Portfolio Eduard van Brakel

  • View
    518

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Portfolio van de online dienstverlening door Eduard van Brakel. Teksten, trainingen, seo, online strategie, migratietrajecten, nieuwsberichten, commerciele teksten, contentmarketing. Alles is aanwezig. Het is iets uitgebreider dan de vorig geuploade versie.

Text of Portfolio Eduard van Brakel

  • 1. {{ EduSuccesEduSucces DienstverleningDienstverlening

2. Effectieve WebtekstenEffectieve Webteksten 3. Resultaten onderzoek bij ministerie van DefensieResultaten onderzoek bij ministerie van Defensie (2010):(2010): Beleving oude versie door EduSucces herschreven De tekst wordt als plezierig ervaren. 12% 98% De tekst heeft een hoge mate van begrijpelijkheid. 56% 94% 4. Defensie Hulpverleningslijn 0900- 4155555 Heeft u het idee dat het u allemaal te veel wordt? Of zoekt u simpelweg een luisterend oor? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week terecht bij de Defensie Hulpverleningslijn, op nummer 0900-4155555 Vertrouwelijk Uw verhaal wordt door een vertrouwenspersoon vertrouwelijk behandeld en u krijgt van hem of haar alle benodigde hulp en informatie, of hij verwijst u door naar andere hulpinstanties Bent u in het buitenland? Als u in het buitenland bent, dan krijgt u telefonisch hulp via het situatiecentrum (SITCEN) van uw Krijgsmachtdeel. Bel dan een van de volgende nummers: SITCEN CLAS +31(0)30-2236000 SITCEN CZSK +31(0)223-658220 SITCEN CLSK +31(0)76-544777 Webtekst voor het Ministerie vanWebtekst voor het Ministerie van DefensieDefensie 5. Algemene webtekst voor Menea (2011)Algemene webtekst voor Menea (2011) 6. Wervende tekst voor Menea (2011)Wervende tekst voor Menea (2011) 7. Homepagetekst voor GraafschapHomepagetekst voor Graafschap Groenbeheer (2009)Groenbeheer (2009) 8. Webtekst voor de AVManifestie (2008)Webtekst voor de AVManifestie (2008) 9. Nieuwsbericht voor het ministerie vanNieuwsbericht voor het ministerie van Buitenlandse Zaken (2011Buitenlandse Zaken (2011)) 10. Internetberichten voor OmroepInternetberichten voor Omroep Flevoland ( 2001 t/m 2006)Flevoland ( 2001 t/m 2006) 11. Homepagetekst Broadcast Press (2008)Homepagetekst Broadcast Press (2008) 12. Nieuwsbericht voor de UniversiteitNieuwsbericht voor de Universiteit Utrecht (2011)Utrecht (2011) 13. Migratie en teksten bij RabobankMigratie en teksten bij Rabobank International (2012)International (2012) 14. Social MediaSocial Media 15. Social media voor klantenSocial media voor klanten 16. Online StrategieOnline Strategie 17. Pagina 1 posities in Google voor:Pagina 1 posities in Google voor: Broadcast MagazineBroadcast Magazine Congreswebsites BroadcastCongreswebsites Broadcast Re-integratiebedrijf AGENSRe-integratiebedrijf AGENS Stichting SportersbegeleidingStichting Sportersbegeleiding Strategie: SEOStrategie: SEO 18. Verdubbeling aantal bezoekers nieuwssitesVerdubbeling aantal bezoekers nieuwssites Broadcast Magazine en MasterfilesBroadcast Magazine en Masterfiles Absoluut en relatief meer inschrijvingen voorAbsoluut en relatief meer inschrijvingen voor congressen Broadcast Press via onlinecongressen Broadcast Press via online Waardering intranet Agens van 4,2 naar 7,8Waardering intranet Agens van 4,2 naar 7,8 Strategie: Bezoekers trekkenStrategie: Bezoekers trekken 19. Online strategie en tekst voor facilitairOnline strategie en tekst voor facilitair portaal van project 3W bij het ministerieportaal van project 3W bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (2013)van Buitenlandse Zaken (2013) 20. Trainen en presenterenTrainen en presenteren 21. Training webschrijven voor Lectric (2006Training webschrijven voor Lectric (2006 tot heden)tot heden) 22. Training webschrijven bij het ministerieTraining webschrijven bij het ministerie van Defensie (2009 en 2010)van Defensie (2009 en 2010) 23. Training Typo3: Agens , Alternet,Training Typo3: Agens , Alternet, Broadcast Press (2006 t/m 2009)Broadcast Press (2006 t/m 2009) 24. Contentmanagement-Contentmanagement- systemen (CMS)systemen (CMS) 25. Expertise van deze systemen isExpertise van deze systemen is aanwezigaanwezig 26. Codes enCodes en programmeertalenprogrammeertalen 27. Programeertalen: XML enProgrameertalen: XML en HTMLHTML 28. Code: CSSCode: CSS 29. EindredactieEindredactie 30. SurfmagazineSurfmagazine Ministerie van DefensieMinisterie van Defensie Radio Flevoland SportRadio Flevoland Sport Ministerie van Buitenlandse ZakenMinisterie van Buitenlandse Zaken Universiteit UtrechtUniversiteit Utrecht Eindredactie door EduSuccesEindredactie door EduSucces 31. NieuwsbrievenNieuwsbrieven 32. Door EduSucces verzorgdeDoor EduSucces verzorgde nieuwsbrievennieuwsbrieven 