi dovoljno podataka o vaim tekstovima/emisijama/prilozima/dogaajima kako bi sainila mesene kalendare aktivnosti i koordinirala ih ka Delegaciji EU da podri i dodatno promovie rezultate vaih aktivnosti u okviru grantova da logistiki i tehniki unapredi kvalitet i promociju rezultata vaih grantova da obezbedi i ubrza proces odobravanja materjala i/ili usaglaavanja datuma za odravanje nekog dogaaja u saradnji sa Delegacijom EU da obezbedi koordinaciju sa resornim Ministarstvom i Delegacijom EU u smislu javnih nastupa da obezbedi postojanje on-line arhive rezultata vaih grantova preko sajta www.mediafreedom.rs 15. Projektni tim Prostorije projektnog tima nalaze se u Beogradu, na adresi: Vlajkovieva 3 (2. sprat) tel: 011 303 22 22 andor Orban, ef projektnog tima [email protected] Mirjana Kovaevi, asistent na projektu [email protected] projektni web-site (bie uskoro aktivan) www.mediafreedom.rs redakcije i timovi aktivni na Twitter-u, po poetku tvitovanja o svojim aktivnostima/grantu, neka koriste hashtag #EUmedijiSRB

Search related