33. ReferentiesReferenties 34. Motiveren en inspireren! Eduard van Brakel vanMotiveren en inspireren! Eduard van Brakel van EduSucces doceert het niet alleen, maar brengt het ookEduSucces doceert het niet alleen, maar brengt het ook zelf in de praktijk. Een genoegen om mee samen tezelf in de praktijk. Een genoegen om mee samen te werken! Klaas Verweij , zelfstandig online ondernemerwerken! Klaas Verweij , zelfstandig online ondernemer Eduard van Brakel van EduSucces is verreweg deEduard van Brakel van EduSucces is verreweg de beste redacteur waar ik mee heb mogenbeste redacteur waar ik mee heb mogen samenwerken. Hij beheerst de kunst van hetsamenwerken. Hij beheerst de kunst van het (web)schrijven en redigeren, maar is daarnaast ook(web)schrijven en redigeren, maar is daarnaast ook overtuigend, geduldig, stimulerend en niet bang omovertuigend, geduldig, stimulerend en niet bang om je de spiegel voor te houden. Een vakman pur sang,je de spiegel voor te houden. Een vakman pur sang, maar ook een fijn en warm mens. Robin Barbier,maar ook een fijn en warm mens. Robin Barbier, contentmanager bij de TU Delftcontentmanager bij de TU Delft Mijn referentiesMijn referenties 1/31/3 35. Eduard en ik hebben elkaar goed leren kennen tijdens onzeEduard en ik hebben elkaar goed leren kennen tijdens onze training als vertrouwenspersoon. De 'stoere militair' blijkt eentraining als vertrouwenspersoon. De 'stoere militair' blijkt een klein hartje te hebben en staat altijd voor iedereen klaar. Eenklein hartje te hebben en staat altijd voor iedereen klaar. Een collega bij wie je altijd je verhaal kwijt kunt en met wie het nogcollega bij wie je altijd je verhaal kwijt kunt en met wie het nog gezellig werken is ook. Jessica van den Bergh, verslaggevergezellig werken is ook. Jessica van den Bergh, verslaggever Omroep FlevolandOmroep Flevoland Ik heb Eduard binnen Agens ontmoet als een gedreven mens, dieIk heb Eduard binnen Agens ontmoet als een gedreven mens, die vragen durft te stellen, die gedreven is in dat wat hij doet en dievragen durft te stellen, die gedreven is in dat wat hij doet en die genteresseerd is in mensen. Wendela van der Vet, werkadviseurgenteresseerd is in mensen. Wendela van der Vet, werkadviseur AgensAgens Eduard weet hoe websites werken, waar de aandacht vanEduard weet hoe websites werken, waar de aandacht van bezoekers naartoe gaat en deze te trekken. Daarnaast isbezoekers naartoe gaat en deze te trekken. Daarnaast is Eduard een veelzijdig webmaster, webdesigner, evenalsEduard een veelzijdig webmaster, webdesigner, evenals redacteur met journalistieke talenten. Hij levert on time en onredacteur met journalistieke talenten. Hij levert on time en on target. Edward Przewozny manager ICTtarget. Edward Przewozny manager ICT Mijn referentiesMijn referenties 2/32/3 36. Eduard is een inspirerende persoon. Zowel opEduard is een inspirerende persoon. Zowel op professioneel gebied, als zijn persoonlijkheid. Hij isprofessioneel gebied, als zijn persoonlijkheid. Hij is oprecht genteresseerd in mensen en heeft een openoprecht genteresseerd in mensen en heeft een open persoonlijkheid. Keiko van der Weiden, lid van hetpersoonlijkheid. Keiko van der Weiden, lid van het redactieteam ministerie van Defensieredactieteam ministerie van Defensie Eduard is gedreven, doelgericht en een plezierigeEduard is gedreven, doelgericht en een plezierige sparringspartner. Kan snel schakelen ten aanziensparringspartner. Kan snel schakelen ten aanzien van wensen opdrachtgever. Hij heeft uitgebreidevan wensen opdrachtgever. Hij heeft uitgebreide kennis van inter- en intranet, is een trainer metkennis van inter- en intranet, is een trainer met kennis en kunde en een uitstekend redacteur. -kennis en kunde en een uitstekend redacteur. - Marloes Dronkert, manager communicatie bijMarloes Dronkert, manager communicatie bij Agens en zelfstandig ondernemerAgens en zelfstandig ondernemer Mijn referentiesMijn referenties 3/33/3 37. Wat drijft EduSucces?Wat drijft EduSucces? 38. Vernieuwing waar nodigVernieuwing waar nodig Goede relatiesGoede relaties Eerlijkheid, betrouwbaarheid, openheidEerlijkheid, betrouwbaarheid, openheid Uitdagingen in online communicatieUitdagingen in online communicatie Mensen beter makenMensen beter maken Kennis delenKennis delen Resultaten boeken, deadlines halenResultaten boeken, deadlines halen EnthousiasmerenEnthousiasmeren We will create, not destroyWe will create, not destroy 39. Content, strategie, training, managementContent, strategie, training, management 40. Koffie?Koffie? Bel: 06-54247375Bel: 06-54247375 Mail:Mail: info@edusucces.nlinfo@edusucces.nl www.edusucces.nlwww.edusucces.nl www.facebook.com/edusucceswww.facebook.com/edusucces